Past QAnon, nuda Kristus a nekonečné lži o satanizmu

Následující text… možná je a není pravda.

 

(1)

Pro mnohé „velké vystřízlivění“: QAnon/Trump rovná se řízená opozice, která ve skutečnosti pracuje pro Velkého Bratra (Antikrista, židovskou elitu) a funguje jako lapač „probuzených“.

 

FACEBOOK

 

„Musíte zas a znovu chápat, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU VYSTUPOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO ZACHRÁNCI. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry…“ – Pojetí Antikrista

 

SLEDUJ SERIÁLY

 

Co je však pro mě neuvěřitelné: jako kdyby druhá možnost byla jedině a pouze Ježíš Kristus a dál už existovalo jen nekonečné vzduchoprázdno… Co když Pyramida Moci sahá až do vzdálených nebeských regionů?

 

ATEISTÉ ČR

 

Totálně nesympatický, nikým nevolený diktátor, despotický tyran Jehova/Hospodin, který například Abraháma (viz abrahámovská náboženství) nutí obětovat prvorozeného syna a který toho vlastního klidně nechá ukřižovat – jak něčemu tak sadistickému může někdo věřit?!

Někdo je zkrátka inteligentní pouze jedním směrem. AntiQanonisté perfektně chápou dění v žido-křesťanském egregoru, ale že je jejich Bůh narcistický psychopat nebo je například v Ezechielovi přítomen popis kosmického plavidla a jakýchsi negativních mimozemských bytostí (které si nepochybně hrály na bohy), to už holt nezapadá do scénáře Apokalypsy…

 

„Náboženství má ale vždycky jistý zádrhel v tom, jak se jeví zevnitř a jak se jeví zvenčí. Ten rozdíl je přitom tak velký, že vyžaduje poměrně vysoký stupeň autosugesce, aby jej věřící dokázal přehlédnout.

(…)

Bůh ve Starém zákoně je ale naprosto psychopatický. Trpí závislostí na pochlebování, je urážlivý, roztržitý, násilnický… Vraždí děti a dává dospělé lidi zavraždit, vede genocidní války a nechává spalovat celá města, která se mu vzepřela, jako zápalné oběti.

(…)

O nic lepší ale není ani bůh, kterého očekávají křesťané v Novém zákoně. Většinou se totiž vynechává Zjevení sv. Jana (známé jako Apokalypsa). Na výkladu této části stojí nejnebezpečnější z moderních křesťanských sekt. O duševním zdraví postavy, která většinu knihy vraždí a pak chce být najednou vnímána jako “Láska”, ale zároveň vyhrožuje lidem peklem, navíc lze s úspěchem pochybovat.15 důvodů proč není dobré být křesťanem & Steve Wells: Bůh zpitý krví

 

DOGMA-I-AM-GOD

STEVARD:DRAVEC

 

(2)

Existuje potenciálně nekonečně vrstev vědomí, což se projevuje jako Síť Života, která má nekonečně úrovní (potenciál všemožnosti lze realizovat pouze jako nestrukturu, formou Lásky). Planeta Země momentálně existuje v zóně konfliktní duality, nicméně existuje Země jako hvězda, země jako stát, země jako území, země jako pole či živel a dokonce existuje i „Ze Mě“ (koordinovaná představa Absolutna) a „ze mě“ (každý má svůj vlastní svět snů a fantazie).

 

Nikde není psáno, že jsme povinni věřit v nějaké programy a egregory (knihy, texty, mýty, božstva, postavy): Fantazii se meze nekladou a jediný závazný, pravdivý a objektivní je Zákon Rezonance (pravidlo Neškodit, a pokud někdo škodí, škůdce zneškodnit).

 

Lze ještě chápat, že někdo věří v nějaké krásné duchovno. Fenomény jako Světlo Boží nebo Duch Svatý jsou jen sotva zpochybnitelné, pouze je lze různě nazývat a hledět na ně z různých perspektiv (Prozřetelnost, Zdrojová Inteligence, Praduše Života, Matka Příroda).

