SATAN

„MYSL implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné). Slovo, výraz či fenomén SATAN popisuje úroveň myšlení.“

 

PALLAS PRESS

 

Pravděpodobně většina lidí nějakým způsobem věří v Boha a i když to tak nemusí přímo nazývat, podvědomě (naučeně) onu nejvyšší inteligenci rozhodně nechápe jako ženského charakteru – i když Příroda to podle mě sděluje jasně (Ultimátní Moc, jako například Kosmické Živly, je hyperženská – Hyperprostor latentně zahrnuje Čas-Světlo-Jang a Prostor-Temnotu-Jin).

Stejná skupina jedinců, či většina z nich, výraz Satan automaticky spojuje s něčím zlým.

Přitom prostým myšlením lze jednoznačně logicky dokázat, že ona základní síla všeho v bytostném smyslu má a nemůže nemít charakter nefyzické Stvořitelky. Nebyl by tedy zřejmě velký div, kdyby v daném kontextu i výraz Satan měl úplně opačný význam.

 

Nechcete-li ze sebe dál nechat dělat bezmocné hlupáky, úplně stačí projít si následující odkazy:

 

SATAN (sanskrt)

  • průzračná autenticita: SATya ANanta (pravda, autentický; nekonečno); SATtva ANanda (podstata, esence, duše, duch, první; štěstí); SAnaTANa (věčný)

 

SATAN (angličtina; čti sei·tn)

  • pozpátku Not Yes (n’t yes) → mystérium magické nedvojnosti, základní vlastnost Absolutna, absolutní hodnoty (vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné – naráz a souvztažně – je kladné na úrovni fantazie)

 

 

SATAN reprezentuje individuální vědomí (narozdíl ode všech těch pseudo duchovních, kolektivizačních výplachů mozku) – zdravý individualizmus.

 

SATAN znamená archetyp Nebytí, jakýsi prazáklad a předzáklad Života; neexistuje nic živějšího, svobodnějšího, opravdovějšího.

 

Na konec uvedu můj oblíbený, i když docela složitý důkaz:

 

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.

 

Kdyby jen bytosti tušily, že všechno to martyrium, které musí na světě zažívat, existuje kvůli jejich v podstatě mechanické víře v „samozřejmé pravdy“. Jako kdyby nebylo jasné, že Mysl, neomezená časem, dokáže vytvořit i ty nejneuvěřitelnější a nejfantastičtější věci…

 

SATAN rovná se absolutní Láska a fantastické Zlo v superpozici (v neinteraktivní realitě): reálně (v interaktivní realitě) extatické Štěstí (Blaženost) a fantastická Temnohra (Umění) v jednom.

 

 

SATAN je zároveň vlastnost Prvotní Stvořitelky i Prvotního Nebytí, tudíž jde o všezahrnující fenomén. Z toho důvodu rád používám výraz kryptosatanizmus. A nejšílenější je, že lidé z těchto záležitostí mají iracionální hrůzu, přitom jde jednoduše o ŽIVOT – takový, jaký JE…