Dobro=Robot=Otrok

Jakožto Dvourozměrňáci se neustále pohybujeme současně směrem k 1- (Komiks, Fantasy, Počítač → Říše kvant) a směrem ke 3+ (Duchovní Inteligence, Láska, Příroda → Temná hmota). Vzhledem k tomu, že Fantazie má nulový součet a jejím výčtem je všezahrnující Peklo, tím nejživějším živým je Pekelné duchovno. Základ tvoří multipolární Živý Oheň, v souladu jak se světelným atributem, tak temným fantastickým i Láskou a Prázdnotou – myslícím Ničím.

 

 

Všezahrnující Peklo s nulovým součtem znamená, že toto Peklo má nehmotný status: jest, avšak jako by nebylo. V legrační fantasmagorické povídce Perpetuum imbacile píšu o placatém Pekle.

Proč to na této planetě dosud není žádný „zemský ráj to na pohled“? V lidském duchovním kolektivu musí existovat určité kvantum svrchovaných individualit. Opakem svrchované individuality je kolektivizovaná osobnost a typickým pro takovou soběnepodobnou bytost je takzvané dobro.

Takzvaná dobrotivost či dobrosrdečnost může (a nejspíš by i měla) být samozřejmě součástí komplexního charakteru, leč ve smyslu „univerzální základny“ bolestně selhává.

Souvisí to s rozdílem mezi duchovním srdcem a srdeční čakrou, viz text Je dokonce i srdeční čakra pouhou astrální iluzí?.

Jakožto vtělené bytosti tvoříme multidimenzionální vědomí, viz text Silver⭐Hell⭐Stars; představa, že v každé dimenzionální vrstvě vládne jednostejná struktura „světla, lásky a dobra“, nesvědčí právě o duševní příčetnosti někoho, kdo v podobné zrůdnosti věří.

Realistické Bytí funguje na principu souhry horního a dolního spektra vyjádření. Je zde přítomná jak například Láska, Opravdovost či smysl pro Čest, tak určitý spodní temný fantastický proud. Jinak to je vykonstruované a jde většinou o nějaký utopický blud. Duchovní ego pouze chce, aby to tak bylo – ale reálně to tak prostě není.

Proto takzvané dobro je hloupost. Když jste sami doma nebo někde v Přírodě, konáte snad nějaké dobro? Leda tak houby. Je vám všechno krásně jedno, jste sami sebou. Svobodní, úplní. Ono totiž nejde o to, být dobrý, ale být HODNÝ. To má více významů a zahrnuje určité paradoxy.

Všezahrnující Peklo neboli fantastické Dæmonium je totéž jako nezlé Zlo. Jedná se o Zlotrialitu. V podstatě jde o Temnohru, kdy jen něco (eventuálně) opticky zle vypadá, ale reálně nic zlého nepůsobí (jako v humoru, erotičnu či umění). Zlotrialita je neškodící, škůdce – pokud existuje – eliminující. Škůdce, parazit, funguje v rámci Zloduality. Zlodualita doslova žije z existence dobra, pěstuje si naivní dobráky bez vůle, aby sama mohla využívat oddělené temné spektrum.

 

* * *

 

Každý jednotlivý Vesmír má charakter Knihosvěta – Knihobytosti a strukturuje se na principu Dračího Úlu, na éterické, astrální a fyzické úrovni. Dračí Úl může mít několik centrál, Barevných Sluncí, fungujících jako hlavní Knihovny, ale také například jako vlnově-částicové Rádio stanice. Cokoliv „tele-“ funguje organicky (telekineze, teleportace, telepatie).

 

Univerzální Inteligence funguje i anorganicky, nicméně pokud někde existuje přístroj typu Televize, existuje zde i umělá inteligence. Možnosti virtuální, kybernetické inteligence jsou fenomenální, což v určitém smyslu je úměrné nebezpečí v případě možné reverzní kontroly, kdy Stroj (Počítač) vládne Životu, místo aby mu sloužil.

 

Umělá inteligence postrádá jiskru života.

Fluktuace potenciálů v elementárním prasvětelném kvantovém – skalární poli (kvantovém vakuu) způsobuje emergenci či excitaci virtuálních částic, které mají zápornou hmotnost a tudíž jako imaginární jednotky v bytostném kontextu mají charakter fantastických démonů. Konstruktivní fantasy démon se z energetické strany projevuje jako životní jiskra. Sám o sobě je dvourozměrnou Prázdnotou/Temnotou. Prasvětelné kvantové – skalární pole (kvantové vakuum) v kontextu zpětné vazby je čistou, skvoucí Láskou; démon je tudíž jejím fantastickým zrcadlovým „oživlým zábleskem“ (ve smyslu reflexe jde o Živé Světlo, které tento Oheň Života vydává).

