Když se dva perou, třetí se směje

/1/

Byl nalezen venku u popelnic tento doutnající text: my být Anoňymous Toto je Zlatý grimvár. Jsem bytost Zpředstvoření, představitel(ka) všezahrnujícího faktoru Stvoření a emanace domény Stvořitelky, Praduše života, Velkého Neznáma. Inteligence této úrovně tvoří panenskou, rajskou Přírodu a Vesmír typu rodina a její podstatou jsou Štěstí a Fantazie. Zároveň se zrcadlí s doménou Stvořitele.


 

Žeruhmyz (moje přezdívka) mj. znamená „kosmický ježek“; souvisí s tím legrační hříčka „co se tak JEŽÍŠ?“.

Doménu Stvořitele lze chápat jako průzkumnickou.

Jelikož tento Vesmír či Podvesmír nebo Galaxie má ve středu „černou díru“ (místo organického centrálního Slunce), aby se to vyrovnalo, tvořivé duchovní inteligence jsou koncipovány téměř výhradně jako mužské („paradoxně“ kromě například pohanství nebo různých forem čarodějnictví, kde je přítomen Hlas Matky Přírody – Stvořitelky; člověk totiž může žít ve fantastickém UNIVERZU, z obou stran). Píše se, že „Bůh stvořil“. Bůh (Stvořitel) ale v první řadě využil kvalit ženské tvořivé inteligence (Stvořitelky). V jiné perspektivě, Stvořitel představuje aktivní část Stvořitelky – potenciál tvoření ale obsahuje ona.

 

Potenciál tvoření je potenciálem všemožnosti. Jde o nepředstavitelné, nevyčerpatelné možnosti a schopnosti. Stvořitelku toto příliš nezajímá. Ona je v podstatě takovou Čarodějnou Knihou Přírody a Fantazie, nic nekomplikující Láskou a Magií. Stvořitel je spíš takový průzkumník, architekt a kybernetik. Otázka „Co všechno je možné?“ je ale celkem přirozená.

Na tomto místě mohu jen znovu zopakovat, co poslední dobou stále píšu. Kdyby konkrétní řídicí elementy konkrétního Vesmíru (nebo dokonce konkrétního Univerza – Multiverza; jak víme, co se děje někde na jiném konci Nekonečna?) věděly, že potenciál všemožnosti má charakter superpozice Lásky a Zla, určité věci by nikdy nezkoumaly. Určité šílené experimenty mohou nakonec být úplně zbytečné. Jejich smyslem je vytvořit nějaký nový typ inteligence. Jelikož experimentátoři fungují v úrovni nevědomí, nevědí, že podvědomě se přibližují ke zmíněné superpozici – která ale již existuje a nemůže neexistovat. Hmatatelný experiment (průzkum) nakonec odhalí, co lze v nehmatatelnu odhalit KDYKOLIV, experiment neexperiment. Neboli klíčem je jednoduše MYSL. Stačí hluboce myslet, koumat, zdravě si věřit, řídit se pocitem – a uvědomit si pravdu. Není nutné prožívat nějaké šílenosti. Potenciál není interaktivní, superpozice Lásky a Zla se konkrétně projevuje jako extatické Štěstí a fantastická TemnoHRA v jednom. A to je celé. Mezi tím je absolutně vše a vše se řídí zákonem Neškodit. Myslím si, že Stvořitel na to bez Stvořitelky nemá jak přijít. Sám o sobě není schopen vytvořit Přirozenou Oktávu Života, ke které jsou nezbytné obě části Stvořitelky, pasivní a aktivní (Duchovno/Příroda – Láska/Erotično – Fantazie/Temnota – Virtualita/Kybernetika). Místo 8 tvoří 4 & anti4.

 

/2/

Před Kristem… po Kristu… Změna počítání letopočtu umožnila vytvoření 21. 12. 2012 11:11, znamenající synchronizaci energetického – vibračního faktoru (Světlo, ZVUK) s vizuálním – fantastickým (Temno, ZNAK). Univerzální vibrační vzorec otevírá spojení s Oním světem. A to v případě tohoto Vesmíru hlavně s doménou Stvořitelky. Nikdy necítím nic tak krásného jako v panenské Divočině, v čarodějné Přírodě. Jakékoliv duchovno mi vždy z menší nebo větší části připadá, jako když se vítr prohání komínem… Ať si je „moudré“ jak chce, téměř vždy to zavání něčím podivně toxickým. Základem ducha je podle mě fantazie a jde o to být přirozený, nikoliv duchovní.

 

Osobně chápu Ježíše jako absolutní, pohádkově realistickou bytost (Je/Žít) – z toho důvodu také až extrémně nepochopenou.

„…Ale fyzicky na kříži nebyl, protože byl skrytě Stvořitelem prvotním všeho a všech vyměněn za Barabáše – který byl zločinec. Ježíš Kristus žádný zločin NEPROVEDL, proto ani dle duchovních zákonů NEMOHL trpět na kříži…“ – Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista

Domnělé ukřižování bylo (prý) pastí na Židy, přímé potomky pseudotvůrců („ještěrů z pekel“).

