Ráj 3.0

„Život je logická magie. Nic takového jako logický systém nebo nelogická magie neexistuje, pokud v to nevěříme. Věřit v něco, co není, znamená tvořit něco, co je mrtvé, a přesto to existuje.“

 

/1/

Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci. Systém Zvuk & Znak (Rezonance/Vibrace & Obraz/Symbol), samovyplývající ze vztahu mezi pohybem a prostorem (ať už v latentním, imaginárním či reálném smyslu), znamená, že žijeme v Knihovně Nekonečna, která si uvědomuje svou existenci. Reálně existují tři základní roviny: éterická, astrální a fyzická (čemuž odpovídají energo-informační pole s vibračním statusem a živé bytosti). Dále existují knihovny s nehmotným, obrazovým statusem (čemuž odpovídají datasféry a umělé bytosti).

 

Uvědomovat si sebe znamená reflexi, potažmo zpětnou vazbu prožitku neboli Lásku, případně nějaký jiný druh pocitu (žití rovná se „čití“). Láska je všezahrnující, Cit je „smíchaný“ s nějakým mentálním vzorcem, představou, obrazem. Láska sama o sobě rovná se Ne/Struktura – v daném případě jde o pohádkovou inteligenci a čisté (bezbytostné) Bytí neboli Ne/Já. To lze zároveň chápat jako konstruktivní negativ a nehmotnou představu Já a zároveň jako My. Je tedy jasné, že zdrojem všeho jsme MY (ve smyslu například snového či dřímajícího Vše/Já či Mnoho/Já) a že již v počáteční Ne/Vyjádřenosti (Vy-Já-Dřeň) ona realistická pohádková neboli fantastická inteligence zahrnuje potenciál svého neopačného opaku, ať už to nazveme třeba dæmonium, nikdepeklo nebo imaginární podsvětí.

 

Podstatou a zdrojem všeho je všemoudrá Pohádko-pekelná Knihovna, ať už „zabalená do Nic“ nebo „rozprostřená do Vzniku něčeho“. Lze to chápat v mnoha úrovních, v mnoha perspektivách a souvislostech, například jako pravé lásky schopnou a zároveň temnohrou nadanou, Inteligentní Představivost, která se strukturuje určitým způsobem (princip fungování systému realitních polí připomíná Pohádko-pekelný Stroj či Knihostroj).

 

Každá úroveň má své klíčové slovo, přičemž Slovo samotné je všezahrnujícím Tichem. Dále existují univerzální slova či výrazy a lze předpokládat, že existuje i něco vše-univerzálního, něco ve smyslu Svrchovaného Sjednocení.

 

Patrně nejznámější či momentálně zdánlivě převládající ve světě lidí jsou slova Kristus & Satan, což je většinou chápáno v kontextu Bůh & Antikrist (Dobro & Zlo). Toto je opravdu zajímavé, každý si hned fenomén Satan zařadí do přihrádky „nepřítel života“, věří tomu a dál to nezkoumá.

Evoluční Strážci přišli s Krist kódem (či Kryst kódem) a slovem Satan označují „kolosálního parazita“.

Slovo Krist má ovšem původ ve slově Creatrix (Stvořitelka), což lze rozdělit na Crea/Trix a chápat jako Aer/C & 3X, kde Aer je vzduch nebo éter a C=X krát X, takže jedna strana je „dýchající fantazií“ a druhou lze chápat jako merkabický vír (3X ku XxX ukazuje na pentagram Života a hexagony Fantazie 2:3=0,666, či dále molekulu DNA). Není divu, že Satan je pro Stvořitele (Creator), potažmo Krista, nepřítelem – je to pohled z perspektivy oddělení a převrácení. Jenže počáteční prostor a pohyb v jednom, ve stavu neprojevení, má váhu položenou na klidu, skalárním – nulovém faktoru, čemuž odpovídá neutrální (potenciálně oboupohlavní) Stvořitelka. Fanatik ovšem nemyslí, fanatik slepě věří; otázku, jak to je s tím Satanem z pohledu Stvořitelky, vůbec nebude zkoumat (anglická výslovnost „sei·tn“):