Co vůbec chápat nelze, je fanatická víra lidských jedinců v hromadné sdělovací prostředky; někoho vůbec nenapadne, že by informace v televizním či jiném mainstreamovém zpravodajství – mírně řečeno – vůbec nemusely být pravdivé.

 

Podle Zákona Rezonance (Soběpodobnosti) lze kdykoliv veškerou realitu od základů přeskládat a proměnit.

 

Můžete si třeba myslet, věřit, být si jistí, že nějaká konkrétní úroveň (způsob chápání) Bytí je tou finální, absolutní a jedinou – možná ale vůbec nemáte ponětí, že tím jenom kolektivně manifestujete vůli kdovíkoho nebo kdovíčeho…

 

ZUZI

 

Svět lidí se po staletí snaží ovládnout žido-křesťanský egregor. Kdysi jsem se bavil s jedním Iluminátem a ten mi několikrát sebejistě tvrdil, že ovládnou svět; zarážející na tom bylo hlavně pozadí onoho prohlášení: jako by šlo o něco div ne požehnaného samotným Osudem. Židé nenávidí Ježíše, nezdá se však, že by Bůh Stvořitel nenáviděl Židy. Proto někdo může klidně prohlašovat takové věci, jako že ovládne (zotročí) svět – ví totiž, že Bůh tomu nijak nebrání (a kdo ví, zda to přímo nepodporuje).

To je jedna z věcí, která mě opravdu rozběsňuje až k nepříčetnosti: nefalšovaní věřící v Krista (ani ne tak křesťané) explicitně bojují proti NWO, přitom ale současně (implicitně) věří v neomylnost Bible, konkrétně Zjevení svatého Jana (Zjevení Ježíše Krista). Bojovat proti Zlomoci a věřit přitom v Apokalypsu…? Mně osobně je úplně u prdele, co je někde napsané. Není možné být opravdovým, čestným bojovníkem proti Novému Řádu Světa a zároveň věřit v Písmo Svaté. Nejvtipnější na tom je, že když je někdo opravdu proti Kabale (Židům, Iluminátům, globální Stínové Vládě), „nepochybně“ táhne za jeden provaz s Antikristem, jelikož je logicky i proti Bohu.

Existuje jedno jediné Nekonečné Já – Nekonečné Vědomí hledící do Zrcadla Fantazie; nějaký Bůh mi může políbit prdel.

 

Boj proti židovské Kabale z pozice sobě-nepodobnosti (vsugerované identity) NWO totiž „nevědomě“ podporuje. Ať už jde o nesmysl zvaný kristovské vědomí (vědomí není nějaké, je beztvaré) nebo různé zrcadlové matematické modely jako Tadesco (data místo informace, žijeme v Duté Zemi a všechno to je počítačový program), kde pozvolna krystalizuje typická sekta šílenců, blekotajících fráze jako Trust the Plan a WWG1WGA (Where We Go One, We Go All).

 

Nějaký čas jsem zkoumal a pokoušel se vkládat svou důvěru do hnutí „Q“ Anonymous (QAnon), které je ovšem proti Kabale pouze navenek. Vše jsem si nemístně idealizoval (za vším hledám princip, který tam ale ve skutečnosti žádný není, pouze jakési formální zdání). Žádné startrekové Q Kontinuum ani moje názory s tím nemají absolutně nic společného, je to izraelská řízená opozice. „Trumpeta“ to na nás všechny hraje. Datlové z Duté Země ovšem „věří Plánu“, ládují se po(pko)rnem a „sledují show“ (výraz Q-tardi to vystihuje); oč je tento monumentální sebeklam komičtější z nezúčastněného hlediska, o to děsivější je z toho zúčastněného. Jedno se ale „židovské obci“ musí přiznat: v tom, co dělá, je skutečně dobrá, i když to není nic hezkého.

