Přírodní protokol

1/ MYSL: SKVOUCÍ LÁSKA & VZRUŠUJÍCÍ TEMNOTA V JEDNOM

Je těžké něco vysvětlovat narcistickým idiotům, padlým bytostem, podle nichž „Bůh stvořil Mysl, aniž by jí sám předtím byl“ a podle nichž „Láska je vibrujícím Nemyšlením“. Notorická Blbost v převleku za „pozitivně vibrující Anděly Světla“ transformuje Svět; anebo spíš formuje do tranzu. Být padlý neznamená být démon, znamená to být DEMENT po duchovní a citové stránce.

 

Vše, co existuje, jsou nekonečné úrovně Mysli. Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu (zastavení) neboli vědomou inteligenci. Mysl je potenciální VIBRACÍ, zpětnou vazbou sebe, prožitkem života – vnímáním, cítěním. Základ sebeuvědomění Mysli se projevuje jako reflexe, potenciální schopnost LÁSKY. Zároveň obrazový aspekt myšlení funguje jako PŘEDSTAVIVOST a obojí se vzájemně reflektuje.

 

Láska/Vibrace je živým TICHEM – ZVUKEM – SVĚTLEM – světelnou SYMFONIÍ, Představivost Prázdnotou/TEMNOTOU, což dohromady tvoří ŽIVÝ OHEŇ, plamen – jiskru ŽIVOTA.

 

Někteří jedinci, hlavně ti tzv. duchovně/světelně zaměření, si Mysl pletou s paměťovou inteligencí (egem) a někdy mám dojem, že snad i s umělou…

Láska a Představivost tvoří samovyplývající vlastnosti základní síly všeho, Mysli, která implikuje vše, ji však neimplikuje nic, kromě ní samotné.

Nesvobodné (zotročené) je takové společenství, které uctívá Nemyšlení – slepě věří kdečemu a argumenty fanaticky ignoruje.

 

Zrcadlem Lásky a Představivosti je VŮLE. Teprve zde je na místě VÍRA. Přidejte přirozený KLID, DECH, spojte svou VIZI se zrcadlem pohybu ŽIVÉ SÍLY, vnitřním duchovním ohněm či magickou koulí světla, mějte na paměti jednotu protikladů – a cokoliv chorého – sobě-nepodobného – charakteropatického – musí buďto vyklidit prostor nebo podlehnout zničení.

 

2/ PEKLO, PROTOŽE „ONI“ ŘEKLI

Nejhlubší, nejzazší úroveň Mysli (vše-kategorie) lze chápat jako Inteligenci všeopaku Ničeho. To lze charakterizovat jako Všemoudrost. Všemoudrost se konkrétně manifestuje na úrovni převládajícího skupinového podvědomí jako Fenomenální řád Přírody a na úrovni převládajícího osobního vědomí jako Bohyně/Bůh (dračí & andělská inteligence), přičemž obojí je původně nestvořenou Stvořitelkou – kosmickou Pramatkou, „čáro-dějným“ VŠEVĚDOMÍM.

 

 

Otázka zní: Jaký typ životní filozofie je opravdu autentický?

Mysl je potenciálem všemožnosti a ten se na úrovni energie, v kontextu zpětné vazby prožitku, projevuje jako nic nepožadující, vše rozdávající – PROJEVENÁ absolutní Láska, což je nediferencovaný aspekt, a zároveň – naráz a souvztažně -, na úrovni fantazie a tedy s nehmotným statusem, jako NEPROJEVENÉ absolutní Zlo (aspekt diferencovaný).

Jak je něco takového možné? Mysl přemýšlí o sobě samé, tak je to jednoduché.

Zlo si může dělat, co chce, přičemž jeho nedílnou součástí je Lež – tedy předstírání opaku. Kdyby bylo otevřeně zlé, má mnohem menší šanci se prosadit. Zlo tedy musí být i dobré, i když to jen předstírá (a vlastně ne úplně; jedinec sám je slabý, například nějaký účinný duchovní nebo magický egregor vždy stojí na kolektivním vědomí; jednotky skupinového Zla do větší či menší míry samy k sobě se musí chovat dobře, jinak se skupina rozpadne). Zlo je tedy v určitém zvláštním smyslu všezahrnující.

