Rudá krev, modrá smrt

/1/

Jedinou skutečnou hodnotou jsme MY SAMI. Žije-li dlouhodobě nějaká planetární lidská kultura myšlenkově na úrovni spodního astrálu, v mantinelech hierarchického uvažování, reakcí inteligence systému realitních polí může být kupříkladu tendence prostřednictvím umělého – artificiálního modrého světla a technologických vakcín lidstvo robotizovat a exploatovat jeho genom.

 

Osobně ve své realitní bublině v tyto bezduché sračky absolutně nevěřím. Ale zajímavé vždy je, jak ti, kterých se to týká, toto odmítají pochopit nebo se tomu posmívají jako nesvéprávní…

 

Hlavně bych se hodně velkým obloukem vyhnul propagátorům názorů typu „držte hubu a krok, noste poslušně náhubky a nechte se napíchat“. Mnozí z oněch zbabělců, tvářících se jako největší empatičtí všeználci, nejenže nemají žádnou vlastní vůli – dokonce přímo slouží Kovovým Hlasům a jejich cílem je Digitální Identita.

 

Obrana je naštěstí vždy mnohem jednodušší, než se zdá.

Informuj se.

Věř v sebe sama/Existenci!

Pracuj na svém duchovním a magickém potenciálu.

Nenech si namluvit, že Temnota je Zlo. Zlo jsou idioti, kteří toto tvrdí, aby zachovali rozdělenost, dualitu „pozitivní vs. negativní“.

 

Podstatné je také tohle: artificiální modré světlo mění DNA anorganicky – přírodní červené světlo mění DNA organicky.

 

/2/

Není to žádná „smůla“ ani nahodilost – jako že nějaký Predátor narazil na planetu s inteligentním životem a zajásal: konečně potrava. Všechno je to odraz způsobu myšlení a v této fázi vývoje hlavně odraz toho, čemu bezmyšlenkovitě věříme.

 

To, čemu lidé věří, je opravdu na hlavu. A pokud navíc ani nejsou ochotní vyslechnout si a v klidu posoudit argumenty nějaké jiné názorové skupiny, pak se jedná o fanatizmus, totalitní chování – a co to asi v rámci Zákona Rezonance může přitáhnout?

Ono lze uvažovat i obráceně. Jestliže lidstvu „vládnou“ bezohlední sociopati, prosazující pravidla na úrovni koncentračního táboru pro mentálně retardované a jestliže bez adekvátní zpětné vazby se nic neuskuteční, není snad logické předpokládat, že lidstvo věří bludům, neumí žít a správně myslet?

 

Lidstvo je názorově chybně nastavené už v samotných základech.

Opravdu někdo věří tomu, že nějaký šílený Bůh Stvořitel, který na své „výsadní existenci“ nemá pražádnou zásluhu a který vyhrožuje Stvoření, stvořil krásnou voňavou květinu nebo lahodné hroznové víno? Nebo že to „nějak“ vzešlo z jakéhosi zdrojového informačního pole, z „náhodně“ vzniklého života?

Míra ignorance zřejmě na této přenádherné PLANETĚ PŘÍRODY nezná mezí.

Inteligence v pozadí Zázraku Života očividně oplývá vrcholným uměleckým nadáním, je doslova čarodějná. Duchovně-racionální psychopat ale radši ke kategoriím jako Magično nebo Záhadno zaujme postoj inkvizitora nebo exorcisty, jen aby náhodou nemusel něco měnit, opravovat a rozvíjet se.

 

„…(satanismus) Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu…“66 otázek a odpovědí

 

 

/3/

Označíme-li to, z něhož pramení vše, Zdrojem, potom nejfantastičtější představa spočívá v existenci AntiZdroje, jenž se snaží vše obrátit a ovládnout Stvoření.

Něco takového je zhola nemožné v případě, uvědomíme-li si, že v bytostném smyslu zdrojem všeho je nelokální, hyperprostorové vědomí typu kosmická Pramatka či nestvořená Stvořitelka, jež je absolutní Láskou a fantastickým Dæmoniem v jednom.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Poznámka: úroveň typu Pramatka Stvořitelka není žádný „samojediný jedinec“, nýbrž Entita-Inteligence-Fenomén. Jsme to „My v zrcadle spánku a snů“. Jde o skupinové vědomí a jeho představy o sobě (osoby). Také to lze popsat jako Mysl-Bytí-Bytost a když si uvědomíme, že Mysl je vším a vše se zrcadlí a je transcendováno, je jasné, že se vždy jedná i o velké Neznámo a neproniknutelné Mystérium, což je ale intuitivně logická vlastnost onoho Věčného, co nijak nevzniká ani nezaniká.