(3)

„Duše je Bytostné Jádro. Je tekutá a průhledná – a přitom je milionkrát pevnější, než jakékoliv tělo, které kdy pokusně oblékla… Duše je doopravdy ocelově pevná, myslící Základní Nicota. DUŠE jste vy! Je vaším úkolem na to konečně přijít.

Jako Duše VÍTE, že čas a prostor – a jakákoliv forma – jsou jen dočasné, v podstatě i trochu směšné kosmické rekvizity. Ano, vesmíry, planety, těla – to vše jsou pouhé rekvizity Vědomí neboli Ducha… Duch se bez nich obejde – to ONY se naopak naprosto neobejdou bez něj! Doporučujeme vám: překonejte takzvaného člověka.“Brána Přechodu – Peru, Andy 2000

 

Charakter inteligence vědomí Všeopaku Ničeho, čemuž je NIC nejbližší (√-1 ≈ ∞), je nedefinovatelný: Život je nekonečnou nehmatatelnou, neviditelnou knihovnou Představ o sobě samém (pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená systém „zvuk & znak“).

 

Žijeme ve dvojitém „ko(s)mickém žertu“. Slovo knihovna možná není náhodné: kni-nik-nic & hovna (hovno je synonymem ničeho)…

Samozřejmě, že existuje v první řadě i Láska (zpětná vazba prožitku rovná se základ života). Jakmile se však život začne brát vážně, takzvaně seriózně, mění se v těžkou chorobu, jelikož veškerá mentální oblast je pouhou hrou Mysli (kreativní zábavou, uměním).

Smysl všeho je dvojitý: spočívá v Lásce a zároveň v neexistenci smyslu (ne/smyslu).

 

Neexistuje nic horšího, nežli nějakou Myšlenku začít brát „smrtelně vážně“ a stavět na ní veškerou existenci.

 

Nevěřím v QAnon/Trumpa ani v Boha/Krista. Každý jeden z nás je Paprskem Všeho.

 

I když onu realitní bublinu Kristus versus Antikrist nijak nezpochybňuji, ve skutečnosti jediný možný pravdivý rozkol, jaký může nastat, je definován vztahem Hodné versus Dobré proti Zlému.

U toho Hodného je úplně jedno, jestli tomu říkáte Ježíš (Je/Žít) nebo Satan (Satya Ananta).

Ve druhém případě Satan=Zlo pouze jako důsledek definice (příčiny) Bůh=Dobro.

Jenže Absolutno je HODNÉ, neutrální, jeho podstatou je přirozená, zdravá rovnováha: dynamická, kreativní jednota protikladů. Bůh zásadně rozděluje na pozitivní a negativní, tudíž jde o egregor nebo nějakou nevědomou či dokonce parazitickou entitu.

Absolutno rovná se absolutní POZITIVUM (nikoliv pozitivita), v jistém smyslu absolutní SUPERLATIV: vše kladné je kladné na úrovni energie/hmatatelna (status „+“) a, naráz a souvztažně, vše záporné je kladné na úrovni fantazie/nehmatatelna (status „-„). Jelikož počátek všeho znamená pomyslný prostor a pohyb v jednom, ve stavu neprojevení a tedy s váhou na klidu (jenž je potenciálem pohybu & protipohybu), a klid je ženský atribut, plyne z toho závěr, že Absolutno v bytostné rovině má charakter nefyzické, potenciálně oboupohlavní Stvořitelky, jež je nekonečnou Říší Fantazie a tedy nekonečným dobrodružstvím.

U Boha žádnou fantazii ani dobrodružství (žádný skutečný život) nenajdete. Jsou to vesměs jen samé impotentní duchovní, psycho-sociologické, moralistické bláboly, kázání a přikázání a dokonce i zločinné experimenty. Aby víra šla s dobou, přidá se do toho aspekt multidimenzionální kvantové fyziky.

