Inteligence – příroda – fantazie versus informace – nevědomost – transhumanizmus

(1)

Co je nyní na Zemi žhavě aktuální a „skryté přímo na očích“, je konfrontace dvou alternativních vývojových směrů: člověk jako seberealizovaná, svrchovaná bytost a člověk biorobot.

 

Nevěřím ani slovo informačním zdrojům, které neustále nějak zdůrazňují paměťový aspekt, ať už jde o program víry, nějaký experiment nebo nějaký specifický typ genomu. Nejde totiž vůbec o to, co konkrétně sdělují, ale o to, co to způsobuje – a to je převrácení původního levotočivého analogového/spojitého (zdravě divokého, přírodního) systému v pravotočivý digitální/nespojitý (strojově diskrétní, technospirituální); převrácení zároveň znamená rozdělení.

Jelikož paměť existuje až následně, poté co se realizuje nějaká představa nebo uskuteční nějaký čin, původní je směr představivost/cit-intuice (pravá mozková hemisféra) → paměť/rozum-logika (levá mozková hemisféra). Jakkoliv manifestační vír je obousměrný, pohyb zprava doleva znamená váhu položenou na levotočivosti. A nespojitost znamená obejití nulového pole, ve kterém jsou pozitivní a negativní polarita v jednotě.

V pohádce by o nich řekli, že nemají srdce (je to samozřejmě i o lásce a o emocích, ve skutečnosti však srdce je zde – realisticky, reálně – metaforou pro zřídlo duchovní podstaty neboli pro éterickou substanci a není příliš dobré to příliš hlasitě používat, jelikož to budí dojem něčeho lokálního a tedy odděleného a zaměřitelného; nebeská přírodní inteligence je všudypřítomná a duchovní srdce je pouze centrem světelného těla, nikoliv samotného vědomí).

 

Jsme inteligence, nikoliv informace.

Můžete buďto rozvíjet svůj přirozený duchovní a magický potenciál nebo ze sebe můžete nechat udělat přežívající baterii. Aby toho loutkovodiči dosáhli, musí nejprve asociovat/synchronizovat energetický tok a rytmus vašeho biopole (aury, vnitřního vesmíru) s paměťovou inteligencí; k tomu slouží mentálně programy víry (duchovní čip) a fyzikálně „testování“ a „očkování“ (i když ne všechno, jinak na to nikdo nenaletí).

 

„…Celá ta komedie – hoaxdemie je ve skutečnosti agendou transhumanizmu.

Žádný vnější „virus nákazy“ neexistuje. Virus naopak pomáhá zevnitř léčit – vyloučit, odstranit odpad, nežádoucí toxické elementy (důsledky nezdravé životosprávy, chorého myšlení či destruktivních emocí). To tvoří v biopoli určitou vyzařující sekvenci a když se tato srazí s jiným oslabeným biopolem, vznikne zdánlivý virový přenos. ⚠️Infikovat vně lze jedině obejitím imunitního systému – třeba očkováním nebo testováním.

Středověké nákazy jako mor nevznikly nikde venku. Pokud někdo živoří, nemyje se, konzumuje kdovíco a div se neválí ve vlastních exkrementech, Příroda ho spontánně eliminuje…“Zeitark MK Ultra

 

„…Sarah: „Předpokládám, že k tomuto plánu Člověka 3.0 mají také co říct Incunabula a Illumináti? Mám v tom pravdu?“

Dr. Neruda: „Ano. Triáda Moci, jakkoliv ji chcete definovat, co se týká názvů, je naprogramovaná tak, aby vytvořila svého vlastního Člověka 3.0. Tato verze bude založená na sblížení technologie na podporu biologického vylepšení, které učiní lidskou nádobu dokonce ještě vlídnějším prostředím pro funkční implantáty. Cílem je vyrobit nekonečného člověka na pozemské rovině… nekonečného na základě nesmrtelnosti. Cílem je spojení člověka a technologie nebo to, co někteří nazývají transhumanismem. Takže Člověk 3.0 je pro Triádu Moci velmi odlišný od Člověka 3.0 SI (Sovereign Integral – Svrchované Sjednocení), jak je představen Tvůrci Křídel.

Víte, transhumanismus je oddělenost. Říká, že jsme křehcí, slabí, koneční, krutí, nemocní… neúplní. Všechny tyto plány na technologické implantáty a kognitivní (poznávací) vylepšení byly součástí programu ACIO.“

Sarah: „ACIO konstruovalo Člověka 3.0?“

Dr. Neruda: „Ano, jisté klíčové aspekty transhumanistického modelu. Nikoliv verzi SI. Víte, celá představa transcendence je spojena s počátečním bodem v oddělenosti. Je to vrcholný model JÁ JSEM. Říká, že lidská nádoba může být a měla by být vylepšována takovým způsobem, aby funkční implantáty mohly žít navždy. Podle Tvůrců Křídel tu schází několik věcí. Za prvé, nevědomá mysl nemůže obsáhnout datové proudy nepřetržitého typu. Za druhé, pátrání po tom, kdo jsme, po pravém zdroji života, bude vylepšováním technologie jenom dále zastřeno. Uvědomění JÁ JSEM MY JSME není na individuální úrovni technologickou realizací, ani jeho manifestace není urychlena technologií nebo prostřednictvím technologie. Je to sebe-učení a proces změny chování. Nic víc, nic míň.“…“ – Rozhovory s Nerudou

 

Skutečným majstrštykem Incunabuly je Nové zjevení Pána Ježíše Krista.