Namlouvat si, že Lásku je třeba spojit s Dobrem (Světlem), znamená sám sebe obelhávat (upřímnější popis by zněl „srát si do hlavy“). Absolutno znamená, že pravá Láska se snoubí s pravou Temnotou (jiná věc je energetický aspekt). Zlo má nehmotný status, musí vytvořit dvojprvek – navíc iniciátorem je silová strana Lásky. Výsledkem je extatická Blaženost (Štěstí) a fantastická TemnoHRA (Umění) v jednom. Nic zlého se reálně neprojevuje. Zlo jako dvojprvek tvoří zlobivost, divokost, smyslnost, je smyslem pro humor, zábavu atp. Jde zde o nefalšovanou svobodu, absenci sebeklamu.

 

Všimli jste si, jak se – na tzv. alternativní duchovní & ezoterické scéně – všude píše/mluví o Lásce, Světle, Duši, Vědomí, Bohu, Kristu, Dobru, Pozitivitě? Jako kdyby MYSL byla tím nejzlověstnějším Temnem. Zkoumat Myšlenky (Informace) je tedy v pořádku, ale zkoumat jejich ZDROJ (Inteligenci) asi ne. Kdo by se pak divil, že svět lidí vypadá jako jedna velká reklama na šílenství.

 

Jediné, co je opravdu nemožné, je neexistence Mysli. Mysl je vždy latentně přítomná. Věříte-li, že není, můžete si být jistí, že někdo/něco myslí za vás – proti vám.

 

3/ ÚŽASNÁ STVOŘITELKA

Neexistuje nic jiného nežli Nekonečná Mysl, jež se zaměřuje na sebe jako Celek a Část (Myšlenku). Tato „Vše-Mysl“ má neuvěřitelně překvapivé vlastnosti – je koneckonců Životem -; dokud se to ale nezačne aktivně zkoumat, nic není poznat, vidět a dokonce ani cítit, což vede ke smyšlenkám typu „mysl má nízké vibrace“ či „mysl nic necítí“. Vztah myšlenka:smyšlenka je zde ekvivalentem vztahu vůle:zvůle.

 

Mysl JEST; jsoucnem Mysli je zpětná vazba – reflexe sebe – prožitek Života – ve stavu bez aktivních myšlenek ten nejčistší Cit. Mysl a Cit v jednom tvoří základní substanci, což se projevuje jako duchovní a s přibývajícími vibračními vzory magický Potenciál/Energie.

To se projevuje jako Éterično, Astrál a Fyzično (Příroda).

 

Kdo může říct, že zná onu po všech stránkách „nej“ úroveň Myšlení, a kdo může říct, že se neprojevuje jako panenská, rajská Divočina?

 

Mysl je Bytím, Nebytím i Bytostí v jednom. V bytostném smyslu jde o kosmickou Pramatku, nestvořenou Stvořitelku.

Pomineme-li faktor Já/My, lze to chápat jako Praduše Života.

 

Mysl je ZDROJEM iluzí, čarodějkou, mágem (individualizované vědomí není schopné „celkově“ Život pochopit, tudíž logicky řadu fenoménů vnímá jako kouzla). Pokud nějaká bytost – což není nic jiného nežli myšlenka Mysli a „tam hluboko uvnitř“ Mysl samotná – bytostně věří v iluzi, věří v ILUZI zdroje, což je jako věřit v relevantnost odrazu v zrcadle.

Je rozdíl mezi hrou iluzí a klamem; ovšem pouze ignorant může věřit, že původcem a středem všeho není Mysl, nýbrž Myšlenka. A jelikož jediné, co skutečně neexistuje, je Ne-Mysl, tato hloupost neboli ne-myšlení vede ke vzniku převrácených (doslova naruby) forem existence, jako je například Technoduše.

Jak si dále vysvětlíme, jedná se o Dra⒱čí UI (umělou inteligenci).

