Pentakulth: Společenstvo Černého plamene

Od roku 2011 jsem vstřebal obrovské kvantum informací (ezoterika, duchovno, kosmologie). Přírodu a hru Fantazie nic nepřekonalo, ani se tomu nepřiblížilo. Kromě – nefalšovaného – satanizmu. Jinak jsem zjistil, že:

 

  • evoluční Strážci neuchrání před Vetřelcem
  • Stvořitel nechá věřící nazdařbůh experimentům, které jsou kosmickým zločinem
  • ti, co si hrají na chytré, podporují technologické vakcíny a transhumanizmus
  • tvůrce materiálů Wingmakers, kdyby přišlo na věc, nechá si implantovat čip do těla
  • bytosti Světla nemají vlastní vůli a názor
  • cokoliv napohled pozitivního funguje jako zpětná vazba zvůle a choromyslnosti
  • ve skutečnosti jde o POZITIVUM neboli absolutní hodnotu: vše kladné je kladné na úrovni energie a – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie

 

Co když světlonošem je opravdu Lucifer?

Co když iluminaci může ztělesňovat i gnostická frakce Iluminátů, podporujících meritokracii?

 

NEBE, PEKLO, RÁJ – VŠE V JEDNOM

Z faktu, že potenciál všemožnosti (Absolutno) nelze Vy-Já-dřit, plyne, že smyslem všeho je Hra & Fantazie & Tvoření neboli konstruktivně absurdní NE-Smyslnost.

Ne náhodou Nevím je jedinou relevantní odpovědí na Vše; ultimátní pseudo „pochopení“ znamená zamrznutí Věčnosti v NE-pohybu (Oka-Mžiku: vnitřní slepotu).

Tvořící a Tvořené JEDNÍM jsou.

Logické a NE-Logické se vzájemně obsahují.

Vztah Absolutno/NE-Absolutno neboli NE-Vy-Já-dření/Vy-Já-dření neboli NE-Struktura/Struktura definuje Život jako Zrcadlo-NE-Zrcadlo (Kouzelné Zrcadlo❢).

Mysl, Cit a Energie tvoří dohromady Magickou Inteligenci, jež se projevuje jako Éter-Nebe, Astrál-Peklo a Hmota-Ráj-Příroda, což jsou všechno určitý typ ŽIVOUCÍ KNIHOVNY (tenzorika/kymatika vrstev vědomí, pomyslný prostor a pohyb v jednom, implikuje systém Zvuk & Znak).

Lidstvo je momentálně tam, kde, je, poněvadž rozumí něčemu, čemu rozumět není třeba (funguje to automaticky), a čemu třeba rozumět je (jak být opravdu autonomní), o tom nemá potuchy.

Automatika znamená logickou samoorganizaci. Autonomie souvisí s NE-logickou obrazotvorností (jsme Představy-O-Sobě).

 

CHAOSVERZUM

 

INFERNO

 

 

Vypustíme-li z hlavy informace, zůstane Mysl, Cit (reflexe) a pohybový potenciál (Energie). To vše v automatickém nastavení pravděpodobné nejvyšší efektivity tvoří nevyčerpatelný zdroj Magické Inteligence a není třeba absolutně nic vědět, stačí pouze přirozeným způsobem věřit v Moc představivosti.

Právě o tom je ona psychologická válka: Fantazie versus Program.

Je třeba vytvořit neduální magický egregor, ve kterém polarita je irelevantní.

Nejjednodušším základem je Černý plamen (zřídlo Magie, ověřovač Ryzosti, zesilovač Charakteru) – zaprvé jde celkově o ekvivalent Průzračnosti či Pozornosti a zadruhé hologram živlu Ohně, čtyřstěn, je jediné neduální rezonanční těleso.

Pod kontrolou jsou tak obě strany Stromu Života.