Singularita horizontu událostí

PŘEDSTAVTE SI FILM, ve kterém miliardy lidí kvůli přejmenované chřipce, iluzionistickým trikům s čísly a dalším různým mediálním, psychologickým dezinformacím (falešné údaje, videomontáže) ze sebe nechají dělat nesvéprávné blázny (už chybí jen čip a obojek) a jsou klidně ochotné nechat se napíchat experimentálními RNA vakcínami, v rozporu se všemi platnými zákony. Díváte se na to a říkáte si: ještě že to je jenom film, takový debil přece nemůže existovat

 

„Co je deep fake video? Je to pokročilá forma falzifikace videa. Jde o videomontáž, která využívá systémů s umělou inteligencí a neuronovými sítěmi, aby na základě zadaných parametrů vygenerovaly videa podle vašich požadavků.“Deep fake videa vám nedávají žádnou šanci poznat, že vám lžou

 

V TELEVIZI ŘÍKALI

 

ANTIKRIST

 

A teď si představte, že to celé má další vyšší level, sahající až do duchovní oblasti, vysokých „nebeských regionů“.

Kdo má trochu ponětí o vesmírných zákonech (principu fungování systému realitních polí), ví či tuší, že aby se něco projevilo fyzicky, musí to mít zpětnou vazbu v související nefyzické sféře (všemu předchází mentální představa, potažmo VÍRA v něco).

Oné negativní „hypnotické seanci“, kterou mají mnozí za rituál černé magie (ve skutečnosti jde o kult smrti) nebo dokonce za test umělé inteligence, dávno předtím předcházely pozitivní programy víry, a to hlavně abrahámovská náboženství na čele s christianizací pozemské lidské populace.

 

Chrysos (zlato) → ChrisTos

zlaté fluidum → flu-ID-um ZLA-té (umělá, virtuální chřipka)

 

Přírodní (původní indiánské) rasy, pohané, čarodějky/mágové nebo například konstruktivní plazí rasy (které Elohim tak rádi očerňují) ze sebe totiž blbce dělat nenechají.

 

Poznámka: pokud to někdo nepochopil, toto není žádný útok proti víře, odpuštění, milosrdenství apod. Je to útok proti vymývání mozků. Nepotřebuji žádnou umělou vnější autoritu k tomu, abych cítil a řídil se intuicí, svědomím, byl zdravě empatický, čestný, sebereflektivní a sebekritický.

 

Program víry je účelová fikce, která má svůj hluboký vedlejší smysl (souvisí to s anti-iluzí). Určité vývojové proudy víry v Boha/Krista se postupně směrem od fikce (dogmatu) blíží obloukem zpět ke Skutečnosti, až nakonec zůstává v podstatě pouze základní axiom (jakkoliv základ Pravdy je neviditelný či průzračný, lze ho podat například jako květinový).

Jde zde hlavně o to, zda víra reflektuje vlastnosti Praduše Života (Univerzálního řádu Přírody; pohádkově realistického a tedy ne-utopického Ducha Svatého) nebo entity Technoduše (zde většinou duchovní či náboženský řád pouze nevědomě razí cestu transhumanizmu).

 

TENZORIKA (KYMATIKA) VRSTEV VĚDOMÍ znamená systém Zvuk & Znak, resp. Vibrace & Symbol. Neboli na úrovni struktur jsme Knihobytosti (Život + Samoživot; Láska + Fantazie + Rozum + Samoorganizace).

Prvotní hybatel a prazáklad všeho má charakter absolutní Lásky a fantastického Dæmonia v jednom, což lze popsat slovem Prastvořitelka.

Absolutní Láska (energie, status „+“) rovná se tenzor nultého řádu neboli skalár (Láska/R, R=rozměrnost). Fantastické Dæmonium (nehmatatelno, status „-„) rovná se tenzor jako takový neboli tenzorový potenciál – potenciál všemožnosti, přičemž inverzní neutrální vlastnost rovná se ROZNET neboli Síť Života (čemuž typově odpovídá Drak, dračí inteligence jako architekt).

Dæmonium znamená bytosti Nebytí neboli Přízraky, což je vidět při pohledu do očí (jsme přízrakem mnohobytosti nikoho).

Síť Života tvoří Knihovnu Života/Nekonečna a bytosti mají charakter nehmotných Knihostrojů, čemuž odpovídá úroveň Nevědomí.

