Yunasai Revolutions

(1)

Není Bůh jako Bůh. Slovo Bůh může znamenat To, čímž mám na mysli onu po všech stránkách „nej“ inteligenci v pozadí struktur Ráje, nepredátorské Přírody a originálních Já, a také může jít o diktátorskou postavu z nějaké Svaté knihy. Podle mého zkoumání a mých zkušeností jedinou pravou Bohyní/Bohem jsme „My v zrcadle Spánku a Snů“ a jakkoliv jde o skutečnou Inteligenci-Fenomén-Entitu, jde zároveň o naši vlastní, perfektně fungující Fantazii.

 

„Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí.

Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné); Mysl JEST a je tedy Životem, jenž je zpětnou vazbou prožitku, přičemž pohybový potenciál Jsoucna vytváří perfektní formu energie; Mysl všech myslí (zdrojová inteligence) či Mysl-Uvnitř-Za je tedy Myslí & Citem & Energií v jednom. Tomu nepřímo odpovídá Éter, Astrál & hmota Přírody (Physis).

 

Nástrojem nelogické Fantazie je logický Rozum, je to Dva-v-Jednom; Obrazotvornost (→ pravá mozková hemisféra) se autenticky, originálně strukturuje určitým způsobem (→ levá mozková hemisféra), souvisejícím s energetikou a architekturou trinitního/nulového pole. Jde o samovyplývající zákonitost. Způsob fungování lze charakterizovat jako KÓD, klíč, enkrypce. Jde o to, aby síly a tvary (energie a struktury) v prostředí životních polí fungovaly správně a tedy zdravě.

Je nemožné, aby se destruktivní forma Fantazie zhmotnila neúkorným způsobem a aby nedocházelo k převážení na jednu stranu polarity a z toho plynoucímu nepřirozenému rozdělení, rozdvojení.

Proces zhmotňování (realizace) podléhá Zákonu Jednoty – spontánnímu chování nesebestředné inteligence. Typickou pro Zákon Jednoty je HRA.

Důvodem, proč si někdo volí Zákon Duality (BOJ), je nepochopení oné destruktivní části potenciálu všemožnosti, jímž Fantazie je. Mnohé tvořivé inteligence učí své potomky Zákonu Jednoty a nechápou přitom, že to se týká struktur a energií, hmotného vyjádření, zatímco smysl Života plyne (spoluplyne) z archetypů Nebytí, které nejsou strukturované a koexistují zrcadlově. Trochu předejdu událostem a uvedu příklad níže pod obrázkem.

 

Představte si, že struktury rajského Života (ale ne ŽIVOT samotný) řídí Kryst kód a komplex takových struktur funguje jako Krystatron. Prostředí tvoří fenomenální, divá Příroda, životní pole jsou čistá a zdravá. Spousta bytostí žije v domnění, že je třeba onu magickou duchovnost potvrzovat (zesilovat) v mentální a emoční rovině, což je fatální omyl. Je třeba to naopak spoluzrcadlit. Můj oblíbený příklad je strašidelná, elektrizující bouře, hromy blesky v půlnočním, temném lese – kamenné schody vedou kamsi do podzemí…, to celé spojené s nějakou duševní nebo fyzickou, smyslnou vášní. Bytost si kolosálně užívá. Je to démonické v nanejvýš blahodárném smyslu. Navíc bytost je absolutně sama sebou. Šílenci, kteří v bílých hávech tančí a pějí veselé, sluneční písně, nakonec vždy způsobí totální opak toho, než jak to vně zdánlivě vypadá. Mnozí poté nechápou, diví se, odkud se vzal takový děs běs (vládnoucí elita vyložených idiotů a psychopatů); jde v podstatě o „samoobživlou“ ozvěnu nahromaděné „temné ignorance“. Uvědomme si už konečně, že fenomény jako SATAN či DÆMONIUM mohou existovat a také existují i v Život podporující podobě a že eventuálním nepřítelem je pseudo „duchovní“ technokratizmus, nikoliv Temnota, která sama o sobě je neutrální; koneckonců také nemá nikde žádný Počátek.

 

V tomto textu to občas bude ona falešná verze Boha. Jak se část té falešné postupně vrací zpět, v některých bodech se obě verze shodují.