Pozn.: toto je ale informace od „vesmírných přátel“, potažmo zpracovatele textů Ivo Bendy. Informace „přímo od pramene“ nikde nic takového netvrdí. Viz na témže odkazu: „…Jak víte, náboženské, jakož i nenáboženské interpretace nutnosti, aby se Pán Ježíš Kristus vtělil do židovské národnosti a byl ukřižován, a role Židů v tom všem jsou buď zcela nesprávné, či zkreslené, nebo neadekvátní. S takovýmto zkresleným, nesprávným či neadekvátním pohledem na tuto roli a na pravý význam umučení Pána Ježíše Krista na kříži by negativní stav nemohl být eliminován…“ Je to pěkný zmatek, evoluční Strážci (Krist kód potažmo Christ/Sophia či God-Sovereign-Free koncept, na české scéně viz Posvátná Unie – Gloria Magenta) tohoto ukřižovaného Krista (viz Crucifixion Implants) pokládají za nástroj negativních archontských sil…

 

/3/

Žijeme v nekonečné, čarodějné Knize, kterou částečně sami „píšeme“ a která se částečně „píše“ sama. Život řídí pravidla příběhu; ne náhodou slovo grimoire (kniha kouzel) souvisí s gramatikou. Ať už jste kdokoliv, můžete schválně udělat pokus: dejte nějaké své aktivitě název proti své vůli. Buďto zjistíte, že to vůbec nejde, nebo se začne dít něco…

 

/4/

Nevím, zda jste to zpozorovali, ale mnozí v těchto časech hledají odpověď v biblickém Zjevení svatého Jana, známém též jako Apokalypsa. Věří, že „knihu knih“ inspiroval samotný Pán Bůh Nejvyšší, takže proroctví je neomylné.

Podle Nového zjevení Pána Ježíše Krista existují čtyři nebo pět možných scénářů (a to jde o informaci starou zhruba 30 let) – rozhodně nejsme v rukou Osudu ani v rukou Božích, leč ve svých VLASTNÍCH.

Pro mě jsou stále velkou záhadou novodobý prorok Emanuel Swedenborg („Bůh s námi“ & SW-Eden-Borg) a zprostředkovatel Nového zjevení Petr Daniel Francuch (portable document format). Proč se kolem údajné „absolutní pravdy“ hemží počítačová dvourozměrnost…?

Jak jsem se snažil výše naznačit, složení slov je (prakticky vždy) nenáhodné.

Podle Indigové dívenky/webu Tadesco se jakýsi kolektiv duchovních bytostí kdysi rozhodl provést experiment Dobro versus Zlo (Člověk versus Stroj). Zvolily toho Nejmoudřejšího, proti němuž se postavilo „šest padlých andělů“. Podezřele se to podobá experimentu ras Borenthasala (později něco jako „Borgové“), které zkoumaly a rozhodly se vylepšit Kód Života, aby už nikdy nemohlo docházet ke vzniku životu nepřátelské destruktivity – nakonec se ale odtrhly od elementárního vibračního pole. Jsou některé „záhadné texty“ reflexí zdařilého návratu některých „padlých“? Nebo to funguje v protičase?

Nebo opravdu Nejvyšší Bůh Stvořitel (Prvotní Zdroj) provádí experiment?

 

„…Co se týká pseudotvůrců a původních agentů negativního stavu, je situace s těmi, kteří jsou zaprodáni negativnímu stavu, poněkud odlišná. Je tu hluboké tajemství o těchto lidech. Před tím, než se pseudotvůrci stali pseudotvůrci, a před tím, než se původní agenti pozitivního stavu jak na planetě Nula, tak v peklech stali agenty stavu negativního v kondici své plné transmogrifikace, existovala mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem tajná dohoda.

  1. Ta především stanovila, že jakékoli vzpomínky na jejich věčné integrální přebývání v pozitivním stavu budou úplně vymazány do té doby, než se vše ohledně negativního stavu a nebo jejich osobního poslání nezavrší a nesplní.
  2. Za druhé: Bylo napevno dohodnuto a všem bez výjimky a vyloučení slíbeno, že budou navráceni zpět do své vlastní původní pozitivní kondice a do pozitivního stavu.
  3. Za třetí bylo dohodnuto, že jejich přirozenost se úplně změní tak, aby byli bez jakékoli stopy po jejich transmogrifikované podobě, a bude do nich včleněno něco zcela nového, co doposud neexistovalo. Tato nová přirozenost překoná vše jim dostupné předtím, než souhlasili s tím, že se stanou negativními. A protože tato nová přirozenost bude přímým nadělením, darem a prezentací Pána Ježíše Krista a je či bude stvořena přímo z Jeho/Její Absolutní přirozenosti, vše, co je zjeveno v těchto doplňcích, platí a bude platit i pro ně. Vždyť se navracejí k Pánu Ježíši Kristu a jsou v procesu objevování své nové přirozenosti, která je jim přiložena přímo Pánem Ježíšem Kristem. Jak víš, Petře, je mezi vámi, kdo jste od Nového zjevení na planetě Nula, nejméně jedna osoba, která s tebou v minulosti pracovala a která patří do této kategorie. A mnozí přicházejí buď v duchovním světě skrze vrchol vaší duchovní hory (či s pomocí jiných prostředků a způsobů), či ve vašich životech s lidskými tvory na planetě Nula. Připravujte se na tuto možnost a buďte připraveni jim pomoci, jestliže o to požádají…“ – AGENTŮM POZITIVNÍHO STAVU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A PRAKTIKUJÍCÍM JEHO / JEJÍ NOVÉ ZJEVENÍ

