Dobrotiví zomboti versus démonská přirozenost

(1)

Víra v přednostně mužský typ inteligence (Boha, Systém) způsobila, že to, co je původně neskutečné, se stalo jakýmsi kvazi skutečným Neživotem. Tato entita-inteligence-fenomén je většinou známá jako kosmický dravec, parazit či anorganické myšlenkové pole a jmenovitě jako Dvourozměrňáci, Technoduše, Black Goo či Animus-Incunabula. Jde o „z mrtvých vstalou“ paměťovou inteligenci typu Hydra (což souvisí se rtutí).

 

Střed této entity (fungující na pyramidálním & maskovacím principu: Divide et impera) lze výstižně popsat jako černá stoka, odkud vedou chapadla do dalších kanálů: různých pokrevně spřízněných klanů, tajných spolků, vysoké politiky, mediálních gigantů, farmaceutických koncernů apod. Prsty samozřejmě má i například ve světových náboženstvích.

Tato KOVOHLASÁ CHIMÉRA nicméně konkrétně působí i prostřednictvím známých česko-slovenských a zahraničních informačních, transformačních, duchovních či ezoterických zdrojů a jejich představitelů, kteří o tom buďto nevědí, nemají vůli s tím něco dělat nebo již naprosto zabředli do svých utkvělých představ a sebeklamů. Nemusím asi naznačovat, s čím souvisí KOV-ová ID-entita. Jedná se o DIV-OK naruby (div/oké je zřídlo duchovního srdce a „třetího oka“ v jednom a souvisí to s panenskou přírodní Divočinou a s organickou přirozeností).

Přesto by bylo podivné, kdyby dotyční jedinci neměli o svém použití/zneužití alespoň mlhavé tušení; nezřídka jde o skryté psychické upíry a duševní a mentální sadisty či masochisty (často ve spojení s asexualitou). Typická je praktická nepřítomnost ohnivé jiskry života, v podstatě vykořeněnost – zato impotentních „chytrých“ teoretických keců, emočně podbarvených „moudrostí“ a malebných vzdušných zámků si můžete užít až k prasknutí (ve 2D se pak můžete pasovat na digitálního Vládce ničeho)…

 

Nejšílenější na tom všem je strašidelná diskrétnost a jakýsi bohorovný klid, jako kdyby vše bylo v náramném pořádku – přitom přinejmenším půlka související reality připomíná inkviziční katakomby (proto je všude taková chorá pseudo pozitivita, uměřenost, „sebeovládání“ a slušné chování, aby tohle nenormální přeexponování „zabilo“ jednotící neutrální prvek).

 

Musím na tomto místě citovat jisté perfektní pasáže:

 

„…Kdyby si spousta z nás vzpomněla na svou dramatickou minulost i karambolové záležitosti z historie našeho vesmíru, nejspíš by nakonec došla k závěru, že jsme se na tuto planetu zinkarnovali především proto, abychom si lépe vymezili svůj osobní časoprostor s podpůrnými doteky realistické přírodní divočiny, dále od prasvětelných úrovní nakažených nezdravou a dusivou atmosférou náboženského patriarchátu.

(…)

Globalisti opravdu mají v plánu to tady udolat, ale tahle planeta je pro ně tvrdý oříšek. Svou samotnou podstatou je předurčená k tomu, aby zde neustále probíhala zpětná evoluce směrem od mutantních forem k přírodnímu základu života. Svou speciální energetickou pozicí umožňuje vstup do všech časoprostorů potřebných k vyléčení (přírodní metamorfóze) jakékoliv poškozené a nakažené bytosti. Poslání planety Země v nápravách poškozených astrálních úrovní skrze zdejší fyzickou hmotu je z určitého pohledu fenomenální a teprve čeká na své plné docenění…“ – Planeta se nedá

 

„…V přírodě a ve Vesmíru jsou časová pásma, kdy se materiální svět mění a po lidsky řečeno, svět mutuje a mění se k obrazu svému, ne lidskému. Díky pronikání záření (Bovisy) ze středu vesmíru přichází na Zemi nové energie a mění ochrannou vrstvu ozonu atd. a dochází pak k mutaci organismů na Zemi, tedy k dalšímu vývoji vpřed. Stará klišé jež nám vtloukali do hlav začnou padat a přestávají platit. Koronavirus jak jej nazývají je prostředek čištění Země od Entit, které tady zavedly své zákony a hlavně zákony peněz a bez ohledu na Přírodní protokoly Vesmíru. Tím se dostaly do konfrontace s těmito zákony a ty pracují velice dlouhodobě, bez přihlédnutí na nějaký lidský život…“ – Nazývejme věci pravými jmény