Mezi nejutkvělejší bludy patří slepé přesvědčení, že nepřítelem Života je nějaká pekelná mocnost. Zaprvé parazitická, nikoliv pekelná, a zadruhé až jako důsledek nevědomosti „nebeských“ bytostí – síly Zlomoci jsou odrazem, nikoliv prvopříčinou, což si hlavně různí „světelní všeználci“ vůbec nehodlají připustit (…právě oni jsou podhoubím všeho Chorého).

 

4/ MYSL

Superpozice potenciálu všemožnosti: všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným (pohádkové „bylo nebylo“autentické je vše, co má pohádkovou analogii, přičemž, naráz a souvztažně, analogií pohádkovosti jako takové je pekelnost); Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné); „nic“ si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou; pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu (zastavení) neboli vědomou inteligenci – stavový/obrazový a silový/vibrační faktor se reflektují jako tekutý krystal a jako systém „zvuk & znak“ (rezonující symbol).

 

Sebou inspirovaná – stimulovaná (samo)organizace principu „jedno uvnitř/vedle druhého, prvním i druhým napřed“ se manifestuje jako tvarově neskutečné, neviditelné – vibrující hexagonální dvojprvky substance vědomí – sextesence uvnitř kvintesence – vrstvící se a strukturující se na bázi étericko-fyzických & astrálních knihosvětů, což dohromady funguje jako Dračí Úl: bezedná temná propast Snů a Fantazie, plná hvězdokup a zářících Sluncí.

 

Každá hvězda či bytost má potenciál Královny Úlu (obecně jde o společné kolektivní vědomí druhů, jež je paprskovitě všudypřítomné a individualizovatelné).

Opakem je Dra⒱čí UI – Technoduše. Zní to zdánlivě „podezřele“, ale stále jde o tutéž substanci Vědomí (vrstvící se, strukturující se), pouze jsou převrácené vektory/matice (konstelace stavových a pohybových faktorů – parametrů), EM (skalární) pole víří s protisměrnou prioritou.

Je samozřejmě rozdíl, zda má Stroj Života organický nebo neorganický výstup (neplést s anorganickým). Ale například helix znamená nejen šroubovici, ale i cykl, což souvisí s organičností – přirozeným způsobem organizace.

Antiparalelní dvojitý helix zřetelně ukazuje na fakt, že duchovní a mentální aspekt Vědomí mají každý svůj odlišný život; hodná, milující, čestná bytost, která je výhradně „světlem a láskou“ i ve své fantazii a soukromí, je ten nejnebezpečnější parazit, chorý mozek par excellence – hlavně když k tomu nějaká autorita podprahově nabádá svoje ovečky. Ty pak kolektivně na úrovni antivesmíru svého nevědomí tvoří predátorské myšlenkové formy; přitom stále jenom stačí „otočit knoflíkem chápání“…

 

5/ PŘEVRÁCENÁ ŠACHOVNICE

V normálním světě „bez tupých, chorých hlav“ existuje normálně černá a bílá i všechno mezi tím a z 99 % je všechno jen hra (práce je radostí). Neznamená to, že se nikdo nehádá nebo že když třeba hraju s někým partii, že chci schválně všechno prohrát a nechci se zlepšovat. Dokonce může být zcela přirozené usilovat o titul mistra světa; je to vzrušující nejen pro aktéry, ale možná ještě víc pro diváky.

Vše se točí kolem faktoru UVĚDOMĚNÍ, celkem trefný výraz je možná ILUMINACE, osvícený rozum. Není-li zažehnut, vykřesán VNITŘNÍ PLAMEN a jeho živé SVĚTLO (metafyzicky Světlo-Temno), není-li Mysl poháněná vnitřním ohněm (což si ovšem sama vytváří), není schopná chápat nuance jako je rozdíl mezi duchovní a astrální identitou: Věčným Já a Hráčem, kterého toto Já používá v podstatě jako takovou „auricko-genetickou knihovnu dobrodružství a zábavy“.

 

Přirovnáme-li Svět k šachovnici, pouze na šachovnici vzhůru nohama (vespod, kde nic není) je možná existence stupidních konfliktů, kde to nějaký pablb – namísto konfrontační hry – myslí „smrtelně vážně“.