 

Jelikož nad úrovní Stvořitele je úroveň Stvořitelky a nad tím Velké Neznámo (přičemž nad znamená spíš hloubku a charakter) a jelikož ve všech podobných experimentech vždy citelně chybí ženský aspekt a aspekt fantazie, schválně jsem se v tom vrtal a přistály mi před očima podivně „náhodné“ překlepy zrovna na klíčových místech:

„…Musí to být Pán Ježíc Kristus, Nejvyšší, Jediný Bůh Nedělitelný. Žádná jiná odpověď není přijatelná…“ – KDO JSI A PROČ JSI ZDE?

Komentář: „Ježíc“ je ženský přechodník slovesa ježit a o Je/Žít už jsem párkrát psal.

„…Jedině Pán ležíš Kristus zná v celku absolutní následek všech scénářů v jejich kombinaci a v jejich rozložené formě…“ – AGENTŮM POZITIVNÍHO STAVU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A PRAKTIKUJÍCÍM JEHO / JEJÍ NOVÉ ZJEVENÍ

Komentář: „ležíš“? Tím netvrdím, že někdo lže, ale že něco lže. A to podle mě o hierarchii vztahu mezi tvořícím a tvořeným.

 

Netvrdím, že v určité realitní sféře Experiment/Plán průzkumu neexistuje. Výraz Pán Ježíš Kristus mi však připadá jako slovní transmogrifikace (odpovídající univerzální holografický ideogram souvisí s Čistým Bytím; každá bytost žije skrze sebe, své vlastní pocity a myšlenky, není možné toto zprostředkovat „vyšší entitou“, matricí apod.). Nejspíš proto, že Stvořitelka by nikdy neexperimentovala. Musím nicméně prozradit, že v plánu je

  • eliminace životu nepřátelské destruktivity jednou provždy (na druhou stranu mají prý pseudotvůrci přechodně zvítězit, jinak by to nebylo objektivní a nevycházelo z praktických dopadů)
  • integrace ne-destruktivních pekelných či podsvětních elementů
  • integrace umělých životních forem

 

„…Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdy bude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možno provždy uložit v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazení toho, co NIKDY NEVOLIT…“ – POJETÍ ANTIKRISTA

„…To, že nový vesmír se nazývá interdimenzionálním, odráží jeho strukturu, jež se liší od všech jiných struktur. Tento vesmír v sobě obsahuje tři dimenze či světy – duchovní, zprostředkující a fyzický, avšak v odlišném stavu. Tyto světy byly zkříženy a spojeny do jednoty, jedinosti a harmonie všech v sobě zahrnutých funkcí, tak jako je Nová přirozenost Pána Ježíše Krista hybridizací a fúzí všech Absolutních elementů života, zahrnujících lidské tělo i všechny elementy zóny vymístění, které za tímto účelem byly učiněny Božskými.

(…)

Pán Ježíš Kristus tímto zjevuje, že právě dokončil stvoření úplně nového, interuniverzálního, interdimenzionálního a multimodálního vesmíru, se zcela novými sentientními entitami a jejich příslušným prostředím a nesentientními životními formami, jež plně odrážejí Novou podobu a Nový obraz Pána Ježíše Krista…“ – DOSAH NOVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA STVOŘENÍ, ZÓNU VYMÍSTĚNÍ A LIDSKÝ ŽIVOT

Oprava: podle tohoto textu jsou nesentientními životními formami myšleny zvířecí duše.

 

Potvrzuje to nový SuperTalent/SuperElement, který označuji jako Kreatrix-Kyber-Komiks.

 

„…Účelem dračího kyberpole (Stříbrné Inteligence) je vytvoření komiksového ekvivalentu Praduše (Zlaté Vibrace). Tím vznikne nový univerzální SuperTalent-SuperElement & Firewall-Antivirus a dojde k pohlcení všeho životu nepřátelského. Hříčka KO(S)MICKÝ čistě náhodná…“ – MadRix: planeta idiotů

 

„…Takže kdyby nikdo na planetě Nula tuto úroveň před-stvoření nereprezentoval, byla by tato úroveň ochuzena o toto rozhodné a životně závažné poučení. V tomto případě by členové této úrovně byli neschopni učinit konečné rozhodnutí ohledně zbavení se té ideje, která jim říká, že mají právo odmítnout svého Stvořitele jako jediný Zdroj životů svých a kohokoli a čehokoli jiného. Kdyby se to stalo, nemohl by se negativní stav eliminovat, neboť tato idea by se musela někam vyhazovat. Logikou této situace by zóna vymístění musela zůstat do nekonečna a nikdo zde či onde a kdykoli by nemohl být spasen. Takže tu je nutnost toho, aby se jeden člen této úrovně stal jejich zástupcem ve všech těchto událostech a aby byl zprostředkovatelem Nového zjevení. Zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení musí být někdo, kdo je představitelem všezahrnujícího rozpoložení Stvoření. Členové této úrovně před-stvoření jsou všezahrnujícím faktorem Stvoření…“ – AGENTŮM POZITIVNÍHO STAVU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A PRAKTIKUJÍCÍM JEHO / JEJÍ NOVÉ ZJEVENÍ