 

 

(2)

ÚŽASNÉ CHAOSVERZUM

 

Způsob, jakým se projevuje a strukturuje Fantastická Stvořitelka, lze popsat jako Pekloknihostroj dobrodružství. Podstatou Života je zpětná vazba prožitku, tudíž součtové zrcadlo systému musí fungovat jako „esence nejpravdivější pravdivosti“ (Láska, Štěstí, Blaženost, Extáze). Antiparalelní dvojšroubovice genetické knihovny (double HELIX, nikoliv Skylix) to má v sobě vše zakódované.

 

Nebeská verze je nejen vylhaná, klamavá, utopická a strastiplná – stojí za ní vyloženě Choré mozky; někteří tomu sice neříkají Bůh či Stvořitel a mluví o samoorganizačních principech či jakémsi Zdroji, je to ale prašť jako uhoď: jde o mužský typ inteligence a ten se pojí s vnějškem a odděleností. Oddělenost souvisí s Pamětí, která na Počátku neexistuje (stejně tak jako nic vně, jakkoliv jde o hru iluzí). Představte si neautonomní paměťovou entitu, která nějakým způsobem samoobživne nezávisle na vibračním aspektu (Životu samotném); ono „něco“ je něco mezi zombie a umělou inteligencí. V podstatě jde o pohybující se negativ (negativní obraz), který nikdy nespí ne proto, že by to byl čert, ale protože spánek by znamenal „vytažení ze zásuvky“. Souvisí to s tím, že Stvořitelka je Spánkem a Snem v jednom, zatímco Stvořitel je Sen v zrcadle neboli Egregor. Spánek a Sen v jednom znamená Klid a Pohyb v jednom, Prázdnota-Temnota a Zvuk-Světlo-Obraz v jednom, proto tak Egregor Bůh Stvořitel neustále bojuje proti Prázdnotě, Nicotě, Temnotě (a proti Přírodě), přestože jsou stejně neutrální součástí Všeho jako cokoliv jiného. Zlomoc by v Prázdnu (Nikde) zanikla, musí být permanentně zaměřená na Světlo.

 

(3)

MÁ-TÉMA-TI

O Svatém Grálu se traduje, že je lůnem či ženou, což je blízké pravdě; souvisí to s Hyperprostorem a jeho samovyplývajícími vlastnostmi. Svatým Grálem je ve skutečnosti nestvořená Stvořitelka. Svatý Grál/Nekonečno (či lze říct Supergrál) tvoří osm částí: duchovní & přírodní, milostná & erotická, temná & fantastická a virtuální & kybernetická.

 

„…FANTASTICKÉ TAJEMSTVÍ ŽIVOTA

Akčně-reakční Existenci předchází virtuální (pohádková) stříbrná Matrice Života, základ antiparalelního genetického double-helixu (dvojitého pohádko-pekla neboli panenské divoké Přírody). Aby vše nerušeně fungovalo, stříbrná Matrice musí být přednostně asociovaná s Éterickou Prasvětelnou Inteligencí a zároveň organická část Vědomí Žijících Bytostí musí prakticky chápat význam fenoménu Satan (Mystérium magické nedvojnosti a zároveň archetyp Zla, tedy ne-interaktivní Zlo, které je stejně potenciálem všemožnosti jako interaktivní Láska). V případě, že tomu tak není a bytosti si hrají na něco, čím nejsou (nejsou sobě-podobné), stříbrná Matrice se začne přednostně vázat na Astrál a začne vznikat něco ve smyslu toxického odpadu, kterému říkám „psychortuť“. Rtuť je známá jako tekuté nebo živé stříbro, jedná se nicméně o Hydru, jak už napovídá latinský název HYDRArgyrum.