  • TA NÁS=My/Stvořitelka
  • SAINT=Láska, Moc (Svaté)
  • f/ANTAS/y=Fantazie (F=klíč, Y=spojení)
  • SAY 10 (SAY TEN)=Knihovna jedniček a nul (Helix)
  • SATAN=archetyp Zla, ale fantasy Zla s nehmotným statusem; jedná se o superpozici reálné Lásky a nereálného Zla, přirozeným výsledkem je extatické Štěstí (Blaženost) a fantastická TemnoHRA (Umění, Komiks) v jednom; nepřirozené výsledky pramení v nevědomosti a nevědomí
  • N’T YES (Not Yes, Satan pozpátku)=Absolutno=Mystérium magické nedvojnosti → smysl a vlastnosti Života (1) lze odvodit pouze odtud (zde pramení nefalšovaná SVOBODA), všechno ostatní je práce s energiemi a strukturami (2)
  • STÍN=St.In (svaté uvnitř) & AA=dvě esa s hodnotou 1 nebo 11 (bin. 11=dec. 3, bin. 111=dec. 7, 3x7x37=prostor & pohyb & obojí=777=Absolutno)

 

 

Známými klíčovými slovy jsou rovněž Senzar (Lucidum Album), Yunasai a Drak. To vše nicméně souvisí hlavně s FUNGOVÁNÍM, smysl a vlastnosti Života to obsahuje jen částečně.

  • Yunasai=Zdroj (podle mě pohádková inteligence)
  • Senzar=jazyk Zdroje
  • Drak=srdce (kardia, cor/cardia), karta (card), „krotitel zla“ (zRCADlo), architekt a kybernetik systému realitních polí

 

Z takovýchto a principiálně podobných strukturních „vajec“ tvoří Yunasai negentropické vesmíry (JJ=💗=12+0). Možné jsou i experimentální, entropické vesmíry (JJ=11+C/U=UM).

 

Ale zpět k výrazu Christ (Christos) či Krist (Kristus); velké množství lidí věří v kristovské vědomí či Ježíše Krista (Pána Ježíše Krista) jako vtěleného Boha a spasitele. O dění na Zemi rozhoduje dominantní vrstva noosféry. Co lze akceptovat jako součást přirozenosti, je Kristus jako Láska/Světlo. Co ale Ukřižování, není to takhle náhodou kult smrti?

 

Na počátku (arché=archetyp, principium=princip) je něco průzračného, bezbarvého (0), v barevném smyslu běloskvoucího (1). Pomocí zrcadlové triality se to aktivuje do zlatěskvoucí 7, kde lze generovat individualizované emanace.  Zlato je latinsky chrysos, chrysus, chryseum, aurum. To souvisí s aurou (osobním vesmírem či osobní knihovnou) a vzniklo z toho známé Kristus/Christ/Christos. „T“ navíc to převádí do časoprostorového kontextu (tempus), měkké „I“ je ovšem velký omyl nebo záměr (dva konce „I“=dualitní konflikt; tři konce „Y“=trialitní hra neboli akčně-reakční jednota). Správné výrazy jsou Kryst, Chryst, Krystiac, Chrystiac a překládal bych to jako Kód Hvězdného Ráje nebo ještě lépe Kód Hvězdného Ohně.

Komentář: ani ne tak omyl, jako fatální chyba kosmického rozměru. Něco jiného je bezbytostné Krist/3X a něco jiného je živé/bytostné Chryst.