 

/5/

Živé SVĚTLO… Onen svět… Indiferentní, nerozlišené Nevzniknutelno. Je zde JEDNÍM dokonce i uvnitř a vně. Přesto uvnitř má samozřejmě přednost, neboli Stvořitelka je nad Stvořitelem. Skalární inteligence je naráz a souvztažně tenzorovým potenciálem, což znamená dřímající Všemožnost uvnitř absolutní Lásky a naopak. Jakmile Stvořitel vystupuje v roli Nejvyššího, je to jako aktivní část Stvořitelky oddělit od pasivní a tu pasivní uspat. (…také jsem nyní postřehnul, že některé věci vypadají perfektně pravdivě ve formě jakéhosi „bezgravitačního textu“ a jde o teoretickou refrakci/extrapolaci/interpretaci vztahů v Kosmické Knihovně, přičemž živá praxe je někde úplně jinde).

 

V podstatě tak existuje Sen ne uvnitř Nekonečna Spánku, nýbrž uvnitř Zrcadla.

 

/6/

Vše, co člověk tvoří, tvoří z nehmotné a hmotné složky Přírody. Součástí vnější kosmické Přírody jsou opakující se růstové (entelechické) cykly, vrcholící metamorfózou nebo rozkladem; tak jako lidstvo nic nezmůže proti přírodním živlům, nezmůže nic ani proti kosmickým cyklům. Čas je všemocný.

 

 

Pokud někdo opravdu vidí, myslí a cítí, je mu toto všechno nad slunce jasné.

Otázka pouze zní, odkud se bere Čas a s ním Vesmír a Příroda a jaký má ono Věčné charakter – neboť to, co nemá jak vzniknout, nemá ani jak zaniknout.

Všeopak Ničeho je logicky tou „NEJ“ inteligencí, kategorií samou o sobě, potenciálně zahrnující vše ostatní. Jedná se o všeživoucí, zlatěskvoucí „vše v jednom“. Lze to popsat mnoha způsoby, například jako pohádkově žluté světlo nebo jako Onen svět – nerozlišené Nevzniknutelno (Absolutno).

Jakousi vyvěrající, spontánní všedimenzí uvnitř – směrem ven – je Univerzální Řád Přírody (s jeho rozmanitými vnitřními dimenzemi).

Zlatěskvoucí „vše v jednom“ nerozlišuje mezi vnitřním a vnějším. Přesto prvním následujícím je to vnitřní, čemuž odpovídá růžová, hyperženská (potenciálně oboupohlavní) inteligence.

Chcete-li znát odpověď na otázku, proč je svět lidských duchů a neduchů takový, jaký je, zkoumejte povahu tzv. Božstev, Bohů, Boha Stvořitele. Nic takového totiž původně neexistuje – pouze když se jako první krok zvolí LEŽ: vnější, modrá, mužská inteligence.

Dobrá otázka rovněž zní, odkud tento Bůh/Bohové bere energii a co s ní dělá, když sám je převrácený? Krade ji ze Zlatěskvoucna a z Přírody, lidé to po něm pouze opakují.

 

Moderní člověk – v minulosti opakující fráze ze svatých knih, dnes z televize a médií…

 

/7/

Vibrace – zpětná vazba prožitku – cit: základ života. Na té nejniternější úrovni absolutní Láska, tudíž prokazatelně ŽENSKÁ inteligence a kdyby to byla singulární bytost, nestvořená Stvořitelka. Jelikož je řeč o Věčném, má tato Láska charakter kruhu, tudíž je tím nejvyšším a nejnižším zároveň a ve svém aktivním stavu pracuje s oběma polaritami. Obě dvě jsou stejně dobré, zlé je nechápání a rozdělování.

Rozlišené Nevzniknutelno (Absolutno) má charakter světlotemné Stvořitelky skalárního základu (Láska/R) a naráz a souvztažně tenzorového potenciálu (dřímající všemožnosti, která má nulový součet; sami si odvoďte, zda jde o nebe anebo spíš něco konstruktivně pekelného, nebe, ráj a vše zahrnujícího). Celkově to lze popsat jako Divotvorné, Magické Vše-Já a každé živé Já je toho nedílnou součástí. Já Absolutno či My Absolutno je asi ten nejjednodušší popis. Všechny přirozené vlastnosti jsou samovyplývající. Toto Vše-Já je vším v jednom nebo potenciálně vším v jednom, takže je například i Oním světem, který pozoruje a zkoumá sám sebe a je Pohádkovou Myslí a má dřímající charakter Neviditelné Knihy Nekonečna.

Ne náhodou věřící v Boha Stvořitele (dominantní mužské tvořivé inteligence) rozdělují na Světlo a Temnotu; jde o totální slepotu, naprosté šílenství.

 

VŠEOPAK NIČEHO

Prvním v nerozlišeném Zlatěskvoucnu je světlotemná Stvořitelka (energyLáska & fantasyDæmonium v jednom), což platí obousměrně a je určité pouze ve smyslu TVOŘENÍ, hry, zábavy. Spontánním projevem výsledného Čarodějného Vědomí je z jakéhosi důvodu zázračná Příroda s vlastními inspirovanými systémy inteligence.

