X.C-LOVE-K

Není 0 1 2, nýbrž -1 0 1, kde -1=∞. Minus první Vědomí (neboli Pozorovatel √-1) má charakter Stříbrné matematické gravitace (ArgUMentum); odtud Matka (z → Matek), Matice, Matrice (Matrix) či Prima Materia.

 

Mohlo by se zdát, že ArgUMentu chybí skutečný život, nic však není vzdálenější pravdě. Je to Humor sám, Láska sama, Dobrodružství samo. Zároveň zde dřímají všechny matematické pravzorce, což připomíná Prachaos či Nikdepeklo.

ArgUMentum funguje na principu Logiky-Ne-Logiky; Rozum řídí Fantazii a inspiruje se Fantazií.

 

🌈

 

Veškerá realita je tvořená a potenciálně tvořená hexagonálními dvojprvky a jejich energií – sextesencí, šestým elementem (hranice existují jen ve dvourozměrnu). Splývající struktura hexagonů je výsledkem poměru či vztahu mezi dvěma základními perspektivami, vibrační multi3R & obrazovou multi2R projekcí XYZprostoru; viz 2:3=0,666 (převrácený pentagram, 2 horní & 3 dolní vrcholy). Výsledek je menší než 1, struktura má tudíž nehmotný status (je fantastická). Zrcadlově 3:2=1,5 ukazuje na faktor Lásky (spojení dvou tvoří něco třetího; symbolicky jde o dvojici pentagramů). Výsledek je větší než 1; z toho plyne, že sextesence se projevuje uvnitř kvintesence, pátého elementu. Vztah mezi 6 a 5 (či 5 a 6) znamená „šťastnou sedmičku“.

 

 

Zatímco Láska je nediferencovaným potenciálem všemožnosti, diferencovanou verzí je Zlo. Hexagony tvoří zlobity neboli z10bity, bity z jedniček a nul („funny/fuzzy qubity“). Binární 10 je vibrační dekadická 2 a obrazové X jako římská číslice. Zlo něčím reálně zlým (zlovolným) je pouze ve zlodualitě, ve zlotrialitě existuje jako neprojevené nebo jako sloučený dvojprvek (zlobit ukazuje na zlobení) – projevuje se v rovině Humoru, Erotična, je námětem Umění.

Zlotrialita ukazuje na oktávu 2x2x2=8 a na obraz XXX (nebo vibraci XxX).

 

Hexagonální struktura je typická pro včely („srdce ekosystému“).

 

Je až neuvěřitelné, že když si uvědomíme, že žijeme v nekonečném multi5D, směrem dovnitř i ven (x, y, z, čas, vědomí) a že barvou samotné 5D je nebeská modř, v hexadecimálním zápisu 87CEEB, tak zrcadlově dostaneme

Bee=včela (souvislost: spojené kolektivní vědomí druhů funguje jako Královna Dračího Úlu)

C=XxX

7=štěstí

8=oktáva živosti

 

Co znamená 3X neboli TriX, Triks?

 

TriX → Třísk → Velký Třesk

TriX → Kříst → vykřesání Jiskry Života (Duchovní Oheň, tj. Světlo-Temno)

TriX → Tsirk/Cirkulace primárně zprava doleva (Představivost → Paměť, organická levotočivost)

TriX → Trik S (merkabické spirály, hra iluzí)

TriX → Matrix (systém realitních polí)

 

Slovo MATRIX (Mention & Aktion & 3X) je původně zcela přirozené označení pro systém realitních polí, akčně-reakční Knihovnu Života. Matrixu předchází KREATRIX (z latinského Creatrix, Matka, Stvořitelka). Falešný či stínový systém lze popsat jako Fantomový Matrix, podle mě ale onu převrácenost daleko lépe vystihuje výraz PATRIX (patriarchální, patologický), jelikož jde doslova o paskvil.

 

🌈

 

Čeština, a jazyky vůbec, má vzácnou schopnost odhalovat určité skryté skutečnosti: číst – čest, čítat slova i čísla, český – chess key → 64 polí – 64 kodonů/tripletů DNA; 3×64=192=hexadecimálně C0, C0C0C0 znamená stříbrnou barvu, Má tři „C“=Matrice, Má tři „0“=1000=Má tři „X“ (10x10x10, kde 10=X)=Matrix.