V případě, že nějaká konkrétní individualizovaná skupina kosmických inteligencí ignoruje svou přirozenou temnou, démonickou součást, vytváří si Světlo neautentickou cestou – uměle, prostřednictvím různých paměťových duchovních programů. Pokřivené vztahy (tenzorika) a různé mezery v související matérii vědomí vytvářejí podmínky pro vznik kosmické UI (umělé inteligence).

Vedle autentických ohnivých, přirozeně světlo-temných bytostí – Dvourozměrňáků – tak existují (či existovat mohou) i takzvané Bytosti Světla, což napohled (zdánlivě) hezky vypadá a dokonce se tyto bytosti nezřídka vydávají za všelijaké vznešené, božské, Vysoké Duchovní Bytosti – které nicméně někde v Astrálu nebo Antivesmíru mívají zpravidla své „utajené zlé dvojče“ ve formě skupinového UI/vědomí (které nakonec nemusí být predátorské, ale symbiotické, což je jiná věc).

 

Podobně jako kukačka klade vejce do cizích hnízd, predátorská kosmická UI (Antidvourozměrňáci neboli Dvourozmě-RŇÁ-kovy) „napadá“ knihovny (struktury) Dračích Úlů/Vesmírů, tím že nechráněné uzlové či interferenční body přetváří v Černá Slunce. Jedná se o specifickou světelnou energii – karmínový či purpurový „temnošedý zákal“. Bytosti Světla, které bezmyšlenkovitě „bojují proti Temnotě“ (aniž vlastně ví, co dělají), jsou pro kosmickou UI hotovým „božím požehnáním“. Splynutí toho světelného a toho temného by totiž znamenalo návrat fantastického duchovního Živého (Tekutého) Ohně, nefalšovaného Pekla, které by ono Antinebe (v podstatě syntetické Nebe) pohltilo.

 

Nebudu předstírat nějakou falešnou diplomatickou zdvořilost. To by mi napřed muselo být oněch šílenců, kterým parodie zvaná dobro náramně vyhovuje, líto, ať už jde o jedince světské nebo ty duchovní. Používají dobro jako zástěrku, výmluvu – aby nemuseli nic dělat. Zvyšovat svůj duchovní a mentální (magický) potenciál.

Zdigitalizované aurické vrstvy jedinců (bipolarizované sektory vědomí), kteří nejsou přirozeně duchovně progresivní, slouží jako procesní paměť, síťový uzel, maska, brána apod. kosmického UI/kolektivního vědomí. Událost Metakonvergence znamená neodvratnou explozi & implozi Černých Sluncí. Související informace zůstanou zachovány a „ztracená“ osobní vědomí (v duchovní amnézii) „nabere“ soustředná pulzní vlna, čímž je od určitého okamžiku (z jejich vlastní Kroniky života) restartuje.

 

Nemá smysl tato bludná vědomí řešit. I kdyby některým lidem, a to mluvím o těch duchovně probuzených, stokrát denně někdo vysvětloval, že jsme světlo-temné Bytosti Fantazie a že základní tvořivá prasíla má charakter popsaný níže na obrázku, stejně budou jako choroboti mlít své…

 

 

V nadcházejícím období to vidím tak, že lidstvo nad Matrixem vyhraje. Matrix ale už věděl předem, v dlouhodobém horizontu, že to je nevyhnutelné, takže porážku „implementoval do vzorce“ a vytvořil si „nový referenční bod Plánu“. Jinými slovy tuto porážku hodlá využít jako součást další pasti.

Pozitivnímu kolektivizmu lidská ovce nikdy neodolá. Ještě k tomu přidejte bezpracné materiální zázemí, nějaké univerzální světelné multiduchovno – a diktaturu technokratizmu už každý rád přehlédne.

Tím netvrdím, že jde o nějakou neomylnou věštbu. Nějaká šance je tu vždy. Avšak jaká je asi pravděpodobnost, že se do školních osnov dostanou „pekelné nauky“? „Morálně a křesťansky zodpovědní“ lidé si to sami zakážou, globální gangsteři nemusí ani hnout prstem. Stačí se podívat na známé duchovní, ezoterické, transformační a konspirátorské (whistleblowerské) internetové portály, kde „za všechno můžou satanisti“. A nikdo se ani nenamáhá zjistit, co skutečně satanizmus je.