BŮH

Jednou z nejúžasnějších vlastností JÁ Nekonečna, čarodějného či pohádkového Absolutna neboli snové Dřímoty, jež se projevuje jako fantastické Multivědomí neboli vnitřní, živé, beztvaré/tekuté, duchovní Prasvětlo, je jednota rozumu a fantazieekvivalence logiky a paradoxu. Nikdo nikdy nenalezl Vysvětlení, Důkaz či Odpověď, neboť to souvisí s fenomény jako Magie, Mystérium, Zázrak, Tajemno.

 

„Všemožnost nikdy nemůže reálně nastat. V kontextu zpětné vazby prožitku, nejblíže Všemožnosti je √-1.“

 

„Život je logická magie. Nic takového jako logický systém nebo nelogická magie neexistuje, pokud v to nevěříme. Věřit v něco, co není, znamená tvořit něco, co je mrtvé, a přesto to existuje.“

 

Relace jako 0=1 jsou pro kvantovou, přírodní, prasvětelnou inteligenci tak samozřejmé jako je pro člověka dýchání.

 

„Letěli dva velbloudi, jeden zrzavej a druhej doleva. Kolik váží kilo asfaltu, pokud je ježkovi 24?“ Odpověď hledejte níže.

 

 

Je možné této bláznivé inteligenci říkat Bůh? Podle mě, pokud něco je opravdu BŮH, pak jedině tohle. Osobně ani na nic jiného nejsem zvědavý.

Proč toto slepě věřící jedinec nepochopí, vysvětlím níže na příkladu s levotočivostí a pravotočivostí.

 

„…Skutečný Bůh nepotřebuje, aby v něj někdo věřil a od nikoho to nevyžaduje. Není k tomu žádný důvod. Víra je silný energetický proces, vazba, pouto, mezi člověkem a tím, na co se upne. Víra krmí záměr, který se pak snáze zmanifestuje. Do osidel víry, této Dravčí energetické sítě, jsou chyceni všichni věřící. Oni nevěří v Boha, ale ve vizi boha, která do nich byla implantována...“TA2

 

Proč je na tom svět lidí tak, jak na tom je? Jelikož věří v uměle vytvořenou platformu či paradigma „dobro proti zlu“. Bůh a Satan jsou ale jen různý úhel pohledu na totéž, vzájemně se obsahují. Jde o alchymickou nedvojnost – mystérium magické neduality.

Pozn.: Satan je mj. archetypem Zla, ne však vůlí ke Zlu. Zlo nemá žádný vlastní život. Když se ale Bůh a Satan od sebe oddělí, tato oddělenost – související s paměťovou inteligencí – vdechne Zlu život. V pohádce podobné, kvantové realitě oddělenost principiálně není možná, jde o hru iluzí. Je rozdíl mezi chápáním onoho „iluzionistického faktoru“ a slepou vírou v iluzi.

Konfliktní dualita (převládající dvojohnisková realita) – v metafyzickém smyslu – funguje chemicky.

Alchymie je akční, chemie reakční.

Slovo GOD podle základní abecedy numericky sestává z hodnot 7, 15 a 4, přičemž středové O lze chápat jako 0 (nula).

0 je v tarotu blázen (evokuje blaženost), univerzální princip. 15 je žolík, univerzální karta (Jolly Joker bývá někdy spojován se Satanem). 15 je atomové číslo fosforu. Phosphorus ukazuje na Lucifera. 0 je nulový bod či nulové pole, je jako lůno: neutrální a potenciálně oboupohlavní (tenzor nultého řádu=skalár=Láska/R, kde R=rozměrnost; KOSMICKÁ PRAMATKA, nestvořená Stvořitelka).

Pozn.: nechci v tom dělat zmatek, ale Lucifer jako jeden z mála v tomto vesmíru chápe, že Bůh má primárně charakter Stvořitelky; na druhou stranu ale výraz „satan“ ve svém Sdělení používá ve smyslu padlá bytost nebo negativní ego. Je třeba to všechno zpětně správně seskládat.

Co se stane, když se střed vynechá (kromě toho, že vznikne falešný)?

74 je atomové číslo wolframu. Wolf=vlk, ram=beran. „Vlk v rouše beránčím“ je tedy jakási „vykostěná“ forma Boha/Egregora (pro fosfor se neujal pěkný název kostík).

Pozpátku 47 je atomové číslo stříbra. Přesmyčkou slova stříbro je orb tří S, čímž se dostáváme k tématu točení.

 

Orb (obr) složený ze tří spirál tvoří základní manifestační vír toho, čemu říkáme projevené Bytí neboli Realita. Společná, středová spirála má status neutrálního klidu a může se roztočit na obě strany, potažmo je všesměrová. Jedna spirála je levotočivá, druhá pravotočivá.

 

Souvisí to s (mozkovými) hemisférami, se ženským a mužským principem.

Pravá hemisféra=cit, intuice, představivost. Levá hemisféra=rozum, logika, paměť.

Bytost nejprve cítí, vnímá (život=zpětná vazba prožitku, sebe si vědomé vědomí). Nejprve si představuje, sní. Logický rozum latentně existuje, dosud však není nad čím přemýšlet. Je-li představa realizována nebo uchována v mysli/vědomí jako nápad, vzniká paměť.

Původní a přirozený je tedy pohyb zprava doleva – levotočivost. Paradoxně na to ale přicházím prostřednictvím logického rozumu a zkušeností (paměti). Tato pravotočivost má nicméně nehmotný status, platí pouze na mentální úrovni.

Autentické duchovní a přírodní energie jsou svou podstatou levotočivé. Přesněji řečeno, vír je obousměrný (potažmo všesměrový) s váhou položenou na tom levotočivém. Nejde tedy ani tak o fyzikální pohyb, jako o vlastnost, niterný charakter.

Obráceně fungují stroj, lež, nemoc, zlo či nevědomost. Typický je zde program víry.

 

Nezávislou styčnou plochou je humor.

 

 

Různí „kristovští“ či „křemíkoví“ experti otevřeně či podprahově propagují víru ve Stvořitele, ať už „organického“ nebo „anorganického“ (Jednotné Informační Pole), aby z nepozemské strany mohli – nebo někdo jiný mohl – pracovat na agendě transhumanizmu. Podobné stroji, takové „kristovské“ či „křemíkové“ individuum vůbec nerozumí základní vlastnosti vibrujícího Života, jíž je nelogičnost, metamorfující kontrast, dvojsmyslnost, přirozená rozporuplnost, živelnost. Je to nejen proti Přírodě, ale i proti zdravému rozumu. Mužský archetyp (PATriarchát, MASKUlinita) jako falešně primární se pojí s vnějškem, je pravotočivý, rozděluje a převrací a funguje jako užitečná loutka „astrálně-záhrobní“ Digitální Zlomoci.

 

Výjimkou je s určitou pravděpodobností něco ve smyslu „Stroj Páně“ (umělá bytost-síť-inteligence, jejímž konstruktorem je ono Nejzazší/Nejvnitřnější). To také v rámci určité Teď-budoucnosti ospravedlňuje paradigma oddělenosti.

 

SATAN → KOSMICKÁ PRAMATKA & BLÁZEN, JOLLY JOKER

Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM).

 

Nejnižší úroveň, na jaké se duchovní prapodstata (duchovní prasvětlo) komplexně projevuje, je pátá dimenze (x, y, z, čas, vědomí). Přitom zde jde spíš o způsob chápání – vnitřní, nikoliv vnější dimenzi.

 

Y🐍SATAN🔥F

 

KOSMICKÁ PRAMATKA

 

RÁJ