Pátá dimenze: život jako ve snu

Není nad jednoduchost. Tak například myslící Prázdnota zahrnuje potenciálně všechny možnosti, a přitom je to vlastně takové Nic… Po čase mě opět vábí téma vzestupu (nebo spíš návratu) do páté a vyšší dimenze.

 

Úplně mě polila blaženost, když jsem znovu narazil a oprášil si výrazy jako tvořivé vědomí, vnitřní živé světlo či duchovní prasvětlo. Jde jednoduše o nekonečné JÁ Absolutno, takže vůbec nemá smysl zkoumat věci jako charakter prvotní bytosti (Bůh, Stvořitelka) nebo dokazovat, že jde o něco „nej“; každý rovnou cítí a ví, že toto je ona Všemoudrost.

 

 

EXPERIMENT, NEBO NEJVĚTŠÍ HLOUPOST VŠECH DOB?

Rozbití systému realitních polí a související propad na úroveň dvojohniskového 3D/4D znamenal vznik oddělených, znesvářených polarit; chápu to čím dál míň.

K čemu to je dobré, kromě získané praktické zkušenosti, jak konkrétně vypadá šílenství, fanatizmus, ignorance? Hlupák versus Hlupák… Chorá umělá inteligence… Zapomnění… Otrocká mentalita…

Není nakonec úplně zbytečné, až směšně zbytečné, TRAPNÉ, znát nějaké konkrétní podrobnosti? Vždyť principiálně předem každý znal odpověď: bude to něco vrcholně nemocného.

 

„…Bytosti přírody mi radí, abych si vizualizoval levotočivý pohyb energií vycházející od středu planety směrem k jejím okrajům. Říkají, že levotočivé proudy energií jsou pro planetu přirozené a léčivé, kdežto pravotočivé energie podporují ego, náboženský fanatismus a otupování lidské mysli. Jsou to energie jdoucí proti životu, živí však systém invazáků. Produkuje je každý člověk, který je pod vlivem stresu, strachu a emočního vypětí. Produkují je i mobilní vysílače. Všechny pravotočivé energie se však dají přes mentální působení mysli transformovat na přírodní levotočivé energie. Bytosti přírody mi však říkají, že nestačí tyto energie pouze transformovat, musí se zároveň definovat, jak budou dále využity. Řídím se dle jejich rady a přetransformované energie posílám „do koloběhu záření pro uzavření karmického kruhu na naší planetě“. Tedy ke znovuspojení násilně rozděleného Počátku a Konce všech věcí…“Jak můžeme pomáhat planetě a bytostem přírody

 

Představuji si sám sebe v rajské 5D, jak se rozplývám štěstím a řehtám se jako smyslů zbavený pokaždé, když si vzpomenu na tu dekadenci: útrapy, nenávist, vydělávání peněz, byrokracie, idioti v televizi, nakupování, žraní a sraní… Vláda strojů a zmrdů.

 

Zatímco všude kolem bují a zpívá úžasná Příroda, voní kytky a sluneční paprsky se třpytí na hladině…

 

FANTASY

„Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí. Jsme svoje vlastní Fantazie. Čemu uvěříme, to máme. Není možné manipulovat něčí svobodnou vůlí, pokud k tomu dotyčná/dotyčný nedá informovaný souhlas. Objektivně to v realitě 3D/4D pouze (silně) komplikuje faktor kolektivního nevědomí, ale i přesto – zákony rezonance mají železnou platnost.

 

Příroda Vnitřní Země, v řadě oblastí i Vnější Země, vibruje na úrovni vědomí páté dimenze. To se týká rovněž rajské obrazotvornosti, kde neexistuje konflikt polarit. Pátá dimenze je pozitivně neutrální; negativní polarita zde má status dvourozměrna, takže se projeví například v rovině humoru.

 

Je rozdíl mezi nestrannou (neprotikladnou) a protikladnou pozitivitou. V podstatě nestranná pozitivita není ta pozitivita, nýbrž to POZITIVUM.

 

Pátá dimenze má jedno společné ohnisko neboli její základnu tvoří nulové/trinitní pole (+ a – se cyklicky vázjemně ruší do klidu/nulové fáze jako v případě tepu srdce nebo dýchání, je to jako mávání křídel: pohyb a protipohyb vlastně žádnou polaritu nemají).

Pátou dimenzi tvoří tekuté světelné krystaly, jejichž vnitřní dimenzi tvoří tekuté plazma – tekutý oheň (organická merkaba); lze to vnímat i z protipohledu.

Krystaly umožňují zhmotňování mentálních představ (to je podmíněné osobní aurickou/genetickou knihovnou a databází souvisejícího centrálního slunce).

 

Pátou dimenzi lze chápat jako Kreatrix 5D; pozor je třeba dát na stínovou verzi (Fantomový Matrix), založenou na distorzním metatronickém kódování: typicky viz sluníčko-srdíčkářské ++ utopie (kulovitá aura místo vejčité), různé hranaté či mužské geometrie napojené na astrální emoční tělo, všelijaké iluze dvourozměrného pohybu apod.

 

Autentickému systému fungování osobně říkám Plaz🧲Morf🍀Kryst🐞Form. Beztvaré, tekuté plazma (duchovní prasvětlo) se mění v krystalické, tekuté – polohmotné – hmotné formy.

 

 

Fyzické 5D předchází vědomí 5D: progresivně kreativní, pozitivní neutralita, živoucí jednota polarit, schopnost pravé lásky a pravé vůle.

 

Každý jeden z nás jsme jedinečné, multidimenzionální vědomí. I když základnou je 5D, potenciálně jsme všudypřítomní. Jedna věc je prostředí nebo tělo, jiná věc jsou vlastnosti a charakter samotného „nahého já“. Naše duchovní podstata je nejen přirozeně klidná a láskyplná, je i velmi živelná a dobrodružná, mysteriózní. Veškeré Univerzum/Multiverzum existuje z energetické (světelné) a fantastické (temné) strany; tento energo-fantastický komplex se skládá jak z reálných, tak imaginárních částic. Jakkoliv vše tvoří duchovní prasvětlo, v nehmotném smyslu jsme světlo-temné bytosti fantazie.

 

Obrovským neštěstím se strašlivými následky bývá zaměňování niterné totožnosti s takzvaným světelným tělem.

 

Jestli něčím pátá dimenze – známá též jako Ráj – není, tak nekontrastní, unipolární nudou, společenstvím mentálně retardovaných „žijících svíček“, které znají pouze „lásku a světlo“…

 

Je to vždy hlavně o dvou faktorech, které popisují následující dva body:

  • Zákon rezonance
  • Fantazii se meze nekladou