☠ Vědci a lékaři po roce nevědí, jak léčit nemocné, ale přesně ví, čím očkovat ZDRAVÉ. 💉

👊

 

Citace z Listiny základních práv a svobod:

  • Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
  • Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
  • Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
  • Osobní svoboda je zaručena.
  • Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
  • Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.
  • Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  • Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
  • Každý má právo na příznivé životní prostředí.
  • Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

 

VYŠETŘOVÁNÍ

 

„Tento posun zapříčinilo to, že kritické množství činitelů s rozhodovacími pravomocemi v tajných službách a donucovacích organizacích si uvědomilo, že celá kampaň Covid-19 je masivním zločinem proti lidskosti a všem zúčastněným (tedy i Babišovi, Prymulovi, Matovičovi) hrozí, že budou v budoucnu obviněni a bude s nimi zacházeno jako se zločinci.“Trump dal lidem jasný signál, aby se nenechali dále zastrašovat Covidem

 

 

 

 

NOVINKY

PRYMULA

…podle toho, co zrovna chtějí prodat, aby vydělali na lidském zdraví (o vakcínách a testech ani nemluvě) – ve spojení s pojišťovnami miliardový byznys…

 

 

 

„Jestli potkáte někoho, kdo si stále myslí, že jde o ochranu zdraví před respirační nemocí, zaťukejte mu na hlavu.“

VZKAZ VLÁDY OBČANŮM ČR
- Povoláváme na Vás armádu
- Povoláme na Vás polici
- Budeme Vás hlídat a kontrolovat
- Bonzujte na sebe a udávejte se
- Musíte se pohybovat v omezeném okruhu
- Nesmíte se spolu stýkat
- Někteří nesmí pracovat
- Budeme Vás pokutovat
- Ekonomicky Vás zničíme
- Zadlužíme Vás
- Zadlužíme náš stát
- Budeme Vás povinně testovat
- Duste se venku i vevnitř
- Zhluboka dýchat zakazujeme
- Pomalu, ale jistě, Vám zničíme imunitu
- Zničíme Vám zdraví, budete dýchat své viry a bakterie i venku
- Levnými účinnými léky se nebudeme zaobírat, to Vás radši necháme zemřít nebo vakcinovat, nebo Vás necháme léčit jen léky, které určíme my. Jsou to léky, na kterých vyděláme.
- Nebudeme předkládat žádná zdůvodnění, nebudeme předkládat žádná relevantní data
- Nezajímají nás odborníci, kteří nepotvrdí to, co chceme, aby nám potvrdili
- Vás i odborníky budeme špinit, urážet, vypínat a dehonestovat, protože nemáte stejný názor
- Nesmíte dělat nic co Vás baví
- Možná nebudete smět na 1km od svého bydliště
- Vaše děti si spolu nesmí hrát
- Vaše děti nesmí do školy
- Vaše děti nesmí do školky
- Vaše děti se nebudou vzdělávat
- Budeme povinně testovat Vaše děti
- Rozjedeme si svůj vládní testovací byznys
- Rozjedeme si svůj vládní vakcinační byznys
- My budeme bohatnout, Vy budete chudnout
- Zničíme Vám psychické zdraví
- Zničíme Vám fyzické zdraví
- Musíte chránit ostatní a ostatní musí chránit Vás i za cenu vlastního zdraví i za cenu vlastního života
- Vezmeme Vám svobodu
- Vezmeme Vám právo
- Vezmeme Vám Ústavu
- Budeme si dělat co chceme, nezávisle na právu a Ústavě
- Když to nepůjde změníme zákony a změníme ústavu
- Budeme do nekonečna různými fígly dělat nouzové stavy, dokud nedospějeme do stádia, že si budeme moci dělat, co chceme.
- Budeme vydělávat na Vašem zdraví
- Budeme Vás děsit a strašit
- Každý den do Vás budou media pouštět čísla lidí, kteří zemřeli a čísla pozitivně testovaných, nikoliv nemocných
- Dále budeme lhát
- My můžeme všechno, Vy nesmíte nic

 

 

