Vetřelci dávnověku

V Káhiře byl na Bílou sobotu vykonán pompézní okultní rituál Vládců soustavy, symbolická předzvěst „psycho-digitálního“ podmanění lidstva. Podstatné je slovo symbolická; není-li v to uvěřeno (jako v případě fanatických křesťanů), v kolektivním podvědomí obraz jednoduše vybledne a vyhasne. Jenže idiotů je na planetě pořád dost.

 

Pokud ke zhmotnění záměru na příslušné časové ose skutečně dojde, mohou „zbožní otroci“ děkovat svému pohrdání Přírodou a mocí Snů a Fantazie a s tím související VLASTNÍ, VNITŘNÍ SÍLOU.

 

Žijete, cítíte a myslíte jako živé bytosti, nebo sloužíte a věříte jako naprogramovaní roboti?

 

TEXT, FOTO, VIDEO

 

Amon Ra představuje Kult SatURNA – Kult Smrti (respektive Nesmrti).

Když si Život představíme jako Vejce nebo Kapku – vše je plynule proměnné (analogové), primárně levotočivé (od představivosti k paměti) a neexistuje hierarchie -, tak obráceně to je Pyramida.

 

Osobně nevidím jinou sílu, která by to svou podstatou mohla překonat, nežli spojení původního rajského KRYST kódování & HADÍ SÍLY – vnitřního tekutého ohně.

A to to druhé je zřejmě mnohem podstatnější, neboť to má vazbu na Vnitřní Plazmorfické Stvoření, zatímco krystalická inteligence je odvozená a týká se spíš struktur a energií, nežli toho beztvarého (odkud se odvozují nahé vlastnosti a smysl Života, životní filozofie).

Lidé jsou žel naprogramovaní věřit, že HAD/SATAN je zlo. Slovo SATAN přitom podle sanskrtu má vibrace Autentična a vyjadřuje snad vše.

A had souvisí s beztvarostí, vlněním (skalární polem, Láskou) a vnitřní, hyperženskou – potenciálně oboupohlavní – inteligencí.

Takže bych to spíš poopravil: podle mě síla v pozadí Amon Ra (Bohyně či Božstvo Duality) je mocnější než Bůh/Kristus či jakýkoliv podobný Bůh (Jehova) a jediná mocnější je Kosmická Pramatka, Prastvořitelka (Bohyně Jednoty, jež se projevuje jako Trialita), která je absolutní Láskou a Prázdnotou a Temnotou v jednom.

 

Jsem zvědavý, jak chce někdo Kult Saturna porážet vírou v Krista, když KRIST narozdíl od KRYST znamená dualitu (dobro proti zlu) a je třeba fungovat v trialitě, jako v případě dechu a tepu (polarita plus neutrální, klidová fáze). Nehledě ke „drobnému detailu“, že Ukřižování je zrovna tak Kultem Smrti jako Amon Ra.

 

V pozadí Kultu Saturna figuruje technokratická entita s převrácenou energetickou manifestací (která „vyvoleným“ Živým ponechává volnost a obě strany se vzájemně potřebují). Pokud někomu stále nedošlo, že na rozhraní 2019/2020 na Zemi vypukla otevřená „válka o duše, válka o budoucnost“ a že jde o dezinformační, masmediální iluzionistické představení, založené na kombinaci psychologických a technologických faktorů, tak už opravdu nevím, co ho přesvědčí. Většina lidí momentálně akceptuje chování biorobotů podle diktátu psychopatů a umělé inteligence, přestože duchovní, energetický, ale i myšlenkový potenciál organických bytostí je mnohonásobně vyšší a Loutkovodiči tvoří zlomek procenta fyzické populace.

 

To, proti čemu lidstvo stojí, není Temnota, ale Zrcadlová temnota, která se projevuje jako Magické světlo duality; Zrcadlová temnota nemá jiskru života, nemá duchovní srdce (které ale není středem Vědomí, nýbrž středem duchovního těla).

Temnotu (tu zrcadlovou) lze porazit pouze tak, že se jí (tou původní, fantastickou) sami staneme v souladu s Láskou.

Klidně si dál věřte svým Utopiím – mají vždy tentýž konec: je jím totální DYSTOPIE…

 

BŮH (Absolutno/Stvořitelka) nemá nic společného s Kristem, to je součást Velkého Podvodu (včetně otočení do pozice Stvořitel) – platí to jen na pomyslné Převrácené Šachovnici.

