Je-li svět lidí naruby, není převrácená i pravda v případě Bůh-Kristus vs. Satan-Lucifer?

/1/

Jelikož Nesmrtelné Vědomí (PraDuše) je založené zároveň na Lásce a na Všem, existuje jednak samostatně a jednak tvoří Dvojplamenné Emanace (PárDuše) sebe sama. Takto může existovat pověstná věčná láska „Dvou, kteří jsou Jedním“. Otázka zní, zda je přirozená nesmrtelná forma, nebo zda je přirozená věčná metamorfóza, jakkoliv k proměně může docházet jednou za mnoho Aeonů.

 

Záleží, jak je chápána základní síla všeho.

Jakmile je chápána jako Bůh nebo Božský Zdroj, je zde evidentní sklon „přechytračit Smrt“, což nakonec končí nějakou děsivou fata morgánou.

Něco božského je nepochybně součástí Kosmické Pramatky (jež je ve skutečnosti onou základní sílou), součást ale není celek.

Součást v první řadě není schopná plnohodnotné, zdravé samostatné existence, pouze existence v konfliktní dualitě – v oddělenosti (kde mimochodem vládne paměť nad fantazií, stroj nad životem).

Matka či Stvořitelka je latinsky Creatrix. Crea=Aer/C (éter & vzduch + X krát X) & Trix (XXX, „Má tři X“, Matrix)=Krist; viz dále Krist kód.

 

Kosmická Pramatka je Život a Smrt v jednom. Zní to možná divně, ale v podstatě jde o jeden a týž Živel. Nejživější živé je pouze Absolutno samotné (Prazdroj, Kosmická Pramatka), vše ostatní je Trik, Hra, Iluze – tvořená z věčnosti schopné substance/esence. Tudíž přirozená se zdá být META-MORF-Ó-ZA.

 

„…ve zdravém Vesmíru archanděl umírá až za několik eónů let a je běžně vybaven teleportací, létáním, materializací a tak dále…“Luciferovo sdělení

 

Když si uvědomím, jaká zvěrstva – snad ta největší možná – se dějí v realitě původně založené na Krist kódu (Kryst kódu), jenž je podstatou „struktur věčného života“, znovu to ukazuje na to, že je přirozené po čase vědomě zemřít (jako forma, ne duchovně). Smrt je ve skutečnosti ta nejlepší přítelkyně – v mnoha tajemných významech -, to jen nevědomost z ní dělá strašáka.

 

„…The Krist Code is the Perpetual Motion and Precise Mathematical-Geometrical Instructions for the Creation Program from God Source. (…)

Deviations from the natural Krist Code configuration of „First Creation“ create alterations of the energetic balance (Inorganic Kathara Grids) causing interruption of the continual self-regeneration (perpetual life) of the manifest forms and the formations of -iasms, that eventually lead to destruction of the corresponding matter-form via self-annihilation of the Partiki units.

The original Eternal Nature of God-Source Itself, and thus that of All Creation, remains always perpetual and constant, due to the mechanisms of Self-healing through Starburst that God-Source intended, imbued and sets in motion, (through the directives of the Eternal Life Krist Code) as the foundations for First Creation…“Krist Code

 

„Věčná dokonalost formy“ mi připadá jako být nesmrtelný kristobot, který ale ve skutečnosti žije věčně jen na papíře a vybírá si to strašlivou daň ve formě antikristovského běsnění. Všechno je dokonale perfektní matematická, geometrická, fyzikální, energetická a duchovní „pravda“, smyslem všeho je „láska“ – a přitom část související reality se proměňuje v kyborgské hrdlořezy… Ono totiž vlastně jde o unimatici.

 

Život bez vědomé Smrti a bez vědomé Temnoty jako pravdivý pouze vypadá. Zdání zde klame tím nejšerednějším způsobem. Nakonec se obojí, Smrt i Temnota, stejně projeví – akorát že na úrovni nevědomí.

 

V čem je háček? Točí se to kolem stříbrné/virtuální matrice (základ Krist kódu), která ale v interaktivní realitě vůbec neexistuje. „Něco“ má zájem virtualizovat realitu (agenda transhumanizmu, technologická singularita).

 

Stříbro má atomové číslo 47 (viz dále).

