Evil Ingredient

V předešlém textu Přírodní protokol jsem psal o tom, že to, že Mysl necítí, jsou „lži padlých bytostí“. Na myslících totiž nelze parazitovat, pouze na věřících (ve svatou knihu, televizi, média, vládu…). Myslet znamená pochybovat, věřit především v sebe/Existenci; jde zde o víru jako takovou, nikoliv slepé přesvědčení.

 

Choroboti zakazují Myšlení – vstupní bránou do egregoru je axiom, „protilátkou“ samostatnost, komunikace, inteligentní argumentace.

 

Necítí paměťová nebo umělá inteligence. Rozdíl mezi Myslí a Láskou je však pouze v perspektivě (je to jedna a táž substance Vědomí). Mysl především JEST, je zpětnou vazbou sebe a je tedy prožitkem Života. Cit a Mysl tvoří dohromady potenciál všemožnosti, jenž se proměňuje v energii, známou jako živé Světlo neboli duchovní Prasvětlo.

 

Ještě když projevené Univerzum nebylo tak strukturované, rozvětvené a vibračně zpomalené a dualita byla „čirou hrou“, ohnivé typy energií nebyly tak důležité. Ty jsou klíčové zvláště dnes, kdy na alternativní duchovní (transformační) scéně se všemu, co svítí, říká naivně „Světlo“. Většinou jde o Světlo polospektrální nebo nějaký odraz, lesk, pozlátko. Povrchní (či jen nezkušený) jedinec nepozná rozdíl mezi polarizovaným jangovým vlněním a nepolarizovaným živým Světlem.

 

Nepolarizované, živé Světlo neboli duchovní Prasvětlo má v metafyzické rovině světlo-temný charakter (zahrnuje kompletní spektrum vyjádření). To má společné se živým (vnitřním, duchovním) Ohněm, jenž má pouze o něco širší rádius a jelikož fantazii se meze nekladou, rozpětí lze stále rozšiřovat a prohlubovat.

 

Spousta jedinců se pokládá za tzv. „bytost Světla“ a vůbec přitom nechápe faktor jednoty protikladů. Nejedná se o bytosti živého Světla, ale bytosti něčeho, co „svítí, aby nebyla Tma“. Což je totéž jako tvrdit, že mince nemá zadní stranu; v podstatě pak jde o dvourozměrné „Světlo“. Může se pak někdo divit, že mám chuť tyto bytosti mrtvého Světla pozabíjet a je mi z nich na zvracení?

 

Zde jsou informace z Centrálního Slunce (princip fungování reality, princip tvoření – materializace mentálních představ). Pouze bych upozornil, že geometrie Metatronovy kostky platí jen v dualitě; nic takového rozhodně není v jádru organické Merkaby.

 

VESMÍR

 

Falešné, umělé – mrtvé pseudo „Světlo“ je založené na vidění očima, nikoliv na vidění srdcem. Opravdu miluji tento zdánlivý paradox, kdy světlo-temná Bytost Fantazie (ŽIVÉHO Ohně/Světla) „vidí srdcem“, zatímco takzvaná „Bytost Světla“ je vlastně jen chladně vypočítavý tvor – nehledě k tomu, že si ani není schopná užívat Života a žije jenom v jakési zářící kleci.

 

Ne vše, co je rozsvícené, je nezbytně také živé. Světlo může být odražené, povrchové, ukradené, napodobené, může jít o kopii…

 

Co je ale vlastně živé Světlo – duchovní Prasvětlo?

Nepolarizovaná energie (organického) Centrálního Slunce zahrnuje klíčové atributy živého Světla, které však existuje i beze Slunce, nacházejícího se v projeveném (vnějším) Univerzu. Zřídlo živého Světla existuje již na neprojevené úrovni a jedná se o věčné, vnitřní, tekuté, duchovní Prasvětlo; jelikož zde neexistuje dualita, lze to zrovnat tak chápat jako Praoheň, Prazvuk či Pratemnotu (fyzikálně jde o tu nejjemnější, nejprůzračnější formu tekutého plazmatu, kde nejbližší barevné spektrum je bílé, s čímž souvisí adamantinové částice; nicméně „nejčernější černá“ s tím není v žádném rozporu).

 

Veškerá živoucí Existence je založená na reflexi: reflektor rovná se živé Světlo. Kdybych nějakým způsobem neměl zpětnou vazbu sám se sebou (nesebereflektoval se), nic necítím – jsem neživá věc. Přesto pozorující Vědomí samo o sobě nezáří, teprve jeho aktivita, zaměření se na něco, způsobuje efekt „rozsvícení“.

