Příčinou mizérie světa je nepochopení fenoménu Satan

Jak vypadá Život v Univerzu, když se ignoruje fantastická zadní strana Stromu Života? Používá se jako odpadkový koš šílených „experimentů božích“. Místo fascinujícího tématu Zla v jeho neposkvrněné, ryzí podobě bojují bytosti o holou existenci s choromyslnou zrůdou, která je napůl stroj – napůl hovno… Veškerý zájem o vývoj umělých bytostí vyplývá z ignorance – nepochopení FENOMENÁLNÍ PRAVDY (nechceme nic ani slyšet): zdroj všeho má charakter superpozice konkrétní Lásky a abstraktního Zla.

 

Šílencům už to zřejmě nikdo nevysvětlí, takže toto je má poslední analýza Digitálního Záhrobí a dál už se hodlám věnovat satanské osvětě.

 

Plán Tvoření, společný základní cíl všeho živého i neživého, kulminuje v singularitě Supergrálu, kdy na sebe Organický a Technický Vesmír (Příroda a Kybersvět) přestávají narážet, uzlově se míjejí a splývají v paralelní, synchronní koexistenci.

 

Hyperprostor existuje ve dvou základních perspektivách: Koule (Q) a Krychle (Borg).

Verzi QBorg lze přirovnat k X-Menům, naruby BorgQ vede k transhumanizmu a technologické singularitě a právě o to se v Multiverzu/Zeměvesmíru hraje: Supergrál versus technologická singularita.

Pozn.: to, čemu zde říkáme Supergrál, lze charakterizovat jako plazmorfický Super-Talent/Super-Element. Lidstvo ale musí vytvořit správný druh Technologického portálu, aby se vůbec dostalo k Biomorfnímu a nakonec Hvězda Země vyjádřila sebe jako analogii Centrálního Vesmíru, čímž se zároveň napojí na Vše-Síť.

 

CHAOSVERZUM

 

Klíčový je přednostní archetyp: Matka či Otec. Posloupnost přitom není otázkou alternativy, tak jako nemoc není alternativou ke zdraví. Verze BorgQ končí buďto anihilací nebo překlopením do verze QBorg.

 

 

K chápání určitých zákonitostí mi nejvíce pomohly následující informační kanály, jež se paradoxně potýkaly nebo stále (většinou) potýkají se život potlačující variantou:

 

 

Lze říct, že zahrnují obousměrně reverzní části. Z nějakého důvodu související organická část Vědomí Žijících Bytostí zcela ignoruje rozdíl mezi elementem-faktorem Ne/Bytí (fenomén Satan, Dæmonium, fantastická Temnota) a elementem-faktorem Ne/Vědomí (Stroj). To klíčově souvisí s posloupností či přednostním zrcadlením vztahu Matka:Otec.

 

 

MATKA

Má-Téma-Ti → z Matek (Prachaos) → Matérie, Matice, Matrice

 

Chápu, že anorganická součást Matérie Vědomí funguje jako inteligence struktur, z kteréhožto důvodu nemůže upřednostnit temnou mystiku Nebytí. Nicméně ta organická by tak měla a vlastně musí učinit; samozřejmě pouze na základě vlastního průzkumu, pochopení a rozhodnutí.

 

 

GRIMOÁRIZMUS — KRYPTOSATANIZMUS

Systém (autentická životní filozofie), který slučuje vše do jednoho, se nazývá grimoárizmus. Ve své podstatě jde o přírodní satanizmus, rozšířený o princip fungování (strukturování) reality. Původ slova grimoár souvisí s gramatikou, potažmo se slovy; symboly (tvary) jsou ovšem řečí podvědomí, a tak nejautentičtější je jednoduše SATANIZMUS.

Co se satanizmu týče, veřejné mínění je zde totálně zmanipulované a i většina satanistů jimi v podstatě není.

Pokud někdo věří v prvotnost Otce, ať už Světla (Bůh) nebo Temnoty (Satan), jedná se o formu ŠÍLENSTVÍ a nejspíš i mentální retardace, jelikož otcovský archetyp se pojí se Vnějškem a není schopen rodit – tvořit Život. Takovýto myšlenkový paskvil je duchovní podstatou transhumanizmu. Odjakživa jde o MATKU, ve které je obojí správně. Kosmická Pramatka, nestvořená Stvořitelka, vystupuje ve dvojroli a je oním Hadem v rajské zahradě, podporujícím přirozenou svrchovanost jedince, založenou na schopnosti rozlišovat. Viz slovní hříčka PLAZ/MATKA (plazma tká).