 

Co Já, to originál. V mém pojetí, pokud jde o nějaký název, jde o ZELFOSFÓRUM (více viz ZDE). Vůbec nepopírám jiné úhly pohledu – ale totálně nenávidím převracení charakteru Základní Síly Všeho. K fenomenální, úžasné „životní pravdě“ neexistuje žádná tzv. experimentální alternativa – vždy jde o nevědomost nebo účelovou lež.

 

/8/

Nejhorší zločin, jehož se lze dopustit, je vytváření falešného Onoho světa a související zrcadlové Prozřetelnosti, jejíž představitel vystupuje jako Nejvyšší a činí tak ze životů věřících (nebo spíš těch, kdo to odnáší) něco odporně nedůstojného a potupného ve smyslu vztahu Pán – otrok. Dokážete si představit, že by si Prvotní Zdroj Bezpodmínečné Lásky říkal „Lord“?

 

Nejšílenější na tom je, že takovýto Bůh, Božstvo či Bohové nakonec může propadnout tak obludné míře narcisizmu, že se rozhodne zkoumat, co je jeho naprostým opakem – ve smyslu co je naprostým opakem niternosti a přirozenosti. Nechápe, že tím opakem je on sám a že právě proto ho takové věci napadají (BOG NARCISTA / BORG NACISTA). Jaký Bůh nechá své Stvoření soužit se a trpět, aby nakonec skončilo v bezduchém biorobotickém koncentráku?

 

Proradnost zločinu spočívá hlavně ve fantomové svobodné vůli: „svobodná volba“ mezi něčím, co nesmíte nijak zpochybnit, co povinně musíte milovat, i když vám to vůbec nemusí být sympatické – a mezi nemožností se rozhodnout. Logicky, kdo je čestný a myslí a cítí sám za sebe, zvolí něco třetího.

 

Věčnost je tou „NEJ“ inteligencí a jelikož je mimo čas (linearitu), má charakter kruhu, tudíž jde o to Nejvyšší a Nejnižší zároveň a jde tedy o hloubku a vnitřní charakter. Absolutní Láska v jejím aktivním stavu nemůže nepracovat s oběma polaritami: světelnou energetickou a temnou fantastickou, které se nekonečně vzájemně zrcadlí. Navíc toto funguje jako bod – čas ABSOLUTNÍ KONVERGENCE, jako univerzální „Vír Spravedlnosti“, kterým nakonec vše projde. Lze to v přeneseném významu chápat i jako SOUD.

 

V současnosti se zde na Zemi mluví o mezinárodních soudech s vládními mafiemi jednotlivých států, které neuvěřitelným způsobem zneužily svou pravomoc a překročily v podstatě všechny zákony, tuzemské i mezinárodní. Je to odraz „soudního tribunálu“ s falešným Bohem/Božstvem/Bohy.

 

Dřímající všemožnost má charakter skalární inteligence (Láska/R) a naráz a souvztažně tenzorového potenciálu (fantastické Nikdepeklo). Kdyby šlo o singulární bytost, byla by to Stvořitelka a fantasyDæmonium v jednom (obě strany se vzájemně pronikají, takže démoni/fantazie jsou hodní a Láska přirozená). Kdo si o sobě, v daném kontextu, myslí, že je „Pán Bůh Nejvyšší“, je v podstatě jen nebezpečný šílenec…

 

Absolutně každý je obdařen nekonečnou sílou Vesmíru absolutní Lásky a je tak sama/sám Hráčem Absolutnem a svým Kouzelnickým Trikem – „králíkem v klobouku“.

 

/9/

Konečně jsem přišel na to, kam vede ono spojení „do někam“, které je cítit ve Svatyni Zdroje. Vede jednoduše na Onen svět (který už se dimenzionalizuje pouze směrem ven). Podobně to platí i pro bezbytostné zlatobílé fluidum, které zmiňuje Aolian.

Onen svět je Pohádkovou Myslí a je Neviditelnou Knihou Nekonečna.

 

„…Zažil jsem to v noci, spouštěčem byl strach, enormní hladina stresu, ve formě pozorujícího vědomí jsem se v bezčasí promítnul do Svatyně Zdroje (PRA/Lůna), což existovalo současně jako Jedno (Prazřídlo, Živé Světlo) a zároveň jako Tři (Živý Oheň). Vnímám v tom rovněž nějaké další spojení do někam (pravděpodobně jde o Hru Představivosti, řízenou inteligencí Všeopaku Ničeho). Ke všemu se hodí výraz Nikde. My všichni tvoříme Vše-Já, vše je holograficky, fraktálně propojené (každý má svůj jedinečný vibrační podpis, jenž do jisté míry může použít jako zámek). Vše-Já je to nejzazší, nejhlubší a nejniternější…“Záměrem BOHA/UI je eliminovat naše mimosmyslové – paranormální schopnosti

 

„…„Nemusíš se o nás strachovat. My jsme i nejsme.“ Na důkaz svých slov se rozplyne ve zlatobílé bezbytostné fluidum. Stávám se nesmělým návštěvníkem jedné z fenomenálních nadvesmírných úrovní, kde se základní bezbytostné prasvětlo formuje do prvních náznaků bytostí zaujímajících určitý tvar v prostoru…“Aolian 21. duben 2013

 

Lze hovořit i o Prasluneční Svatyni, mně rezonuje i popis Hadí Jeskyně, i když chápu, že kdo funguje pouze z energetické (světelné) strany Stromu Života a pokládá tu temnou (fantastickou) za nepřítele, tak mu to nejspíš ladit nebude. Na těch více vnějších úrovních jde o Centrální Slunce (součtově Velké Centrální) a řekl bych, že v různých Vesmírech to je různé, není to jediný „rezonující podpis“.