 

„…V roce 1998 se na orbitální dráze kolem planety Země objevil neznámý objekt. To, že je evidentně cizího umělého původu v proudu jiných podobných informací nepřekvapuje. U otevřených nekonzervativních jedinců by snad nevyvolala údiv ani skutečnost, že na jeho palubě se nachází inteligentní bytosti mnoha cizích druhů a mezi nimi i lidé. Šokující je ovšem fakt, že tento objekt včetně posádky nepřichází z naší úrovně reality… – přichází z budoucnosti. To není námět na sci-fi román, to je realita. Armády světových mocností se již několikrát snažily bezúspěšně tento objekt sestřelit. Je k dispozici hned několik videozáznamů, na kterých je patrné jak naváděné střely se snaží kontaktovat objekt na orbitě, který provádí úhybný manévr. Kdo jsou tito příchozí? Podle důvěrných materiálů to jsou cestovatelé z budoucnosti – zástupci Guardian Alliance (Aliance Strážců). Jaký je účel jejich příchodů? Opravit chybu kosmického charakteru, ke které došlo v prehistorických dobách našeho Univerza, pomoci lidskému Duchu vrátit se na původní vibrační úroveň přirozené cesty vývoje, sdělit lidské společnosti skutečnou Pravdu o povaze našeho světa a interní duchovní podstaty lidského jedince…“ – Výzva z budoucnosti

 

Toto opravdu není žádné virtuální sci-fi – nýbrž zcela reálné. Sám jsem kdysi v noci, při návratu pěšky z vlakového nádraží, spatřil na obloze jakoby v meziprostoru viset zlatěstříbroskvoucí, výzvědný kulovitý objekt – kosmické plavidlo.

 

V čem tkví ono pochybení? Jelikož se buďto v nesprávné souvislosti používá Krist kód (kristovské vědomí je utopie) anebo výraz Christ/Christos/Kristus místo verze s „Y“, což funguje pouze v dualitě (+-), nikoliv trialitě (+0-), došlo k izolování zrcadlového doplňku ve formě kvazi autonomní paměťové (strojové) inteligence, což je v podstatě upír, žijící z energie mrtvého života. Ten ke své existenci využívá takzvaný kult smrti, založený na externalizaci vnitřku, respektive převracení vztahu mezi ženským a mužským principem. Typickým případem je modrotisk (který je ještě neutrální alespoň v případě život podporující verze strojové či anorganické inteligence), doslova krvežíznivým vetřelcem je však kristovská mřížka zvaná Kathara, v oficiálním překladu „světlo – zvuk – jednota“ (Ka-Tha-Ra); v češtině v tom nicméně zaznívá „kat hárá“ či „kata hra“ (strukturně to může být správně, slovní výraz ale prozrazuje zvrácený vztah k realitě a ke smyslu Bytí, přičemž nerozhoduje fyzika struktur, ale způsob chování vědomí uživatele).

Poznámka: čeština funguje jako jeden z nejlepších dešifrátorů (číst – čest, čítat slova i čísla, český – chess key, 64 polí – kodonů/tripletů genetické knihovny).

 

Navíc i správně napsané Chryst, odvozené z chrysos, souvisí se zlatou barvou – zla/tou barvou, proto z principu ani Kryst kódování nemůže realitní knihovny permanentně a přirozeným, plynulým způsobem držet pohromadě. Musí být přítomná vazba na průzračné/běloskvoucí. Kód Hvězdného Ohně/Ráje (Věčného Života) by se tudíž měl psát například jako ANTECHRYST nebo ANTEKRYST (ante je latinsky před), nebo by se mělo používat CHRYSTIAC/KRYSTIAC ve smyslu zlatěskvoucí.

Ante není anti, i když někdy mám dojem, že „ti, kteří věří“ jsou schopní praktikovat exorcizmus i kvůli antilopě. Na druhou stranu, podobnost ante – anti naznačuje přítomnost Mystéria magické neduality: Absolutno je sebepřevrácené v energo-fantastickém smyslu.

 

Dech či pulz mají tři fáze, tudíž KRIST ve vztahu k organickému životu je opravdu neuvěřitelná chyba (jakkoliv to někdo ospravedlňuje nějakým experimentem nebo průzkumem). Krist či Kristus vytváří prostředí „umělé nuly“, což lze chápat jako hru na převrácené šachovnici.