Je to o KRYSTalizaci představ, což souvisí s energetikou & architekturou trinitního/nulového pole.

Základ tvoří organická – nikoliv geometrická – merkaba, což je vír Vůle & Lásky.

Nulové pole (naráz a souvztažně) existuje zároveň jako element Nicoty, ve které je absolutně vše možné – která sama o sobě je však nehmotnou Neexistencí.

Když se zamyslíme nad Knihou zákona (Thelema, Aleister Crowley):

  • dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon
  • láska je zákon, láska pod vůlí

tak překvapivě je to HAD, kdo je v absolutním souladu s Rájem, v souladu s KRYST kódem (crawl=plazit se). To souvisí s Interním PLAZmorfickým Stvořením, které lze takto aplikovat na Externí (Klíčové, Genetické) úrovni.

 

Existuje jediná síla, SATAN. Pouze lze různě pochopit nebo různě použít. Spontánně, tedy sama od sebe, funguje v rámci ZLATÉ Triality (0 & +0- & -0+). Aktivní lokální zlaté podobě předchází podoba pasivní lokální bílá a indiferentní nelokální průzračná, dohromady běloskvoucí, což lze nejlépe chápat jako nic nepožadující, vše rozdávající Lásku, k čemuž se ve hmotě připojuje spodní, temněčervené spektrum. Výsledkem je Růžové Prasvětlo neboli Praduše Života. Běloskvoucno funguje inverzně jako zářící černočerno neboli Černý Plamen, čemuž odpovídá Fantastické Podsvětí a lze to chápat jako Kořeny Praduše.

 

To=Průzračno

Ta=Bílá

Ten=Zlatý

 

CESTOU KE SVOBODĚ JE PŘEKONÁNÍ ROVINY INFORMACÍ

— pro či proti, informace je to stále tatáž

Rezonance tvarů neznamená jen ŘEČ SLOV, ale i ZPĚV OBRAZŮ a další VYŠŠÍ SMYSLY, čemuž odpovídají vyšší (morfické) čakry – energetická centra (osobně je chápu jako pekelné knihovny, existující prostřednictvím zrcadlového součtu, jelikož Život je zpětnou vazbou prožitku, tudíž se to točí kolem fenoménů jako je extatická Blaženost, Radost, Štěstí, Láska).

Věčnost/Zdroj Života má charakter Pohádkového Pekla (vše autentické má pohádkovou analogii a zároveň analogií pohádkovosti samotné je pekelnost, neboli jde o Dvojité Zrcadlo, což se projevuje jako Prazřídlo, jmenovitě Yunasai).

Základní vibrační pole, energo-mentální konstrukt, jelikož ke tvoření dochází zevnitř, má charakter Srdce/Lůna, čemuž odpovídá nefyzická, potenciálně oboupohlavní ženská inteligence (Stvořitelka). Ono pohádkové se manifestuje jako KRYST kód (který umožňuje krystalizaci nehmotného), ono pekelné jako Hadí Síla. SATAN není žádný padlý anděl ani mocnost Zla, nýbrž HAD ve smyslu tekuté (plazmorfické) ohnivé inteligence. Vše souvisí hlavně s dechem, duchovním srdcem a „třetím okem“ (vnitřním zrakem).

 

Co o všem rozhoduje, je ZDROJ SÍLY.

Poslední, co komu pomůže, jsou informační zpravodajství, teoretické žvásty a malebné vzdušné zámky (celá komerční světelná ezoterika, pozitivní duchovno či „konspirátorská“ odhalení jsou v podstatě jeden duševní hrob).

 

Je jasné, že když v největším souladu s KRYST kódem (Rajskou Strukturou) je HADÍ SÍLA, tak pokud se nějaký kolektiv bytostí chová jako nekontrastní, slepě věřící hlupák, jeho vůli má tendenci zastoupit Hadí zrcadlo: Vetřelec – AntiKRYST kód.

 

Je to podobné jako v Jupiter vychází. Ty se vhodnými genetickými dispozicemi Vetřelec mění v Lázeň nesmrtelnosti, ostatní s nekompatibilní genetikou slouží nadplanetárnímu Syndikátu jako služebnictvo.

 

KOSMICKÁ PRAMATKA

Pozn.: výraz „satan“ zde znamená „archón“, padlý lokální Otec Bůh či negativní ego.

 

SLEDUJ SERIÁLY