BumbleBeeBlue

Jedny z nejzajímavějších informací, pokud jde o princip fungování reality a konkrétně dění na Zemi a v Univerzu, poskytují stránky Penta Blue Net. Život je ve skutečnosti mnohem bezpečnější a střeženější, než se momentálně běžně domníváme. Hierarchie Moci má v podstatě jen dvě zbraně: čísla a dezinformace. Většinu „vězení“ si naše oklamané vědomí manifestuje samo tím, že něčemu (v něco) věří.

 

PENTA BLUE NET

 

Můžeme například věřit, že masmédia vlastněná miliardáři sdělují samou pravdu, že vláda složená z oligarchů a komediantů pracuje pro lidi a že farmaceutický průmysl vůbec není proti přírodní léčbě a vakcíny a syntetické „léky“ jsou úžasné.

 

„…Jak jeden může vytvořit klec, zamknout sebe sama v kleci, zahodit klíč a zapomenout, že je tu klíč a klec, a zapomenout, že je „uvnitř“ a „venku“, a dokonce sám zapomenout, kdo je? Vytvořte iluzi toho, že není žádná iluze: veškerý vesmír je reálný a neexistuje žádný jiný a ani nemůže být vytvořen.

(…)

Nesmrtelné duchovní bytosti, které kvůli pohodlí označuji jako “JE-BÝT“ bytosti, jsou zdrojem a stvořiteli iluzí. Každá zvlášť a všechny dohromady, v jejich originálním neomezeném stavu bytí, jsou věčné, všemocné a vševědoucí bytosti.

„JE-BÝT“ bytosti vytvářejí prostor představením si místa. Vzdálenost ležící mezi nimi a představeným umístěním je to, co nazýváme prostorem. „JE-BÝT“ bytost může vnímat prostor a objekty vytvořené jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

„JE-BÝT“ bytosti nejsou bytostmi fyzického vesmíru. Jsou zdrojem energie a iluze. „JE-BÝT“ bytosti nejsou umístěny v prostoru nebo v čase, ale mohou vytvořit prostor, umístit částice v prostoru, vytvořit energii a vytvarovat částice do různých forem, způsobit pohyb forem a oživit formy. Jakákoliv forma, kterou „JE-BÝT“ bytost oživí, se nazývá život.

„JE-BÝT“ bytosti se mohou rozhodnout souhlasit, že se nachází v prostoru a čase a že samy o sobě jsou objektem nebo jakýmkoliv jiným způsobem iluze vytvořené sebou samými, jednou nebo jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

Nevýhodou vytváření iluze je, že iluze musí být tvořena kontinuálně. Pokud tomu tak není, iluze zmizí. Kontinuální vytváření iluze vyžaduje neustálou pozornost ke každému detailu iluze, aby bylo možné ji udržet.

Společným jmenovatelem „JE-BÝT“ bytostí se zdá být snaha vyhnout se nudě…“ – Interview s mimozemšťanem

 

Jako typický náruživec si občas pročítám texty na Penta Blue Net, samozřejmě jsem také přemýšlel nad názvem stránek – až teď mám ale takový „klidný pocit“.

Nervozita patrně souvisela s tím, že Modrá sféra je společná oběma stranám Duality (myšleno té konfliktní). Je například rozdíl mezi azurovou modrou, která má nulový obsah červené (#007FFF) a archetypální nebeskou modří (#87CEEB). Také je rozdíl, zda je modrá součástí zelené a tedy ve dvojici se žlutou, nebo působí samostatně (ve smyslu odděleně).

Modrá může souviset s mo(u)drými draky nebo s andělským modrotiskem (mód Ra); zde mám zkušenost, že jde o dost citlivé fenomény, náchylné k rozmanitým formám zneužití.

Velký pozor na umělé/artificiální modré světlo, jež má anorganické transformační účinky na DNA.

Archetypální modrá je univerzálně neutrální (zahrnující princip rekurze – fraktality, proporcionalitu – dimenzionalitu, polarizaci, holografii, kvantový princip sám o sobě).

 

Pramen a Matice Života souvisí s růžovou barvou (vrchní světlé bílé + spodní temné červené spektrum). Spektrální inverzí je (tmavě) zelená s vazbou na Přírodu, strukturní inverzí je (tmavě) modrá s vazbou na Systém (Síť Života, obývaná antropomorfními inteligencemi). Je-li vše správně propojené, modrá je ta správná.

