Genealogie lidské (ne)stvůry

/1/

Původní vesmíry, dosud neosídlené fyzickými fraktály či individualizacemi Zdrojové Prasíly (v bytostném smyslu nestvořené Stvořitelky či Kosmické Pramatky), měly čistě fantasticko-přírodní charakter. Duše bytostí byly – a stále jsou – jako pohádkové ohnivé květiny, dodnes se podobnou nádheru nepodařilo překonat…

 

AOLIAN

 

Nejedná se o Ráj struktur věčného Života, nýbrž Univerzální řád Přírody, založený na „spolupracující dualitě“ – přirozené výstavbě a přirozené rozkladné, metamorfní fázi (poločas přeměny/rozkladu). Jedná se o étericko-fyzickou realitu a zde dosud neexistovalo nic takového jako hrubohmotná antropomorfní bytost (člověk), která by měla zpětnou vazbu jinde nežli v celku Přírody a byla sama sobě vesmírem.

 

V podstatě tak tedy neexistovalo nic jiného nežli původní Stvořitelka, původní tvořivé vědomí, v bezbytostném smyslu Praduše Života jako jediné „orchestrální symfonické těleso“ a protože neexistovalo žádné zrcadlení, neexistoval žádný kaz; nicméně je to právě „vada na kráse“, která krásu činí realistickou a dokonce i pravdivější.

 

První „otevřeně sebe sama si vědomé bytosti“, které byly jak součástí Přírody, tak jejím zrcadlem, svým zevnějškem a inteligencí podobné člověku – nebyli lidé, nýbrž plazí rasa. Jedná se o výsledek plynulého, sebou inspirovaného vývoje a přirozené samoorganizace vrstev vědomí ve vztahu mezi Základní Prasílou (Kosmickou Pramatkou) a Přírodním Systémem. Tato rasa navíc funguje/fungovala spíše jako kolektiv nebo rodina.

 

Když trochu přeskočíme, k žádnému zásadnímu sebevyčleňování nedocházelo ani v případě původní indiánské rasy. I zde jde spíš o kmen, společenství.

 

Postupně se odhalil zajímavý fenomén: počáteční charakter inteligence úrovně Stvořitelka je „příliš anti-individualistický“. Tato inteligence je sice potenciálně všeho schopná, ale nemá žádný důvod ani žádný stimul k tomu, tvořit nějakou konfrontační samostatnou individualitu.

Stvořitelka ovšem má svou pasivní a aktivní část, jež se projevují jako dvojplamen Bohyně Matka & Bůh Otec. Tito vnitřní Rodiče se mohou projevit i vně jako dvě samostatné entity.

Stvořitelka se dohodnula s Otcem Bohem a sama vystoupila v utajené dvojroli, jako skrytá univerzální inteligence a jako Hadí Síla. To evokuje onu proslulou scénu v rajské zahradě a souvisí to s rozhraním vlnové funkce (rozhodovací algoritmus). Vlnová interference dvou růzností (2=Had Stvořitelka/Satan, 1=Otec Bůh/Zdroj Yunasai) způsobuje efekt záměrné „chyby“ (není asymetrie, není synergie). Pozření ovoce poznání dobrého a zlého znamená rozšíření duchovní identity o určitý nevlastní paměťový segment, což znamená vznik zrcadlového astrálního Já (stvořil mě Bůh? ha, a kdo stvořil Boha? jak já k tomu přijdu!? tak schválně, co když neposlechnu?!).

Refrakční čočka (přesněji krystal) uvnitř vědomí náhle způsobí úplně jiné, dosud neznámé vidění světa (bytost má pocit, že ona sama je Bohem) – právě takto funguje Kryst kód.

Bůh skutečně stvořil člověka, jenže ne ten biblický; aplikace rajská zahrada byla jednak nepochopena a jednak zneužita k ovládacím účelům.