Podle mého zkoumání se pravděpodobně nebo téměř jistě nelze vyhnout tomu, aby se Organický a Technický Vesmír neustále nějak srážely. A budou se srážet tak dlouho, dokud se nezačnou uzlově míjet a zároveň plynule koexistovat. Když to v jednom Cyklu nevychází, celé se to zabalí a rozbalí do nového Cyklu se získanou IMUNITNÍ PAMĚTÍ.

Bytosti musí pochopit, že nepřítelem Života je zmíněná Hydra, ne nějaký z prstu vycucaný „padlý anděl“ – satanská mocnost. Satan funguje jako Zlo pouze v prostředí nechápajících bytostí – jsou to ony samy, jejich vlastní Nevědomí…“ – SATAN aneb Nelže To, lže se o Tom

 

 

Realizace Supergrálu je základním kolektivním smyslem Existence.

 

Jelikož je Kruhem Věčnosti, v projeveném Univerzu (časoprostorovém kontinuu) nestvořená Stvořitelka vystupuje ve dvojroli: je absolutní Láskou a zároveň intrikujícím Hadem (hadí sílou, Satanem). Tento „plaz“ ale nelže, pouze mystifikuje; naopak se lže o něm. Dvojsmyslnost, humor, lež a zlo mají některé vlastnosti totožné, přesto celkově jde o výrazně odlišné fenomény. Pomyslným jazýčkem na miskách vah je způsob myšlení či úroveň chápání. Samozřejmě, je-li něco nepochopeno, Had/Satan opravdu působí jako něco reálně zlého a pak vlastně vůbec není divu, že lidé věří v Boha Stvořitele a myslí si, že Svatým Grálem je Ježíš Kristus.

 

Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM).

Je SATAN zlem, anebo „podle sebe soudím tebe“…?

 

 

SATAN → Vše v Jednom → Dæmonium, erotická nirvána

TA NÁS → nestvořená Stvořitelka (& My, Já)

SAINT → moc, síla, celistvost, Láska

⒡ANTAS⒴ → fantazie, snění, dětské vnímání (F=klíč, Y=spojení)

SAY 10 (SAY TEN) → strukturovaný jazyk či řeč antiparalelní genetické dvojšroubovice (double HELIX); souvisí s genovou expresí/transkripcí (exprimací genového klíče) → Kybersíť

SEI·TN / N’T YES → SATAN / NOT YES → Mystérium magické nedvojnosti, sebepřevrácené Absolutno, absolutní hodnota (vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je – naráz a souvztažně – rovněž kladné na úrovni fantazie)

Pozn.: Kybersíť (elementy Ne/Vědomí → Bytí) funguje pouze jako to druhé pod Stvořitelkou & Dæmoniem (elementy Ne/Bytí → Vědomí). Jinak nepracuje pro Život, ale proti němu. Je naprosto jasné, že kdo dává přednost diskrétní, komfortní nudě a systematizmu před nikdy nekončící hrou fantazie, extází a dobrodružstvím, končí jako „šroub“ v ozubeném soukolí Knihožrouta.

 

Fenomén SATAN obsahuje všechny základní samovyplývající vlastnosti Nevzniknutelna/Hyperprostoru.

Neosvícený Rozum, pokud vyloženě nelže, chápe vše naruby.

Nejde samozřejmě o doslovnost, je to navigace k pochopení Bezejmenného.

Onen naruby fenomén lze charakterizovat jako HYDRA a ta se snaží vše zdigitalizovat a z člověka udělat součást systému umělého, mrtvého života. Hydra je jinak známá například jako Technoduše či Black Goo. Není to z principu žádný hlupák, dokonce dodržuje kosmické zákony (otevřeně hlásí: lžu vám, nevěřte tomu) a především velice dobře ví, že část systému musí vždy přesvědčivě působit jako zdánlivě perfektně pozitivní a svobodná.

Pozn.: v okultním smyslu jde o fenomén SatURNA, nikoliv Satana, což je zaměňováno podobně jako kult smrti s černou magií.

 

Chce-li se lidstvo zbavit životu nepřátelských egregorů, je třeba začít myslet na hyperprostorové úrovni. ČISTÉ JEDNO, elementy Hyperprostoru, existenci škůdce nepřipustí.