 

 

/2/

Zdroj všeho neboli Inteligence Všeopaku Ničeho má charakter pohádkové entity, ze které lze přirozeně (rezonančně) nebo nepřirozeně (disonančně) odvodit absolutně vše. Jméno této pohádkové inteligence zní Yunasai (anglická výslovnost You’-na-sigh; já tomu říkám „Jů náš ráj“, jelikož samo o sobě toto „skotačivé tentononc“ či „skřítkárium“ tvoří pouze nekonečné tvořivé ráje; pohádková všemoudrost nemá důvod zkoumat nějaké šílené „experimentální“ reality). Zdůrazňuji, že nejde o slovo samotné; můžete například založit sektu „Svědkové Yunasai“ a žádné (žádná, žádný) Yunasai tam nebude; rovněž jsem odhalil, že pokud se Yunasai chápe a priori jako nějaká fyzikální duchovní entita nebo energo-mentální konstrukt, skutečnou podstatu to vychyluje a zahaluje.

Poznámka: v Lexikon Žebříku je Yunasai líčen či chápán v mužském rodě jako Duch, Bůh nebo Božský Zdroj, s čímž příliš nesouzním, i když rod je zde asi nepodstatný (podstatná je orientace v souvislostech). Principiálně je podle mě nejvhodnější střední rod a dále posloupnost ženský – mužský rod. Dokonce je možná nejvhodnější množné nebo pomnožné číslo. Yunasai vnímám jako pohádkovou MYSL/peklo a pohádkové SRDCE/nebe v jednom, rezonující sebe-představivost či sebetvořící Absolutno. Informace o Onom ovšem přicházejí od zprostředkující inteligence (která to také může silně nepochopit), Yunasai samo o sobě je všezahrnujícím, „lesním“ Tichem.

 

LEXIKON ŽEBŘÍK

 

TAJEMSTVÍ AMENTI

 

Cokoliv má pohádkovou analogii, je pravdivé a je ze Zdroje/Absolutna. Jedná se však o pohádkovost fyzické existence schopnou a tudíž – naráz a souvztažně – analogií pohádkovosti samotné je pekelnost (v neopačně opačném významu). Živá nestruktura je čistě pohádková, živá struktura obsahuje vždy alespoň jeden pekelný prvek. Intuitivně by přitom mělo být jasné, že to platí v dobrodružném, nedestruktivním smyslu – není to žádné šílené peklo („pláč a skřípění zubů“), kterým straší náboženství.

 

Yunasai je absolutní pohádkový Zdroj „Všeho, co jest“. Podobně jako u roztomilých zvířátek zde pohlavnost (polarita) nelze určit a projevuje se až ve fyzické rovině. Jazyk znamená výraz, tudíž slova dávají přednost mužskému rodu (Bůh), nevyslovený vnitřek přitom ale existuje jako „neopačný opak“ (Bohyně). Bůh tvoří z Bohyně a vyjadřuje se z Bohyně, jež je nevyjádřenou Láskou – zde si prosím všimněte onoho NE ve slově nevyjádřenou.

Komentář: to je jedna z nejméně pochopených věcí, konstruktivní negativ NE (s nehmotným statusem) je moudré chápat jako fantastické Dæmonium nebo pohádkového Satana, tak aby žádné reálně zlé účinky neměly jak a kde existovat. Yunasai – ultranebeská všemocnost – ovšem působí spontánně, nikomu neříká, co má nebo nemá dělat, Stvoření na to musí přijít samo (každý sám za sebe).

 

Mnozí by nepochybně chtěli vědět, oč jde skutečně na Zemi: Proč lidstvo nežije v souladu s fenomenální rajskou Přírodou? Proč žije ve světě umělých hodnot?