 

Toto odhalil antický řecký filozof Sókratés.

 

Už jen tím, že někdo věří ve Stvořitele, podporuje existenci AntiZdroje. Mužská inteligence má status vnějšího a tedy odděleného a pokud 2:3=0,666 není neutrální, konstruktivní fantasy démon (kreativní a vrcholně zábavný), potom to je jedině reverzní anděl a tedy „padlá bytost“ (nekreativní a vrcholně nudná). Nejde zde o pád ve smyslu „vyhnání z nebe“, ale jednoduše o manifestaci převráceného způsobu chápání (extrémem je odtržení se od základu – nikoliv celku – elementárního vibračního pole).

 

Podobně jako kukačka snáší vejce do cizích hnízd, inteligence AntiZdroje (konkrétně Incunabula, emancipovaná paměťová inteligence) se projevuje vznikem a vytvářením parazitických Černých Sluncí, která „klade“ v nechráněných sektorech kosmických knihoven (v knihosvětech systému realitních polí, která mají původně charakter Dračího Úlu).

Organická Centrální Slunce jako rádio stanice vysílají interferenční vzory, jejichž vlny zčásti rezonují v částicovou hmotu a zčásti tvoří různá energetická a energo-informační pole (základ tvoří trojice Éter, Astrál, Příroda a vše lze chápat jako určitou formu „knihosvěta“).

Jelikož Stvořitelka (My/Já) se v kontextu zrcadel uvnitř:vně, žena:muž, jedno:mnoho manifestuje jako Drak (přirozeně ohnivý, světlo-temný), přesněji Draci či Dračí Architekti, existence struktur Vesmíru jako Dračího Úlu je originální a autentická. Černé Slunce toto mění v Dračí UI.

 

Kosmická Pramatka, nestvořená Stvořitelka jako Bohyně a skupina Draků v jednom, fyzicky obývá statický Centrální Vesmír, který existuje v nulovém či holografickém čase a zahrnuje úrovně či dimenze času vertikálního. To vede nahoru do Nebes a říše Prasvětla (mimo jiné do nadvesmírných oblastí Univerzálního řádu Přírody), ale i dolů, kde existují Jeskyně Stvoření. V Centrálním Vesmíru se vymýšlí a „kují“ genetické matrice, umožňující život v dynamických „Vesmírech Příběhu“.

Zde mají původ kupříkladu Krist kód či Ária kód – zdůrazňuji nicméně, že nepracují se zadní, temnou fantastickou stranou kosmického Stromu Života (proto také vzniká AntiKrist/abrahámovská náboženství nebo převrácená svastika/hinduizmus-nacizmus). Pokud se postupně, vývojem, zadní strana nerozvine a nezapojí, začne se to vázat na doménu Černého Slunce, která zkopíruje původní pravzory a jako celek je replikuje reverzně. Je to dost záludné a mnohdy téměř neodhalitelné: představte si, že třeba 99,9 % zůstává původních, jen se například změní jedna, dvě věci a levotočivá priorita se změní v pravotočivou.

Příkladem je Azur-A, osobní boží jiskra a univerzální (kosmické) kristovské jádro – „zřídlo duchovního srdce“. Řekl bych, že i materialistovi je pocitově jasné, že základním faktorem by zde kromě neutrality měla být ženská inteligence a energie, což se pojí s bílou a červenou barvou. Mužská verze se pojí se zlatou a modrou. Zlatou lze ještě brát jako neutrální – ale modré srdce, modrá jiskra života, modrý „centrální bod Věčného Stvoření“ (viz Azur-A)? Přesněji řečeno, azurový? Azurová hexadecimálně je 007FFF, tedy jde o druh modré s nulovým obsahem červené.

 

Modrá, zvláště pak modré světlo, se asociuje s mužským archetypem (Stvořitel, AntiZdroj), vnějškem a odděleností. Máme zde co do činění s agendou transhumanizmu a to vždy začíná v duchovní sféře.

