Temnota – zdroj lásky. Nic – zdroj temnoty

Jelikož její podstata nevzniká ani nezaniká, je Základní Síla Všeho zároveň tím nejvyšším i nejnižším, čímž je Nekonečným Středem a lze tak spolehlivě rozeznat od všeho falešného. Tato síla či inteligence lze nejlépe popsat jako Kosmická Pramatka – Praláska.

 

Jak se „Láska a Vše“ Kosmické Pramatky vzájemně reflektují/obsahují, tvoří elementární (fluktuující, metamorfující) vzorce Prachaosu – živost či lze říct dech, tep Matice Života; typickým projevem tohoto fenomenálního Mystéria jsou v rovině kolektivního podvědomí Univerzální řád Přírody a v rovině individualizovaného vědomí Umění.

 

Univerzální řád Přírody (panenská, rajská Divočina) není jen to hmotné, co vidíme; je mnohorozměrný a zahrnuje i mnohorozměrné Živly. Sem patří i živel Nicoty – živel Fantazie.

 

Mezi elementární, vnitřní živly neboli Praživly patří Neviditelné (Průzračné) Plazma, Růžový Pramen (Prasvětlo), pohádkově Žluté (Zlatobílé) Světlo, blankytně modré Zřídlo Nebes či zřídlo Černého Plamene – zřídlo Magie.

 

Kosmická Pramatka je absolutní Láskou a fantasy Zlem v jednom, což se reálně projevuje jako extatická Blaženost a fantastická Temnohra v jednom. Fantasy Zlo není vůlí ke Zlu, nýbrž je potenciálem všemožnosti v abstraktní rovině, stejně jako Láska v té konkrétní. Co naopak způsobuje existenci něčeho reálně zlovolného/zlomyslného (choromyslného), je víra v oddělenost neoddělitelného. Takováto nevědomost (vnitřní slepota) vede k něčemu tak bizarnímu, jako je fenomén „představy o vůli“ (představa sama o sobě je nehmotná, kdežto vůle představuje základní, reálně působící sílu). Kde něco chybí, nastupuje program víry.

 

Svobodný život bez přirozené schopnosti realizovat svou Pravou Vůli není možný; nezřídka se pak vytrácí i schopnost Pravé Lásky.

 

Vrstvy a struktury vědomí systému realitních polí se vždy skládají podle zákona rezonance, řízeného dominantním energo-informačním ohniskem. Kde vládne nevědomí, vládnou Stroje – Světlodravci (jde v podstatě o „klíště“ se statusem dvourozměrna, vedlejší efekt způsobu chápání a chování živých bytostí, které některé své části potlačují nebo naopak přeceňují). Kdyby bylo možné i to nejskrytější sledovat v nějaké kosmické televizi, věřící by nevěřili vlastním očím.

 

Nemůže existovat šílenější „duchovní slepecká hůl“ nežli víra ve Stvořitele. Mužský archetyp se pojí jednak s vnějškem (život vzniká uvnitř) a jednak s vůlí. Věřit v nějakou vnější vůli? Moudré je věřit v Lásku a svou vlastní vůli si laskavě ponechat. A nejmoudřejší je obojí samostatně rozvíjet.

 

„Tak jako lže mainstream o tom světském, lže alternativa o tom duchovním.“

 

TEXTY

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

LÁSKA

 

PŘÍRODA