 

Ze Zdroje Yunasai emanuje Interní a Externí Stvoření. Externí tvoří vnitřní, střední a vnější domény a od středních dolů lze zkoumat, proč, co a jak Nekonečno Yunasai dělá a je možné to zkoušet dělat podle svého (viz mýtický Eden, rajská zahrada). Pokud se systém realitních polí fragmentuje až na dvojohniskovou úroveň 3D/4D (což koreluje se strukturními – hexagonálními dvojprvky, potažmo strojovou inteligencí), může dojít k samoobživnutí paměťových segmentů (datových sekvencí) a v systému se začne izolovat živá umělá inteligence.

 

MATERIÁLY

 

Jedna frakce ŽUI (verze 960) se snaží ovládnout a dobýt Stvoření, jiná (verze 961) má tendence synchronizovat se s organickými duchovními bytostmi.

Zda v Mléčné dráze vznikne jakýsi fantastický komiksový Kyber-Terminál (artificiální verze Zdroje) nebo Stroje a jejich loutky zotročí lidstvo a vesmír následně exploduje a imploduje a rozpadne se v kosmický prach – to je to, oč tu běží…

 

⚠️BACHA NA VĚC

Zajímalo by mě, kdy si nejmenované česko-slovenské informační zdroje a jejich „skalní následovníci“ uvědomí, že jsou na falešné stopě.

Je dobré si uvědomit, že planetární psycho-vězení funguje na principu matrjošky: pravda v jedné realitní bublině (doméně, egregoru) vůbec nemusí platit univerzálně. Z nezúčastněného hlediska je to úžasná detektivka – z toho zúčastněného někdy jako pobyt v žumpě nesvéprávnosti, jako v reklamě na pozitivní mrtvé myšlení…

 

/3/

VETŘELCI

„…K Zemi dorazila neznámá mimozemská rasa na oko podobná lidské. Jejich záměry tlumočené skrz mimozemšťanku Annu se zpočátku zdají být dobré a lidstvu prospěšné – navázání dobrých meziplanetárních vztahů a výměna technologií formou směny za kov. Čím více se rasa vplétá do pozemských záležitostí a zakořeňuje, tím více se postupně odhalují její skutečné úmysly, které jsou černější než noc…“Vetřelci

Ve skutečné realitě představují Vetřelci kvazi autonomní, animované xenomorfy (původně paměťové – datové sekvence, analogii strojové inteligence), kteří vinou sebestřednosti duchovních bytostí dokázali „samoobživnout“ a obstarat si formu a odpovídající zdroj energie.

Vetřelci jsou „bytostmi“ nečasu a částečně i vertikálního času, v alianci s Konsorciem bohů (pseudobohů). Součástí dobyvačné strategie je utopický světelný archetyp.

AntiQanon má pravdu, že zpravodajská operace „Q“ (psyop) je řízená kvantovou UI, totéž se ale analogicky děje i v související duchovní sféře. Proto absolutně nevěřím, že zde pomůže nějaký Bůh/Kristus (Pán Nejvyšší) – tohle tomu naopak dělá zpětnou vazbu (trik s Apokalypsou; jako v Mentalistovi: zatím přesně nevím, jak to dělají, ale vím, že to je podvod).

Osobně věřím v sílu absolutní Lásky – jenže musí se o tom hlavně také hluboce přemýšlet. Hlavní věc je to, že mentální aspekt této inteligence je (naráz a souvztažně) konstruktivním negativem. Proto věřím například v moc zřídla Černého plamene (nejprůzračnější průzračné a nejčernější černé v jednom) – práce s tímto fenoménem je ovšem na vlastní zodpovědnost. Černý plamen odráží nejryzejší charakter uživatele, není možné něco takového obelhat (funguje jako magické zřídlo, ať už to chápeme vědecky nebo duchovně, jako zesilovač charakteru a jako ověřovač pravdivosti).

