Sedm živlů divé Přírody

Neviditelné astrální myšlenkové světy, které si bytosti svými duševními pochody kolektivně a individuálně tvoří, definují hranice možností a související úroveň jejich fyzické existence. Existuje ale i zdrojový Astrál, ekvivalent Prasvětelné Duchovní Inteligence, jenž se projevuje jako Univerzální Řád Přírody a jeho reflexní vnitřní dimenze, v nichž se zejména Člověk (který je zároveň součástí i zrcadlem panenské přírodní Divočiny) může projevovat jako svobodný Tvůrce a Umělec.

 

Pokud Lidstvo nefunguje v souladu s Přírodou a zároveň jako její fantastické, temně konstruktivní Zrcadlo, způsobuje to vznik zrcadlové astrální duality – spiritokratického technoastrálu: PseudoAstrál.

Je proto třeba praktikovat autentickou životní filozofii.

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom funguje jako Zrcadlo Života,

ve třech úrovních,

Aether/Praduše, Astrál, Physis/Příroda,

čemuž nepřímo odpovídají sféry Vědomí, Podvědomí a Nevědomí.

Tak se naráz zrcadlí reálná Energie:NEreálná Fantazie (Láska:Dæmonium) & Zvuk:Znak (Rezonance:Symbol, Vibrace:Obraz); žijeme v multisenzorické Knihovně Nekonečna, kterou na úrovni struktur jsme.

Fauna a Flóra si to otevřeně neuvědomuje, jelikož nepoužívá strukturovaný jazyk; zrcadlový faktor zde řeší Příroda jako celek samotná nebo samotný Vesmír. Když se zamyslíme nad přírodními Živly nebo kosmickými Cykly, někdy je to opravdu nemilosrdné. Různí sluníčkáři a podobní fanatici rádi argumentují: Kde v tom je nějaká láska? Věřte v Boha, Příroda je vulgární a primitivní… Toto je ta nejšílenější Utopie se strašlivými následky (buď pozitivní, poslušný altruista).

Duchovními a náboženskými ideologiemi byl Lidstvu tak vymyt mozek, že už vůbec nechápe, že právě naopak to LÁSKA JE, když se Příroda a Vesmír moudře zbavují škůdců.

 

 

Ze zkušenosti vím, že téměř všichni ti věřící ve Světlo, Anděly, Krista, Boha fungují jako (ne)vědomé Brány Zla. Mnozí mají v Antivesmíru svou zlou polovinu. Nikdo z nich nikdy nehlásá jednotu protikladů (a pokud, tak jen ze lsti nebo účelově) – nevědí, co je čest, natož aby chápali, že skutečně čestná bytost většinou miluje Temnotu (TemnoHRU) a zároveň bytostně nenávidí Zlo – tedy chorou verzi téhož.

 

Mentální aspekt Absolutní Lásky má souvztažný, fantastický temný charakter – jinak by se jakákoliv struktura a tedy i individualizovaná bytost okamžitě odpojila od Života a rozplynula v Nebytí…

 

TEXTY