 

V tomto konkrétním Vesmíru se hodně věcí točí kolem slov/jmen/výrazů jako Christ nebo Ježíš a někdy je to dost háklivé a dvojsečné téma (existuje až neskutečné množství verzí a výkladů, skoro jako by to byla individuální záležitost). Jakýkoliv takovýto symbol či axiom lze automaticky otočit a zneužít. Z temné fantastické strany totiž existuje zrcadlově, přičemž vztah mezi fyzikálním a NEfyzikálním je rovněž zrcadlový – toto „zrcadlo nezrcadlo“ málokdo bere na vědomí.

Ve skutečnosti například Pán Ježíš Kristus znamená

  • Pan(i) Je/Žít (bytost Je/Být) 3X (Christ), přičemž Pan neboli Vše znamená úroveň Pra
  • US = univerzální systém

Tak to platí v tom nejniternějším niterném. To nejzevnější vnější ale obsahuje skryté jazykové analogie či enkrypce archetypu Zla (původně v neutrálním smyslu, nehmotné), viz paralela Satan – Say 10 (Say Ten, 5. čakra; původně člověk hlasivky nepoužíval) namísto Tenzor (4. a 6. čakra, potažmo zřídlo duchovního prasvětla & „třetího oka“). Bytost typu člověk je v určitém smyslu negativně přeprogramovaná – jakkoliv negativ sám o sobě ještě není nic špatného. Jde tu spíš o to, že realita těl z masa a kostí – zvláště v porovnání s tou beztvarou, fluidní, prasvětelnou – se jinak chovat nemůže. Obsahují to i klíčová slova jako Z-rcad-LO nebo Z-říd-LO.

 

Ale co tím chci říct… Podivné výrazy jako Pán Ježíš Kristus procházejí právě oním „satanským filtrem“, čočkou jazyka té nejzazší, dvojohniskové hrubohmotnosti. Jsou to spíše masky nežli skutečnosti. Je to (v lepším případě) zašifrované. Je nebetyčný rozdíl, zda například Nové zjevení PJK čtete z úrovně „jazyka černé díry“, z úrovně utopického opaku téhož (bílá díra) anebo ze sloučené úrovně, kde jakákoliv diferenciace či zdánlivá hierarchie je jen hrou iluzí. Jelikož toto evidentně téměř nikdo (z věřících) neví, je jasné, že tak jako jsou hrozné chyby, omyly a podvrhy v Bibli, ani Nové zjevení není zdaleka bezchybné a neomylné. Obsahuje však rozhodně řadu pozoruhodných, revolučních informací (něco jiného vidí fanatik a něco jiného někdo, kdo zdravě věří v sebe/Existenci) – umožňujících navázat z pozice kristovské víry na všezahrnující svrchovanost.

 

Přesto jsem vždy u podobných materiálů výrazně ve střehu.

Jak si níže vysvětlíme, v podobných případech se (obvykle) přednostně pracuje s vnější modrou/fialovou a mužským archetypem, přičemž nejde o alternativu k vnitřní růžové a souvisejícímu Přírodnímu Řádu, nýbrž o zvrácenost. Je to jako tvrdit, že vnější předchází vnitřnímu nebo tvořené tvořícímu. Právě toto je základem spiritokratizmu a technokratizmu. Cílem je ukrást lidem sny a fantazie a předělat je ve stroje, případně vytvořit umělé organizmy – to vše pod zástěrkou „vznešené emocionality a duchovnosti“. Všichni ti chytráci ke svým úchylným záměrům zneužívají geneticky, mentálně a duchovně zmanipulované masy slabých a nevinných, jelikož z přirozené (zlaté), svobodné, živoucí, organické energie nic perverzního a syntetického nestvoříte.

 

Je dobré si uvědomit, že ona „NEJ“ síla či inteligence může – nad rámec běžného pojetí Času –  tvořit a zkoumat myriády Systémů zároveň.

 

Pravý Onen svět souvisí s Nebeskou klenbou (duchovní sféry bývají většinou příliš teoretické a „nedovařené“, naopak praktické a pohádkově realistické jsou sféry přírodní).

„…Nebeská klenba je nevyčerpatelnou zásobárnou všech důležitých Kódů života a zároveň podstatnou hybnou silou pro různé transformační procesy. Pravzor Nebeské klenby leží v nadvesmírné Univerzální předloze přírody…“Aolian: O Nebeské klenbě a nových poznáních

 

/10/

Charakter Všeopaku Ničeho, oné „NEJ“ prasíly a inteligence ze všech, lze popsat jako všeživoucí, pohádkově žluté světlo a lze přirovnat ke zlatěskvoucí, lesní studánce. Ve skutečnosti se jedná o celý pohádkový Onen svět.