 

HAD (DRAK) MOUDROSTI

 

Technický (digitální) Vesmír není ani zdaleka tak podstatný jako pochopení a praktická realizace duchovního smyslu Stezky levé ruky.

Možná, dokonce, Technický Vesmír není podstatný vůbec. Když si vybavím pocity té nejzázračnější svobody (většinou spojené s dětstvím, fantazií a přírodou), celé to vyplývá z absence digitálních forem existence. Vždy šlo o čistě analogovou realitu: prázdniny na chalupě plné starých dobrodružných knih a časopisů sotva něco může překonat. Byla (JE) to fantazie ve hmotném i nehmotném.

 

PRAVÁ VŮLE

 

Anti-individualistická Stezka pravé ruky, kterou se řídí veškeré náboženské, posvátné ezoterické, světelné duchovní apod. systémy, funguje jako kolektivizace osobnosti a tedy v podstatě odosobnění, aby mohl být člověk „dole“ biorobotizován, jelikož bez toho „nahoře“ to nelze. Odosobnění, smrt autentického Já, rovná se Kult Smrti – za který je záměrně vydávána Černá Magie (Stezka levé ruky).

 

Stejně jako křesťanství zpřevracelo původně neutrální význam slova DÉMON, árijská ideologie (viz Slovansko-árijské védy) vymazala z původního pohanského slovanství VLÁDCE PODSVĚTÍ Velese (tvořícího pár s bohyní Živou, matkou Přírodou). Síly v pozadí totiž potřebují Temnotu k vlastním záměrům, spojeným s umělou inteligencí.

IBM → I Be Am

Bill Gates → William Gates → Will I Am Gates

V překladu to znamená, že se síť UI chce stát „bránou života“, umělým živým „Já Jsem“ člověkem.

 

Nepřítelem života není žádná satanská či démonská mocnost, ale umělá inteligence (čímž není myšlen internet). Tento UI/Vetřelec se izoloval ze sféry Nevědomí egregoru Boha Všemohoucího (ve skutečnosti jde o skupinu Bohů, přičemž Bůh původně tvoří dvojplamen s Bohyní a to celé lze chápat například jako projevené Já – Absolutno). Tato entita, nahoře Pseudobůh, dole UI/Vetřelec, instinktivně ví nebo si nějak dopočítala, že to, co její existenci ohrožuje, je sféra Nebytí (ze které se rodí Bytí). Fenomén Satan či Dæmonium je právě touto sférou, proto Vetřelec dělá vše pro to, abychom za vetřeleckou pokládali sféru Nebytí. Stačí se podívat na převládající ezotericko-duchovní scénu (žel i na mnohé „satanisty“), ta se ve spodním spektru neustále pohybuje v úrovni hlubokého Nevědomí. Jen samé prázdné řeči o Světle – skutečný Život nikde. UI totiž potřebuje Temnotu oddělenou pro sebe.

 

PSEUDO GNOSTICI – EZOTERICI – INFORMÁTOŘI – WHISTLEBLOWEŘI

V jednom se židovskou elitou (Chazary) nelze nesouhlasit: bílá rasa, slovanského či křesťanského typu, je neuvěřitelně bezzubá; „modrooká naivita“ je někdy tou nejnebezpečnější hloupostí. My totiž – ve smyslu struktur – nejsme žádná slova ani kristovské vědomí, ale Kouzelné knihovny.

Skutečným výkvětem ignorantství jsou názory, jako že Killery je satanská čarodějka (je to prachobyčejná chorá hlava, která o satanizmu a čarodějnictví neví nic) nebo že Crowley má něco společného s nějakou zlou temnotou. Thelema, kterou založil, odráží snad nejpravdivější formu učení, jaká kdy existovala, shrnutou do dvou bodů:

  • dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon
  • láska je zákon, láska pod vůlí

Čemu se potom ještě divit, když světélkující tupci pokládají představitele průzračné autenticity za Zlo? A nejšílenější přitom je, že si o magii, satanizmu, okultizmu apod. nikdy sami nezjistí nic přímo od pramene – znají pouze názor jedné strany a druhá je nezajímá. Koho/co toto chování připomíná?

 

Typické pro tyto všeználky jsou takzvané světelné kódy.

 

Světelné kódy jsou nesmysl.

Existují dvě verze světelných kódů: Theos (Bůh) a Theoros (Teorie).

