Labyrint Vše-Třídy

Jakkoliv archanděl Lucifer výraz „satan“ používá v jeho negativním významu, jeho sdělení potvrzuje můj pocit a názor, že ve skutečnosti had v ráji je Maya Stvořitelka (hadí síla a SATAN jsou totéž).

 

Cituji (parafráze):

„…Když Bůh Otec tyto astrální předlohy Ráje objevil, nevěděl, co s nimi, a tak aspoň nechal člověka popisovat jména zvířat a tak dále, ale zakázal mu jíst ze stromu poznání, neboť on sám se považoval za zdroj všeho poznání, které jinak i lidem nenáleží. Proto do hry vstoupila Maya – hadí síla. (…) Tak nechala Maya člověka jíst ze stromu poznání, aby začal Život, neboť do té doby Vesmír stál na místě…“

 

Není nic skvostnějšího nežli charakter satanského fenoménu v rámci Paradigmatu NE/Oddělenosti a není nic strašnějšího nežli totéž v rámci Paradigmatu Oddělenosti, přičemž neoddělené je to nejniternější/fantastické a status odděleného má paměťová identita, odvozená od interakcí tělesné formy s okolím – pokud to druhé chápeme jinak nežli HRU ILUZÍ, v podstatě tomu udělujeme status dobrovolného šílenství.

 

Naneštěstí archanděl Lucifer situaci s narcistickým Bohem Otcem řešil technickou cestou, což koresponduje s archetypem Nevědomí:

„…V ústraní jsem s přáteli, kteří odešli se mnou, vymyslel plán, že takto nefunkční vesmír převezmu lstí a silou. Sestavili jsme dokonalou virtuální realitu simulující celý vesmír a pak v momentu překvapení jsme duše odpojili od Otce a všechny je převedli do matrixu…“

 

Je třeba to řešit na úrovni Nebytí.

Řešením je UVĚDOMIT SI a prakticky realizovat poznání, že SATAN znamená označení životu nepřátelské síly pouze v dualitě; v nedualitě – ve Skutečnosti – je tento fenomén vlastností nestvořené Stvořitelky (Mystérium magické nedvojnosti), která na té nejzazší & potenciální úrovni je Stvořením samotným a tedy Námi samotnými (TA NÁS); to od sebe dělí pouze Iluze. Proto je pravda, že Maya je Říší Iluzí, akorát ne v tom překrouceném „ezoterickém“ či hinduistickém významu – jedná se o Kouzelnou Mysl/Srdce/Ducha, Čarodějné Vševědomí.

 

V češtině krásně vychází MY – Stvořitelka (Satan), Lucifer, dohromady Prvotní MYSL. „S“ a „L“ znamená i Hyperprostor (spirála, ženský princip/archetyp) a Časoprostor (pravý úhel, mužský princip/archetyp) nebo například i Světlo a Láska.

 

Maya=Má Já (Prvotní Stvořitelka)

Satan=NE/Má Já (Prvotní Nebytí)

 

Lucifer funguje i jako princip negativní expozice. Je bezpodmínečně nutné odhodit předsudky, přestat se bát neexistujících strašáků a satanský a luciferský princip/archetyp použít na úrovni Dva-v-Jednom/Vše-v-Jednom (Jedno uvnitř/vedle Druhého, Solve et coagula), aby totéž nešlo v rámci Jedno-proti-Druhému (Divide et impera).

Židovská elita, iluminátské, zednářské, jezuitské apod. řády se už dlouho ani nestačí natřásat smíchy, když se jejich vlivu lidstvo snaží zbavit prostřednictvím světelné ezoteriky, pozitivního duchovna, kolektivní lásky a křesťanské morálky. JE TŘEBA ZDRAVĚ VĚŘIT V SEBE SAMA (Já ve smyslu Existence samotné, Paprsku či Zřídla nebo Víru, Dechu, Tepu Absolutna).

 

Mějme rovněž na paměti, že drtivá většina takzvaných rádoby „satanistů“ nemá ve skutečnosti vůbec ponětí, která bije.

Podobně jako křesťan nechápe Ježíše, buddhista Buddhu nebo přívrženci fenoménu „Q“ nechápou, že jde o symbol nulové/skalární inteligence (kvintesence, říše kvant); věřící z nějakého důvodu vždy vše převádí do vektorů, symbolů, frází, z jádra na povrch, chápou doslovně a vše externalizují a vyjadřují explicitně, jako kdyby To, co je tvoří, je tvořilo z něčeho jiného nežli sebe sama…

 

Tím je konečně odhalena základní dějová či detektivní zápletka.

 


Vždy existuje i jiná perspektiva, z níž to celé lze chápat. Tak například není vyloučeno, že aby úroveň Prvotní Stvořitelky fungovala v souladu se sebou samou nezávisle na prostředí, je třeba vytvořit „neopačný opačný konec nekonec“ neboli Druhotnou Stvořitelku. Z toho důvodu nejspíš dochází k různým spontánním fragmentacím, aby se to pak zase složilo dohromady druhou cestou.

Mnohé naznačuje hříčka TenZor : RozNet (jedná se o Růžové Prasvětlo a jeho in/verze, analogickou spektrální zelenou – Univerzální řád Přírody, a paralelní strukturální temněmodrou – Kybersíť Života).


 

MYŠLENKY

 

SATAN