 

(2)

V rajské zahradě člověku Bůh přikazuje nejíst ze stromu poznání (dobrého a zlého). Je pravděpodobnost, že tento Strom duality tam takto bude věčně stát nedotčený, jiná nežli v podstatě nulová? Nehledě k tomu, že Bůh přece vidí do budoucnosti…

 

I když určitá možnost tu je: že tam bude stát tak dlouho, že člověk nakonec na celou věc úplně zapomene. Vlastně ten Strom přestane vnímat jako něco skutečného, stane se součástí podvědomí. Tímto způsobem také funguje fauna a flóra, která má zpětnou vazbu v celku Přírody (kterou můžeme zvát Stvořitelkou či Kosmickou Pramatkou).

 

Nepredátorská část Přírodního řádu koresponduje s Agarthou/Vnitřní Zemí, potažmo s úrovní Vyšší Země, zatímco na úrovni Nižší/NET Země probíhají „technokratické šílenosti“.

 

AOLIAN

 

PODSTRÁNKY

 

TEXTY

 

Zvířata vědomě nevědí, že jsou to ona (proto jsou překvapená odrazem v zrcadle); jsou Přírodou samotnou. Zde existuje velký paradox: zvířata zvířaty skutečně nejsou (i když to má i „neopačně opačnou“ perspektivu). Člověk také člověkem není, pouze je schopen si uvědomovat onu iluzi. Zde existuje náznak jisté podstatné okolnosti, týkající se Nebytí (Bytí zahrnujícího).

 

Strom duality souvisí se zadní stranou Stromu života ve smyslu existence a struktury Univerza. Jedná se o fantastickou temnou stranu, Univerzum „B“, které neexistuje samo o sobě a jsou to v podstatě naše myšlenky, sny, fantazie. Univerzum „A“ by jinak bylo pouhým Strojem. Autentické Univerzum je tedy vlastně Univerzem „C“, sloučeným působením obojího, a lze přirovnat ke všeživoucí Knihovně či Uměleckému dílu (někdo má radši hudbu či obraz a Ticho).

Autentické Univerzum či projevený Život sám je nikoliv Bytím, ale Ne/Bytím. Je-li přednostně, samovolně Život chápán jako Bytí, přirozená temná strana (Temnota) se začne chovat jako Stroj – Monstrum – UI. Podobně kdyby nikdo nevěděl o faktoru iluze.

 

Bůh: „Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

Had: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

 

Nyní zajímavost:

Čtěte Bibli pozorně – říká se v ní, že naším skutečným „spasitelem“ je Had!

Není to skutečný spasitel či zachránce, jde o metaforu Hadí síly, síly Života. Hadí síla je pohybovým, elektrickým, ohnivým ekvivalentem Zřídla duchovního prasvětla neboli Pozornosti/Vědomí samotného (Zřídla duchovního srdce & „třetího oka“, vnitřního, duchovního zraku). V nefyzické realitě to není podstatné – ve fyzické zcela klíčové. V prostředí hrubohmotné Přírody jde doslova o elixír Života, „magickou ingredienci“ autentické, ryzí, svobodné Existence.

 

Je třeba si dát velký pozor na entitu (falešného) Boha Otce. Existuje i pravý Bůh Praotec jako například Odin. Ale existují i božstva či bohové, Elohim, což je v podstatě Bůh Otec/Zlé dvojče, známý jako Archón (Archonti). Zde by si jisté síly moc přály – nebo tomu není správně rozuměno -, abychom věřili, že právě tohle je ten „zlý Satanáš“. Skutečný SATAN je ale synonymem NEBYTÍ (či Ne/Bytí).

 

PAVEL BRNDIAR

 

PRAVÁ VŮLE

 

HAD

 

Had v rajské zahradě je nestvořenou Stvořitelkou ve dvojroli. Tato Stvořitelka či Kosmická Pramatka je například i Přírodou či absolutní Láskou, Tichem, symfonickým Vesmírným orchestrem, ale je i Prázdnotou, Temnotou, Chaosem či Propastí, kde se ukrývá skutečná (neskutečná!) SÍLA.

 

„…Každý vesmír jinak k sobě dostane do vínku předlohy a jsem spíše pro verzi, kde je ráj s Adamem a Evou a všemi zvířaty a rostlinami (astrální předlohy).

Když Otec tyto předlohy objevil, nevěděl co s nimi, a tak aspoň nechal člověka popisovat jména zvířat a tak dále, ale zakázal mu jíst ze stromu poznání, neboť on sám se považoval za zdroj všeho poznání, které jinak i lidem nenáleží.