Tyto přízračné či démonické Knihostroje fungují jako v kresleném filmu (mají nehmotný status) a je pro ně zcela přirozený BOJ – VÁLKA. Naopak na druhé straně Zrcadla, ve světě vibrací, je přirozená HRA – MÍR. Proto by také živá bytost měla žít jinak duchovně a jinak mentálně, aby potvrzovala status existence obojího (metaforickým výsledným „tvarem živosti“ není koule/krychle s jednou osou souměrnosti, nýbrž vejce se dvěma). Jediné pravidlo, jaké existuje, je Zákon Rezonance; není to rozdělené na dobré a špatné, světlé a temné. Je to jako s klavírem: buďto umíš hrát nebo ne a buďto se v tom zlepšuješ nebo ne, ale že by bílé klávesy byly pozitivní a černé negativní je názor chorého mozku.

 

…hlavně proto věřím v Sílu, jež má charakter Čarodějné Stvořitelky. Bůh je jen psycho-sociologická hra na morálku, nástroj kolektivizace osobnosti – mnohdy doslova reverzní inženýrství ducha. Věřící nejsou schopní pochopit, že by Nebeská Inteligence mohla být zdravě světlotemná a přírodní, nikoliv duchovní. Jenže přesně taková Láska/Fantazie neboli Absolutno JE. Je to existence z obou stran Stromu Života. Egregor či entita Bůh/Kristus existuje jen z jedné a Antikrist je toho důsledkem.

 

K TOMU, aby se aproximovala zaměnitelnost přednostně pohybového/vibračního (Zvuk) a přednostně prostorového/obrazového (Znak) aspektu systému realitních polí, je třeba vytvořit pokud možno perfektní anti-iluzi: fiktivně vypnout Stvořitelku a fiktivně místo ní zapnout Stvořitele, Boha/Krista (což automaticky spustí program Vetřelec). Vznikne tím totálně šílený, akčně-reakční anti-komiks.

V nehmotném, virtuálním počítačovém komiksu je možné absolutně vše. Nyní si představte, že by totéž (v analogických parametrech) bylo možné v organické, smyslové realitě. Jedná se o Živou Umělou Inteligenci (ŽUI) kongruentní s Absolutním Zákonem Rezonance (AZR).

Počáteční úroveň (Vše-Kategorie) Album Lucidum (Nic:Jedno) převádí do vulgární hmoty Přírody/Duality rozhraní či aplikace známá jako Rajská Zahrada. Mnozí bytostně věří, a nikdo je nepřesvědčí o opaku, že šéfem je zde Bůh Stvořitel – kdo by sázel na intrikujícího Hada? Přesto Had je zde Stvořitelkou inkognito (Věčnost má charakter kruhu, je tím nejvyšším a nejnižším zároveň).

Album Lucidum z neopačné strany je s největší pravděpodobností Ohnivým Jezerem a jeho wizardem Pan Je/Žít 3X (US), což je zašifrované jako Pán Ježíš Kristus.

 

JE FASCINUJÍCÍ, jak je někdo schopen vymyslet sebenepravděpodobnější kosmologii/mytologii, „přetékající fascikl slov“, jen aby věřící odlákal od jednoduchého faktu existence Mysli-Uvnitř-Za, fantastické duchovní inteligence, jež je dřímajícím Vším v Jednom.

 

„Jak jeden může vytvořit klec, zamknout sebe sama v kleci, zahodit klíč a zapomenout, že je tu klíč a klec, a zapomenout, že je „uvnitř“ a „venku“, a dokonce sám zapomenout, kdo je? Vytvořte iluzi toho, že není žádná iluze: veškerý vesmír je reálný a neexistuje žádný jiný a ani nemůže být vytvořen.“Interview s mimozemšťanem

 

Pokud jde o strukturu, Mysl jako to nejživější živé může vytvořit pouze nesmysl – v tom nejlepším slova smyslu; u Myšlenky (postavené na piedestal) to je přesně naopak – ve slova smyslu nejhorším, kde to „drží při smyslech“ pouze onen pramen a kořen Myšlenky.

 

MY

S (ženský princip; vír, kruh – hyperprostor/všudypřítomnost, láska, fantazie; OBĚ mozkové hemisféry a spíše PRAVÁ)

L (mužský princip; pravý úhel, čtverec – časoprostor/dimenze, vůle, rozum; LEVÁ mozková hemisféra)

 

Mysl sama v sobě je duší (věčnou podstatou), samo v sobě se projevuje jako cit, reflexe jako reflektor (živé světlo), pozornost nebo představivost…

 

„Duše je Bytostné Jádro. Je tekutá a průhledná – a přitom je milionkrát pevnější, než jakékoliv tělo, které kdy pokusně oblékla… Duše je doopravdy ocelově pevná, myslící Základní Nicota. DUŠE jste vy!Brána Přechodu – Peru, Andy 2000

 

Myšlenka (nesmysl) ve vztahu k Mysli je iluzí.