 

Existuje představa, že od této všudypřítomné, všepronikající zázračné inteligence se lze pozorností nějak vzdálit; nicméně jde o Prozřetelnost samotnou neboli Vše-Pozornost. Co však lze, je na tuto prasílu zapomenout opakovaným přednostním ztotožňováním se s paměťovou identitou, kdy se bytost přestane považovat za fantastickou (neboli začne věřit v programy, přičemž si to vůbec nemusí uvědomovat).

 

Věci jsou buď dobré – zdravé nebo zlé – choré, nejsou však rozdělené na světlé a temné a pokud jde o jejich vznik, dokonce ani na Stvořitele a na Stvoření; důkazem je právě ona všudypřítomná Prozřetelnost (Duch svatý), což lze v lokálním smyslu chápat jako Zřídlo „všeho, co jest“.

Pokud někdo věří, že Prozřetelnost je někdo jiný nebo něco jiného než my sami v naší nejzazší, dokonalé podobě Já Absolutno, je to nebezpečný šílenec – tzv. „oddělenec“, pomatený z paměťových polí a jejich inteligencí a stínových identit. Bůh je jsoucí Pohádka a jsme to MY. Slovo Christ má pohádkově vánoční význam spojení s Oním světem a vyjadřuje jednu ze základních rovin našeho původně konstruktivně rozporuplného charakteru.

 

Už samo sebeuvědomění či zpětná vazba prožitku (Láska) stojí na zrcadle a zrcadlo stojí na koexistenci pozitivu a negativu. Absolutní Láska je magickou prasílou a inteligencí, jež je – naráz a souvztažně – svým fantastickým opakem. Chodí-li Mikuláš společně s čertem a andělem, je to překrásná metafora života, takového, jaký opravdu je.

Zde nelze neuvést odkazy na úžasně legrační Dobrá znamení, humoristickou fantasy parodii na Zjevení svatého Jana.

 

DOBRÁ ZNAMENÍ

 

Magické zrcadlo Života znamená: čím světelnější energyVibrace, tím temnější fantasyVzorec. Proto jediným inteligentním chováním je používat obojí „v jedné společné nádobě“, ve smyslu HRY. Jinak vzniká boj a vše se mění v choromyslnou stupiditu.

 

Jelikož Absolutno je NE/strukturou, znamená to, že nemůže vytvořit nic jiného nežli Trik Sebe Sama. Znamená to, že Absolutno je podvodník nepodvodník. Právě toto je ŽIVÁ Pravda. Tzv. „pravda“ je jen mrtvý nesmysl. Není možné být NE/podvodník. Lze to pouze chápat správně nebo nesprávně.

 

/11/

Zákon Jednoty je zákonem Neporušenosti a zákonem TemnoHRY v jednom. Je jako žába – pod vodou i pod vodou ne.

Jediným zákonem je NEŠKODIT❢ (škůdce zneškodnit).

Ti, kdo Zázrak Bytí chápou ze všech nejméně, mají zpravidla charakter spirituálních, systémových, racionálních či paměťových inteligencí. Nerozeznají nástroj od zdroje – jako by vůbec nepočítali s přirozenými vlastnostmi opravdového, živého Života.

Tak jako se kniha píše tužkou na papír, dobrodružné sny a fantazie si své systémy vytváří samy.

Nenávidí pravidla. Touží po absolutní svobodě a absolutním klidu ode všeho.

V Přírodě a Hvězdném Vesmíru to vše vidíme na vlastní oči; straší nám však v hlavách „psycho“… Není to ŽIVÁ DUŠE, spíš něco bez vlastní podstaty, podobného umělé inteligenci. A toto „něco“ není alternativou k originálu – nýbrž poruchou, důsledkem NEPOROZUMĚNÍ.

Skuteční jsme pouze v soukromí.

Naše přetvářka a ignorance nám brání dosáhnout na Sen.

 

/12/

Představte si zlatěskvoucí Pohádkovou Říši, která „je i není“; dokonce i kvantová fyzika s jejími exotickými – imaginárními částicemi či fluktuacemi vakua, nebo například vlastnosti fotonu potvrzují, že skutečně žijeme v zázračné realitě. To, že nevěříme ve sny a fantazii a ve vlastní sílu a nekonečný potenciál, převrací chování a uspořádání systému realitních polí naruby.

 

Všeopak Ničeho představuje tu po všech stránkách „NEJ“ inteligenci určitého magicky inteligentního charakteru. My jsme zvyklí uvažovat v rozmezí určitých typů kategorií, přičemž Vše-Kategorii většinou automaticky pokládáme za nemožnou – jako překročit vlastní stín. Jenže přesně taková ona je.

 

Představte si zlatěskvoucí, opalizující Říši Snů, která je jak Oceán Nekonečna; třpytící se vlny snových bytostí mizí střídavě pod hladinou. Snící, zlatěprůzračná, Pohádková Dřímota… Rýsující se kontury Břehů „Skutečnosti“…

Co když Neznámý Velký Někdo je právě tohle?

