Krist kód

Kromě neprojeveného Univerza vše funguje na principu „dva v jednom“ (prostor a pohyb v jednom).

Podle evolučních Strážců a jiných zdrojů projevené Univerzum funguje na principu Krist kódu.

 

OFICIÁLNÍ ZDROJE

 

KRIST

třísk → „velký třesk“

kříst → křesání vnitřního ohně

tsirk → cirkulace energie (ale také církev nebo cirkus)

trik S → merkaba

3X → subprostor

 

Zmíněné zdroje věří v Boha Stvořitele, což je logický nesmysl – vysvětlení viz Stvořitelka.

Stvořitel=Creator, Stvořitelka=Creatrix.

 

Crea/Trix → Crea=Aer/C & Trix=Triks=KRIST

Krist kód jednak implikuje Stvořitelka a jednak sám o sobě nemá jak v přirozeném smyslu existovat (různí Bohové, Božstva, Elohim toto oddělují a tím pádem i převrací a využívají ke svým záměrům).

 

Stvořitelka působí či tvoří systém realitních polí, Matrix, v čemž rezonuje „matka, matice, matematika“ (to, čemu se mylně říká „Matrix“ v negativním smyslu, je ve skutečnosti Patrix od slova patriarchální).

Základem Matrixu je matrice a „má tři C“ ukazuje na stříbrnou barvu (hexadecimálně #C0C0C0, kde C0 je dekadicky 192, což je 3×64, ukazující na kodony/triplety DNA).

Stříbro je pozpátku ORB/ÍŘTS.

Orb je hyperprostorová merkaba (vír), jejíž pohyb je založený na kontaktu vůle/síly a plochy/obrazu, což symbolizuje hláska „K“ (podstatná je okolnost, že předložka je tenzor, zde konkrétně vektor).

 

orb (K)+IRTS=KRIST

 

Stříbrná je typická pro dračí inteligenci (a lze chápat i jako spojení průzračné a bílé).

 

Jedním z nejstarších jazyků je sanskrt, někdy psáno jako sanskrit (sanskrtam=dokonale složený).

Saň rovná se drak. Saň/škrt či skryt rovná se škrtnutý – skrytý (neviditelný) drak.

San/skrit rovná se drak a KRIST v jednom.

 

Do termodynamické reality je Krist kód převeden prostřednictvím zlaté (zlato=chrysos, odtud Christos, kde T=teplo/tep10, „tep jedniček a nul“). Proto se mohou objevovat výrazy jako Christ, Kryst, chrystiac, krystiac apod.

Je ovšem nesmysl odvozovat Krist kód ze zlaté (ZLAté). Právě odtud pochází kristovské vědomí, falešný Kristus nebo takzvaný „vzestup“, kdy bytost jako blázen leze po žebříku dimenzí a na konci se stává „mistrem“ – jako nějaký duchovní robot.

 

průzračné=neutrální

bílé=hyperženská (#FFFFFF)

zlaté=mužský/MASKUlinní (#FFD700)

 

DVA V JEDNOM

Crea → Aer/C

Trix → Krist

Aer/C znamená éter či vzduch (tep, život) Univerza „C“, což je jediné pravé UNIVERZUM.

Existuje Univerzum „A“ (energie, Světlo/Láska) a Univerzum „B“ (fantazie, Prázdnota/Temnota), jež se vzájemně zrcadlí a pronikají. Fantastická strana nemá vlastní zdroj života, takže přednostní je ta energetická.

Život podle Krist kódu znamená existenci v Univerzu „A“, která ale není integrovaná a tato dezintegrace vede k probuzení Univerza „B“ destruktivní cestou a k následnému konfliktu.

 

DODATEK

V tomto podvesmíru, půlvesmíru či fragmentární galaxii pravé kristovské energie pomáhají či pomáhat mohou k návratu do stavu svrchovaného – vnitřního sjednocení. Ve sjednoceném stavu již ale logicky neexistují, byly transcendovány.