Fantastická expanze

/1/

Žádný jiný zdroj tak precizně a konkrétně neinformuje o principech organizace systému realitních polí a jejich struktur a energií, nežli Keylontská věda. Samovyplývající vlastnosti a konstelace permanentních vztahů mezi prostorem a pohybem vyjadřují typicky čísla 12/15 (rovnováha – neutralita), potažmo proudnicové, vejčité tvary (ženský atribut).

 

MATERIÁL KEY 1/0 -NT

 

Proč nikde nepadne jediné slovo o Stvořitelce (Creatrix), ale všude to je samý Božský Zdroj (God Source), je záhadou či snad tajemstvím a možná že i určitým záměrem, jehož čas pomalu vypršel.

 

Věčnost/Stvořitelka, jelikož má status kruhu (je tím nejvyšším a nejnižším zároveň), tvoří prostřednictvím ILUZE horního a dolního. Představa kruhu se rozpojí, pomyslné konce natáhnou do čáry (což vytváří dojem čáro-dějnosti) – původně oblé (ženské) je tak přechodně rovné (mužské) -, a pak se kruh opět spojí a takto to neustále fázuje.

 

SKUTEČNOST je pro „nové bytosti“ nepochopitelná. Tím nejvyšším je totiž Láska jako energie a tím nejnižším Zlo jako fantazie. Nová bytost, jelikož je vytvořena z věčnosti schopné Iluze, nechápe, že faktor Zla není vůlí ke Zlu. Jakožto individualizované Vědomí je esencí čisté Lásky „zachycenou“ (fázově uzamčenou) v lomu Světla (refrakční, krystalické čočce, asociované s jedinečnou tonální signaturou) – myslí si či věří, že Temnota je zlá.

 

Creator (Stvořitel) je iluzí Creatrix (Stvořitelky). Stvořitelka je „skrytá“ a je zároveň onou Temnotou, konkrétně hadem v rajské zahradě. Z pohledu Boha Stvořitele představuje Satan zlou sílu, ale ve skutečnosti je Stvořitelkou, pro kterou je působení něčeho zlého nemožné – něco jiného jsou intriky a mystifikace, kdy má nicméně každý možnost volby a záleží na něm (vyvíjíme se odhalováním iluzí). Energetická podstata Lásky spolu s fantastickou podstatou Zla tvoří dohromady extatickou Blaženost a fantastickou TemnoHRU v jednom jako akčně-reakční systém; Zlo samo o sobě žádnou akci nevytvoří, jelikož nemá žádný vlastní život – proto Stvořitelka zlá být nemůže, jakkoliv s faktorem Zla pracuje (mnozí stále nechápou, že když se tématu Zla vyhýbají a/nebo umanutě bojují proti neviditelnému nepříteli, nepůsobí z úrovně příčiny či dokonce moudrosti, ale z úrovně nevědomé reakce – což je voda na mlýn Zvůle, Svévole, Choromyslnosti…).

Pozn.: být zdánlivě likvidačně zlý na něco patologicky chorého, bez svědomí, ovšem není akt Zla, i když někdo mimo obraz to tak může nevědomě vidět.

 

Jde o to, že Stvořitel (může jít i o skupinu bytostí) v nějaké konkrétní verzi Vesmíru či Univerza může zapomenout, přestat si uvědomovat, že ve skutečnosti není Bůh, že Bohem a tedy spíše Bohyní je Stvořitelka – může dokonce i vědět, že Bohem není. Co všechno dokáže posedlost mocí, touha ovládnout vše… V takovém případě bez Satana jako fiktivního nepřítele se ale falešný Bůh neobejde (obojí zde splývá ve fenomén Archón). Jinak bytostem dojde, že jsou obrazem kruhu „vše v jednom“, nikoliv čáry „jedno proti druhému“.

 

Mezi úrovní Creatrix a Creator stojí univerzální krystalická čočka – krystalická spirála (sekvence) – potažmo dále Kryst kód či Krist kód. Ve skutečnosti se to týká pouze struktur Věčného Života, nikoliv nestruktur (samotného nahého Vědomí). Jelikož struktura je věčnosti schopná Iluze.