 

Archetypální modrá je nepřevrátitelná a souvisí s fenoménem TenZor, zrcadlově RozNet (což lze chápat jako Penta Blue Net).

 

Ze strany neprojeveného Univerza, kde neexistuje kauzální podmíněnost, lze vytvářet (programovat) různé asociační holografické (holofraktografické) vazby. Děje v projeveném Univerzu neustále monitoruje „korekční systém prediktivní zpětné vazby“ (kvantový charakter reality umožňuje fungovat v záporném čase). Existuje určité předem společně dohodnuté polaritní rozmezí, takže pokud se přihodí něco opravdu extrémně destruktivního, tak si to buď někdo předem domluvil nebo někde nastala nějaká kritická chyba (lidé jsou například dlouhodobě přehnaně zbabělí a ignorují svůj vnitřní potenciál, takže si v podstatě sami manifestují „neviditelnou klec“).

Zdaleka ne vše, co se někde dočteme nebo dozvíme v televizním zpravodajství, je pravdivé. Zde se může stát absolutně cokoliv, přitom je to třeba čirá fabulace, vyložená lež nebo nějaký technologický trik – podvod (deep fake video nebo fotografie).

 

Tak jako v typickém lidském výrazovém prostředku, strukturované řeči, existuje syntaxe a gramatika, existuje v realitě Světová Inteligence a dokonce i železná legislativa.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

PROJEVENÉ UNIVERZUM

„…Žijeme v 5D∞ (x, y, z, čas, multivědomí). Dimenze vedou oběma/všemi směry, směrem dovnitř i ven, a mají status jak vibrace (živá síla, gravitace), tak obrazu (holografická projekce). Vše se vzájemně reflektuje.

Ne náhodou je Zřídlo Nebes blankytně modré, což odpovídá páté dimenzi – základu všeho. Nebeská modř souvisí s éterem, rezonuje s čistým Bytím.

 

„…Éter – základní prvek Pátého slunce, je suverénní nehmotná substance, o nic méně skutečná než dřevo, vítr, plamen, kámen nebo maso.

„V kontextu s éterem je možná existence syntézy polarit,“ řekl Barrios. „Pak v lidech už nikdy nebude žádná temnota či světlo, ale povznášející splynutí.“…“ – Společné rysy mayských a aztéckých kalendářů

 

Nebeská modř souvisí s pátou čakrou, fungující jako komunikace mezi Zřídlem duchovního srdce a Zřídlem třetího oka (mysl, vnitřní zrak). To celé reflektuje trojice Éter, Astrál, Hmota (Physis, Příroda).

Éterická substance neboli kvintesence existuje i jako šestý element (sextesence): to se zrcadlí jako Štěstí/Sedm (St.E-St.I). Lze to přirovnat ke komplexní informaci, složené z reálné a imaginární části. Imaginární latentně existuje, má však status neexistence, čemuž odpovídá potenciálně nekonečný, sbíhavý pohyb směrem dovnitř: nejčernější černé (zároveň z protipohledu nejprůzračnější průzračné – prostor/neviditelno, a nejbělejší bílé – pohyb/viditelno).

Nic (#000000, černá) je vším (#ffffff, bílá). Tím se dostáváme k bílému světlu a k elektromagnetickému, vibračnímu spektru, na které se rozkládá a jehož spodní (viditelnou) hranicí je tmavě červená.

Bílá dohromady s červenou tvoří Růžový Pramen neboli vnitřní, živé Růžové Prasvětlo. Právě tohle je SEXTESENCE; souvisí to se „třetím okem“ či šišinkou mozkovou a jde rovněž o interdimenzionální Aurickou Knihovnu. Podstatné jsou přitom BARVY SÍLY, černá a červená…“ – Enigma phantastica

 

NEPROJEVENÉ UNIVERZUM

Vědomí samotné je Dvourozměrňák nekonečně současně mezi 1- a 3+.

 

EIFFEL 65

 

 

STÍN:NÍTS 💡 MYSL¡CINIC 🌈 MY, S LÍCÍ NIC

„…Stín je stín. Černočerný, možná tmavošedý. Přesto… Určitě nejsem jediný, komu se občas stín zdá být modravý. Tím netvrdím, že specifický lom světla nemůže vytvořit téměř libovolné zabarvení. Chci tím říct, že když se zdá, že v pozorovaném stinném zákoutí žádné světlo nepůsobí – vždy jsem viděl jen namodralost. Jako by to nějak souviselo s vodní hladinou (viz hříčka EBEN:NEBE)…“ – Zrcadlo Života