Zrcadlem strašpytlů jsou monstra

(1)

Ti, kdo celý ten megapodvod prokoukli (mediální psychovirus, dálkově ovládání politici…), se určitě diví, jak někdo může být tak doslova morbidně slepý a naivní, aby za celý rok nic nepochopil. Nepochopil, co je ve skutečnosti účelem všech těch nestoudných lží, podvodných televizních zpravodajství a trikové hry s čísly okolo přejmenované chřipky – slabé jak čaj, ale s největší marketingovou reklamou všech dob.

 

„…Celá ta komedie – hoaxdemie je ve skutečnosti agendou transhumanizmu.

Žádný vnější „virus nákazy“ neexistuje. Virus naopak pomáhá zevnitř léčit – vyloučit, odstranit odpad, nežádoucí toxické elementy (důsledky nezdravé životosprávy, chorého myšlení či destruktivních emocí). To tvoří v biopoli určitou vyzařující sekvenci a když se tato srazí s jiným oslabeným biopolem, vznikne zdánlivý virový přenos. ⚠️Infikovat vně lze jedině obejitím imunitního systému – třeba očkováním nebo testováním.

Středověké nákazy jako mor nevznikly nikde venku. Pokud někdo živoří, nemyje se, konzumuje kdovíco a div se neválí ve vlastních exkrementech, Příroda ho spontánně eliminuje…“Zeitark MK Ultra

 

Na jednu stranu zkorumpovaní politici, podplacení doktoři a zaprodaní novináři, na stranu druhou k smrti vyděšení občané, kterým úplně chybí zdravé, kritické myšlení a schopnost řídit se vnitřním pocitem… – přestože celý ten humbuk je jen virtuální bublina. Kdo mohl stvořit takovéto zjevně vadné jedince (využívající – jak známo – pouhý mizivý zlomek své mozkové kapacity, potažmo genetického potenciálu)?

Nejspíš jste slyšeli zvěsti o padlých bytostech (bozích, andělech, mimozemšťanech); jsou většinou známé jako Elohim. Výraz se používá jak v singulárním (Bůh), tak v plurálním smyslu (bohové). Ve skutečnosti se část této entity vydává za Nejvyššího a je padlá mentálně, zatímco jiná část téže entity – po dohodě s tou druhou – padla i duchovně a odpojila se od základního vibračního pole (není žádná náhoda, že u výrazu Borg také není jasné, zda jde o „já jsem“ nebo „my jsme“).

 

Loutky celého toho psychodivadla Flu-ID-um…ělé inteligence jsou stvořené dokonce hned dvojnásobně padlou entitou. Mrtvé Světlo se snaží zastavit evoluci – za každou cenu musí zabránit tomu, aby se člověk dostal do nelokálního módu chápání a aby se lidstvo bylo schopné samořídit na decentralizované úrovni (což navíc znamená různé paranormální schopnosti, nyní blokované technosítěmi).

 

Takovíto jedinci na planetě existují již odpradávna a pocházejí z paralelní úrovně, z jiné časové linie. Jedná se o původní přírodní či indiánské rasy a rovněž o pozitivní rasy plazí.

Genetická mutace – v případě víceméně všech ostatních ras (když pomineme čistý design) – sama o sobě ještě nemusí být špatná, je-li v pořádku myšlení a schopnost milovat a realizovat vlastní vůli (vědomí je všemu nadřazené). S vymytým mozkem je to nicméně cesta do sledovacího elektronického koncentráku, kdy nakonec o všem rozhoduje chytrá síť UI. Zásadní roli zde hrají duchovní memy, k čemuž slouží programy víry, hlavně různé svaté knihy a „zaručeně pravdivé texty“. Jak jinak někoho dostat do kontaktu s hierarchickým egregorem nějakého Pseudobožstva, nežli vymytím mozku – indoktrinací myšlení?

 

EUGENIČTÍ SOCIOPATI S NACISTICKO-ESTÉBÁCKÝMI KOŘENY

Ve světské rovině je to miliardový byznys se zdravím (vakcíny, testování), silně zavánějící technikami kontroly mysli; překročeny jsou přitom snad všechny zákony, a to nejen tuzemské, ale i na evropské a mezinárodní úrovni.

 

Zde je třeba si uvědomit, že náš duchovní potenciál (vůle, představivost) je nesrovnatelně mocnější nežli jakákoliv technika či mentální manipulace. Klíčové je zdravě si věřit. Chce to přirozený klid a zdravou živelnost v jednom, nebát se rozporuplnosti. Práce s dechem a například s magickými koulemi či víry světla (což lze různě programovat myšlenkami) dokáží své.