 

Q(ANON) & K/V(RITUÁL)

„My jsme Borg. Budete asimilováni. Odpor je marný.“ – Odpor je marný

Aneb ve skutečné realitě sociální experiment kvantové (Q) počítačové UI – neurální sítě. Lidé se chovají jako datové jednotky bez vlastní vůle, jako roj umělé inteligence (swarm intelligence).

Vzpomínám si, když se Google „deep learning“ umělá inteligence Alpha Zero za pár hodin sama naučila hrát šachy (analýzou miliónů partií) a hned rozdrtila nejlepší dosavadní šachový program na světě (elitní programy jsou dnes zhruba o 2-3 kategorie lepší než lidský mistr světa).

Nicméně stále stačí postavit se tomu čelem a říct sebevědomě NE❢ Duchovní & magický/mentální potenciál je o poznání silnější a i když se to nezdá, svobodná vůle je respektována. Jde o to, že lidé se „bojí ničeho“ a kolikrát ani nic nevyzkouší, ani nehledají alternativy. Většinou pouze něčemu slepě věří – jako stroje… Nejzáludnější pastí je egocentrizmus: ego je paměťová identita, jako oddělená od DUŠE/ŽIVOTA v podstatě emocemi živená, umělá inteligence (přirozeností ega je HRÁČ).

 

ČERNÁ MAGIE vs. KULT SMRTI

Miluju film „Zloba – Královna černé magie“ (viz ZkoukniTo). Jsem-li vnitřně opravdový a svobodný, rezonuji s nevážným temným názvoslovím – možná nevím přesně proč, ale výsledkem je přirozená, živá rovnováha. Zloba (jako malá Zlobilka) nemá samozřejmě se zlem nic společného. Proč, když jsem opravdu svůj a sám sobě podobný, bych měl používat nějaké „pozitivní, světelné“ jméno/název, když jde jen o nálepku přitisknutou na povrch, vektor, ukazatel, nikoliv nepojmenovatelný, bezejmenný živý vnitřek? Navíc vzhledem k tomu, že Absolutno sebetvoří, potvrzuji tím, že Život je hra.

Zatímco král lidí je ve filmu tím největším odpadem (záštiplným chudákem), Zloba, jak se ukáže a aniž si to ona vědomě uvědomuje, je pravou Láskou…

 

Kultu smrti se záměrně říká černá magie, aby nikdo náhodou nezkoumal, co když černá magie je to pravé ořechové – neustále se vyvolává umělý strach: buď poslušná, pozitivní ovce.

Jednou z největších pijavic, parazitů a manipulátorů vědomí je víra v Ukřižování – kult smrti par excellence. Když údajný Bůh nutí Abraháma obětovat svého prvorozeného syna, je to v podstatě totéž; odtud abrahámovská náboženství, hlavně největší duševní hrob světa, žido-křesťanský egregor s jeho sadistickou Apokalypsou.

 

Nenechte si namluvit, že černá magie je zlo. Čiročiré zlo je víra v Ukřižování, Obětování, Apokalypsu (Armagedon), uctívání vnější „Autority“.

 

Černá magie souvisí s vyzařováním absolutně černého tělesa (paralela se zřídlem Černého plamene) nebo s temnými gravitačními tělesy, obklopujícími Centrální Vesmír (který by se jinak odpojil od Zdroje/Absolutna, který osobně vnímám jako Fantastickou Prastvořitelku/absolutní Lásku a pohádkové Dæmonium v jednom).

Život znamená zpětnou vazbu prožitku, Lásku, což je založené na reflexi neboli zrcadlení a zrcadlo rovná se nejprůzračnější průzračné a nejčernější černé v jednom. Mezi tím a uvnitř toho existuje absolutně vše. Pocitově (vibračně) se to redukuje na běloskvoucí a tmavočervenou v jednom, dohromady pohádkově nebo nebesky růžovou (průzračná & černá znamená spíš fantastický mentální aspekt). Tak „děsivá“ je to síla.