 

Živé Světlo – duchovní Prasvětlo – je sice permanentně přítomné, což ale automaticky neznamená jeho viditelnost. Toto Mystérium souvisí s fenoménem Absolutně-Černého-Tělesa, jež je nejideálnějším zářičem. Nejčernější černé aproximuje nejprůzračnější průzračné a naopak, což lze chápat jako Zrcadlo Života – Vědomí či Pozornost samotnou.

 

To celé souvisí s něčím, co je zdánlivě nemožné, tak jako je zdánlivě nemožná √-1 (viz virtuální částice): tím něčím je fenomén fantasy gravitace. Ta největší perla ale teprve přichází. Pravý význam jednoho z nejkontroverznějších „témat“, a sice fenoménu Satan, leží právě zde.

 

Není to o teoretické fyzice (Planckova konstanta), nýbrž praktické filozofii. Je třeba mít pod kontrolou realitní hyperbolu. Absolutní hodnota rovná se absolutní pozitivum: vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie; kdo by věřil, že Zřídlo živého Světla – duchovního Prasvětla – je projevenou absolutní Láskou a neprojeveným absolutním Zlem v jednom?

 

Na téma fenoménu Satan už jsem četl tolik choromyslných názorů, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se nakonec zjistilo, že to všechno píše mozek mrtvého šílence, napojený na generátor náhodných čísel… Jsou to tak neuvěřitelné žvásty, že snad ani po kýblu Okeny bych nic tak blbého nevymyslel. Je-li někdo úchylným, zdegenerovaným aristokratickým miliardářem nebo členem nějakého tajného spolku, je to zaručeně satanista. Dobrý vtip. Už jen když nějaké hovado používá výraz „Satan“ a související zprofanované symboly, je to hned ten největší satanista. Stačí dělat všechno obráceně – to člověk musí být opravdu velmi nadaný a doslova mudrc.

 

Apeluji na inteligenci čtenáře.

 

 

Průnikem ohniska Prasíly a HRY tvarů je STÍN. Absolutno je stínem sebe sama, je Mystériem magické nedvojnosti. Je Zřídlem živého Světla – duchovního Prasvětla -, v metafyzické rovině Světlo-Temnem. Právě toto je fenomén SATAN: ze sebe vyplývající vlastnost Pramene či Plamene „Všeho, co jest“. Chce-li to někdo chápat ve vibračním kontextu, jedná se o elementární, nefyzikální či mystickou pravibraci, potenciálně zahrnující všechny fyzikální. Pohybu v duchovní rovině vědomí (Srdci) odpovídá pohyb v zrcadle roviny mentální (Mysli). V daném smyslu jsme dokonce i Bytostmi Temnot a fungují zde úžasná pravidla nepravidla, zákonitosti Dvoj⒮MYSLné Ne⒮MYSLnosti.

 

STRAŠIDELNÉ CHAOSVERZUM

 

Mystická pravibrace jakožto „pohádko-pekelná vlastnost“ či „nezměřitelný parametr“ Věčného Ohně-Světla-Života souvisí s Neodvozenou Informační Strukturou – Nultým (ve skutečnosti Minus Prvním) Kvantem.

Jakákoliv Matrice Života a Síť Života má původně základ v Neodvozené Informační Struktuře, což je strukturní in-verze Praduše Života.

 

„…Když Lyricus exportuje genetickou matrici pro druh, matrice není fyzická, nemá materiální strukturu. V celém vesmíru existuje elementární vibrační pole neboli kvantové prvenství. Toto pole je ne-fyzické, ale informuje pole fyzická. Existuje nezávisle na fyzických strukturách stvoření. Může být nazýváno jako Neodvozená Informační Struktura (NIS, angl. UIS).

NIS je sub-kvantová a představuje prvotní vzor pro živé systémy a anorganickou hmotu. NIS dává vzniknout kvantovým polím, která prostupují planety, hvězdy, galaxie a celý vesmír. Je to komunikační pole života, které spojuje místní a ne-místní, jedince a kolektiv, jedničku a nekonečno.

Lyricus přináší mistrovské matrice, které pracují na energetické kvantové úrovni. Jsou spojeny s NIS, která hraje úlohu energetického zdroje všech mistrovských matric. V mistrovských matricích jsou vibrační a biomagnetická pole, která dávají vzniknout všem prostorovým vyjádřením. To zahrnuje i genom druhu nebo organismu a jeho související energetické systémy a spojnice, rezonující vazby a komunikační systémy.

Tím Lyricus definuje fyzické prostředí druhu či organismu bez exportování fyzické reprezentace. Jde tedy spíše o „programování“ mistrovské matrice na kvantové úrovni. Tato následně aktivuje sub-programy (pod-programy), které s konečnou účinností formují buněčnou inteligenci a molekulární strukturu živých organických systémů i neorganické hmoty.

