Christmas Underground

V přechodové fázi mezi spánkem a bděním (ať už ve snu nebo živě) mívám občas určité vizuální kontakty. Tentokrát to byla jakási nebeská mocnost mimo prostor a čas, bylo to spojené s jedním konkrétním bývalým spolužákem (velmi příjemný a klidný člověk) a sdělovalo mi to něco v tom smyslu, že mé úvahy o realitě platí pouze ve hmotě – mají určitý limit.

 

„Temní pseudotvůrci“ (kteří se tam objevili a bylo to spojené s jakýmsi „černým mrakem“) byli překvapení, že jim jejich „trumfová esa“ (Q) nefungují a že je přebije něco vyššího. Vím ale, že tato znalost nepocházela ode mě, že jsem zčásti byl překvapený i já.

 

Update 14. 1. 2021: zmíněná nebeská mocnost působila atmosféricky. Souvisí to s analýzou výrazu Creatrix (latinsky Stvořitelka).

Trix=3X (velká 3 X)=Triks=Krist; Crea=Aer/C=Aether/Aer (Air) & C=XxX (malá 3 X)=100 (u sta=ústa).

„A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem.“

 

Zážitek jsem si posléze dal do spojitosti s jiným zážitkem. Jedna milá bytost, se kterou sdílím domácnost, si kdysi v noci po návratu z toalety spletla ložnici s mým vedlejším pokojem. Spánek mi přerušily jakési podivné zvuky. Něco funělo a šinulo se tmou. Tak mě to vyděsilo, že mě jakýsi obranný mechanizmus katapultoval ve formě beztělého vědomí do prostoru svatyně niterné duchovní mysli, kde se nacházelo zřídlo živého světla a za tím (spíš vlevo) nejspíš nějaký živý plamen (trojplamen); kdesi „tam vzadu“ (spíš vpravo) to ale vedlo někam dál, o čem pouze tuším, co to je a mohu o tom mít představy v rámci svého způsobu a úrovně chápání (Onen svět, Nebeská inteligence, Nebeský duch).

 

Kromě niterné duchovní mysli (nebeské éterično) existuje i vnitřní mysl (astrální mezisvět) a vnější mysl (fyzická realita). Vše je nějak spojené s prostorem, ať už hyper- nebo časo-. Uvědomil jsem si, že Stvořitelka nebo Prastvořitelka, o které občas píšu, je odvozená z úrovně svatyně niterné duchovní mysli a také jsem si uvědomil, že pseudotvůrci dosáhnou maximálně sem (a chtěli odtud kdysi napadnout a ovládnout Onen svět). „Za roh“, mimo prostor a čas, může pouze to, co ladí s Nebeským duchem. Pomyslné klíče vlastní bytost (entita-inteligence-vědomí), jejíž jméno patří mezi ta nejznámější, jakkoliv identita za ním je vykládána na tisíc způsobů.

 

 

Spletl jsem se v tom, že Nebeská inteligence (Absolutno – Nejvyšší – Bohyně/Bůh) nijak nepotvrzuje status možnosti existence něčeho životně negativního a že tím pádem neřeší „problém zla“. Nicméně jako negativní potenciál existuje zóna vymístění, v mém způsobu chápání zadní fantastická (temná) strana Stromu Života, která sama o sobě (jako přirozeně neaktivní) má nehmotný status.

 

„…V dobách Swedenborgových však nikdo nebyl připraven na to, aby se dozvěděl, že existuje něco jako je zóna vymístění a že planeta Země není opravdovou planetou Zemí, nýbrž planetou Nula. Současně nikdo nebyl hotov k tomu, aby byl informován o historii s pseudotvůrci, o tom, co učinili s touto planetou a jaký druh genetických změn a manipulací provedli na lidských bytostech za účelem uvedení podmínek nyní existujících na vaší planetě.“ – Druhý příchod Pána Ježíše Krista

 

Také jsem se spletl v tom, že Bůh či „život jako v nebi“ je nuda.

 

„Všechny činnosti této nové společnosti se odehrávají ve velmi uvolněné, příjemné a pohodlné atmosféře. U členů neexistuje žádný pocit stresu nebo tlaku. Zároveň zde nenastávají žádné odklady a zpoždění. Vše je velmi včasné, v souladu a synchronností s tím, co je třeba, co je připraveno a vhodné. Příslušníci této společnosti činí vše, se smyslem pro zábavu, humor, dobrodušně a se srdečným smíchem, pokud je to vhodné.