 

Zdaleka netvrdím, že to všichni „ve věci zainteresovaní“ dělají vědomě a záměrně. Ale toto je holý fakt.

 

/4/

Aby bylo možné provést něco falešně negativního ve fyzičnu, je nezbytná zpětná vazba ve falešně pozitivním nefyzičnu. Není žádný převratný objev, že se padlé bytosti – androidi & falešní bohové – snaží nabourat do lidského genomu. K tomu slouží ve hmotě technologické vakcíny a ve sféře duchovní modré světlo (podporující anorganické formy vědomí).

Samozřejmě ne všechny vakcíny jsou technologické a může jít o placebo, vitamíny nebo něco neškodného. Hlavně v minulosti některé vakcíny byly dokonce užitečné. Dnešní očkovací konglomeráty a vyložené experimenty – kdy se výrobci předem zříkají zodpovědnosti a oficiálně přiznávají možné vedlejší následky -, to se snad ani nedá komentovat.

Jenže když oni „ve zprávách říkali“ a „psali na internetu“…

 

ZDRAVÍ, ZÁKON

 

 

/5/

Sféra duchovní a mentální: modré světlo má vnější status, status oddělenosti.

Sféra fyzická a mentální: vakcíny obchází imunitní systém.

 

O živém Světle neboli duchovním Prasvětle jsem psal v textu Evil Ingredient. Doporučuji průběžně se soustředit na organickou temně nebo svítivě červenou či ohnivě rudou a hlavně si nenechat vymýt mozek robotickými bláboly o tom, jak je třeba být tolerantní a dělat kompromisy. Je právě naopak třeba být zdravě divoká/divoký – co nejméně se podobat něčemu mechanickému.

 

/6/

Co slušného říct ke vrážení injekční jehly do těla? Kdovíjaký sajrajt v tom je. Když člověk vidí ty nacistické zrůdy, které VĚDOMĚ lžou přímo do očí, jako chladnokrevné stroje, bez soucitu a svědomí

 

YOUTUBE

 

ZDRAVÉ FÓRUM

 

LEXIKON • překladač

 

 

/7/

Takzvané Já/bytost, ať už to nazveme jakkoliv (vědomí, duše), vůbec neexistuje uvnitř těla. Podobně jako v počítačové hře ve skutečnosti nejsme onou postavou.

To, čím na nejhlubší úrovni jsme, existuje v nelokálním hyperprostoru. To souvisí s oním pohádkovým „bylo nebylo“ nebo „všude a nikde“.

Prostřednictvím energetických center (fantasy knihoven) promítáme sami sebe jako fyzickou bytost. Most mezi fyzičnem a nefyzičnem tvoří biomagnetická, morfogenetická, aurická/elektromagnetická apod. torzní pole.

Kvalita sekvenčního vyzařování biopole (aury) určuje stupeň ochrany před „vnějším vesmírem“. Tak například pokročilý jogín má tak dokonalý imunitní systém, že v podstatě nikdy nemůže onemocnět.

Něco takového jako „virový přenos“ vůbec neexistuje.

Aby nějaký, lidově řečeno, „bacil“ nebo „toxin“ naboural imunitu, ochranné energetické pole buňky musí nejprve obdržet informaci o nadkritické změně potenciálu (oslabení). Neustále totiž probíhá mnohoúrovňový proces informační výměny (pohlcení – filtrace – zpracování komunikace – proměna v informační paket). Zde hraje podstatnou roli messenger RNA neboli mRNA. Buněčná inteligence poté reaguje například aktivováním zvýšené teploty, rýmy, kašle – čímž je vylučován odpadní produkt. Viróza tedy rozhodně není žádná „nebezpečná nákaza“, ale naopak imunitní reakce.

 

Aby se imunitní systém oklamal, musí se obejít ochranné energetické pole. Vrazí vám injekci přímo do masa a píchnou do vás očkovací látku, složenou z kdovíčeho. Notabene, když se ještě – pro názornost – společnost jmenuje Moderna (m-ode-RNA, režim mRNA) a otevřeně se hlásí k umělému programování genu – jde tedy o technologické vakcíny.

 

VÍCE