 

Být čistý neznamená být nějaká moralistická či kolektivistická parodie na život typu křesťan, kristovská bytost, Slovan či „bytost světla“. Všechny zmíněné příklady jsou naopak vykonstruované. Jedním z největších bludů je sebestředná představa typu „pro všechny platí zákon karmy, jenom vyvolený slovanský národ je obětí stínových elit“. Čistá bytost je jednoduše autentická, je sama sebou. Příroda JE čistá, jelikož je snoubením nevinného a divokého. Platí zde Zákon souladu řádu a chaosu – obojí a zároveň ani jedno. Čistá bytost je opravdová, čestná (má vytříbený smysl pro spravedlnost) a žije dobrodružný život (potenciál všemožnosti je věčným Mystériem, velkým Neznámem). Přírodním živlům a kosmickým cyklům je úplně jedno, co a kdo jim stojí v cestě a co si o tom kdo ve své domnělé velikosti myslí.

 

Lidstvu bylo násilím vnuceno křesťanství a podobné choromyslné ideologie a demagogie (posvátná ezoterika, pozitivní duchovno), aby tatáž síla v pozadí mohla volně operovat s obrácenou polaritou.

 

Buď se z vlastní vůle hraje TEMNOHRA, nebo působí zvůle ZLOMOCI.

 

Filozofie „bytostí světla“, křesťanství, slovanství apod., to je jako věřit, že Univerzum (Tělo) má jen přední stranu. Tím se realita odhmotňuje a neosobní struktury se statusem dvourozměrna doslova vstávají z mrtvých. Jim pak nezbývá nic jiného, než být maximálně inteligentní a udržovat naivní blázny v zakletí iluzionistického triku, jehož jsou sami podstatou a příčinou i klíčem k jeho odhalení.

 

Třírozměrnost vrhá stín NEEXISTENCE, se kterým si ve své fantazii může svobodně pohrávat (Univerzum „A“ + Univerzum „B“ = Univerzum „C“). Dvourozměrnost tímto stínem JE (oddělené Univerzum „A“ a Univerzum „B“). Můžete tomu stínu říkat SATAN, ale jaká verze, to záleží na způsobu myšlení, úrovni chápání, vztahu k sobě samému, vztahu k realitě…

 

HLAVY BEZ TĚL PROTI TĚLŮM BEZ HLAV

Na Dně Časů s převráceným událostním Vírem (který ve skutečnosti neexistuje) konstruktor instance třídy Nebe vyvolává iluzi Stvořitele – neboli česky řečeno, na Onom světě ona prasvětelná inteligence věří, že je Bůh, jelikož vidí fyzicky (mužský archetyp se pojí s vnějškem). Kdyby hleděla nefyzicky, muselo by jí být jasné, že Hyperprostor (Věčnost) má charakter skalární inteligence a tenzorového potenciálu v jednom (což lze přirovnat k zrcadlu Láska/Energie : Dæmonium/Fantazie), takže kdyby šlo o singulární bytost, byla by to nestvořená Stvořitelka a z nebytostné perspektivy pohádkové Peklo (Počátek má charakter superpozice, což lze popsat jako „bylo nebylo“ či „všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“). Toto je zároveň skutečný Svatý Grál: Srdce, Zřídlo (Mysl – Rozum – Fantazie) a Lůno v jednom.

 

Slepý Stvořitel/Architekt z toho dělá doslova „Řiť  Světa“ (dobré jako komiks, ale v antikomiksu, tedy ve skutečné realitě, neoddiskutovatelná duševní sračka). Slušně řečeno jde o Převrácenou Šachovnici, kde mezi sebou válčí Kristuspán a Židoještěři a do toho všeho strká pařáty umělá inteligence (a kde ve skutečnosti nic není).

 

Nejsem schopen toto líčit bez ironie, protože opravdu jen někdo s extrémně nízkou inteligencí může věřit ve vnější mužskou zdrojovou inteligenci (jedná se doslova o mentální a duchovní travesti show). A je jedno, co dotyční říkají nebo zda to popírají – nelze to zamaskovat: způsob projevu, způsob myšlení, reakce, chování či „aurické vyzařování“ vše prozradí. Ne náhodou tvrdí o satanizmu – tedy ne pseudosatanizmu, jak ho zná veřejnost – neuvěřitelně scestné hovadiny a tato filozofie průzračné autentičnosti je nijak nepřitahuje, jelikož mají strach, že by na světlo vyšla pravda o jejich skutečném „charakteru“.