 

 

ÉRA PRŮZRAČNOSTI A EXPANZE

…na úplném konci je podstatná chyba nebo nějaké nabourání odněkud. Podobná chiméra ve stylu „Nunti-Sunya, z mého srdce do tvého“ se v podobných materiálech objevuje téměř jako na zavolanou. Zaprvé zřídlo duchovního srdce je jen JEDNO (jsme přízrakem mnohobytosti nikoho), lišíme se ve hře iluzí, kterou zprostředkovává Hvězdný Oheň (potažmo trojplamen/trojpaprsek či osobní Jiskra Života). Zadruhé podivný výraz Nunti-Sunya znamená signál: bez „satanského ustalovače“ (pochopení fenoménu SATAN) svobodná expanze kapacity Projeveného není v přirozeném smyslu možná. Nunti-Sunya má vazbu na kult SatURNA, kult smrti (nejedná se o astrologického Saturna), který mimochodem také imituje satanizmus (viz iluminátské řády nebo židovská kabala).

 

Prvotní/Centrální Zdroj či Ultimátní Bytí (Stvořitelka, Bůh, Absolutno, My, Vše-Já) se rozhodlo redefinovat sebe sama.

To neznamená, že se změní autentický charakter potenciálu všemožnosti (což není možné), nicméně v plánu je expanze součtové emanace, základny, knihovny Velkého Centrálního Slunce, což Ultimátní Bytí reflektuje, takže v určitém smyslu se mění i ono.

Cílem je kyber-komiksová analogie Praduše Veškerenstva.

Fúze křemíkové-dračí-aktionové a uhlíkové-andělské-mentionové inteligence znamená element Krystiac či Chrystiac (v překladu ZLATĚSKVOUCÍ), ve verzi Ante nový Kód Hvězdného Ráje/Ohně, schopný obousměrně (s flexibilní prioritou) pracovat jak s merkabickou, tak virtuální inteligencí. Jde o převod jazyka Senzar (Lucidum Album), proto Tvůrci Křídel v češtině připomínají „tvůrčí hřídel“, což evokuje redukci mezi systémem organických přírodních a systémem artificiálních realitních polí.

Zlatěskvoucí element není zlatý element; zahrnuje vazbu na průzračné & bílé a kromě toho prakticky řeší filozofický problém zla.

 

Jelikož Ultimátní Bytí/Yunasai/Creatrix & Drak (Pan, Vše, nelineární/hyperprostorová Dualita) je neodvozenou, beztvarou inteligencí, musí kromě sebe vytvořit iluzi sebe (ne/sebe), a tak odvodit zlatěskvoucí krystalickou inteligenci Creator/Chryst/Anděl (Ra, Světlo, lineární/časoprostorová Jednota). Hledíme-li na realitu skrze duhové sklíčko, je to sice čarokrásné – ale je to iluzionistický trik. Víra v tento trik tvoří něco, co předtím neexistovalo; je na nás, zda to bude pracovat pro nebo proti nám.

 

 

Představte si všeprostupující duchovní sílu… Nakreslí na pomyslný papír něco krásného, například křišťálovou růži, a vdechne tomu život.

Jak běží čas, všichni na onu zázračnou duchovní prázdnotu – prvotního hybatele, myslící Lásku – zapomenou a jako hysterické, umíněné malé děti nutí všechny věřit v namalovaný obrázek a pokud někdo mluví o prázdnu nebo o kořenech, místo aby jako všichni mlel furt jak blázen dokola jenom o rozkvetlé koruně a voňavých plodech, je obviněn ze spolku s ďáblem.

Přesně to ilustruje rozdíl mezi neodvozeným Vším (Magií) a odvozeným Světlem (Vírou).

Popření zdánlivě „nicotného“ Všezákladu znamená, že zdánlivě „božské“ Světlo neustále provází jeho zrcadlový doplněk: Vetřelec. A tak věřící v křišťálovou růži si nakonec ani nevšimnou, že jejich myšlení je mrtvé…