Kristus & Sofie

Velký obrat pro mě znamená poznání, že Stvořitelka (lůno → potenciální oboupohlavnost) předexistuje jako Dítě (zřídlo → nepohlavnost), což se zrcadlí jako Spáne...