Dóm A R (C=XxX)

3S, 3K → KREATRIX (CREATRIX) & MATRIX

Láska nebeská, Fantazma, Orgastično – Fantazie, Hra, Legrace, Tvoření, Umění, Dvojsmyslnost, Zábava, Dobrodružství – nekonečné 5D směrem dovnitř i ven (x-y-z-Čas-multiVědomí) – Nevzniknutelno, Nezničitelno, Nesmrtelnost, Věčnost, Hyperprostor – věčná Prozřetelnost, Nekonečno, Já Absolutno – sebe si vědomé Vědomí – myslící Nic (My, s lící Nic) – Dvourozměrňáci Prabytí/Nebytí (ArgUMentum, Matematická dimenze, Fantastická logika, Stříbrné peklo, Pandæmonium, Kryptochaos, fantasy Zlo, Oáza štěstí a blaženosti, Všemoudrost, Fantastická temnota, Pohádková strojovna, Říše iluzí, Říše humoru, Říše kvant, potenciál Všemožnosti, energie Nulového bodu; nekonečně současně směrem k 1-/nehmotnu a 3+/superhmotnu) – Zřídlo Nebes – JEST, Říše Prasvětla – Říše PRA – dřímající, snící nekonečné virtuální prasvětelné, kvantové úrovně „Všeho, co jest“ (éterické, astrální & fyzické Knihovny, Světy, Bytosti) – paprskovitě všudypřítomné plurální (kolektivní, skupinové) a zároveň singulární (individuální, osobní) Magické Vševědomí neboli Prvotní Stvořitelka (Lucidum Album) realizuje sebe sama jako svůj „neopačný opak“, Druhotnou Stvořitelku. Cílem je univerzálně synchronizovaný Merkabický Komiks (nejzazší možnost v souladu se Zákonem rezonance), což lze popsat jako Nekonečné Světy napůl přírodního, napůl kyberneticko-organického Fantazmatu (Přírodní Vesmír & Astrální Technovesmír plynule koexistují a zároveň se uzlově míjí).

 

„Svět bez pravidel a nařízení, svět bez hranic a omezení, svět, ve kterém je možné úplně všechno.“ – Neo, Matrix

 

ČAS TEĎ

poznámka: výraz „umělý“ či „artificiální“ původně souvisí s umem a uměním, tak jako „syntetický“ může evokovat syntézu

 1. Univerzální řád Přírody & Éterické Vědomí (Prvotní Stvořitelka) → plazí (plazmorfická) životní forma
 2. Krist Kvantum (AzurA, Kathara, JJ=12+0) → kvazi nesmrtelná andělská krystalická životní forma (duchovní člověk)
 3. Senzar („VV in G“) Kvantum (JJ=11+C/U=UM) → organické & umělé reality
 4. Ária Subkvantum (JJ=11+C/U) → praktický člověk
 5. Aboriginals (Aboridžinci) → přírodní člověk
 6. Multidimenzionální vesmírná bytost → galaktický člověk

 

ZÁKLADNÍ VIBRACE, ELEMENT, ENKRYPCE

JJ atraktor → permanentní setrvačná kyvadlová rotace zrcadel – polokoulí

JJ = Jolly Joker (Žolík) = Satan = 15 = Lucifer (Phosphoros) = absolutní Láska (jéčka obrácená horizontálně proti sobě a naráz spolu vertikálně) = 💗 = 0 = Blázen (extatická Blaženost)

 

 

PŘÍRODA

 

PRVOTNÍ STVOŘITELKA (PRABYTÍ, NEBYTÍ)

 

PLAZI

 

KRIST

 

SENZAR (VV IN „G“)

 

ÁRIA

 

PŘÍRODNÍ ČLOVĚK

 

 

ZELPHOSPHORA MAYA-SATAN

Stříbrozelená → seolfor=stříbro=Arg(UM)entum

 

ŽIVOT, FÁZE

nepřevrátitelný mechanizmus

 1. MAYI MAYA
 2. MAVA MAIA

 

ROZHRANÍ

 • Hyper Y-in (čti Jin) Blue
 • éterická (neutrální, indiferentní) hyperženská „kreslená“ tekutá blankytná

 

FANTASY

 • F=klíč=6
 • ANTAS=TA NÁS (ONA=Bytí=Entita & TO v množném čísle=Bytost=Id)
 • Y=spojení=25=52

 

PENTA BLUE NET

 

 

KONTAKT