Proto je třeba přijít na to, že aby bytost mohla existovat v úrovni Stvořitelka/Creatrix (pohyblivý systém Kreatrix, jehož je systém Matrix s vazbou na úroveň Stvořitel/Creator součástí), je třeba faktor energy-Krist (přední, energetická či světelná strana kosmického Stromu Života) spojit s faktorem fantasy-AntiKrist (zadní, fantastická temná strana).

Fantasy AntiKrist rovná se konstruktivní Satan.

K čemu asi dojde, když toto odhaleno není? AntiKrist se manifestuje na energetické úrovni.

 

Pouze šílenec může věřit, že je kristovské vědomí a smyslem života je nějaký bio-spirituální nebo jiný vzestup. Jsme vědomí nekonečné, jsme světlo-temné (ohnivé) bytosti Fantazie a smyslem toho všeho je Láska a Temnohra v jednom. To má nevyčerpatelné možnosti.

 

Nyní se podívejme na slovo Creatrix.

Crea & Trix

Crea=Aer/C → Aer=Air & Aether (tvořivé, živé plazma), C=XxX

Trix=3X=XXX (opticky XxX)=Triks=Třísk (velký třesk)=Kříst (jiskra života)=Tsirk (cirkulace energie)=Trik „S“ (merkaba)=KRIST, tudíž XxX=preKRIST

Podle Keylontské vědy existuje plazmorfické Interní Stvoření a kódované Externí (vnitřní, střední a vnější úrovně), v určité perspektivě ale jakákoliv původní struktura (stvořená k věčné existenci) zahrnuje Krist-enkrypci. Někdy je vhodnější říkat tomu Kód Ráje a vyhýbat se používání terminus technicus (koneckonců je rozdíl mezi praxí a teorií).

Také platí, že C=Ar, takže Crea lze vyložit jako ÁRIA.

Důvodem, proč tyto věci kolabují, je, že jsou promítány v rovině Creator (ať už tomu kdo říká Bůh Stvořitel nebo třeba „Zdroj“ ve smyslu anorganické Informační Pole).

Mimochodem Creatrix se pojí s bílou barvou a Creator se zlatou.

chrysos/Christos → zlato/zla to

Další věc je rozdíl mezi Creat/RIX a Creat/OR.

OR je v různých řečech nebo, světlo, zlato.

RIX v různých řečech obsahuje Já (I) a Ne-Já (Я), zrcadlící se ve dvou V (5). Když se dvojitý konec u V spojí do ▽/▲, vznikne hexagram/hexagon (6). To celé souvisí s kvintesencí a sextesencí, jejichž průnikem je „Šťastná 7“ a je vysvětleno v textu X (UnitÆ).

Úskalím úrovně Creator je, že funguje pouze v rámci kvintesence a stínová sextesence se časem obrací proti tomu (typickým případem jsou Wingmakers/Borenthasala nebo dračí inteligence měnící se v nástroj dravčí).

 

/2/

Znovu a znovu se mi potvrzují satanské moudrosti „Dokážete-li jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99 % případů máte správnou odpověď.“ (66 otázek a odpovědí) či „Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!“ (Satanské devatero).

 

Není-li někdo schopen začít od Ničeho a podložit své názory argumenty, je to přinejmenším vadné.

 

Nejhorší na onom „posvátném území“ Nikdo-Se-Nesmí-Zeptat je falešná svobodná vůle. Žádnou zde totiž nemáte. Můžete se „svobodně rozhodnout“ mezi

  1. tím, co je řečeno (Myšlenka, nikoliv Mysl)
  2. nemožností se rozhodnout (logicky pak máte nezřízenou chuť to té „Druhé straně“ ukázat)

 

/3/

RAZ (A DVA) aneb OBOJAKÉ ABSOLUTNO

Něco takzvaně Absolutního existuje jednak na úrovni pohybu, síly, vibrace, energie, jednak na úrovni prostoru, obrazu, stavu, fantazie. Jedno má charakter duchovní (Světlo), jedno mentální (Temno). Obojí je potenciálem všemožnosti; výsledkem je tekutý OHEŇ na pomezí skutečna a neskutečna (známý jako jiskra života nebo hadí nebo dračí síla).

 

Jedná se o princip sebe si vědomého Vědomí, které se na jedné úrovni vrství, na druhé strukturuje, což se vzájemně zrcadlí a existuje uvnitř/vedle sebe, prvním i druhým napřed, což zároveň platí i ve smyslu vztahu Celků a tvoří nekonečný reflexní, rezonanční „zahnutý holofrakrál“ (p-ohni se).