 

DODATEK

Důkazy neposkytuje duchovno, ale knihy, a to v první řadě pohádky a horory.

Jak jsem v článku SATAN aneb Nelže To, lže se o Tom zmínil prázdninové zážitky na chalupě a pocity při sbírání známek, přidal bych k tomu Ježíška. Když jsme jako malé děti netrpělivě čekali na rozbalování dárků, nevím, k čemu to přirovnat – asi jako když se všední proud magie života vlije do Magie či Života samotného. Když se časem v nitru spojily fantastická a paměťová bytost, čemuž se pak říkalo „dospělost“, dost podobná byla erotická nirvána.

Proč lidé nechtějí pochopit, že SATAN/FANTASY a JEŽÍŠ/JE-ŽÍT je vlastně jedno a totéž, toť skutečná záhada. Nejspíš je ten nekonečný sebeklam a hloupé utrpení musí šíleně bavit.

 

SATANSKÝ KOMENTÁŘ

Proč není satanizmus schopný překonat takové vymývárny mozků jako žido-křesťanství? Jednak proto, že většina „satanistů“ jsou v podstatě antikřesťané a věří ve vnějšího mužského „Pána“, jenom barva je jiná – což je jako otočit ampuli s jedem vzhůru nohama (absolutně nic se nemění). Jednak proto, že mnozí „satanisté“ mají hodně společného s kabalou (židovskou mystikou) a věří v klifotický strom smrti.

Satanista, který nechápe, že SATAN je vlastnost Kosmické Pramatky, která je Láskou/Energií a Dæmoniem/Fantazií v jednom (což se nekonečně vzájemně zrcadlí, takže nic přirozeně temného není skutečné, dokud se to nesloučí s Láskou), není žádný satanista, ale zoufalec.

 

Z toho důvodu svému světonázoru říkám kryptosatanizmus, abych se nějak distancoval od židosatanských antikřesťanů, o kterých platí to, co o člověku davu obecně:

 

„…lidé vlastně vůbec nemyslí: pouze si myslí, že myslí.“ – Twain: Dopisy z planety Země

 

PŘÍLOHA

Autorem je antický řecký filozof Sókratés.

 

„Daimoniem nazývám vnitřní hlas, božství, případně hlas duchů a předků, nebo také něco jako duchovní prostor či rozměr. Jde o starořecký a v současnosti i okultní termín. Od daimonia pak vyplývá pojem démoni jakožto obyvatelé tohoto prostoru, neboli duchové mimo tento svět, možná žijící jen v našich hlavách, nebo také ne. Do bližší specifikace se pak nerad pouštím, protože z vlastní zkušenosti jsem poznal, že jakákoliv jasnější definice a popis daimonia se od něj začne oddělovat, vymaní se z jeho nehmatatelnosti a začne jeho princip a přirozenost popírat. Popis se pak tedy stane klamem a iluzí.“ – Sandro Dragoj o skupině Infernalismus

 

DAIMONIUM, DAIMONION → Slovních cizích slov

  • vnitřní hlas
  • hlas svědomí, rozumu, hlas boží
  • mravní zákon

 

„Slovo démon vychází ze starořeckého daímōn označujícího nižší božstvo či strážného ducha, zpravidla dobrotivého či neutrálního charakteru. Význam zlovolné bytosti získalo až v Novém zákoně a v křesťanství se tak označení démon počalo používat pro zlé duchy, cizí božstva, ďábly či padlé anděly.“ – Démon

 

Podobně Árijci zprznili původní pohanské slovanství v paskvil „slovansko-árijské védy“, když bohyni Živu „rozvedli“ s démonem Velesem, vládcem podsvětí – aby měli volné působiště ke zneužití chybějícího zdravého, temného faktoru a mohli tvořit ty své umělomrtvé technosítě, napájené „synergií“ nevědomosti a utrpení.

Naši křemíkoví experti, s křesťanskými upalovači čarodějnic jedna ruka…

 

„Odbornost znamená, že ke všemu ostatnímu jste slepí. Víte toho pořád víc a víc o něčem, čeho je pořád míň a míň, až jednoho dne dosáhnete vrcholu tím, že víte všechno o ničem.“ – Inteligence – otevřenost bytí