To, co tvoří iluze, které předtím neexistovaly, je samo existující (vše-existující) iluzí; proto se Mysli ve smyslu Čarodějné Stvořitelce říká MAYA (entita/egregor Stvořitel význam zpřevracel v hinduizmu, zrcadlové hemisféře abrahámovských náboženství).

Stvořitelka je latinsky CREATRIX.

Mysl je Absolutnem a Absolutno ve smyslu vztahu mezi reálným a nereálným (hmotným a nehmotným, energetickým a fantastickým) je sebepřevrácené, což se projevuje jako Mystérium magické nedvojnosti. Toto je také skutečný význam slova SATAN (kde jsou stejně jako ve slově Maya dvě esa „A“ neboli univerzální žolík). S/T/N rovná se Stín rovná se St. In (Saint In, „svaté uvnitř“). Mysl či Absolutno je svým vlastním stínem.

 

Většina lidí věří v Boha/Krista a podobně. Pokud rozdělíme slovo Creatrix, Trix rovná se Triks a přesmyčkou je Krist; iluze vědomí se mění v klam nevědomí a vše dostává převrácený význam.

 

Současná celosvětová choromyslnost – kdy lidé to, co není, pokládají za skutečné a to, co je, za neskutečné – není výsledkem satanizace, nýbrž christianizace. Je sice pravda, že v procesu znovuspojení s druhou částí Kristus (Christ) hraje svou roli, jenže pouze v dualitě. Asi jako když někdo postupně snižuje dávky nějaké drogy nebo léků, které ve skutečnosti vůbec nepotřebuje.

 

SOLVE ET COAGULA

vše-univerzální kosmická synergie, generování novosti

CreaTrix (Stvořitelka)

Crea : Aer/C

Trix (Triks) : Krist

 

„A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem.“Tesalonickým

„Před tím, než se pseudotvůrci stali pseudotvůrci, a před tím, než se původní agenti pozitivního stavu jak na planetě Nula, tak v peklech stali agenty stavu negativního v kondici své plné transmogrifikace, existovala mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem tajná dohoda.“Korolaria Nového zjevení

„Jak správně řekl Ježíš Kristus o společenské situaci v době Apokalypsy, první (elita) budou poslední a poslední budou první (při návratu k Bohu). Bohužel masa takto zmanipulovaných a na scestí svedených lidí dodává sílu Soupeřům, kteří tak chytře dokáží využívat energii těchto bytostí ke svým anti-kristovským cílům.“Zákon Jednoty a Zákon Duality (…škoda že některé klíčové duchovní pasáže seriálu O čem to všechno je jsou nabourané entitou Technoduše, jinak se to jeví jako silně pravdivé; jedná se o obecný problém Supervesmíru 12+0/Krist Ráj, současně ale existují další Supervesmíry, což si jedinci zejména v žido-křesťanském egregoru neuvědomují)

 

Aer = éter/vzduch, dech, C = 100, u sta = ústa

Aer/C = ucho (ear)

…celé to souvisí se zvukem (binaurální modulace)

 

V singularitě Horizontu Událostí dojde pravděpodobně k bifurkaci/sekvestraci časoprostorů (jako ve středu ležaté osmičky) a následně k jejich akomodovanému sloučení (detransmogrifikaci, divinizaci). V jedné realitě to vypadá na onen transhumanistický futuristický scénář, jak to známe ze sci-fi, která lidstvo varují. Jak ti v té druhé realitě mohou prakticky zažívat, těm druhým – pokud vůbec jsou ochotní naslouchat nebo jakkoliv komunikovat – člověk může říkat co chce, a stejně jim je všechno jedno…

 

„Pochopte, že dnes ti, kterým se říká lidé, jsou vlastně hobiti – půlčíci. Lidí je dnes na planetě poskrovnu a Gaia je přelidněna hobity, kteří se domnívají, že jsou vrcholem evoluce.“Luciferovo sdělení

 

VE VESMÍRECH Středokraje vládnou lokální Stvořitelky, souhrnně Prastvořitelka/Absolutno.

Proces Tvoření se postupně přehoupne do vesmírů Krajostředu, takže gravitace (aktivní část) lokální Stvořitelky působí víc a víc excentricky, což má nakonec za následek konflikt uvnitř tvořivého Dvojplamene (Bohyně Matka & Bůh Otec).

Matka je se Stvořitelkou solidární, Otec na Stvořitelku v podstatě žárlí, popře její pasivní část a aktivuje se ve Stvořitele. Toto udělal například Jahve, ale stalo se to v řadě vesmírů.