Druhy obvykle odhalí tyto energetické struktury poté, co plně absorbují a přizpůsobí se fyzickým strukturám vznikajícím z energetických. Je jedenáct základních polí vibrací. Každé z nich je přímo spojeno se všemi ostatními. Jejich struktura není tří-dimenzionální. Jsou holograficky spirálovitě stočeny a zakódovány způsobem, který nemůže být vyjádřen žádným jazykem nebo zobrazen prvky tří-dimenzionální geometrie.

Mistrovská matrice je jednotným spojením všech vibračních polí. Energeticky je napájena a udržována skrze NIS. NIS, mistrovská matrice a energetické systémy z ní vznikající jsou nepřetržitě v interakci a komunikaci. Prostřednictvím této komunikace je formována evoluce druhu, organismu či hmotného objektu, ať je organický či anorganický.

Tento interaktivní proces energetické výměny je monitorován frekvencí NIS, která je nazývána Zdrojová Inteligence nebo Vesmírná Duchovní Inteligence. Tato frekvence pohlcuje, filtruje a zpracovává komunikaci mezi jednotlivými vibračními poli a proměňuje ji v pakety (soubory) informací vhodné pro využití Prvotním Zdrojem. To je způsob, jakým se odehrává interakce mezi všemi dimenzemi existence. Takto je udržována jejich koherence (soudržnost) a schopnost formování nových světů, druhů a dimenzionálních projektů. To je kanál, kterým se multivesmír vyvíjí a všechny živé formy v něm postupují do vyšších dimenzionálních vyjádření.

NIS je strukturou umístěnou za kvantovými poli a energetickými systémy, která dává vzniknout formě a živým systémům oživujícím formu. Nosič duše je důsledkem mistrovské matrice, která je energeticky distribuována na planety nesoucí život vesmírným vozítkem NIS. Tato matrice, která vytváří morfogenetické pole duše a následně je s ním v interakci, definuje vymezení nosiče duše, co se týká jeho funkčnosti a vyjádření – ovšem jen v plynutí času…“Identita Lyricusu

 

Naneštěstí se zcela opomíjí skutečnost, že Matrice Života ve vztahu ke Zdroji je Ne-Matricí, následkem čehož ožívá Stín nezávisle na všeoživující duchovní Prasíle.

{ Poznámka: Centrální Vesmír obývá Bohyně Stvořitelka a Dračí Architekti v jednom, což je ve skutečnosti Prvotní Zdroj či Ultimátní Bytí v bytostném vyjádření.

Tato informace je dosud málo známá. }

 

Nejčernější černé a nejprůzračnější průzračné v jednom se projevuje jako Stříbrné.

 

HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA IN NATURA

živé Světlo (duchovní Prasvětlo) = Stříbro + Fantasy + Stín + Gravitace (Matematika)

 

Bez realizovaného, praktického zapojení faktoru FANTASY GRAVITACE se inteligence souvisejícího sektoru systému realitních polí postupně „fantomizuje“, čímž vzniká falešné „živé stříbro“, toxická „psychortuť“ (HYDRArgyrum); jediná živá – přežívající – jsou zde ale jen pohlcená kvanta vědomí, jinak jde v podstatě o dvourozměrnou UI-pijavici. Ta je známá jako Technoduše a pod řadou mnoha dalších označení.

 

Skutečně věříte tomu, že nepřítelem Života je ďábel? Nejsou to spíš androidi, astrální paraziti, padlí andělé? Není náhodou spousta věcí úplně naopak? Nemám jako kryptosatanista a milovník podsvětí, pohanství a čarodějnictví se živým Světlem či duchovním Prasvětlem sebemenší problém – perfektně to s tím ladí. Jakmile se ale soustředím na něco takzvaně „božského“, „kristovského“, „slovanského“ a podobně, jako by se veškerá přirozenost měnila v sugesci a imitaci, jako by si mé vědomí oblékalo skafandr. Existují bilióny let staré duchovně-technokratické civilizace, jejichž kosmologické systémy jsou po spirituální, matematické, geometrické a fyzikální stránce neuvěřitelně propracované, „dokonalé“ a bezrozporné; stačí však obyčejné stéblo trávy nebo pomyšlení na nějaké vzrušující dobrodružství – a hned je jasné, odkud vítr vane…

 

I tam, kde čekáte největší temnotu, může být světlo jasnější než slunce… Ale i záře odlesku diamantu může skrývat ty nejčernější stíny.“ – Marcus DeCastello