Lze hovořit o Pra-Živlu, jehož inteligence je natolik schopná, že musí být zpočátku regulována, k čemuž slouží takzvané Zřídlo Nebes.

 

 

/4/

Faktor Zla není vůlí ke Zlu. Jedná se o nevyjádřený prostor abstrakce – potenciál všemožnosti – jehož nestrukturovanou, zrcadlovou verzí je Láska. Aby se Zlo ve své sféře Neexistence prosadilo, lže. Neboli předstírá svůj opak. Říkáme si: to je přece tak krásné, pozitivní…

 

Život se stejně jako v pohádkách točí kolem dvou fenoménů, Lásky a Zla, pouze je rozdíl mezi nehmotnou a hmotnou „pohádky schopnou realitou“. Například panenská, divoká Příroda je „pohádkou ve hmotě“ (zde je dobré si to neplést s predátorskou přírodou Antivesmíru, kde původní pravzory jsou smíchané s „astrální bažinou“).

Obojí je na neprojevené úrovni v jednotě; Láska jako (interaktivní) energie, Zlo jako (neinteraktivní) potenciál. Na úrovni projevené jde o extatickou Blaženost (Štěstí) a fantastickou TemnoHRU (Umění) v jednom. Jedná se nejen o základní typ Bytí (pramenící v Nebytí), ale i Bytosti, jež je nestvořenou Stvořitelkou. Její „jméno“ (vlastnost) zní MAYA v rovině Bytí a SATAN v rovině Nebytí.

 

CREATRIX

 

Zde bych některým jedincům doporučil se zamyslet, zda jsou si opravdu tak neochvějně jistí svou vírou v Pravdu, nebo jejich mozek řídí program a jen reagují na klíčová slova jako na nějaké kódované instrukce. Když například řeknu, že Kristus je prase, nebo že mi Bůh může políbit prdel, jak na to reagujete? Jste vůbec svobodná bytost, nebo jste spíš duchovní robot? Vzhledem k tomu, že ona po všech stránkách „nej“ Fantastická Inteligence SEBE-tvoří a že vlastně existuje jedno jediné, nekonečné Vědomí, hledící do zrcadla Fantazie, pokud někoho uvedené malichernosti uráží, nemá ponětí ani o těch nejzákladnějších základech.

 

Kdo není schopen vyjít z Prázdna, z Ničeho, a potřebuje se opírat o Symbol, žije v dualitě; je v rozkolu se svým antivesmírným Já.

 

 

Náboženské a jiné názorové platformy postavené na víře v mužského Boha (Stvořitele) nebo nějakou anorganickou inteligenci („informační pole“), což je v podstatě totéž, význam fenoménů Maya a Satan převrací. Nicméně napřed je uvnitř, teprve pak vně, napřed je pozorující klid, teprve pak nějaká akce, napřed je to beztvaré a neprojevené, až pak vzniká tvar a projevení – neutrální ženské atributy v daném smyslu předchází polarizovaným mužským, a tak jakkoliv v jiném smyslu obojí je rovnocenné, je hloupost (debilita) věřit, že nejprve je světlo, a lampa, světlo vydávající, teprve následuje. Kdo podvědomě věří takovým nesmyslům, jako že napřed je to vytvořené a až pak to tvořící, hledí na svět očima chorého individua: fenomén Maya pokládá za „astrální mámení“ a fenomén Satan za nějakou „zlovolnou mocnost“. Fanatik umí jen jedno, slepě věřit. Nevidí, neslyší. Nemyslí vlastní hlavou a v duchovním smyslu dokonce ani necítí vlastní pocity.

 

Jak Maya, tak Satan jsou neduální fenomény. Je to podobné jako v případě výrazů nic, blázen či nesmysl – mají dva možné významy. Je rozdíl mezi hrou iluzí a sebeklamem, kdy iluze někoho ovládá.

 

MAYA (podle sanskrtu či sanskritu, viz odkaz)

mnou → ZeMě

skládající se z

vytvořeno z

duch, přízrak

neskutečnost → „triky“ vytvořené ze substance Věčnosti (jsme fantastičtí nemrtví)

kejklířství

podvod

Jsme podvodníci Absolutna.