Stříbrná hexadecimálně je C0C0C0 → Má tři ‚C‘ (matrice) & Má tři ‚0‘ → Má tři ‚C‘ implikuje Má tři ‚X‘ (Matrix) → ve všem rezonuje slovo Matka. Aby to v interaktivní realitě fungovalo, musí existovat vazba na Creatrix (Kreatrix); je třeba kolektivně a individuálně použít Má tři ‚0‘, vyplnit 000 (trojici nul) → viz paralela se slovem Matriona (ruské ženské jméno, z něhož vzniknul výraz matrjoška). Bez Kreatrixu/Matrjošky abstraktní-obrazový aspekt převládne nad konkrétním-vibračním a bytost se mění v biorobota (hexadecimální C0 je dekadicky 192=3×64, viz kodony/triplety DNA).

 

GOD → 7, 15 (0), 4 v základní abecedě

Podstatou Božského Zdroje (což je ve skutečnosti blankytné Zřídlo Nebes) jsou Kosmická Pramatka (0, beztvaré Bytí, Láska/Absolutno) a „kosmický vtipálek“, Satan/Jolly Joker (15, univerzální karta).

15 je atomové číslo fosforu a Phosphorus je Lucifer, Světlonoš, astrální světelná síť.

V tarotu tomu odpovídá Blázen (0, univerzální princip, extatická Blaženost).

Vynechání středu – Pramatky, Žolíka/Satana & Lucifera – mění Boha ve Vetřelce.

 

74 → atomové číslo wolframu, wolf=vlk, ram=beran → „vlk v rouše beránčím“ rovná se samotný „Bůh“ všech světových náboženství, plus Stříbrní (47) Tvůrci dotyčného Egregora.

Aniž bych zkoumal okolnost, zda to činí záměrně nebo ne (vědomě to nejspíš dělá menšina a navíc z nepozemské strany, většina jsou jen užitečné loutky), nějakým křemíkům a kristomilům – v jejich MASKUlinní/PATriarchální verzi – nevěřím jediné písmeno. Na organický, přirozeně živelný, svobodný, fantastický Život tady nenarazíte.

Pozn.: stříbrná či křemíková inteligence programuje kristovskou matrici, což je ale jen maska; na nahé, nekonečné vědomí samotné to působí jako uniforma. Je třeba se soustředit na obyčejné základní barvy jako černá a bílá, šedá a dále ohnivě rudá či organicky červená. Pro zajímavost fosfor existuje ve čtyřech modifikacích, jako bílý, červený, černý a fialový (fialová je barvou alchymické svatby, ale i barvou přeměny nebo rozkladu).

 

 

/2/

Realitu řídí Zákon Rezonance. Ten vše perfektně reguluje a funguje automaticky. Prostřednictvím zákona se projevuje Vyšší Vůle, která existuje i nezávisle na zákonu. Ze zákona vyplývá pravidlo autonomie: zákon Neškodit (z čehož plyne eventuální Škůdce zneškodnit, jakkoliv žádné „pijavice“ původně neexistují a Původ rovná se Vyšší Vůle).

 

Mnozí věří takovým blbostem, jako že je třeba Fantazii zavřít někam do chlíva. Raději se spoléhají na nějaký umělý Řád, který stačí poslušně dodržovat, aby „se nestalo nic zlého“; jenže se nestane ani nic dobrého – ve smyslu opravdu zajímavého. Je to mrvý život, kde je vlastní inteligence nepotřebná.

Naštěstí skutečný Život je o zvládání Chaosu. Rozum krotí Fantazii a Mysl a Tělo si to skvěle užívají.

 

Jediným pravidlem je Pravidlo jako takové. Toto Pravidlo nemá absolutně nic společného s umělým dělením na dobro a na zlo, světlo a temnotu. Neškodím-li sobě ani nikomu jinému na energetické, psychické ani fyzické úrovni, můžu si dělat absolutně, co chci. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, který s tím prvním může a nemusí souhlasit; to je zcela přirozené, nelze to chápat jako omezení. Omezené by naopak bylo narušovat něčí posvátné soukromí.