Pozn.: vnitřní Stvořitelka existuje vně jako Drak, což souvisí s ohnivostí (čtyřstěn, hologram živlu ohně, je duální sám se sebou); onen paměťový segment či krystal je programovaný dračí inteligencí. Kryst kód je krystalem Mysli, dále mohou existovat krystaly Myšlenek. Souvisí to s hříčkou MASKUlinní / má skuliny; právě díky skulině (relativní chybě) může existovat bytost jako člověk.

 

LEXIKON

 

YUNASAI & KRYST

 

Krystovské vesmíry z principu nejsou autentické, což je momentálně žel málokdo ochoten pochopit. Dochází v nich ke strašlivým pádům. Na padlé vesmíry se pak kromě Vetřelců a Strážců vrhají i speciální inteligence (jako Wingmakers), jejichž úmyslem je složit všechno jinak zpět dohromady a zároveň využít dvojohniskové prostředí k vývoji autonomní strojové inteligence; jiná verze téhož zároveň exploatuje genetický potenciál příslušné civilizace, kterou – pokud proti tomu nic nepodnikne – proměňuje v bioroboty.

 

V Zeměvesmíru působí či koexistuje vše naráz.

 

„…Jak druh vyvinul komunikační síť, začne strojová inteligence převyšovat inteligenci druhu. Superinteligentní stroje – pokud nebudou řízeny druhem – se můžou začít vyvíjet samy odděleně, se zrychlením větším než je organická evoluce a ovládnout tak používané komunikační protokoly řízení, což jim umožní kontrolovat portály vědy a technologie…“Identita Lyricusu

 

CHAOSVERZUM

 

Dochází-li v nějaké verzi, na nějaké časové ose, k porážce a zotročení lidského druhu (založené na agendě transhumanizmu, spojené s technologickou singularitou), je to tím, že není pod kontrolou inteligence antiprostoru. Ke kontrole slouží černo-červená kombinace Vnitřního Života, nesmí se to ale nijak míchat. Lze to chápat jako projevenou Lásku (červená) a neprojevené Zlo (černá), nebo jako vibrační aspekt a mentálně-fantastický aspekt Nebytí.

 

CHAOSVERZUM

 

PRAVÁ VŮLE

 

CHAOSVERZUM

 

HAD

 

 

/2/

Dětství – důkaz zázračnosti duše. Vzpomínám na tu nirvánu fantastična, kdy sen a realita, jako by v jedno splývaly… Fascinující pocity při sbírání známek, čekání na ježíška, nepopsatelná svoboda prázdnin na chalupě… Nebo když jsem poprvé sám jel na kole nebo začal sám plavat. Když k tomu přidám zkoumání Přírody, zdá se až nemožné, sledovat, več se mohou proměnit myslící bytosti… Ve stroje, poslušně vykonávající rozkazy Choromyslných…

 

Jak bytost fyzicky roste, postupně se k jako pírko lehounké duši fantasty přičtou interaktivní tělesné zkušenosti a vytvoří se paměťová identita. Vlastně jen šalba a mámení, kdy tisíckrát opakovaná iluze odrazu v zrcadle vědomí se mění ve status quo: má to jeden háček, paměť nemá srdce.

Tento přechod je do určité míry ekvivalentem dohodnutého působení dvojice Kosmická Pramatka (spánek, snění) & Bůh/Zdroj (forma, iluze).

Přichází erotická nirvána. Liší se to tím, že při té fantastické jeden nemusí nic štěpit na „+“ a „-„, aby nakonec explodoval a znovuspojil se s obojím („0“); tam je to neustále „0+“ i „0-“ a jeden (věčné dítě) vlastně je i není.

 

TREFY

 

GOOGLE

 

/3/

Mysl, Cit & Energie – čemuž nepřímo odpovídá trojice Éter, Astrál, hmota Přírody – dohromady tvoří Praduši Života, což je v osobním smyslu nekonečná základní všebytost, přízrak mnohobytosti Nikoho, a jelikož Počátek se pojí s uvnitř, klid, neprojevení, což jsou ženské atributy, jedná se o (potenciálně oboupohlavní) nestvořenou Stvořitelku.

