Pravidle Mantikory

Mnohdy téměř bezmyšlenkovitě „dodržujeme“ určitá pravidla („kosmické, duchovní, přírodní zákony“). Víme však, čím je Pravidlo samotné?

 


V královské hře šachy hovorový výraz „vidle“ znamená dvojí či vícenásobný úder, ať už spojený se šachem nebo napadením figur.

Jinak se vidle většinou pojí s čertem. Čert neexistuje a v Neexistenci (prvotním Nebytí) je ukrytá největší síla.

Slovo „vidle“ obsahuje dvě předložky (tenzory), v i dle, uvnitř a zároveň vedle sebe. Daný výraz tedy symbolizuje vztah mezi pomyslným prostorem a pohybem (ze skalárů a vektorů se skládá Matice Života).

 

Předpona „pra“ výraz umocňuje a ukazuje na jeho prvotnost.

Slovo „pravidle“ záměrně vypadá jako šestý pád slova „pravidlo“. Jediným pravidlem Života je totiž Pravidlo samotné, jeho ze sebe vyplývající vlastnosti.

 


Mantikora v překladu znamená lidožrout a existuje v podobě reálného černého brouka a nereálné okřídlené příšery s lidskou tváří, červeným lvím tělem a jedovým štířím bodcem.

Pravidlo je sice nepsané, jeho platnost je však absolutní.

Vše souvisí se Zákonem Rezonance. Ten se v projevené, interaktivní realitě aktivuje zcela samočinně; dokonce má svůj vliv i v nefyzické nerealitě.

Jakkoliv se týká způsobu organizace a strukturování všeho, včetně té nejnelogičtější a nejneuspořádanější fantazie – funguje s neúprosnou logikou.

 

Pokud jde o vztahy mezi bytostmi, Pravidlo si vystačí se třemi svými výklady, jejichž podstata je nicméně totožná:

  1. Neškodit (což implikuje evt. Škůdce zneškodnit)
  2. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého (který s tím prvním může a nemusí souhlasit)
  3. Zákon Jednoty znamená zákon Neporušenosti a zákon TemnoHRY v jednom (přirozený nepoměr mezi beztvarým Bytím a tvorem/Bytostí lze vyrovnat jedině prostřednictvím fantastického Netvora, který jinak vznikne reálně a začne škodit)

 

SOUVISEJÍCÍ