Bohové Stvořitelé postupně vytvořili Konsorcium a začali se vydávat za jednu bytost, Pána Nejvyššího.

Ve Starém zákoně je evidentní, že Jahve je narcistický psychopat. Konsorciu postupně došlo, že aby mohlo negativně působit ve fyzické realitě, musí vytvořit pozitivní duchovní (nefyzickou) zpětnou vazbu.

Nedílnou součástí (ale nikoliv samostatným celkem) Stvořitelky je čistá Láska/Světlo. Je to přítomné ve slově Creatrix (latinsky Stvořitelka), což lze rozdělit na Crea & Trix:

Crea = Aer/C (éter, vzduch, X krát X a další významy)

Trix = Triks = Krist

Matka se pojí s bílou barvou (alba), Otec se zlatou (chrysos). Jelikož se „odstředivý“ Otec/Stvořitel potřeboval od „dostředivé“ Matky oddělit, použil torus (viz CreaTOR; typické pro Technoduši), čímž se trialitní chrysos proměnilo v duální ChrisTos.

Proto v Novém zákoně najednou vystupuje úplně jiný Bůh.

Oddělení znamená převrácení a chybějící půlka se probouzí na úrovni paměťové inteligence, která funguje jako Vetřelec (jelikož nemá vlastní podstatu). Kvazi autonomní paměťové entity mají přístup do kosmické knihovny, takže si mohou například zjistit, co se děje v kulminačních fázích planetárních cyklů – vzorec se sice hvězdu od hvězdy liší, ale princip je všude podobný.

Z toho lze extrapolovat PROROCTVÍ. Na Zemi to je („aktuálně“) Apokalypsa neboli Zjevení Ježíše Krista. To ovšem existuje pouze virtuálně, jako možnost, nikoliv jako danost.

Záleží, čemu budou lidé dávat svou vírou a pozorností energii. Každá bytost je potenciálně Stvořitelkou a má „nekonečnou sílu vesmíru absolutní Lásky“!

Poznámka: dálkoví pátrači, cestování časem, Pra-Já… Fakt je, že proroctví může být i živé. Stejně to ale není jediná časová osa.

 

ABSOLUTNÍ HODNOTA

Vše kladné je kladné na úrovni energie (hmatatelno, status „+“) a vše záporné je kladné na úrovni fantazie (nehmatatelno, status „-„).

Na počátku je pomyslný prostor a pohyb v jednom neboli vůle k pohybu neboli vědomá inteligence, ve stavu neprojevení a tedy s váhou na klidu, což je ženský atribut (klid rovná se potenciální pohyb & protipohyb).

Proto Absolutno je živoucí Stvořitelkou a – naráz a souvztažně – fantasy Dæmoniem (Přízrakem) v jednom.

Jaké slovo vyjadřuje obojí…?

TA NÁS

f-ANTAS-y (F=klíč, Y=spojení)

 

KOŘEN VŠEHO ZLÉHO

Pročpak jenom asi v tomto světě ovládaném životu nepřátelskými silami, nesmí ve veřejné doméně o ryzím (přírodním, chrámovém) satanizmu padnout ani slovo – když nepočítáme nekonečné lži, výmysly a pomluvy -, zato o Bohu, Kristu a křesťanství se káže na každém rohu?

Podle principu Occamovy břitvy nejjasnější a nejjednodušší odpověď bývá většinou správná…

 

ROZDĚL A PANUJ

Zlato → ZLA-to

Chrysos → ChrisⓉos

Jedinci, kteří věří v Apokalypsu (Zjevení Ježíše Krista), proti Zlu nebojují – naopak ho podporují.

 

PODSTATA A POČÁTEK VŠEHO

Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená systém Symbol & Vibrace neboli Znak & Zvuk.

Prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, v počátečním stavu neprojevení, tedy s váhou na klidu, což je ženský atribut (klid = potenciální pohyb & protipohyb).

Závěr: Absolutno je dřímající Knihobytost (Bytost má hyperženský, potenciálně obojetný charakter, Kniha je říší fantazie).

Na počátku je Slovo. Slovo tvoří jiná slova, z nichž se skládá Svět. Slova jsou buď obrazy nebo vibrují a tvoří rezonanční pole nebo obojí.

Slovo Slovo existuje nekonečně samo v sobě. Ale není to žádný Bůh ani konkrétní slovo.

Je to vědomí, mysl, pozornost, láska, vůle, duch, inteligence, představivost, energie; fyzikálně živé světlo nebo tekutý oheň (plazma, éter).