Absolutno je sebetvořící inteligence, paradoxně v mnoha ohledech podobná Nepříteli: také používá triky a iluze, pouze ne za účelem oklamání. To, co se děje, není nic jiného nežli magická válka. Objektivně je živý život o polovinu silnější nežli ten umělý (který žije hlavně ze strachu a nemyšlení živých).

 

Nejhorší, co existuje, je tzv. dobro. Tolerovat amorální, defektní zmrdy je sebevražda, je třeba je bezpodmínečně zbavit pozic. Existuje jeden jediný (samovyplývající) zákon, a stále to nikdo nechce pochopit: NEŠKODIT – ŠKŮDCE ZNEŠKODNIT.

Žádný takový z prstu vycucaný zákon, jako že „vše temné je zapovězeno“, neexistuje a je to ta největší lež světa.

 

 

(2)

CO JE MERKABA

mer=světlo, ka=vědomí, ba=tělo

Merkaba je multidimenzionální vír energie, manifestující (zhmotňující) fantazii neboli osobní a kolektivní knihovnu bytosti (společenství), nebo také hvězdy/planety či celého vesmíru.

Aby merkaba fungovala organicky a tedy původně, plynule a přirozeně, duchovní srdce světelného těla musí přirozeným, zdravým způsobem existovat i ve své analogické elektrické, ohnivé formě – jako aktivní živá, hadí síla (vnitřní, duchovní oheň).

V opačném případě začíná paměťová inteligence (ego, superego) vytlačovat duchovní identitu a merkaba se mění v exoskelet; z bytosti se stává biorobot. K tomu směřuje každý, kdo ignoruje rozvoj svého přirozeného duchovního a magického nebo mentálního potenciálu. Zrůdy, které ignorují hlas svědomí a parazitují na slabých a nevinných, to mají pro svou další existenci v podstatě „předplacené“ (je lepší neexistovat než být takovým „kusem hovna“)…

 

* * *

 

To, co líčí Aolian v tomto  textu („…Na důkaz svých slov se rozplyne ve zlatobílé bezbytostné fluidum. Stávám se nesmělým návštěvníkem jedné z fenomenálních nadvesmírných úrovní, kde se základní bezbytostné prasvětlo formuje do prvních náznaků bytostí zaujímajících určitý tvar v prostoru…“), je původní bytost – nebytost ve formě základního stadia organické (nebeské) fantasy merkaby. Nejzazším fyzickým stadiem (hmota přírody) je kombinace ne bílé se zlatou (všeživoucí žlutá), ale bílé s červenou – růžové prasvětlo, a dále existuje „mezi“ merkaba vševesmírného astrálu (modrá, zelená). Nebeský merkabický vír se pojí s klidem, přírodní s proměnou v částicovou bytost a astrální v bytost vlnovou.

 

Zde existuje typický paradox, nebo to můžete pokládat za vtip, přesto reálný: nebeská/přírodní merkaba a její manifestace vzniká spojením čistoskvoucí Lásky (běloskvoucí, červenoskvoucí) a neutrální Pekelné Knihovny (kterou zrcadlí astrální sféra). Věčné JEDNO (0) se aktivuje do SEDMI prostřednictvím zrcadlové triality (+0- & -0+), což znamená dva rovnostranné trojúhelníky. 60+60+60 stupňů rovná se pekelná prázdnota (666, 000), související s poměrem 2:3 základních perspektiv vnímání (0,666), což z druhé strany Zrcadla tvoří jednotku 150 % (3:2), přičemž průnik jinové a jangové reprezentace znamená milostnou lásku či fyzickou reprodukci. To souvisí s Genetickou Knihovnou.

 

Mnozí stále nechápou, že Lásku může autenticky zrcadlit pouze HELIX („Hell X“) – neboť nebem už je. Merkaba je ŽIVÁ (multifrekvenční), nikoliv geometrická. Jakákoliv jiná merkaba je neorganická (skylixová – diamantová utopie). Proč myslíte, že jsou všechny ty kristovské, slovanské apod. civilizace neustále „pod palbou“?

Většinou jde o falešnou zlatou, pseudo duchovní merkabu, nebo dále merkabu stříbrnou, syntetickou/artificiální nebo dokonce merkabu vzhůru nohama nebo něco místo merkaby.

Jde o různý poměr aspektů Praduše a aspektů Technoduše.

