Človíček

„Ježíš byl velkým mystikem a specializoval se i na channeling a podařilo se mu mít permanentní styk s 10-tou dimenzí, která má jméno Kristovská. Měl do ní hluboký nonstop ponor, a proto se lidem zdál, že je v jiném světě. Byl nepochopen a ukřižován, skončil tak, jako mnoho jiných mystiků, protože lidé prostě nepochopili, co je to channeling. Na památku 10-té dimenze mu zůstala přezdívka Kristus, i když se tak vlastně nejmenoval. Alespoň nám tady po něm se dochovala technika stříbrného štítu, za což mu můžeme být od srdíčka vděční. Mysleme proto na tohoto obdivuhodného človíčka s láskou.“ – Technika stříbrného štítu

 

 

Nejlepší ve spojení s Růžovým Prasvětlem (horní běloskvoucí & dolní organická temněčervená).

 

MEDITACE

 

POD KLENBOU TROJPLAMENE

 

KOMENTÁŘ

Nad kristovským vědomím je buddhické vědomí, nad tím avatarské, nad tím zdrojový kosmický trojplamen a nad tím univerzální a nad tím Trojice Vše-Stvořitelka-Stvořitel a uvnitř Jediné (příklady: Universal Time Matrix či The Structure of our Universe – An Introduction to the 15-Dimensional Time Matrix, především však není zohledněna zadní strana Stromu Života neboli Univerzum „B“).