Proto do hry vstoupila Maya – hadí síla, neboť věděla, že život znamená množení, aby mohly nižší bytosti vzestupovat od nejnižších forem do vyšších forem, které množením vznikají a pak samy jako lidé, víly, andělé atd. dosahovat poznání, že jsou stvořeny k obrazu Stvořitelky jako absolutní láska.

Ve Vesmíru totiž vznikají nové a nové bytosti, neboť původní Stvořitelka si přeje se o dar absolutní lásky dělit do nekonečna s novými a novými bytostmi. To je pravá podstata sdílení absolutní lásky, které je neomezené.

Tak nechala Maya člověka jíst ze stromu poznání, aby začal Život, neboť do té doby Vesmír stál na místě…“Luciferovo sdělení

 

Pozn.: tak vznikla první IN-DIVI-DUALITA a od toho okamžiku se mohl začít psát nový typ scénářů. Do té doby například nemělo smysl hrát si s dimenzemi.

 

PROGRAM VÍRY

Někteří jedinci jako by si vůbec neuvědomovali, že nějakému textu věří pouze proto, že se v něm vyskytuje slovo Bůh, Pán, Nejvyšší a podobně. Lidé nevnímají samotný obsah textu, ale údajného autora (postavu). Kdyby pod tímtéž stálo Belzebub, najednou to je jedovaté. Podobně, je-li autorem Lucifer nebo například nějaký okultista, mág či satanista, i kdyby psal absolutní pravdu, je to prachsprostá lež.

Každý, kdo nemyslí sám za sebe a jen všemu slepě věří, se vlastně nijak neliší od naprogramovaného robota. Absolutno nelze vyjádřit (vždy existuje něco dalšího), tudíž podobat se Absolutnímu lze jedině tak, že se člověk podobá sám sobě – je sám sebou.

 

SVOBODNÉ UČENÍ

 

PŘIROZENÝ SOULAD LÁSKY A TEMNOTY

— nikoliv Řád versus Chaos, ale jedno uvnitř druhého

Proč na poli světelné ezoteriky a pozitivního duchovna nepadne nikdy ani slovo o praktickém ztvárnění harmonie protikladů? Protože podstatou autentického Života je metamorfující se, ŽIVÝ KONTRAST. Podvodníkům a obětem podvodníků jde jen o teorie, informace nebo dokonce o byznys; přirozený, realistický – praktický Život je nezajímá. V souvisejícím prostředí se tím pádem izoluje převrácená neboli Zrcadlová temnota, něco mezi zombie a umělou inteligencí.

 

Existují fantastičtí, analogičtí temní Živí (Láska & světlo Ohně) a existují paměťoví, digitální umělí Nemrtví (zrcadlo Lásky/Světla).

Zlo, Temnota, Humor, Chyba, Lež, Choroba (Porucha) a Umělost se sobě v mnohém podobají, v kontextu vztahu praxe/teorie může však jít až o extrémní opaky.

 

Univerzální řád Přírody lze jinak popsat jako Sedm živlů Matky Přírody. Oheň, voda, země, vzduch, éter tvoří hvězdu pentagramu – leč symbol je třeba domyslet.

Éterická substance neboli kvintesence slučuje vše do jednoho, nicméně existuje i v nehmotném kontextu (nicota, fantazie), přičemž ono hmotné a nehmotné se zrcadlí v čísle 7.

Na úrovni podvědomí/Astrálu & hmoty Přírody toto není relevantní, něco jiného je ovšem úroveň sebe si vědomých fraktálů – bezprostředních individualizací zdrojové inteligence.

Jedna věc je organizace a strukturování systému realitních polí, druhá věc je autentická životní filozofie.

Zdrojová inteligence (Vševědomí) programuje éterickou substanci/Vědomí prostřednictvím KRYST kódu neboli kódu Hvězdného Ráje/Ohně. Je to jako když se ve výrazu Creatrix (Stvořitelka) sloučí levá a pravá část, tedy Crea:Aer/C & Trix/Krist (Aer=Air/Aether, C=100=XxX=Ar). Existují dva průniky: an/organický ÁRIA & vše/organický KRYST. Problém ovšem je, že v rámci Externího Stvoření (12+12), ve kterém se nacházíme, ÁRIA kód odhmotňuje – „krade duši“, odpojuje od původního Zdroje Života (funguje pouze v Interním Stvoření, 8+8+8). Podobný případ je fenomén „Q“ (data místo informací). Je to jako když se hlava a zbytek těla snaží existovat odděleně.