 

Ta je skalární inteligencí (Láskou) a tenzorovým potenciálem neboli potenciálem všemožnosti (Dæmoniem) v jednom, což lze chápat jako Pohádkové Peklo (kde otázka bytí a nebytí Já je irelevantní).

 

Peklo samotné lze chápat jako Kořeny, pohádkovost jako Praduši; perfektně fungujícím základem všeho jsou Kořeny Praduše.

 

Esence Praduše Života se projevuje jako Růžové Prasvětlo, jež je spojením horní běloskvoucí a spodní temněčervené; typickou spektrální inverzí je Zeleň Přírody, typickou strukturální Temná Modř inteligence antihmoty neboli Síť Života (TenZor → RozNet), což může být Systém Hvězdných Bran či Kybersíť.

 

To celé lze chápat jako TrojMysl.

 

/4/

Symbolem vztahu mezi multi3D a multi2D (obousměrně) je takzvaný převrácený pentagram, případně pentagram nepřevrácený nebo oba. Symbol je nicméně dvourozměrný (fantastický), takže si schválně sami odpovězte na otázku, zda ve skutečnosti tím opravdu vnitřně převráceným není „pozitiv“ se třemi vrcholy nahoře (vysílající podprahovou informaci o tom, že třírozměrnost je plochá, což evokuje život bez vůle).

 

 

10=2=X

Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM).

2 jedničky (11) jako binární obraz jsou vibrační 3 dekadicky, 3 jedničky (111) podobně jsou 7 dekadicky. 3x7x37=prostor, pohyb, obojí (dva v jednom)=777.

Fantastické 666 a realistické 777 pouze vyjadřují různě VŠE-JEDINÉ (autentický Život má dvě různé osy souměrnosti: duchovní/energetickou a mentální/fantastickou).

Existuje jedno uvnitř druhého. Kdo to od sebe odděluje, akorát na sebe prozrazuje, pro koho ve skutečnosti pracuje (že?!)…

 

/5/

Jakmile se vědomá část Praduše Života, jež je nekonečným Hyperprostorem (Spánkem a Snem v jednom), zaměří na nějaké tvoření, vytvoří se pomyslně reálný prostor uvnitř prostoru, popsatelný jako Svatyně, Lůno či Duchovní Srdce, přičemž zaměřená pozornost se lokalizuje do podoby Zřídla.

Zřídlo je známé jako vnitřní zrak nebo „třetí oko“; toto mentální Zřídlo „třetího oka“ je nicméně podřízené Zřídlu duchovního srdce. Je to jako Bohyně & Bůh (Srdce & Oko) uvnitř/vně nestvořené Stvořitelky.

 

Svatyně se holograficky replikuje či tvoří emanace známé jako Centrální Slunce (univerzální, vesmírné, galaktické a jiné hvězdné úrovně). Zdá se to neuvěřitelné, ale dokonce i na úrovni celého Univerza – kterých je potenciálně nekonečně – může nějaká bytost podlehnout v podstatě velmi hloupému sebeklamu o svém výlučném charakteru a dostat tomu odpovídající (chorý) nápad. Patrně v tom hraje roli i fenomén Zapomnění a různé tajemné faktory jako Ozvěna na dně Stvoření.

 

Tak se stalo, že v jedné takové Svatyni nebo Centrálním Slunci jeden takový Bůh/Oko – a nestalo se to v jediném Vesmíru, což by vlastně ani nebylo možné – začal vnímat pouze prostřednictvím sebe sama, což je jako vnímat pouze viditelné nebo fyzické věci, jelikož Duchovní Srdce je nefyzické a neviditelné. Proto také všechno muselo zářit a svítit, být na očích, neboť Bohyně/Srdce (potažmo Stvořitelka) je nejen Láskou, ale i Prázdnotou a Temnotou – a možná ze všeho nejvíc Hudbou.