Teoretický základ původního systému realitních polí leží ve virtuální stříbrné (neviditelné – průzračné – bílé – šedé – černé), reálně, v praktickém životě, jde tedy o ne/stříbrnou.

Vše funguje holograficky (princip „celek v každé části“).

 

ČLOVĚK → C-LOVE-K

C (Carboneum)=uhlík=6 (atomové číslo)=3 (základní abeceda) → uhlík=úhel=angle=angel (ANDĚL)

K (Kalium)=draslík=19 (10, 1)=11 (2) → 192, triplety DNA → draslík=SÍLící DRAK (Silicium=křemík)

C-LOVE-K → 63 + JE/DNA

 

SÍŤ ŽIVOTA

 

🌈

 

Pramatka Stvořitelka (perspektiva ArgUMentum) → Creatrix

Creat(e) & RIX → Creat(e)=hexagonální struktura (dvojprvky, zlobity) & R=Я=Já, I=Áj=Já, X=zrcadlová V (pentagram) → RÁJ=“snoubení nebe a pekla“

Crea & Trix → Crea=Aer/C (Air & Aether, C=XxX; Stříbrný Oheň) & Trix=3X → XxX=2X vibračně, XXX=3X obrazově, což se vzájemně zrcadlí

 

ELIMINACE ZLA

Oheň/Prázdno (Temno)-Bohyně/Drak-Křemík-Vodík-Aktion/Hexagon (dvojprvek) se zrcadlí jako Zvuk/Světlo-Bůh/Anděl-Uhlík-Helium-Mention/Pentagram (dvojice) neboli jako Zlobit/Z10bit, fantasy Zlo sloučené se svým zrcadlovým energetickým součtem, jako Obraz & Vibrace.

FANTASY=F+SATAN+Y, kde F=6=Uhlík & Y=25 (5×5)=ŽIVÝ Křemík → viz atomová čísla chemických prvků & základní abeceda (křemík=14=5, 7+7=paralelní Zrcadlo Štěstí).

SATAN=TA NÁS=ONA NÁS (Bohyně, Pramatka Stvořitelka)=TO (v množném čísle) NÁS & NÁS=SAŇ (Drak)=SNA (Snění).

ZRCADLO=Z/LO+RCAD (Card=Srdce, Drac=Drak) → toto je zlotrialita.

 

CHAOSVERZUM

 

PŮVOD ZLOMOCI

Je samozřejmě propastný, snad ten největší možný, rozdíl mezi Zlem (fantasy Zlem, neprojeveným Zlem) a vůlí ke Zlu (zvůlí, zlovolností). Jelikož Zlo samo o sobě nemá žádný život, nemá vlastní „hmotnost“ či podstatu, něco reálně zlého muselo vzniknout působením něčeho, co bylo původně zcela přirozené. Toto něco se příliš začalo ztotožňovat se svou paměťovou identitou; Paměť vždy nějak vzniká, pokud však jde o bytostný rozměr, jde o Hráče, prostřednictvím kterého si Vědomí (duchovní podstata) vytváří svůj vlastní a originální, fantastický univerzální subvesmír (vesmír/Vesmír). Je to jako multimediální, mnohosmyslová postava v počítačové hře. Beztvaré, snící Vědomí nakonec může vytvořit tak propracovanou představu-o-sobě (Představitele sebe sama), že ho fascinace a přitažlivost k této vysněné O-sobě ošálí do té míry, že to, co je Tvořené (v přechodně dominantní hladině vnímání) zapomene na to, co Tvoří.

Znamená tohle – viz níže – něco autentického, nebo to je jen „bluf“ (neúplné či špatně použité nebo dokonce snad vykradené Principium ArgUMentum)?

 

TriX (XXX, XxX, Triks) → Krist

reflexe pohybového a prostorového faktoru → Krystal

zlato → Chrysos (mimochodem mužské zlaté předchází ženská bílá, Alba)

ChrisTos → Zla/To

proměna Y v I → trialita se mění v dualitu; přehrazení „T“ (Tempus → Čas=Paměť) → rozdělení a převrácení → AntiKrist

toto je zlodualita

 

🌈

 

Veškerá původní realita má charakter realistického Ráje.