„Jsem v Moskvě od 16. 12. 2019 a jsem zhrozen, v co se za pár dní proměnila Česká republika. Zde v Moskvě je otevřeno naprosto vše a to včetně škol (žáky nikdo netestuje a nesedí v rouškách), restaurací, všech obchodů, bazénů, kluzišť, divadel, kin, muzeí a vše ostatní. Jen v metru je denně 9 000 000 cestujících. Moskva má 12 700 000 obyvatel, což je o 2 mil. obyvatel více než v ČR a dnešní číslo nových případů je ve statistice 1 336. V Ruské federaci, kde je 144 500 000 obyvatel je dnes uvedeno číslo nových případů (Covid-19, chřipky a ostatní respirační onemocnění) 11 086. Ta čísla v ČR ohledně onemocnění Covid-19 jsou upravována na objednávku a dle potřeby zadavatelů. Těm číslům věří jen hlupáci a covid sekťáci!!!“

 

SIMULAKRUM – UMĚLÁ REALITA

 

PATOLOGIČTÍ LHÁŘI – BODY LANGUAGE

 

 

„Vakcína s „poslem“ RNA je vlastně genetické inženýrství.“Nejhorší nepřítel světové vakcinační mafie, autor filmu VAXXED, MUDr. Andrew Wakefield: Vakcína proti Covidu není vakcína, je to nevratná genetická modifikace

 

🕯MYSLÍŠ A ZKOUMÁŠ🦜, NEBO 📺VĚŘÍŠ A POSLOUCHÁŠ🤖…?

 

Zřejmě v této fázi, kvůli prozrazení, většinu těch nejhorších „vakcín“ stáhnou, což ale neznamená, že jde o nějakou „paranoickou konspiraci“.

 

„Co je deep fake video? Je to pokročilá forma falzifikace videa. Jde o videomontáž, která využívá systémů s umělou inteligencí a neuronovými sítěmi, aby na základě zadaných parametrů vygenerovaly videa podle vašich požadavků.“Deep fake videa vám nedávají žádnou šanci poznat, že vám lžou

 

„Jaké metody používali komunističtí vůdci a věznitelé k ponížení, ztrátě lidské důstojnosti, manipulaci a následné poslušnosti? Když si přečteš následující body, tak tě musí mrazit, protože přesně to teď vlády celého světa provádí obyvatelstvu vlastních zemí!“Manipulace s lidským chováním

 

„Víte, že farmaceutický průmysl si nemoci vymýšlí a pro­paguje je cílenými marketinkovými kampaněmi, jen aby si rozšířil odbytiště pro své výrobky?“Nežádoucí účinek: smrt

 

„Organizace Doktoři za pravdu, která v současné době sdružuje více než 25.000 odborníků z celého světa, prohlašuje, že není žádná pandemie.“Doktoři vyzývají – není žádná pandemie

 

Čím větší je lež, tím víc lidí jí bude věřit. Když lež dosáhne určité velikosti, tak získá kredibilitu, protože si lidé řeknou – přece by nelhali tak moc!”Nemáme nový virus, máme nový test. Karanténa je forma masového mučení obyvatelstva

 

 

„Tak jako neexistuje nákaza, jak je dnes chápána a vyžaduje použití zastaralých náhubků, které akorát ztěžují dýchání a díky kterým lidé v krátkem čase onemocní. Jedná se o velmi zákeřnou představu Hollywoodu, kterou provozuje sionistická kabala a „předpovídá“ ve filmech všechny ty ohavné kriminální činy proti lidskosti, které tito zlí plánují, aby lidem vštípili obavy a učinili je podprahově poslušnými.“ – Proč viry, tak jak je známe, neexistují (viry nejsou „viry“ jako ty v počítačích, nýbrž regulátory prostředí a mediátory výměny informací)

 

THE BIG VIRUS HOAX

 

VAKCÍNY

 

VETŘELEC

 

Toto se děje celosvětově:

 

 

 

 

 

INFO

 

PŘEDCHOZÍ INFOSERVIS

 

ALTERNATIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

 

TOTALITNÍ LŽI

 

„A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666.“Světelné info

 

 

 

 

 

 

 

 

V čele tehdejší ministr zdravotnictví. V pozadí ředitelé fakultních nemocnic.

1 (vepředu)+8 (vzadu), 18=6+6+6.

Toto (níže) nechť si každý posoudí sám. Osobně budu radši zdravý (rozuměj neočkovaný) „paranoický konspirátor“…

 

Článek 17 Listiny základních práv a svobod (hlava druhá, oddíl druhý):

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Cenzura je nepřípustná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROCI

 

LEGISLATIVA