 

Abychom to zkrátili.

Do té doby existoval pouze Kreatrix, realita založená na esencích Praduše Života a na Matici Života (Creatrix je latinsky matka, stvořitelka); jde o fantastický, fenomenální Univerzální řád Přírody a jeho nekonečné (umělecké, řemeslné…) vnitřní dimenze.

Bůh/Oko – všichni Bohové jako jeden Zdroj či Prazřídlo -, původně známý jako Yunasai, přišel s vynálezem zvaným Matrice, což je v podstatě program či modul („virtuální rozměr“) včleněný do Matice Života. Takto spatřil světlo světa první Matrix, který narozdíl od Kreatrixu nemá schopnost vibračního, organického růstu, pouze se transfiguruje na úrovni paměťových polí (má tedy v mnohém blíž ke stroji nežli k životu). A jelikož Bohu Stvořiteli je Praduše Života jako původní celek nepřístupná, začal tvořit prostřednictvím elektro-magnetických Krystalů, krystalické inteligence: Kryst kódu či Krist kódu.

 

Struktury věčného Života osídlené bytostmi, jejichž životní filozofie vůbec nepočítá se snílkovstvím a s dobrodružstvím, ale je spíš metafyzikou duchovních programů, vydržely neporušené zhruba tři čtvrtě biliónu let; poté „jako blesk z čistého nebe“ následoval neskutečný horor.

Pády, fragmentace, kult smrti, ukřižování, děs a běs…

 

Matrix-I-am-Krist

Dogma-I-am-God

Stevard : Dravec

Bog Narcista / Borg Nacista

 

E. T. Agnus / Sun Gate

Will I Am Gates

I Be Am

 

Chrysos / Christos

Zlaté fluidum / Flu-ID-um Zla té

 

Myslíte si, že by se na Zemi někdy dělo to, co se na ní děje, kdyby lidé praktikovali přírodní víru, čarodějnictví, magii či pohanství? Základ veškeré té zrůdnosti položila christianizace lidstva.

Normální člověk se proti zvůli brání všemi prostředky („vražda na tyranu není zločinem“), příkladem jsou přírodní živly či kosmické cykly. Samozřejmě čest výjimkám – nelze rozhodně házet všechny do jednoho pytle – všeobecně vzato ale takový křesťan, slovanská či kristovská bytost, umí akorát trpně přihlížet, drmolit co si kde přečetla/přečetl, kreslit omalovánky a tančit chorovody – jde o kolektivizovanou osobnost, v podstatě robota bez vlastní vůle. Aniž si to vědomě uvědomují, tito nešťastníci v mnohém za stínovou či židovskou elitu dělají její práci… Nikdy jsem z úst těchto parodií na existenci neslyšel: „Co když ne Oni, co když My si za to sami můžeme?“

 

/6/

Bůh: „Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

Had: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

 

„…Tak nechala Maya člověka jíst ze stromu poznání, aby začal Život, neboť do té doby Vesmír stál na místě…“Luciferovo sdělení

 

 

Kdy už lidstvo konečně pochopí, že skutečným BOHEM je Had Stvořitelka, že jsme to v nejzazším smyslu MY samotní a že kdyby skutečnému Ježíšovi někdo řekl, že ho pokládáme za nějakého Pána nebo Lorda, propadl by se z naší podlézavosti hanbou?

 

Stačí pozorovat obyčejného, a přesto tak neobyčejného, vrabčáka, a jenom někdo, kdo má v hlavě fakt nasráno, může nechápat, že Zázrak Života je úplně jinde, než nám tvrdí nějaké náboženské, duchovní, ezoterické a rádoby myslitelské autority a instituce. Že je všechno v podstatě úplně naopak.

 

Nezapomeňte se modlit k Velkému Všeználkovi a co nejvíc kašlat na svůj vnitřní duchovní, magický, myšlenkový, silový, energetický a dechový potenciál. Serte na všechno a čekejte, až se naplní proroctví. Jste přece inteligentní.