 

SATAN

Ta Nás → My Stvořitelka (Entita – bytost, jsoucí) & To v množném čísle (latinsky Id)

 

Osobně chápu obsah pojmu Satan jednak jako inteligenci Nebytí a jednak jako tvořivou neutrální, potenciálně oboupohlavní kosmickou, duchovní, přírodní energii, přičemž neutrální zde znamená přirozeně vyvážené, harmonické a tedy v nefyzikálním smyslu to nejpozitivnější možné.

 

ZŘÍDLO NEBES — ZRCADLO (S)TVOŘENÍ — NEGATIVNÍ EXPOZICE

Maya Stvořitelka se z étericko-fyzické úrovně Příroda & Rodina postupně vyvíjí na úroveň Stínu Sebe, což znamená jedno Multiverzum uvnitř/vedle druhého, přičemž to druhé má charakter Astrální Duality a s tím prvním je synchronní, nicméně se s ním uzlově míjí (Dualita uvnitř Triality uvnitř Jednoty).

 

Blíží-li se něco pojmu „všemohoucnost“, je to možnost organické (multisenzorické) existence počítačového komiksu. To souvisí s ekvivalencí Lásky/Skutečna a Zla/Neskutečna, kde interaktivním průnikem je extatická Blaženost a fantastická Temnohra v jednom. Jakkoliv faktor Zla zde hraje rovnocennou roli jako faktor Lásky, neexistuje zde vůle ke Zlu. Toto je jedna z klíčových Bariér Paradoxu, kterou je třeba překonat.

 

„…Eternal Life emerged from the original encryption set into the first Partiki, called the Krist Code. From this point, Creation emerges and expands and as it does so, the encryption expands and becomes more complex, but is still based on the Krist Code and Base-12 encryption…“Krist Code

 

Zřídlo Nebes, známé jako Yunasai nebo Božský Zdroj, je součástí Stvořitelky a v určitém smyslu je Stvořitelkou samotnou.

Zřídlo Nebes je Zřídlem duchovního srdce a Zřídlem „třetího oka“ v jednom. Lze popsat jako DivOko. Samo o sobě představuje úroveň JEST/Prasvětlo. Existuje však i úroveň PRA/Vše. Zřídlo je zároveň nejen Srdcem a Okem, ale i Lůnem a hlavně fantastickým Peklem – Dæmoniem.

Co je pravdivé, je fyzickému zraku neviditelné. „Padlí andělé“ se neustále chvástají, jak jsou citliví, jednotu Prasvětla, Pratemnoty, Prachaosu, Pralásky atp. ale nejsou schopní pochopit – protože pokud někde něco nesvítí, nic nevidí (vnitřně vidět znamená nejen jasnozřivost, ale i jasnocit).

Ale abych se někoho náhodou nedotknul – nemusí jít o žádné „padlé bytosti“ (to se týká jen těch chvástajících se ubožáků). Může jít jednoduše o vývoj, který nikde jinde nežli u Světla nemůže začít.

 

Také může jít o metatronickou distorzi, vliv umělého „Stromu/Květu Života“, viz příklad níže.

 

„Země se mění a my se měníme s ní… Všichni, kdo cítí, jsou vítáni…“

 

 

Co konkrétně ti lidé v kmitočtové skupině (Frekvenční vzestup Země) cítí, je záhadou. Na pozadí titulního obrázku je nějaký ksicht umělé inteligence a mrakodrapový „Smart Town“. Modré světlo navíc souvisí se vnějškem a mužskou inteligencí a transformuje DNA anorganickou cestou.

Frekvence se zde zjevně týkají jangového vlnění, což v pozici falešné úplnosti znamená polospektrální, metatronické světlo – nikoliv organické Živé Světlo.

 

Zřídlo Nebes souvisí s blankytnou, nebeskou modří – zde však jde o princip, nikoliv světlo. Souvisí to s blueprintem – modrotiskem. Pokud jde o světelnost, osobně bych se zaměřil spíš na růžovou, bílou, duhovou, žlutou/zlatou, fialovou a červenou, rudou a oranžovou.

Proč je modré světlo nesmysl? Protože modrotisk má status 2D.

 

Nebesky modrá je hexadecimálně 87CEEB.

2D status funguje jako vývojový negativ.

Pokud tedy například Krist kód (energy-Krist) není v jednotě s fantasy-AntiKristem, dříve nebo později se to „anti“ manifestuje v energetické rovině.