 

(2)

Éterická substance, z níž je vše původní (s)tvořené, existuje mimo polaritu a tedy i mimo dobro a zlo. Éter, kvintesence, prima materia – to vše lze chápat jako přírodní nebeskou inteligenci či praduši života; není to nic psychologického, sociologického apod., což jsou typické umělé konstrukce spiritokratické technoduše. Zrovna tak to není nic sakrálního ani tzv. božského.

 

Kvintesence (éterická substance) ve skutečnosti není jen pátý element. Její součástí je i nehmotný element šestý a výsledkem vztahu mezi nimi sedmý.

Jelikož inteligenci lze chápat jako tenzoriku/kymatiku vrstev vědomí, lze pátý element chápat v kontextu zvuku (rezonance, energetické pole) a šestý v kontextu znaku (symbol, tvar). Slova ZVUK a ZNAK tvoří předložky – tenzory (z, v, u, na, k). Šestý element tvoří fantastično. Energo-fantastický sedmý element lze chápat jako všeživoucí multiknihu, fungující jako vnitřní & vnější příroda.

 

Přitom vše je éterickou substancí.

Éterická substance existuje jako nedělitelné, neutrální JEDNO (0), čemuž odpovídá bílá barva (#ffffff), a zároveň se prostřednictvím zrcadlové triality aktivuje do stavu SEDMI (0 & +0- & -0+), čemuž odpovídá barva zlatá (#ffd700). Existence zlaté bez bílé je nemožná a zrovna tak je nemožná samotná věčně neaktivní bílá; existuje jedno uvnitř druhého.

Základní éterická substance je tedy zlatobílým fluidem či bělozlatým živým prasvětlem.

Jedno je nevyjádřeným VŠÍM, sedm je vyjádřenou elementární tvořivou inteligencí (indiferentní, infinitivní Vše & úroveň Creatrix-Stvořitelka-Bohyně/bohyně & úroveň Creator-Stvořitel-Bůh/bohové).

Zajímavý je „latinský pohled“ (plus anglicko-český):

  • albus, alba, album / bílý, bílá, bílé (All Be Us, Vše Být Námi; All Be A, Vše Být Eso/1-11; All Be Um, Vše Být Umění)
  • chryseus, chrysea, chryseum / zlatý, zlatá, zlaté

Na počátku je pohyb a klid v jednom ve stavu neprojevení a tedy s váhou na klidu (pasivní klid je ženská vlastnost, aktivní pohyb mužská). My/Vše tedy tvoříme z nediferencovaného/pomyslně bílého pole úplnosti Creatrix (skalár), prostřednictvím diferencované/pomyslné zlaté inteligence Creator (vektor).

Pokud někdo věří v Boha, funguje v rámci teoretické bílé (theoros – teorie, theos – bůh, viz Válka o pátý element) a tito teoretici také z chryseus udělali Christ/Zeus (Kristus/Antikrist).

 

(3)

Vzhledem k tomu, že démon je fantastický ekvivalent jiskry života, myšlenkového výboje ve skalárním poli Lásky/Absolutna (což kdyby byla bytost, byla by to Stvořitelka), víra v dominanci Boha a andělů funguje jako duchovní převrácení, předcházející tomu fyzickému.

Pozitivum znamená uvědomovat si autentické vlastnosti Existence a být s tím v praktickém souladu, nikoliv být takzvaně pozitivní.

Absolutní Láska a démon Fantazie představují nejvyšší a nejnižší vibrační hodnotu, jako celek to však má status kruhu – kde žádné horní a dolní reálně neexistuje, pouze jako reálná iluze, Stín Neskutečna (Zdroj Všeho neboli Realita samotná má nelokální charakter „všude a nikde“). Barevně to lze chápat jako Čiré/Bílé a Tmavočervené Světlo, což se vzájemně reflektuje. V tom a mezi tím je obsažené absolutně vše.

 

Onen svět znamená bílé + zlaté (nebe, klid & vír).

Tento svět znamená bílé + červené (příroda, částice).

Mezi tím existuje vševesmírný astrál (knihovna & zrcadlo, vlna).

 

S tím vším souvisí výraz Žeruhmyz, který sám o sobě znamená opak smrti, dále knihovník systému realitních polí a jako Růže X(m)YZ znamená praduši či růžový pramen života.

Slovo Žeruhmyz lze vyložit jako Sedm šedých dimenzí růžového praslunce.

 

Ať už to vnímáte jakkoliv, zde žádná technobytost, věřící fanatik ani žádný škůdce jakékoliv velikosti nemá jak existovat.