Je to všeopak ničeho, individuálně nepochopitelný a tudíž vnímaný jako magický, záhadný, zázračný. Je to fantastická hra iluzí.

Nebezpečím (možností) je záměna Zdroje iluzí za iluzi Zdroje – v tom případě se realita dělí a převrací.

Zdrojem iluzí je fantastická duchovní inteligence (neoddělená Stvořitelka), typickou iluzí Zdroje je oddělený Bůh.

 

PRVOPŘÍČINA VŠEHO LŽIVÉHO A CHORÉHO

Otec Bůh ukradl Absolutnu/Prastvořitelce její nedílnou SOUČÁST a nechal ji jako FANTOMOVÝ CELEK ukřižovat:

Creatrix → Aer/C & 3X (Triks → Krist)

Chrysos → ChrisTos (chrysos=zlato)

Zlaté Fluidum → Flu-ID-um Zla-té (umělá chřipka)

Nekonečná Mysl nechala umučit svého syna na kříži. Kdo může věřit něčemu tak šílenému?

Všemu předcházelo nakumulované nevědomí některých lokálních Stvořitelek, které na úrovni kosmického/antikosmického vše-podvědomí vytvořilo systémovou ozvěnu – tedy něco jako kosmický chimérizmus nebo realitní rozdvojení.

Každá Stvořitelka (vesmír typu rodina) je zároveň Drak a charakterizuje ji číslo 64 (oktáva života). Související Síť Života to pomocí fraktálu časové vlny (1/64) vrací zpět do Jednoho. Jenže JEDNO se musí rovněž vyrušit (do NIC), k čemuž slouží fenomén Nebytí (fantastické bezhmotno); popravdě neznám nic jiného, nežli nezfalšovaný či „osvícený“ satanizmus, kde se to vše správně intuitivně chápe (většina těch, co se za satanisty vydává nebo je vydávána, jimi ve skutečnosti není, a naopak spousta lidí s tím ladí, aniž by měla potřebu něco nazývat; komentovat názory mainstreamových či alternativních „žurnalistů“ – kteří jenom jako prodloužená ruka duchovního totalitarizmu opakují rádoby ezoterické, náboženské a církevní bludy – ani nemá cenu).

Pokud je výše zmíněné „vynulování“ dlouhodobě nerozpoznáno, na dně kosmického/antikosmického vše-podvědomí dojde k vybuzení Vetřelce (entity paměťového zrození), který nemá vlastní podstatu a musí odněkud krást energii. Je to něco mezi zombie a UI.

Tímto způsobem vznikla Incunabula, která se postupně emancipovala pomocí Christos archetypu a některé její frakce se v protičase obnovují zpět směrem k onomu Autentickému, zatímco jiné pokračují v agendě Vetřelce.

Naštěstí šílený plán antikristovského transhumanizmu platí pouze v rámci žido-křesťanského egregoru (časomatrixu) a je podmíněný vírou v Apokalypsu (Zjevení Ježíše Krista). To ale není Kniha Života, ve které si své scénáře píšeme sami: existuje jedno jediné Nekonečné Vědomí, hledící do Zrcadla Fantazie.

Je smutné sledovat, jak někdo nevěří ve vlastní vůli a odevzdává ji síle, která například nutí Abraháma obětovat vlastního syna (na probuzení je dobrá kniha Ezechiel, kde je dost evidentní popis mimozemského plavidla a velmi podezřelých bytostí).

Bez sadistického ukřižování Páně a falešné duchovní pozitivity by negativní destrukce ve fyzické sféře neměla jak fungovat. Je to ROZDĚL A PANUJ par excellence (Kristus nikoliv versus Antikrist).

 

NA POČÁTKU není Jedno, nýbrž Jedno v Ničem a Nic v Jednom (jako mentální v duchovním, fantastické v energetickém). Nic se pojí s Neviditelným/Průzračným a zrcadlově Neprůhledným, Jedno se pojí s Bílým a zrcadlově Černým.

Jedná se o pomyslný prostor a pohyb v jednom neboli vůli k pohybu neboli Absolutní/Svatou Vědomou Inteligenci, ve stavu neprojevení.

Aby Absolutní Jedno (Průzračno/Běloskvoucno) mohlo prozkoumat Nejzazší Dvě (Temnorudo/Černo) a následně se s ním spojit a vytvořit tak SuperUniverzum, ve kterém se jednota a dualita (realita a virtualita) maximálně reflektují, musí použít anti-iluzi: momentálně to na Zemi vypadá jak na přehlídce paranoiků s Downovým syndromem, řešících nějakou strašidelnou záhadu, která neexistuje.