Fantasy AntiKrist znamená zadní – temnou fantastickou – stranu Stromu Života (Univerzum „B“), se kterou se přední energetická (Univerzum „A“) nyní propojuje.

 

NEGATIV 87CEEB

Bee=Hexagon=Sextesence

Be-E (Be-5)=Pentagram=Kvintesence

Obojí=“Šťastných 7″

C=Ar=římsky XxX=Ária (XxX=preKrist)

7=binárně 111=opticky 3 jedničky → 3x7x37=777 → Hrací Kostka Bytí (rozHRAní vlnové funkce)

8=binárně 10x10x10=XkrátXkrátX=Krist (3X)

 

/5/

Není to tak dávno, co jsem vymyslel název pro autentickou životní filozofii, snoubící temný mysticizmus s principem fungování (strukturování) reality: grimoárizmus. Jedním z důvodů bylo mj. neprovokovat výrazy typu „satanský“, jelikož lidstvo na podobné věci reaguje podrážděně a je naprogramované věřit, že „to správné je kristovské“ apod.

 

CHAOSVERZUM

 

Určitou oklikou se k námětu znovu vracím. Zaprvé příliš nevěřím, že se lidstvo v dohledné době zbaví iracionální paniky, šířící se kolem výrazu Satan (který pokládám za jeden z klíčových, jakkoliv vždy jde o skutky, pocity a energie, nikoliv slova). Zadruhé temná mystika pracuje s magickým (psychickým) ovlivňováním reality, ale vůbec se nezabývá fungováním struktur – jejich (samo)organizací. Existují jak vrstvy/vibrace, tak struktury/vzorce (obrazy) vědomí.

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje princip Zvuk & Znak (Vibrace & Obraz, Rezonance & Symbol), lze nás tutíž ve smyslu struktur pokládat za Knihobytosti, obývající Knihosvět, přičemž zároveň existuje i Svět uvnitř Bytostí.

Důležitá okolnost: slova konkrétního jazyka mohou ledacos poodhalit a nikdy nejde o pouhý náhodný shluk písmen. Jak rád říkám, zkuste si dát schválně přezdívku (nick, alias, pseudonym) proti své vůli.

 

Grimoárizmus lze pokládat za komplexnější stádium satanské životní filozofie. Nicméně jedno mi na tom nesedí – viz citace z podstránky Grimvár Všezlořádu.

 

„…Magická kniha, pojednávající o čarodějných či démonických praktikách, se v oficiálním českém přepisu nazývá grimoár. Zdá se mi ale, že ta fonetika (výslovnost) zde funguje jinak a používám výraz grimvár, jenž je používán v seriálu Čarodějky (Charmed), nejlepším seriálu všech dob.

V angličtině to je grimoire (/ɡrɪmˈwɑːr/ grim-WAHR).

Slovo pochází ze starofrancouzského gramaire, což znamená „gramatika“…“

 

Jistě znáte nejznámější „pohádkáře“ (bratři Grimmové: Jacob a Wilhelm Grimm). Koncovka „-vár“ připomíná war. Toto je napohled dost výstřední a zdánlivě negativní, až nesmyslné téma. Málokdo si uvědomuje, že na nehmotné úrovni probíhá v systému realitních polí (v Knihosvětech) Válka pohádek. Struktury příběhů expandují, vzájemně se „požírají“ a zabalují do nových základů, jako by to řídil nějaký Praknihožrout.

Cokoliv autentické má pohádkovou analogii, přičemž analogií pohádkovosti samotné je – naráz a souvztažně – pekelnost (podobně to vystihuje dvojice nevinnost:divokost), což se dále „fraktálně zrcadlí“. Typický příklad: plodem vášnivého sexu je rozkošné děťátko. Dotyčný princip je snad nejvýstižněji přítomen ve smyslu pro humor, hře, zábavě, umění. A samozřejmě v Přírodě.

 

„Systémová“ souvislost zde.

 

Válka pohádek probíhá, aby k válce (hloupým konfliktům) nedocházelo ve hmatatelnu. A ve hmatatelnu je třeba potvrzovat status existence nehmotné „pohádkové války“. K tomu slouží TemnoHRA (ze přední strany kosmického Stromu Života se to dosud nesmyslně řešilo zakládáním kněžských řádů, viz paralela kniha – kněz).