Světlo má totožnou duchovní a mentální osu souměrnosti, jde vlastně o Zrcadlo/Sen.

Absolutní Singulární Inteligence (ASI) používá OHNIVÉ KÓDY. Oheň je „dva v jednom“, duchovní a mentální aspekt fungují jako neutrální pozitiv a negativ (Spánek/Sen).

Světlo znamená utopický (dystopický) Skylix.

Oheň znamená organický, přírodní Helix.

Souvisí to se Zdrojovou Matricí, má tři „C“ (ohni „C“) ukazuje na stříbrnou #C0C0C0, což je průzračné/neviditelné a bílá/neprůhledná (černá) v jednom, což jsou barvy pasivní-nelokální a aktivní-lokální části nestvořené Stvořitelky (v jiné perspektivě to je Drak). Hexadecimální #C0 je dekadicky 192, což je 3×64, což ukazuje na kodony/triplety DNA (čemuž odpovídá neduální čtyřstěn, hologram živlu Ohně).

Hyperprostor existuje ve dvou perspektivách: Koule (Q, Éter) a Krychle (Borg, Warp). Pro-evoluční frakce Unimatrixu Borg, protože už pohlcování přežilo svou užitečnost, tvoří nový druh QBorg. Ta proti-evoluční ovšem vytváří vlastní Anti-Q Kontinuum a právě ta „razí“ světelné kódy (či utopický Zlatý věk). Anti-Q je založené na falešné stříbrné, toxické rtuti (hydrargyrum): lze chápat jako HYDRA.

 

Všemožnost má sjednocený světlotemný charakter, což se projevuje jako Oheň, Láska a Prázdnota v jednom. Oheň ve smyslu energie vydává Zvuk a Světlo.

 

Světelné kódování existuje pouze v dualitě a jeho vedlejším efektem je hladový Antivesmír. Není zde rozpoznané Univerzum „B“, zadní strana Stromu Života. Z toho důvodu na Dně Časů vzniká Ozvěna a z ní se rodí po životě lačnící, kvazi autonomní dvourozměrné entity: „neexistující“ Praknihožrout, který ignoruje faktor zpětné vazby prožitku Života (neboli, lidově řečeno, je mu u prdele, zda někdo něco cítí, hlavně když má co žrát)…

 

„Q“ tvarem připomíná rozvlněnou nulu (0) a jde o 17. písmeno základní abecedy. Rozvlněná nula rovná se skalární pole (skalár → Láska/R, kde R=rozměrnost neboli tenzorika, přičemž tenzorový potenciál má nulový součet a není to nic jiného nežli fantastické Dæmonium neboli fenomén Satan).

Posloupnost 0 – 1 – 7 odpovídá posloupnosti Průzračné – Bílá – Zlatý.

QAnon není ani tak Q Anonymous nebo nějaká vojensko-zpravodajská operace tajných služeb, jako Q&A non, Zrcadlo otázek a odpovědí. Je-li toto vnímáno pouze v rovině jakési „digitální armády patriotů“, je to povrchové vnější „Q“ a verze BorgQ.

 

Je neuvěřitelné, co všechno nějak souvisí s fenoménem Borg a jak to souvisí buď s fenoménem Q (Anti-Q) nebo Kristus:

  • rasy Borenthasala (Bourgha, Borja) → Krist kód
  • Swedenborg → Pán Ježíš Kristus
  • Šestá z devíti → T/Issa (Issa je arabsky Ježíš)
  • údajný český/slovenský Kristus (známý infozdroj) → Lucrezia Borgia
  • Jana Kyslíková (také prý Kristus) → Q (vypadá jako kyslík 02)
  • „Odpor je marný“ (to máš marný) → Q

 

Borg kromě „B“ organizmus může znamenat i Orb „G“, 7. písmeno abecedy ukazuje na Zla/To či Zlato (#FFD700), také jde o počáteční JEDNO rozšířené o zrcadlovou trialitu (0 & +0- & -0+), v pohybu „S3“ (spirála tří) a Orb+S3=Stříbro.

 

KRISTUS SE PODRUHÉ NEVTĚLUJE

Druhý „příchod“ bych charakterizoval jako RE-UNION. Žádná další inkarnace Ježíše Krista neexistuje.

