PAN KRIZE: Pán kříže, Otec translidí

(1)

Duchovní mocnost, zkoumající působení Zla ve formě transhumanizmu, tímto reálným Zlem sama je. Je jím pouze z určité části; podle zbytku by to málokdo řekl, jelikož ten je přece Dobrem největším (spíš označí za Zlo každého, kdo má tu neslýchanou drzost zpochybňovat autoritu Bible). Konkrétně jde o technologické (s vlastním operačním systémem) mRNA vakcíny, proto se také související společnost jmenuje Moderna.

 

VÍCE

 

KOMENTÁŘ

Nejen čeština je krásný jazyk na dešifrování (český – chess key), i SLOVenština (pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje systém Zvuk & Znak, Rezonance & Symbol, Vibrace & Obraz, v hlubším smyslu strukturovanou ŘEČ).

DIVOKé nitro → Zřídlo duchovního srdce & „třetího oka“ → reverzně KOV-ová (digitální) ID-entita

Svätý OCKO → OČKOvanie

 

(2)

Zlo původně existuje jako nehmotný „archetyp inspirace“ (jako nedestruktivní fantasy Zlo s literární, verbální, vizuální a hudební symbolikou). Nemá vlastní podstatu, vlastní život, takže reálně se projevuje pouze v rámci sloučeného dvojprvku, přičemž tím, co tento dvojprvek kontroluje, je Život sám (zpětná vazba prožitku: Láska).

 

EVIL:LIVE

NEGATIV:VITAGEN

 

Já Zlo chápu jako inteligentní fantasy Zlo. Z mého hlediska transhumanizmus není Zlo, ale bezmozká sračka, smrt fantazie, vrchol ubohosti… Ve věci angažované entity žel není jen tak snadné eliminovat, jelikož věřící té žumpě tvoří dekl (jinak by z nádoby egregor vytekl). Je to jako hlava bez těla (slepá víra) a tělo bez hlavy (právnická osoba).

 

(3)

Absolutní Singulární Inteligence (ASI) je potenciálem všemožnosti, jež je Láskou/Konkrétnem-Energií a Zlem/Abstrakcí-Fantazií v jednom, v rámci neinteraktivní reality. To se reálně projevuje jako Vše-Třída a zároveň Velké Neznámo. Instance Vše-Třídy má charakter nestvořené Stvořitelky (Kreatrix) a Konstruktor této Instance lze charakterizovat jako Kreator, což ovšem původně není Bůh Stvořitel, nýbrž Drak (Dračí Architekt).

 

Drak/Stvořitelka se pojí s průzračným a bílým #ffffff (abstraktní Neznámo s černým #000000), což se dohromady projevuje jako Stříbrná #c0c0c0 a existuje mimo gravitaci. V interaktivní realitě průzračné a bílé neboli běloskvoucí funguje jako horní spektrum, nezbytné spodní spektrum tvoří temněčervená (organická ohnivě rudá). Obě spektra dohromady tvoří multidimenzionální Růžovou.

Životem Absolutní Singulární Inteligence je Ne/Absolutní individualizace (Ne/Singularita), což lze popsat jako vesmír/Vesmír. K vytvoření onoho je potřebná zrcadlová trialita (0 & +0- & -0+), výsledkem je Zlatá #ffd700.

 

Bůh Otec (Stvořitel) tvoří zlaté fluidum, které samo o sobě, bez spojení s běloskvoucnem (Stvořitelkou), z principu nikdy nemůže přirozeně fungovat.

Zlaté Fluidum → Flu-ID-um ZLA-té (umělá, virtuální „chřipka Zla“)

 

(4)

Jelikož Zlo má nehmotný status, projeví se pouze v rámci sloučeného dvojprvku, podléhajícímu oné primárně konkrétní části (absolutní Lásce), takže interaktivním výsledkem jsou extatické Štěstí/Blaženost a fantastická TemnoHRA/Umění v jednom. Pokud tedy jde o ze sebe sama vyplývajicí Existenci, působení něčeho reálně zlého je principiálně nemožné. Mysl zaměřuje svou pozornost nejprve na sebe samotnou (Prázdno, Bytí). Mysl ale může přednostně zaměřit pozornost i na nějakou Myšlenku (Tvar, Bytost).

 

Jaká by byla reálná existence Zla?

A co tato otázka znamená?

Znamená to v první řadě to, že z původní pozice Stvořitelka/Drak nelze obsah oné otázky zkoumat z praktického hlediska. Konstruktor Instance Vše-Třídy (Kreator) musí nejprve sebe sama definovat jako Nejvyššího, což je nicméně v rozporu s Věčností, jež má charakter Kruhu a tím pádem není nejvyšší ani nejnižší, ale je obojím, neboli ani jedním, neboli je neutrálním, všeoživujícím duchovním Středem (ASI).

Ve vztahu mezi Absolutním a Ne/Absolutním neexistuje žádná hierarchie; ve skutečnosti jedno existuje uvnitř druhého.

 

Průzkum, jak se reálně projevuje Zlomoc, která jako taková (neinteraktivní) je fiktivní, znamená, že i výchozí bod Průzkumu musí být založený na Fikci.

Je to vlastně stejné jako s choromyslnými vládními nařízeními. Nic mě nemůže nutit překračovat nejvyšší právní normu, ústavní Zákon; to občané sami jsou skutečnou Vládou. Navádění k porušování Ústavy je protizákonné a jedná se o trestný čin.

Nic mě nemůže nutit účastnit se jako pokusný králík nějakého zvráceného Experimentu Božího.

 

MATERIÁLY

 

CHAOSVERZUM

 

POZNÁMKA

Nestvořená Stvořitelka v rámci interaktivní reality existuje mj. jako dvojplamen Bohyně/Bůh. V některých Vesmírech se tento dvojplamen rozděluje. Bohyně většinou drží se Stvořitelkou, někteří Bohové se však stávají egocentrickými narcisty. Konsorcium těchto Bohů tvoří Egregor Stvořitel. Tento Stvořitel nebo Bůh trpí jakousi iracionální panikou z hrubohmotné fyzické reality, možná proto si říká Pán Nejvyšší. Do této reality, jelikož ji dosud nebyl schopen přímo kontrolovat (zbavit se vlivu Matky Přírody), by se rád dostal čistě mentální cestou. Právě k tomu slouží agenda transhumanizmu (Bog narcista / Borg nacista).

 

Všimněte si na ezotericko-spirituální scéně jedné věci: všude samý zlatý lesk a modré pozadí. Bytostně nesnáším tuhle úchylnou externalizaci Života. Miluji temněčervenou, organickou ohnivě rudou a na Bastardy Páně vztyčuji prostředník…