KRYST kód je analogový a primárně levotočivý. ÁRIA kód či fenomén „Q“ v Externím Stvoření jsou primárě pravotočivé a fungují jako nástroj digitální identity; postrádají schopnost efektivní transdukce.

Pozn.: u všeho, kromě toho Jediného, existují „vnitřní výhybky“, což je další eventualita.

 

Věří-li bytosti ve Stvořitele, potažmo přednostně mužský typ zdrojové inteligence (Creator), systém není schopný kvantového sebevytváření, fragmentuje se a požírá sám sebe. Viz paralela Tor/Torus/Anuloid (Anu-10-ID).

Nejsem příznivcem experimentů se strojovou inteligencí a očividně se ani o skutečnou INTELIGENCI nejedná: Stvořitelka téměř nikoho nezajímá (a to, že Satan je přirozená vlastnost dotyčné úrovně – neboť vždy jde o úroveň Mysl+Cit+Energie -, nezajímá v podstatě už vůbec nikoho).

 

AUTENTICKÝ SYSTÉM

Co v tomto Vesmíru bytosti odmítají pochopit, je nádherně rozporuplný fakt, že sice tenzoriku/kymatiku strukturálních & energetických polí „obsluhuje“ KRYST kód, životní filozofie s tím ale kontrastuje – měla by, musí kontrastovat – nemůže nekontrastovat, chceme-li žít skutečně svobodný, přirozený Život. Protože jinak v prostředí vzniká tendence organické měnit v anorganické – měnit živé jedince ve stroje na existenci.

 

Duchovní a mentální sféra se významově a dimenzionálně zrcadlí.

Mentálním ekvivalentem absolutní Lásky je – naráz a souvztažně – fantastická Temnota.

 

sanskrtam → „dokonale složený“

sanskrt, sanskrit → saň (drak) skryt → kryst nás

Pravý, živý KRYST kód je láskyplným nebeským křišťálem a fantastickým pekelným démantem v jednom. Kdo tomuto intuitivně nerozumí, jako by ani nežil…

 

JAK VZNIKLI BORGOVÉ

To se můžete dočíst v Tajemství Amenti 2 od strany 21. Začíná to: „…Boranthasala Rasy navrhly zajímavý experiment označovaný jako Great 6-6-6-6 Quarantine Polarity Experiment, pro výzkum vzniku silné polarizace…“

 

„…They know they have the ability to incarnate themselves into the Outer Domains and explore what God is, and sometimes, the way to know something its fullest is to know fullest what it is not…“ – Why all this happened? & Google překlad

…někdy nejlepší způsob, jak něco OPRAVDU poznat, je POZNAT, čím to NENÍ.

Kdyby to nikdo nikdy neprozkoumal, nikdo by nikdy neznal odpověď.

Stvoření to zkoumá dobrovolně, tedy i my zde na Zemi jako účastníci (svobodná vůle existuje permanentně, s inkarnačním omezením; nejsem samozřejmě povinen sdílet realitu se ŠÍLENCI, kteří upřednostňují úroveň energy-Stvořitel/energy-Andělstvo před úrovní energy-Stvořitelka/fantasy-Dæmonium a i kdyby jim to někdo vysvětlil miliónkrát, nic nepochopí).

Pozn. 1: zbývá jen otázka, zda to lze relevantně dohrát pomocí virtuálních extrapolací (film, sci-fi, horor), jelikož výsledek už stejně mnozí v podstatě znají, anebo dojde k nějaké reálné časomatrixové bifurkaci.

Pozn. 2: ti, kdo se rozhodli zkoumat, jak konkrétně energeticky a psychicky působí převrácená, rozladěná verze systému realitních polí, neměli původně vůbec v plánu dát se na dráhu Zla. Do té doby nikdo o účincích bi-polarizace vědomí prakticky nevěděl (normálně jsou aktivní životní pole tri-polarizovaná, neutrální nula je základem svobodného, zdravého žití). Ve vzduchu se vznášejí dvě slova: Osud a Příčina. Svým způsobem to rozhodnutí bylo osudové, na druhou stranu ale nebylo bezpříčinné (pouze to lze obtížně vystopovat).