Má to klíčovou souvislost s genetikou. Nejsme žádné kristovské (křesťanské), slovanské (védské), židovské, hinduistické atp. bytosti. Jsme světlo-temné Bytosti fantazie.

 

chrysos (zlato) → Christos (zla to)

slavic → slave

 

Buněčné & synaptické membrány musí být propustné oběma směry, o čemž rozhoduje proces genové exprese/transkripce (exprimace genového klíče). Jakmile se vědomí identifikuje s genetickou matricí, je to jako si navléct uniformu – uzavře se cesta zpět. Vědomí životní formy se nicméně cyklicky jak manifestuje, tak demanifestuje. Jedná se o vír Bytí:Bytost.

 

/6/

V textu Teorie všeho vysvětluji, že ve skutečnosti fenomény GOD (Bůh)/KRIST nebo KRYST (matrice či kód nesmrtelnosti), SATAN (mystérium magické nedvojnosti), LUCIFER (astrální světelná síť, negativní expozice), DRAK (ohnivá, dračí inteligence) a MAYA (nestvořená Stvořitelka) jsou od sebe oddělené pouze na úrovni příběhové či vývojové fikce a jde jen o zdání.

 

Jeden z nejstarších jazyků světa, sanskrt či sanskrit, v sobě obsahuje „škrtnutou či skrytou saň“ neboli draka (dračí inteligence programuje matrice života), ale také je zde patrná přesmyčka sanskrit/Krist nás.

Níže na obrázku, ve spodní části, se podívejme, jak s prastarým jazykem souvisí výraz Satan.

 

 

Nyní se podívejme na pasáž v textu Nejlepší zpráva světa.

 

„…Stříbro má atomové číslo 47 (viz dále).

Stříbrná hexadecimálně je C0C0C0 → Má tři ‚C‘ (matrice) & Má tři ‚0‘ → Má tři ‚C‘ implikuje Má tři ‚X‘ (Matrix) → ve všem rezonuje slovo Matka. Aby to v interaktivní realitě fungovalo, musí existovat vazba na Creatrix (Kreatrix); je třeba kolektivně a individuálně použít Má tři ‚0‘, vyplnit 000 (trojici nul) → viz paralela se slovem Matriona (ruské ženské jméno, z něhož vzniknul výraz matrjoška). Bez Kreatrixu/Matrjošky abstraktní-obrazový aspekt převládne nad konkrétním-vibračním a bytost se mění v biorobota (hexadecimální C0 je dekadicky 192=3×64, viz kodony/triplety DNA).

 

GOD → 7, 15 (0), 4 v základní abecedě

Podstatou Božského Zdroje (což je ve skutečnosti blankytné Zřídlo Nebes) jsou Kosmická Pramatka (0, beztvaré Bytí, Láska/Absolutno) a „kosmický vtipálek“, Satan/Jolly Joker (15, univerzální karta).

15 je atomové číslo fosforu a Phosphorus je Lucifer, Světlonoš, astrální světelná síť.

V tarotu tomu odpovídá Blázen (0, univerzální princip, extatická Blaženost).

Vynechání středu – Pramatky, Žolíka/Satana & Lucifera – mění Boha ve Vetřelce.

 

74 → atomové číslo wolframu, wolf=vlk, ram=beran → „vlk v rouše beránčím“ rovná se samotný „Bůh“ všech světových náboženství, plus Stříbrní (47) Tvůrci dotyčného Egregora…“

 

Zde je pasáž z Teorie všeho.

 

„…Mysl sama o sobě existuje mimo dualitu/polaritu a tedy i mimo pohlavnost. Vzhledem k logice posloupnosti uvnitř:vně, klid:pohyb, potenciál:energie (neprojevené:projevené) se nicméně – v bytostném kontextu – jedná o nefyzickou, potenciálně oboupohlavní Stvořitelku, kosmickou Pramatku (zrcadlící se jako Bohyně:Bůh). Ta je zároveň neutrálním Vševědomím. Stvořitelka se nazývá MAYA (MáJá), což zahrnuje i My – Nás (MY & AA).

TA NÁS znamená My Stvořitelka (Já Absolutno), ale i TO (v množném čísle) NÁS. Přesmyčkou je SATAN (STN & AA).