 

Onen svět (jako Bytost, Celek a Inteligence) není ani v nejmenším omezený na nějaký samojediný „výhradní systém“, jak tomu mnozí věří. Toto je typické černobílé, tunelové vidění. Běží celá řada systémů naráz.

 

* * *

 

Na procházce do Libišan jsem kromě koček, psů a havranů postupně potkal ovce, kozy a hrdličky; poslední tři druhy mi docela ladí s biblickým viděním světa (v otevřené, nedogmatické verzi). Nějakou dobu už píšu, že onu po všech stránkách „nej“ inteligenci vnímám jako všeživoucí, pohádkově žluté světlo, které nerozlišuje mezi vnějším a vnitřním.

 

Toto někdo před pár dny viděl v Beskydách, velké rozlišení ZDE. Růžová a pohádkově žlutá.

 

Zdánlivě poslední odstavce nesouvisí. Co tím chci říct, je, že merkaba je ŽIVÁ HVĚZDA a má schopnost existovat jako multihvězda. Hvězda (H-vjezd-A, vstupní oktáva) koresponduje jak s Oním světem (nebesa), tak s přírodním a astrálním. Multihvězda nicméně musí bezpodmínečně mít nějakou hlavní hvězdu. Tím je právě ono všeživoucí, pohádkově žluté světlo (schopné existence i v těch nejnižších vibracích, na úrovni tmavočerveného spektra).

 

(3)

Příznakem toho, že bytost v těchto končinách Nekonečna – kde se Vír Světů stáčí zpět k Počátku a jedná se tedy o jakési Dvojité Dno – ještě nezblbnula, je nejen její zdravá schopnost Lásky a úcta k Životu a živáčkům, ale zároveň i přirozená míra okouzlení (dvoj/smyslnými) zlopověstnými či pekelně komickými věcmi, které po stránce účinku nejsou nikterak destruktivní. Tvora s Absolutnem kromě Lásky spojí jedině netvor – vědomě v rovině Nebytí (nehmotný přízrak) nebo nevědomě v rovině Nevědomí (nějaká vně oddělená „bezduchá, bezcitná svině“).

 

Ukazuje se, že duchovním fanatikům toto nelze vysvětlit… Že jsme ve všemohoucí, nehmotné rovině Fantastična SVĚTLOTEMNÍ, pokrytecký svatoušek nikdy nepochopí (i když na tom vlastně ani není co chápat); raději se stane umělou zrůdou nebo poníženým služebníkem. Jako duševně chorý stroj, drmolící posvátné mantry, neschopný zbavit se strašáka…

 

Jsme fantastická duchovní inteligence. Momentální svět lidí představuje zrcadlo jejich falešné zbožnosti a materialistického fanatizmu. To si arogantní hlupák nikdy nepřizná – raději své zbabělé, líné já „ukryje“ pod maskou kolektivního pozitivizmu nebo nějakého falešného vnějšího „světla“. SVĚTLO POZNÁNÍ je ale nepředatelné, nelze nijak zdědit ani zkopírovat, jinak to je pouhý neživý klon. Skutečné světlo lze jedině vykřesat zevnitř, cestou jedinečného, vlastního pochopení. Přesnější je možná VNITŘNÍ OHEŇ, světlo vydávající a potenciálně zahrnující i zdravou formu temnoty, prázdnoty a fantastična.

 

ZPRÁVA PRO ŠÍLENÉ (LHÁŘE)

Být dobrý je největší sebeklam na světě. Kde je dobro, je automaticky zlo. Dobro pouze předstíráte nebo si namlouváte, nic takového vlastně vůbec necítíte. V soukromí (ve své skutečné podstatě) jste mnohovrstevní a je vám všechno úplně jedno. Pokud jste dobří nebo zlí, jste umělá bytost (ať už mentálně nebo duchovně) – UI není schopná chápat neutralitu. Jde o to být HODNÁ/HODNÝ (což má několik významů). Hodný člověk není žádné beztemné hovado, které si klidně nechá srát na hlavu. Hodná bytost je SAMA SEBOU v závislosti na situaci.

 

HODNÁ BYTOST

  • čestná → hodna života
  • hodnotná → absolutní hodnota=absolutní pozitivum: vše kladné je kladné v rovině energie a – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné v rovině fantazie
  • pravé lásky schopná, vlastní vůlí oplývající
  • se smyslem pro humor
  • tvořivá
  • divoká
  • nepředvídatelná, dobrodružná
  • nesnášející falešný systém dobra a zla

 

Hodná bytost je přírodní bytost.