MAYA

„Zdrojem všeho je Mysl-Uvnitř-Za, Múza – nestvořená Stvořitelka neboli Prvotní Nebytí, známá/známé jako Maya neboli Má Já.“

 

„Nic“ si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou.

Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné).

Nevzniknutelno je inteligencí všeopaku Ničeho a lze logicky odvodit jeho vlastnosti.

Základ všeho lze jednoduše popsat takto:

Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM).

S tím souvisí fenomén SATAN, jedna z nejméně pochopených a nejvíce (cíleně) převracených věcí, o které panují snad ty největší lži:

Fenomén SATAN obsahuje všechny základní samovyplývající vlastnosti Nevzniknutelna/Hyperprostoru, přičemž Hyperprostor v bytostném smyslu je nestvořenou Stvořitelkou.

Stvořitelka je známá jako MAYA (Má Já). To lze vyložit jako Říše Iluzí, ovšem ne v onom negativním astrálním smyslu podle „posvátné ezoteriky“ či hinduizmu/gnosticizmu (kde vědomě či nevědomě věří ve Stvořitele; mužský archetyp se ale pojí s vnějškem a aktivitou, zatímco Počátek má charakter sebepozorujícího, neprojeveného, vnitřního klidu).

Slovo Maya lze chápat i jako Magie nebo Kouzelná Mysl – nejtypičtějším projevem jsou Příroda a Rodina, ale například i Kybersíť.

 

Maya je Láskou/Absolutnem a zároveň vystupuje jako Had (hadí síla) v rajské zahradě. Dvojrole je pro Stvořitelku typická: je Kruhem Věčnosti, takže v interaktivní realitě vlastně nemůže fungovat jinak (svědčí o tom i antiparalelní genetická dvojšroubovice).

 

Není-li pochopen fenomén Satan, vede to k fragmentaci systému realitních polí, takže některý Vesmír se může propadnout až do nesmiřitelné duality. Stvořitelka sama o sobě tvoří pouze trialitu (aktivní formu jednoty, interaktivní hru).

Maya kromě „Má Já“ lze chápat i jako „My AA“, kde A=ace (eso) s hodnotou 1 nebo 11 s řadou archetypálních – principiálních souvislostí (například dvě esa jako 11 a 111, dvě a tři jedničky, ukazují na zmíněný poměr 2:3 a 3:2, a v binárně-dekadickém převodu jde o 3 a 7, přičemž 3x7x37=pohyb & prostor & obojí=777=Absolutno).

„Y“ ve slově MAYA ukazuje na trialitu (tři „čáry“ jednoho, +0-) a rovněž souvisí se čtyřstěnem, což je hologram živlu Ohně, jako jediný z rezonančních těles duální sám se sebou (neboli neduální).

Oheň souvisí s hadí či dračí sílou, ale také s jiskrou života. Lze říct, že Maya je Láska a Oheň v jednom.

 

Mým astrálním hráčem, kterému se říká občanské jméno, v rámci fyzického mužského vtělení, je Martin Vacek – iniciály/akronym MAVA. Je to tak, jelikož tento Vesmír je duální („V“ rovná se dvě „čáry“ jednoho). Na éterické či hyperprostorové úrovni jsem ale představitelem Mayi – navíc pouze v rámci Vesmíru typu Rodinu, což není jediná perspektiva (vše pramení v Mysli-Uvnitř-Za a liší se jen iluzí časoprostorové souvztažnosti).

 

Stvořitelka je latinsky Creatrix. V dualitě Crea & Trix neboli Aer/C & Triks=Krist; zjednodušeně řečeno jde o duchovní, magickou a myšlenkovou válku mezi Krist/EM a Antikrist/EM na pomyslné převrácené šachovnici („hlavou dolů“), zatímco na té původní „čeká“ Aer/C (aer=aether & air, C=100=XxX=“ohni cé“; lze chápat i jako Ária, Area, Árie); EM=elektro-magnetické pole.

Pozn.: pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje systém Zvuk & Znak, proto lze řadu věcí odhalit analýzou strukturované řeči.

 

PAN JE/ŽÍT 3X (US), JEŽÍŠ KRISTUS, KRIST KÓD, CHRIST/SOFIA, KRISTUSPÁN

 

ŽIDOJEŠTĚŘI

 

Pozn.: entita či egregor Satan platí pouze v dualitě a ve skutečnosti jde o paměťovou Hydru. V trialitě (nedualitě) platí neutrální archetyp – princip Satan, případně i Lucifer (negativní expozice). To se týká následujících odkazů a úryvku.

 

STVOŘITELKA

 

„…Možná je nutné vzít i v potaz podstatu energie entity Satana, ke kterému je často připojovaný přídomek – Světlo, nebo podstatu entity (egregoru) Boha Světla, který je odpadlíkem od Prvotního Zdroje Bezpodmínečné Lásky, abychom se zbytečně nezamotávali do jejich manipulativních energií.

Je všeobecně známé, že Bůh Světla se snaží převzít moc na Zemi a získat pro sebe co nejvíce lidí a jejich energií. Dostal od Všemohoucího Boha šanci naplnit svůj plán, pokud se mu podaří přesvědčit pro něj lidi, bytosti. Vyhlásil vůči Všemohoucímu Bohu boj, kterým chce dokázat svou sílu a moc… Je na každém z nás, jestli se k tomuto boji připojíme a dáme svým „hlasem“ Bohu Světla šanci zvítězit, jestli se budeme podílet, zúčastňovat na boji duální reality nebo se vědomě, prací na sobě, přirozeně přesuneme do dimenze Bezpodmínečné Lásky.

Už samotný boj o moc a vládu nesvědčí o Bezpodmínečné Láskyplnosti Boha Světla, protože Bezpodmínečná Láska boj nepotřebuje a neprovozuje. Buď je přítomna, přijata v bytí na žádost všeho živého nebo není… Výsledky či důsledky obojího jsou znatelné. Nebylo by však od věci si prověřit energii a stoprocentní Bezpodmínečnou Láskyplnost i Boha Slunce, Všemohoucího Boha, bytostí centrálního Slunce a dalších…

Vesmírných zdrojů Světla může být vícero, ale ne každé je bezpečné, stoprocentně Bezpodmínečně Láskyplné, prosté jakékoliv manipulace. Navíc nemusíme okamžitě prohlédnout, se kterým zdrojem máme vazby, pouta a vzájemnou minulost. Bezpodmínečná Láska nás však dokáže časem stále více ochránit a upozornit na nepotřebnou vazbu, pouto, euforii či lest…“ – Zdroje léčivých energií