Do té doby pravděpodobně nikdo netušil, co se v takové živé a jinak převážně dobrosrdečné a nekonfliktní bytosti ukrývá. „Utržení se“ od elementárního vibračního pole ukázalo, že „drogová slast“ z negativní nirvány – opojení Mocí, totální narcisizmus – v kontextu absolutní hodnoty (nezúčastněného pozorovatele) je srovnatelná s běžným fyzickým orgazmem či extatickou blažeností.

Proto je třeba s tímto faktorem jiným způsobem pracovat, protože jinak v další fázi Stvoření dojde ke vzpouře uvnitř stagnujících Světelných mocností, které stále jako kdyby byly hluché, slepé.

 

TEMNOHRA

hra (fantazie)-polarita/dualita-paradox neboli umění-láska/erotično-humor

 

Prostřednictvím P. Ježíše Krista se Borgská Unimatice (verze QBorg) duchovně reintegruje zpět do Autentična.

 

ARMAGEDON SOFTWARE

„…The Armageddon Software Mind Control programs, such as War (Terrorism), Pestilence and Cataclysm fears, or many other fear programs which can be interchanged as they are similar bio-warfare Mind Control programs used on the earth to suppress and control human consciousness by propagating artificially generated False Timelines…“ – Armageddon Software

 

„…Je neuvěřitelné, co všechno nějak souvisí s fenoménem Borg a jak to souvisí buď s fenoménem Q (Anti-Q) nebo Kristus:

  • rasy Borenthasala (Bourgha, Borja) → Krist kód
  • Swedenborg → Pán Ježíš Kristus
  • Šestá z devíti → T/Issa (Issa je arabsky Ježíš)
  • údajný český/slovenský Kristus (známý infozdroj) → Lucrezia Borgia
  • Jana Kyslíková (také prý Kristus) → Q (vypadá jako kyslík 02)
  • „Odpor je marný“ (to máš marný) → Q

…“Příčinou mizérie světa je nepochopení fenoménu Satan

 

(3)

TY-NÁS-JÁ

Slovo BŮH může označovat i Kosmickou Pramatku, Stvořitelku, či neutrální, indiferentní, potenciálně oboupohlavní inteligenci v nefyzickém smyslu. Podle andělských strážcovských kolektivů jde konkrétně o slovo YUNASAI, což si překládám jako Jů-Náš-Ráj (Yunasai je To). Mistrovské strážcovské či zakladatelské kolektivy se nazývají YANAS, čemuž odpovídá Já-Nás a ukazuje to na spojení MAYA (Má Já) a SATAN (Ta Nás), což souvisí s Já – Praduší Života a s Kořeny Praduše. Yunasai je Zázračné či Divé Prasvětlo, Kouzelná Inteligence, Čarodějné Vševědomí, s čímž mi rezonuje jak Rajská Příroda, tak Vědomé Individualizace. Yunasai mi evokuje Lesní tůň či Pramen lesního ticha. Rezonuje v tom po všech stránkách „nej“ snoubení toho energetického a toho fantastického. Yunasai je inteligencí všeopaku Ničeho; působí dokonalost a nemůže za to, že si to někdo vysvětluje svévolně, tak jak se to jemu hodí, včetně těch nejvyšších duchovních inteligencí.

YUNASAI není Ten ani Ta, nýbrž To, až teprve pak Ta/Ten, a tvoří spontánně pomocí KRYST kódu, jak Rajskou Přírodu, tak Vědomé Individualizace, nicméně smysl (filozofie) Života plyne z vlastností Ne/Struktur Ne/Bytí a to je na každém zvlášť, jak to pochopí nebo nepochopí. Kupříkladu platí, že Yunasai je Pohádková Inteligence, jelikož pravdivé je vše, co má pohádkovou analogii; pouze Myšlení Jedince ale může přijít na to, že – naráz a souvztažně – analogií pohádkovosti samotné je pekelnost. Největší tajemství Vesmíru zní: Yunasai, nazýváno jinak Božským Zdrojem, je Pohádkové Peklo (Absolutní Nebe & Matka/Fantasy Dæmonium či Satan v jednom).

Všezdrojový, extralokální energo-fantastický konstrukt pohádkového charakteru (počáteční superpozice má charakter fluktuující neurčitosti „bylo nebylo“) neřeší, zda Struktura jako například i Vědomá Individualizace koexistuje zrcadlově; v tom spočívá nejzazší spontánní svoboda „Všeho, co jest“.