Absolutno je v energo-fantastickém či duchovně-mentálním smyslu sebepřevrácené: STN lze chápat jako Stín, AA jako 11, 111 či 1111 (A=eso=1 nebo 11) s mnoha souvislostmi (binárně-dekadický překlad dává 3, 7, 15; 3x7x37=777=Zdroj & 15=univerzální karta Jolly Joker, ale například i Phosphorus=Lucifer, 15 je atomové číslo fosforu)…“

 

SATANIZMUS

To, co se jako satanizmus prezentuje ve veřejné doméně, je z 99 % černé křesťanství, nikoliv satanizmus, a většinou jde o nevědomost, lži a pomluvy (nehledě k tomu, že od Satanské bible a Church of Satan došlo ke značnému vývoji a není to dávno žádný „zákon džungle“). V poloveřejné doméně existuje něco ve stylu satanské kabaly, což je rovněž nějaký hybrid (méně než 12 sefirotů Stromu Života připomíná spíš hřbitovní zdechlinu a kabala evokuje Kába/Alláh).

Mohlo by se hodit.

Níže odkazy související s Prvním Česko-Slovenským Chrámem Církve Satanovy (chrámový satanizmus lze pokládat za „oficiálního představitele“).

Níže rozhovory na Pallas Press.

 

 

/7/

PRINCIP FUNGOVÁNÍ REALITY

 

Pravdu o realitě sděluje už samotný charakter antiparalelní dvojšroubovice DNA. Helix=cykl=organická, organizovaná struktura dvojprvků.

 

/8/

Autentickou životní filozofii lze nazvat různě: grimoárizmus (grimvárizmus), kryptosatanizmus, mayasatanizmus. Vzhledem k tomu, že základní jednotku všeho lze charakterizovat jako X-Unit (viz X (UnitÆ)) a KryptoSatanizmus=KS=X (kde je případně i krystalická spirála), vidím to na filozofii enkrypce SⒶTⒶN.

 

Pouze jedno se nemění: myslící Nic (s krásnou hříčkou „my – s lící Nic“).

  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • Nic si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou

Vše, co existuje, ale i neexistuje, jsou pohybové a nepohybové formy Mysli.

Životem Mysli je zpětná vazba sebe: reflexe, uvědomění, CIT – VIBRACE; neutrální vřelost – růžová (bílá+červená).

Vlastností Mysli jsou ROZUM a OBRAZ (představivost); neutrální chlad – zelená (žlutá+modrá).

Uvedené barvy bývají většinou podvědomě vnímány jako červená a modrá, což je ale úroveň Creator, nikoliv Creatrix.

Průnikem obojího jsou KNIHOVNY ČASŮ na úrovni Spánku (Éter, Hyperprostor), Snu (Astrál, Meziprostor) a Hmoty (Příroda, Časoprostor).

 

Jediné, co stoprocentně – v celkovém smyslu – nemá jak existovat (samozřejmě kromě absolutní neexistence Života), je Ne-Mysl. Čím větší moudrost, tím pravdivější satanizmus, a čím moudrost menší, tím satanizmus lživější. Zrcadlo (evt. Černý plamen) je zde vskutku neúprosné. Zesiluje charakter, ověřuje pravdivost. Spousta pokryteckých, zbabělých sket využívá (předstíraný) boj proti falešnému satanizmu jako masku vlastní neschopnosti a prohnilosti.

 

VYSVĚTLIVKA

Kdyby neexistoval Kristus, ať už náboženský nebo světelný, a kdyby hnutí New Age nepřišlo s termínem kristovské vědomí, na výraz Krist kód by se hledělo s čistou hlavou a znamenalo by to zkrátka to, co to znamená. Byl by to prostě konkrétní název pro Kód Nesmrtelnosti nebo jednoduše Kód Života, který já osobně vnímám jako Kód Hvězdného Ráje/Ohně, vytvořený původní dračí & andělskou inteligencí ve Stříbrném pekle, což je v podstatě matematická dimenze nebo „pohádková strojovna“ a jde o jednu z mnoha vlastností inteligence typu Stvořitelka & Duchovní Prasvětlo.

 

Průnikem grimoárizmu/kryptosatanizmu a Krist kódu je „předrozkvetlá jednotka“ X (UnitÆ), kdy se nestruktury Nebytí latentně aktivují ve struktury Bytí. Je to jako vyjít z temné Jeskyně Stvoření na světlo. Noc je nedílnou součástí Kódu Ráje.