 

/3/

Tak jako existuje temné Prázdno, oživené paprsky Slunce, existuje temná mystika – vrstvy Spánku, a architektura Světla – struktury Snu. Jakkoliv Spánek/Uvnitř je bijícím srdcem Života, právě tak je i černočerným Chaosem a fantastickým Peklem, zatímco Zářící Sen/Vně je nebeským Rájem.

Toto ale rozhodně nelze převracet vzhůru nohama!

 

Existuje tudíž jak nefyzikální (mystická) Pra-Vibrace, tak základní (božská) fyzikální vibrace, přičemž Kosmická Pramatka (Bůh Stvořitelka) je nerozporně obojím.

 

JJ atraktor → permanentní setrvačná kyvadlová rotace zrcadel – polokoulí

JJ = Jolly Joker (Žolík) = Satan = 15 = absolutní Láska (jéčka obrácená horizontálně proti sobě a naráz spolu vertikálně) = 💗 = 0 = Blázen (extatická Blaženost)

JJ = 11+ C/U = 12

 

 

/4/

Černý Plamen — Zřídlo Magie — analogie Pozornosti samotné.

Nefyzikální Pra-Vibrace, zahrnující všechny fyzikální (tedy veškeré tóny, barvy a světelné odstíny).

Ověřovač Pravosti, zesilovač Charakteru.

Zrcadlo Života, které nelze oklamat.

Právě toto, i když ne jediný, je význam fenoménu SATAN.

Pokud to je pravda, tak kdyby loutkovodiči v pozadí světa lidí byli opravdu satanisté, vypařili by se z existence – byla by to pro ně sebevražda.

Jde jen o cílené bludy a dezinformace, aby lidé pravou tvář satanizmu vůbec nepoznali.

 

SATAN je ve skutečnosti vlastnost a jméno Kosmické Pramatky, jež je absolutní Láskou a fantastickým Zlem v jednom (nikoliv však vůlí ke Zlu), neboli tenzorem nultého řádu a tenzorem nekonečna (tenzorem jako takovým), jež se nekonečně vzájemně reflektují. Tenzorika vrstev/struktur vědomí funguje jako RozNet, multidimenzionální síť realitních polí.

 

/5/

Pokud nějaké společenství nechápe, že fantasy Zlo není vůlí ke Zlu, neboť má nehmotný status a reálně se projeví pouze v zrcadle svého opaku, to jest absolutní Lásky, což už pak ale není Zlo, nýbrž Temnohra („zlobivost“) – a pokud toto společenství nechápe, že podstatou, zdrojem a smyslem všeho je Síla Lásky a Fantasy Zlo (či Temnota Fantazie) V JEDNOM – takovéto společenství věří v začátek a konec kruhu a samo si tak svým přesvědčením manifestuje realitu v rámci paradigmatu iluze oddělenosti.

 

A tak, zatímco pravý SATAN znamená Lásku a Zlo v jednom, nikoliv však vůli ke Zlu (a tedy nevyčerpatelnou inspiraci a nepředstavitelné naplnění), znamená falešný „Satan“ životu nepřátelský fenomén (Zlovůli namířenou proti Lásce). Je však pouze věřeno, že jde o satanskou mocnost, přičemž ve skutečnosti nejde o nic jiného nežli choromyslnost, charakteropatii, chorobu.

 

CHAOSVERZUM

 

PALLAS PRESS

 

„…SATAN je zároveň vlastnost Prvotní Stvořitelky i Prvotního Nebytí, tudíž jde o všezahrnující fenomén. Z toho důvodu rád používám výraz kryptosatanizmus. A nejšílenější je, že lidé z těchto záležitostí mají iracionální hrůzu, přitom jde jednoduše o ŽIVOT – takový, jaký JE…“ – SATAN

 

SATAN je slovní výraz pro jinak Bezejmenné a Nevýslovné.

Jedná se o přirozeně se projevující, neutrální kosmickou, duchovní, přírodní prasílu či energii.

Osobně chápu fenomén SATAN přednostně v ženském rodě, jakkoliv zažitý a možný je i rod mužský.

Slovo SATAN vnímám jako označení elementární pravibrace, jež má věčně unikající, pohádko-pekelný charakter: „pravdivé je vše, co má pohádkovou analogii, přičemž – naráz a souvztažně – analogií pohádkovosti samotné je pekelnost“.