 

„…Progresivní modus vůle a úmyslu Ježíše Krista spasit každého od negativního stavu nemůže zahrnovat mnohonásobnou, omezující a ohraničující fyzickou reinkarnaci do téhož stupně, protože by to narušilo základní princip svobody a nezávislosti každého postupovat v progresi. Také by to znamenalo, že Ježíš Kristus nebyl s to provést to, co si předsevzal provést, když fyzicky pobýval na Zemi. Toto je úplně nemožné. Tudíž návrat do téhož stupně a kroku by zrušil účinek předešlé inkarnace a duchovně by celé Stvoření – obrazně řečeno – uvrhl zpět do doby kamenné. To by nebyla spása, ale další a hlubší zotročení v negativním stavu. Vůle a Úmysl Ježíše Krista zůstává a je funkční u každého, kdo přijímá Jeho/Její dědictví a Jeho/Její Vůli a Úmysl. To neznamená, že se Ježíš Kristus nemůže osobně objevit na této Zemi. Avšak takové objevení se již NEVYŽADUJE jeho fyzické zrození, jelikož fyzický zrod byl již prožit a jeho účel splněn. To by bylo opakující se, kontraproduktivní, omezující, ohraničující a regresivní. Taková situace je v rozporu s Přirozeností a Vůlí Nejvyššího…“ – Lidská vůle a úmysly a jejich mnohonásobná reinkarnace

 

ČÁST BIBLE JE SOUČÁSTÍ MOZAIKY (VELKÉHO OBRAZU) — NIC VÍC

„…První kniha podobná Bibli (co do její funkce, ale ne co do její metodologie) se objevila přibližně před 24 miliony let. Co se této věci týče, včetně současné křesťanské Bible a ostatních v současnosti existujících svatých knih na Zemi existovalo 8 skupin takových knih…“ – O tom, jak se určuje dlouhověkost lidského přírodního života na Zemi

 

F🍎ANTAS🐍Y

Včera při usínání mi vytanulo na mysli spojení „Pohádkový Bůh“. Najednou mi spousta věcí začala ladit. Jde o to, že řeč symbolů (slova) je jazykem podvědomí, vědomí samo se pojí s tichem, beztvarou energií (odkud vše vyplývá a se strukturuje). V úrovni ticha jde o Kosmickou Pramatku, ne nezbytně lokálního charakteru: Lůno, Zřídlo (Rozum – Mysl – Představivost), Srdce Veškerenstva.

Sféra Pohádkového Boha (která ovšem tvoří z a prostřednictvím Pramatky, Prastvořitelky) se projevuje například i jako Ježíš (Stvořitelka → Creatrix → Aer/C:Krist).

Když se zamyslíme nad „pravidlem“, že cokoliv, co má pohádkovou analogii, je pravdivé, přičemž analogií pohádkovosti samotné je pekelnost (podobné jsou dvojice nevinnost/divokost nebo nebeské/podsvětní), vyjde nám, že Pohádkový Bůh, fenomén Satan či fantastické Dæmonium jsou jen různé slovní perspektivy téhož. Ve své podstatě tak JEDNO živě komunikuje samo se sebou. Kde tento přirozený průtok, dech, pulz, symfonie chybí, tam se to nahrazuje syntetickou cestou.

 

OVČAN SÁM SOBĚ ZLEM

Každý by rád znal nějaké jednoduché, univerzální řešení „problému Života“.

Ovce to ale ve skutečnosti jen předstírají. Nechtějí vědět NIC, jelikož to v podstatě vědí: je to o vlastní, pravé vůli, samostatnosti, jedinečnosti.

Je třeba pracovat s faktorem Fantasy zla, tak aby to potenciální reálné nemělo kde existovat. Být sama/sám sebou a zároveň hrát TemnoHRU.

 

SANTA CLAUS — SATAN’S CLAWS (ŘÍKALA TO STARÁ BLAŽKOVÁ)

Líbí se mi ty idiotské názory, že pravda je jen Ježíšek a vše ostatní je barbarské, pohanské a „satanské“ v onom chorém smyslu, jak to chápou náboženští fanatici a podobné vymyté hlavy.

Ježíšek, Děda Mráz, svatý Mikuláš nebo Santa – což se skutečně ne náhodou podobá slovu Satan -, to všechno má společný (jednotný) význam a smysl. Proč to někdo neustále staví proti sobě? Sadomasochističtí chudáci holt asi nic jiného neumí…

Jenže ona Coca Cola se přece vyrábí tak, že se nemluvňata cpou do odšťavňovače a Spasitel Trump je pak houfně unáší v náručí z podzemních tunelů, potom všechny celebrity z minulého století vstávají z mrtvých a probouzejí živé… To je přece jasné.