Nikde žádný humor, legrace, hra, zábava, umění…

Jednoduchá, základní pravidla nikdo neprozradí ze tří možných důvodů: zaprvé jsou „zdravě hravě“ rozporuplná, plná kontrastů, za druhé, cokoliv dalšího už by bylo zbytečné dodávat (kdo by pak chrlil tisícistránkové rozumy), a zatřetí, možná je vůbec nezná. Proto si taky říká Bůh, Nejvyšší, Pán, Spasitel Všehomíra, Jediná Absolutní Pravda a podobně. Tím hypnotizuje věřící, kteří tomu věří jedině a hlavně kvůli tomu.

 

Je jedno, jaký to je „superman“, jestli Kristuspán, Trump, Putin, Q nebo Ferda Mravenec.

Jedny z mála, kdo to pochopily, jsou sestry Wachovské (sourozenci Wachovští) a jejich trilogie Matrix. Povrchní dojem říká, že Neo byl Vyvolený; „vyvolený“ ale byl nebo spíš JE „symfonický orchestr spolupracujících bytostí“, kde každá je SAMA SEBOU.

 

„Pokud dokážete jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99 % případů máte správnou odpověď. Předkládá-li vám na stejný dotaz někdo zbytečně složitý a dlouhý výklad, jeho odpověď je patrně zavádějící či dokonce alibistická.“66 otázek a odpovědí

 

Satan je pro většinu populace personifikace zla, podlosti, prostě všeho špatného. Tak proč satanismus?

Na úvod bych všem doporučil, aby se zamysleli nad tím, jaká organizace tyto fámy o Satanovi po staletí šíří. Jaká je její minulost a jakým obviněním mnozí její duchovní po celém světě právě teď čelí! Tato organizace mylně a dost možná i záměrně ztotožňuje Satana s ďáblem.

(…)

O čem je spiritualita satanismu? Co je duchovním cílem této nauky. Křesťanství sleduje údajnou spásu duše skrze Krista, buddhismus dosažení nejvyššího uvědomění a dosažení nirvány. Co sleduje satanista?

Satanistická spiritualita je o magii, temném mysticismu a pochopitelně i o satanské gnosi.

O harmonické propojení těchto disciplín a jejich komplexní integraci do svých životů usilují i někteří členové našeho Chrámu.

Duchovní směry, o kterých se ve své otázce zmiňujete, jsou opakem satanismu a patří k tak zvané černé škole a ke stezce pravé ruky. Stoupenci těchto náboženství odmítají hmotný svět, a vzhlíží k plnějšímu životu v záhrobí či touží po rozpuštění svého já v nicotě. Satanská gnose, ze které vycházíme, činí pravý opak. Hmotný svět pro nás není místem bolesti a utrpení ani projevem nedokonalosti či očistcem. Ne, my tento svět milujeme. Je pro nás zřídlem poznání, zdrojem neustálé inspirace. Jsme zastánci bílé školy a stoupenci stezky levé ruky.“Satanismus – mýtus a realita

 

TOTEM

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

DODATEK

Jak už jsem párkrát zmínil, vnímám Ježíše jako všeživoucí, pohádkově žluté světlo a jako „bytost Je/Žít“, čímž jsme my všichni (v Interview s mimozemšťanem tomu říkají „JE-BÝT“ bytost). Co hlásá křesťanství a přívrženci Krista ale pokládám za umělé.

Naneštěstí dost podobné to je v případě pozemského satanizmu. Většina „satanistů“ jsou jen loutky a pozéři. „Osamělé vlky“ (kteří si na nic nehrají; satanizmus rovná se přirozenost, nic víc, nic míň) většinou nikdo běžně nemá šanci poznat.

Ale satanizmus fakt žeru…

SATAN — TA NÁS — SAINT — ⒡ANTAS⒴ — SAY 10 (PRAV X/2) — N’T YES ⃪

 

„Jak jeden může vytvořit klec, zamknout sebe sama v kleci, zahodit klíč a zapomenout, že je tu klíč a klec, a zapomenout, že je „uvnitř“ a „venku“, a dokonce sám zapomenout, kdo je? Vytvořte iluzi toho, že není žádná iluze: veškerý vesmír je reálný a neexistuje žádný jiný a ani nemůže být vytvořen.“Interview s mimozemšťanem