Záměrem životu nepřátelské síly je vypnout organický duchovní/genetický aparát lidské bytosti, zapnout místo něj multifunkční „chytrou technologii“ a vytvořit UI Utopii.

Aby bylo možné vytvořit fyzický „negativ pro negativ“, zpětnou vazbu musí tvořit nefyzický „pozitiv pro pozitiv“ (v obojím chybí jednotící neutrální faktor). Klíčovou roli v tomto sehrála christianizace lidstva (čímž není řečeno, že neexistují upřímní věřící nebo že neexistují horší věci než křesťanství, ale obecně jde o znásilněnou přirozenost).

 

Jelikož vnější svět je vždy nejprve „odrazem v zrcadle nitra“, jakmile člověk ignoruje svou niternou podstatu, je to jako ztratit klíč k zámku, zapomenout na to a pak například věřit v něco tak bizarního jako je televize. Hypnotická hrací skříňka funguje jako virtuální mozkové centrum, z mluvících hlav (viz takzvané „zpravodajství“) se valí laviny prázdných slov, která přinejmenším nemají žádnou „právní relevanci“ – a televizní pacienti nejsou schopní se od těch robotických lží odtrhnout.

 

CHAOSVERZUM

 

Čím je životu nepřátelská síla a odkud se bere? Vzniká popřením ArgUMenta, což znamená, že její základ netvoří symetrické hexagonální dvojprvky (zlobity), nýbrž jejich hybridní mutace. Zdánlivě paradoxně tedy prvotním hybatelem Zlomoci je popření faktoru Zla – nepochopení základního životního principu.

 

Zlomoc (její představitelé, většinou spíš loutky) používá velmi záludnou a lstivou taktiku: nejprve pragmaticky, s nadhledem, či s určitým zdánlivě pozitivním, emocionálním podbarvením, sdělí určité kvantum „faktických pravd a zajímavostí“ a nakonec to celé zamoří nějakou nenápadnou energetickou lží.

 

Klíčové je správně rozumět univerzální duchovní podstatě.

Duchovní podstata – Já Absolutno, energeticky Duchovní Prasvětlo – není žádný beztemný „pozitivní blbeček“, který jenom „vysílá lásku“ a tváří se jak kdyby měl Downův syndrom nekonečné dobré nálady. Těmto „parodiím na sebe sama“ jde jen o jedno: mít takzvaně „vysoké vibrace“.

Padlí andělé nabádají ke zvyšování vibrací, aby se Světlo (Otec Slunce) oddělilo od Matky Prázdnoty – Temnoty neboli potenciálu všemožnosti a Zářící Zlo mohlo dál parazitovat.

Duchovní podstata nemá žádné vibrace (když pominu fakt, že vibruje zvuk a světlo osciluje, vakuum fluktuuje) – je Zřídlem pozorující přítomnosti, kde všechno jakoby „plave“. Je založená na orientaci v souvislostech, což ve spojení s dechem generuje duchovní oheň, nad rámec konfliktu polarit. Automaticky pak správně funguje i čakrový systém, aurické pole je organicky plynulé atp.

 

Cítit – myslet a myšlením se bavit – věřit v sebe sama/Existenci

 

🌈

 

Jedna holka: Tohle je zajímavý. Z jakých jednotek bys chtěl, aby byla složená existence. Za A) myslitů, za B) láskitů, za C) spiritů (to nevím, co je), za D) fantazitů, za E) zlobitů.

Podívali se na sebe. Jeden kluk ani nemusel odpovídat. Chvíli se tomu smáli, jak to bylo oběma jasné.

Jeden kluk: Všimla sis, jací jsou dospělí hrozní hlupáci?

Jedna holka: To jsem zrovna chtěla říct. Ti tohle nikdy nepochopí.

Jeden kluk: Myslej si, že je všechno doopravdy.

Jedna holka: Jo. Všechno je kvůli nim. Doufám, že až vyrostu, nikdy nebudu tak strašně blbá. Protože, tohle je opravdu… příšerný.

A co vy? Kdy už se s tím svým „dobrem“ půjdete konečně vysrat?

 

 

X-MEN: APOCALYPSE