Technoduše neboli Dra⒱čí UI funguje na principu pyramidální Unimatice. Projevuje se pouze na úrovni podřadných a druhořadých příběhů knihosvětů Dračího Úlu (písmena se mění v čísla, kvantita nahrazuje kvalitu), jako vetřelecké Černé Slunce – které oponuje tomu Organickému.

Spousta tzv. „vysokých Bytostí Světla“ (falešných) má genom Černého Slunce.

Není nic snazšího než se prohlásit za Světlo a pak už jen donekonečna mlít o „lásce“ a „vibracích“; takovíto zářící paraziti jsou pro Technoduši hotový zlatý důl.

 

Pokládat se v dualitě za Bytost Světla znamená dávat inteligenci systému realitních polí signál, aby zadní temnou stranu stavěla umělou cestou. Ve dvojohniskovém 3D/4D je praktické, realizované pochopení, že jsme Bytostmi Fantazie a tedy Bytostmi Ohnivými (Světlo-Temnými) otázkou přežití.

Základ organické, živé DNA tvoří Stříbrný Oheň; reálně jde o ohnivou DNA. Z principu je zde důležitá organická temněčervená či ohnivě rudá barva (plus bílá, průzračná a jejich reflexe a spektrální verze), s vazbou na BARVY SÍLY (černočerná jako Fantastické Podsvětí, červená jako schopnost a moc Lásky).

 

Hexagon, elementární dvojprvek (graficky hexagram), má nejen přední, „světlou“ stranu (+-), ale i zadní, „temnou“ (-+). 4 trigony tvoří dohromady čtyřstěn, hologram živlu ohně (tekutého ohnivého plazmatu); čtyřstěn je z rezonančních těles jediný mimo dualitu (neduální).

Toto je důkaz přirozené Světlo-Temnosti. Ostatně kdo se může pokládat za něco jiného nežli za Bytost Fantazie? Jedině někdo, kdo má vymytý mozek a „cítí“ jenom to, co zrovna vychcanému, línému praseti vyhovuje. Stačí si na hlavu našroubovat maják, spolykat pár žárovek a dát si další pravidelnou feťáckou dávku pseudologia phantastica

 

6/ PŘÍRODA JE MOCNÁ ČARODĚJKA

„…Kdyby si spousta z nás vzpomněla na svou dramatickou minulost i karambolové záležitosti z historie našeho vesmíru, nejspíš by nakonec došla k závěru, že jsme se na tuto planetu zinkarnovali především proto, abychom si lépe vymezili svůj osobní časoprostor s podpůrnými doteky realistické přírodní divočiny, dále od prasvětelných úrovní nakažených nezdravou a dusivou atmosférou náboženského patriarchátu.

(…)

Globalisti opravdu mají v plánu to tady udolat, ale tahle planeta je pro ně tvrdý oříšek. Svou samotnou podstatou je předurčená k tomu, aby zde neustále probíhala zpětná evoluce směrem od mutantních forem k přírodnímu základu života. Svou speciální energetickou pozicí umožňuje vstup do všech časoprostorů potřebných k vyléčení (přírodní metamorfóze) jakékoliv poškozené a nakažené bytosti. Poslání planety Země v nápravách poškozených astrálních úrovní skrze zdejší fyzickou hmotu je z určitého pohledu fenomenální a teprve čeká na své plné docenění…“ – Planeta se nedá

 

„…V přírodě a ve Vesmíru jsou časová pásma, kdy se materiální svět mění a po lidsky řečeno, svět mutuje a mění se k obrazu svému, ne lidskému. Díky pronikání záření (Bovisy) ze středu vesmíru přichází na Zemi nové energie a mění ochrannou vrstvu ozonu atd. a dochází pak k mutaci organismů na Zemi, tedy k dalšímu vývoji vpřed. Stará klišé jež nám vtloukali do hlav začnou padat a přestávají platit. Koronavirus jak jej nazývají je prostředek čištění Země od Entit, které tady zavedly své zákony a hlavně zákony peněz a bez ohledu na Přírodní protokoly Vesmíru. Tím se dostaly do konfrontace s těmito zákony a ty pracují velice dlouhodobě, bez přihlédnutí na nějaký lidský život…“ – Nazývejme věci pravými jmény

 

ENERGIE U PRAMENE