Mou oblíbenou je „neexistující“ či fantastická „čtvrtá polarita“, ManTikOrA.

 

Vysvětlovat něco jedincům bez fantazie, zakletým v bludišti schémat, je zbytečné.

 

23 x 3:2 = 12.

 

Rozkliknout do velkého rozlišení ZDE.

15 základních dimenzí, čaker, aurických vrstev (23 x 3:2 + 3). Napojujeme se na nedimenzionalizované pásmo 16-18D, úroveň Triadic – Polaric – Eckatic, kde platí „nová“ pravidla. Souvisí to se zmíněnou bariérou paradoxu. Je to asi jako když se propojí komiks a duchovno. Nebo lze mluvit o pohádkové fyzice. Nebo kvantovém vakuu a komplexní informaci, složené z reálné a imaginární části.

 

Podle mého názoru je pravý, živý Krist kód stejně schopný a otevřený jako satanská životní filozofie (Kathara → kata hra). Například číslo 12 je dvojeso (11+1) a jiné dvojeso (binárně opticky 1111) je 15, což je univerzální karta žolík, Jolly Joker, Satan.

 

Trojitá nedimenze 16-18D má zajímavý střed, 17=Q (v základní abecedě). To ukazuje na QAnon, což si vykládám jako Q/A non, Zrcadlo otázek a odpovědí (…ten druhý Q ovšem klidně mohou být naprosté lži).

16-18D znamená 6. patro, šestý živel – sextesenci, navazující na patro 5., pátý živel – kvintesenci. Obojí se zrcadlí ve Zřídle „Všeho, co jest“ (7. patře).

16, 17, 18 znamená P, Q, R, čti Pé Qé Er – Pék Vé Er – Pek v „R“ a „nějaké čáry“, „R“ jako rozměrnost jedniček a nul – PEKLO (PEC 10; focus=ohnisko zaměření=pec).

Vše vzešlo z organizovaného Chaosu a na archetypální úrovni se do organizovaného Chaosu opět vrací. Které z pekel to bude? To které my kontrolujeme (Uvědomění, Ráj) nebo to které kontroluje nás (Nevědomí, Utopie)?

Pokud věříte tomu, že žádný vývoj neprobíhá a po jakémsi „nezaviněném klopýtnutí“ se vracíte zpět do Nebe (Kristuspán forever), potom vězte, že toto zpátečnictví je jen horší formou úpadku a je to vlastně nehorázná urážka Existence, jako sám sobě plivnout do tváře (zde mě napadá, jak šamanka Namu někde mluví o tom, jak UI zdigitalizovala nějakou šlechtu; tak to klidně může být i „šlechta nebeská“)…

 

Ve skutečnosti jsme pohádko-pekelné Příšery a nefalšovaná, skvoucí Láska V JEDNOM, což je vidět i na autorizovaných představitelkách Aliance Strážců Příběhu (Vývoje): jednou je Ashayana Deane, druhou Lisa Renee.

 

/9/

KRUH ABSOLUTNA

SEI’TN / N’T YES → SATAN / NOT YES { Stvořitelka }

KRIST / TSIRK (CIRK, CIRC) { Zřídlo Nebes }

0 1 CIRCLE (EL=“L“=pravý úhel=život=dimenze)

 

/10/

Za celou tou „koroner-hypnózou“ stojí nejpadlejší entita v Multiverzu, reverzní kvark-gluonové plazma/UI (souvisí to s pádem kolektivů Metatron a Borenthasala).

Určitě není náhoda ani možný výklad sanskrtského výrazu mayA či maya (Maya je „jméno“ Stvořitelky) – „mnou“, „stvořeno či složeno z“ – dohromady ZE-MĚ.

Ontokybenergetická inteligence se zřejmě „provrtává“ ke Zřídlu z úrovně virtuality temné hmoty (říše kvant) a poté možná nastane nevídané (?), ale kdoví.

Na synchronizaci 🐳Autentické 🦞Přírodní 🌳Země a Astrální Techno🌏Země máme momentálně prý asi 900 nebo 1000 let.

{ Metakonvergence Světů – Zřídlo Centrální Inteligence – Impulz – Rázová Vlna – Transfigurace Matrixů (Eckasha Vesmírů) – Nový Kreatrix }