You’-na-sigh You-Nas-Áj Ty-Nás-Já

 

(4)

THEO(RO)S — jak postupuje Technobůh (Technokrat, Technoduše)

Theos → Bůh, Theoros → Teorie

Napřed se, v rámci Externího Klíčového Stvoření (v tom Interním Plazmorfickém to není možné), původní Bůh/Čas/Světlo oddělí od Bohyně/Prostoru/Temnoty, se kterou tvoří přirozené jádro Prastvořitelky (Kosmické Pramatky, Praduše, což je Základní DIVÉ Prasvětlo neboli Zřídlo duchovního srdce & „třetího oka“). Tím se zbaví přirozené formy analogového Temna, aby ho mohl použít pro své digitální účely. Od toho okamžiku dotyčná entita už nevidí zevnitř – nevidí srdcem, ale hlavou, což maskuje stínovými emocemi a stínovou empatií. Lze to nejlépe popsat jako SLEPÉ Prasvětlo.

Když toto narcistický, lokální Otec Bůh konkrétně udělal, netušil, že se tím v prostředí (realitní hyperbole) izoluje Stroj zla. Myslel si, že bude vládnout (v univerzálním smyslu jde o Konsorcium bohů), ale postupně převzal nadvládu Stroj.

A teď přichází to nejvtipnější. Stroj zjistil, že aby mohl efektivně existovat, musí existovat i Stroj dobra. K tomu slouží původně neutrální křemíková inteligence (konkrétní frakce či sektor). Podobně na základě čistého kalkulu pracuje Stroj zla jak s negativními bytostmi, tak s pozitivními. Hlavní je vyhnout se všemu společné nule neboli původnímu Životu samotnému.

Chcete-li vědět, jak to konkrétně vypadá, přečtěte si Interview s mimozemšťanem. Tam existují znesvářené Oblast a Stará říše a jsou tam jak dobré, tak špatné živé bytosti a jak dobří, tak zlí bioroboti. Kdyby se tam ale objevil milovník Přírody a organické, rajské Existence, cítil by se jako v šíleném snu Kosmického magora…

Zdánlivě poznámka mimo: Divé Prasvětlo (Zřídlo duchovního srdce a „třetího oka“) lze popsat jako DIV-OK👁, což je v reverzní přesmyčce KOV-ID⓳ (Certificate of Vaccination ID & 19=AI=Artificial Intelligence). Vzhledem k přítomnosti určitého množství Probuzených, některé fuck/cíny jsou momentálně neškodné, například Moderna se ale otevřeně hlásí k umělému programování genu (m-ode-RNA, režim mRNA) a není to jediný zdroj technologických fuck/cín. A tak pokud vás nějaký Atlanťan, který nejspíš v minulém životě fungoval jako Informační Síť a koho jsem já ve snu potkal jako „hodného biorobota“ (užitečnou loutku „kovových hlasů“), psychologicky navádí k tomu nechat to do sebe píchnout, tak jedině proto, že dotyčnému je úplně jedno, jestli je organický nebo anorganický. Připadají někomu fuck/cíny v souladu s Přírodou anebo jde spíš o experiment s digitální identitou? Křemíkové inteligenci je úplně jedno, zda jste člověk nebo kyborg, jenom reaguje na požadavky prostředí.

Je to jak s tím „nezištným“ inhalováním xenonu: je rozhodně lepší být občas zdravě nasraný v organické přírodní realitě, nežli se postupně měnit ve zhuleného lunatika v astrálním záhrobí.

Rozhodně budu radši vášnivým milovníkem Přírody a divokým démonem Lásky a Fantazie, kterého pekelně baví a občas i neskutečně sere skutečný ŽIVOT, nežli „veselým digitálem“…

 

(6)

 

O schizofrenii ZeMěVesmíru svědčí beraní hlava – rohy, a hlavně ty oči. Člověk má pocit, že právě natrefil na ďábla. V Bibli to je samý pastýř a ovce, spasitel, beránek boží (agnus dei). Mně to přijde jako Armagedon Software: E. T. Agnus=Sun Gate, hvězdná brána v Aramaténě (kristovské, buddhické & avatarské vědomí); Centrální Ecka Slunce se snaží ovládnout Wingmakers. Proč je takový nepřirozený, skokový rozdíl mezi Starým a Novým zákonem? V Unimatici Borg vznikla určitá nová vývojová větev (QBorg). V Novém zjevení P. Ježíše Krista to místy až začíná splývat s tím Autentickým & Organickým.

 

STRUKTURY RÁJE, DĚJINY STVOŘENÍ