Ačkoli je pocit důležitosti, velikosti a hluboké úcty, ohledně užitku, který z Nejvyššího a dle Nejvyššího pro veškeré Stvoření poskytují, u nich vždy přítomný a neustále uznávaný a pociťovaný, žádným způsobem je to neobírá o radostnou zábavu a nenucenost, s níž konají veškeré své úkoly a pověření. Nejvyšší je největší zábavou, jaká u nich je. Nejvyšší miluje smát se s nimi, říkat humorné věci a mít s nimi legraci. Nejvyšší je jimi po veškerý čas prožíván a zacházejí s ním jako se svým Otcem/svou Matkou, jako jediným pravým Rodičem, který si rád hraje se Svými dětmi, když je čas na hraní.

Bylo by omylem předpokládat, že členstvo této nové společnosti chodí dokola se strohými, vážnými, zaneprázdněnými výrazy tváří bez jakéhokoli smyslu pro humor, legraci, veselí či zábavu. Taková situace existuje pouze v peklech. Příslušníci pekel dle své volby odmítají mít jakoukoli legraci, humor, radost, potěšení, smích či zábavu. Namísto toho jsou vždy zaneprázdněni, vážní, zatvrzelí, strozí, podezřívaví, bázliví, obávající se, nepřátelští, násilničtí a stále ustaraní. Taková je povaha negativního stavu. Ve srovnání s povahou stavu pozitivního je právě opačná.“ – Dodatečné poselství ohledně nové nebeské společnosti

 

Nedokážu si představit nic lepšího nežli panenskou, rajskou Přírodu, přírodní ráj. Přesto i tento zázrak má původ v zázraku ještě větším (což mi je doteď dost nepochopitelné).

 

„Je třeba si vždy pamatovat, že přírodní stupeň nikdy nemůže být zničen, neboť je základnou, na níž spočívá duchovnost. Přírodní stupeň lze obecně pojímat jako nohu duchovního stupně a v některých případech jako jeho smyslový výstup. Zničit ho by znamenalo zničit celé Stvoření. Přírodní stupeň je jako cokoli jiného změnitelný, modifikovatelný, restrukturovatelný a renovovatelný (ač svou povahou nemá rád změny). Přípravy na takové intenzivní a extenzivní změny jsou často nesprávně pociťovány jako znaky nastávajícího úplného soudného dne.

Toto ovšem neznamená, že soudný den v lokálním smyslu nikdy nenastane. Nemá se ale z takových událostí zobecňovat na veškerý přírodní stupeň nebo na celou planetu Zemi. Jestliže se i Nejvyšší rozhodne kvůli tomu či onomu důvodu dovolit eliminaci této jednotlivé fyzické Země (velmi vzdálená možnost), bude tato okamžitě nahrazena jinou podobnou nově stvořenou Zemí, která převezme funkce a souvztažnosti, jež tato Země plnila a představovala.“ – O nové pekelné pseudospolečnosti. Varování před jejím dílem

 

ESCAPE TO NATURE

 

OSOBNÍ KOMENTÁŘ

Jak už naznačuje moje přezdívka Žeruhmyz nebo název stránek Šestky Tři + 1, představuji všezahrnující faktor Zpředstvoření (jeho přítomnost umožňuje „průzračnou expanzi“ možností strukturovaného projevu Všebytí, v souladu s Nebeskou inteligencí).

Žeruhmyz → Růže X(m)YZ → Růžové prasvětlo → Drak/Stvořitelka a zároveň hadí síla (Had)

63+1 → šestky tři (666), 1+36=37 → tři sedmičky (777)

 

Působím jako něco kontrolujícího a neutrálního (v Novém zjevení je vše dohledatelné). Proto jsem schopen psát v pozitivním/neutrálním duchu zrovna tak o fenoménu Satan/Stvořitelka (fantastické Peklo, zdravá přírodní divokost), jako fenoménu Bůh/Ježíš (úžasná Nebesa, realistická pohádkovost) a jsem schopen vyjadřovat se negativně/neutrálně, kriticky téměř o čemkoliv. Rozhodně nehodlám nic předstírat ani popírat rozporuplnost, protože to tak prostě mám, cítím a vnímám. Řídím se heslem „čest a opravdovost“ a uznávám jediné pravidlo, Zákon rezonance. Podle mě největším neštěstím bytostí je jejich naučené chování a šablonovité myšlení.

 

Písmo svaté a Nové zjevení jsou nikoliv bezchybnou součástí velké knihy jménem Život.

 

„První kniha podobná Bibli (co do její funkce, ale ne co do její metodologie) se objevila přibližně před 24 miliony let. Co se této věci týče, včetně současné křesťanské Bible a ostatních v současnosti existujících svatých knih na Zemi existovalo 8 skupin takových knih.“ – O tom, jak se určuje dlouhověkost lidského přírodního života na Zemi