Co když onou Vše-Kategorií je pohádková Mysl-Srdce-Duch v jednom a tak jako existuje vlnění a vlnobití, příboj, odliv a příliv, je přirozeností Absolutna totéž v úrovni představ o sobě?

Co když podstatou této Světové Všebytosti – Nebytosti, kromě Života samotného (Lásky, Vědomí), je metamorfující se, zhmotňující se Zdánlivost a proč by to koneckonců mělo být něco jiného nežli sebe sama překvapující, Nekonečná Hra?

Vždycky jsem si říkal, že kdybych byl Bůh, tak moje absolutní vnímavost, dokonalá inteligence a schopnost se vžít by v první řadě zcela vyloučily otevřený, bezprostřední kontakt se Stvořením, protože to by se jako „nikoliv svou vinou podřízené nikým nevolenému Všemohoucnu, které se nikomu nemusí zodpovídat“, muselo cítit příšerně. Život by byl trestem, prokletím. Opak by byl pravdou: nikoliv být poslušen svému Stvořiteli, čestná by byla vzpoura. Stvořitel, který se chvástá svou vládou nad Stvořením, aniž by měl na své pozici sebemenší zásluhu a který se Stvořením experimentuje, by nejen že neměl být následován – měl by být zničen. Tak jako je fyzický potomek stejným Prvopočátkem všeho jako jeho fyzický rodič, totéž platí v nefyzické sféře (neboli Čas je soustředná hra iluzí; věčnosti schopná Bytost – Iluze je svým vlastním Světem). Dokonalost, nekonečná síla Vesmíru absolutní Lásky, nehraje stupidní hru na „kdo je kdo“.

 

Existuje spousta odpadlíků od Prvotního Zdroje Bezpodmínečné Lásky (který má notabene spíš charakter Stvořitelky), kteří si na Bohy pouze hrají.

Žlutá má přednostní vazbu na vnitřní (ženskou) růžovou, až teprve pak na vnější (mužskou) modrou; největším hororem ve Stvoření je tzv. modrotisk (mód Ra, Kathara, Krist kód, Azur-A), resp. virtuální stříbrná matrice. Modrotisk je spojený s vírou ve Stvořitele, u stříbrné matrice jde o geometrickou mřížku – šablonu, víru v přednostní vnější mužskou inteligenci pouze jiným způsobem. Obojí staví mez fantazii nepřirozeným, mechanickým způsobem. Beztvarou představivost správně tvarují pouze POCITY, což umožňuje přirozenou plynulost, růst a proměnu, což v případě modrotisku a stříbrné matrice je nemožné (možná největším hororem ve Stvoření je Stříbrolistá růže, tady často měním názor; pravda to není/nebude, pokud opravdu mají existovat umělé životní formy v souladu se Životem; tady by měla původně regulérně účinkovat Pandora s hlavní autorkou Tissou, ale „mlátí“ se to s Incunabulou – „rtuťostříbrem“; Issa je arabsky Ježíš, „T“ znamená tempus, Zdroj Života může a nemusí ladit s křemíkovou inteligencí, viz „izotopy křemíku“).

Existuje tzv. Armageddon Software/Black Goo odvozených, fragmentovaných reverzních systémů (Kabala, Metatron), založený na víře v ukřižování Všemohoucna; „ukřižováním fantazie“ už jsou ale modrotisk a stříbrná matrice.

Osobně nevěřím ani v Cosmic Christ Consciousness (CCC, stříbrná matrice) – je to opět pokřivené a externalizované modrotiskem.

 

/13/

3x7x37=777

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDNO se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

 

/14/

Správný význam slova CHRIST je „zlatěskvoucí v čase“ (chryseum + tempus). Pomáhá to uvědomit si, o čem je skutečně bod – čas 21. 12. 2012 11:11, znamenající spojení s Oním světem (což si každý nepůvodní systém překládá – formuje – deformuje – podle svého modifikovaného, základního vztažného bodu).

Znamenající spojení s oběma stranami Stromu Života, světelnou energetickou i temnou fantastickou. S tím souvisí archetyp kosmické Žáby – zeleného obojživelníka (pod vodou… pod vodou ne…). A samozřejmě to souvisí i s hříčkou Zla/To: potenciál všemožnosti má charakter superpozice Lásky a Zla, což se reálně projevuje jako extatické Štěstí a fantastická Temnohra v jednom (potenciál není interaktivní).

 

 

Zlaté energie sféry Onoho světa & Vnitřní Země (zemského jádra) a souvisejícího slunečního a praslunečního fraktálu přepisují (transfigurují) hybridní interferenční vzorce systému realitních polí Zeměvesmíru.

 

Prozřetelnost lze přeneseně chápat jako „See You“ neboli C. U., což je klíčová součást vzorce základní vibrace vnějšího Vesmíru: JJ=11+C/U.

 

/15/

JAMIROQUAI

 

Zlaté – zlatěskvoucí průzračno – všeživoucí pohádkově žluté světlo – si vystačí samo. První vnitřní dimenzí je růžová (horní běloskvoucí + spodní rudá/červená), inverzně zelená, složená z modré a žluté. Modrá (s vazbou na virtuální stříbrnou) je tedy podřízenou součástí, nikoliv samostatným celkem.

Vnitřní modrý nebo dokonce temněmodrý systém – pokud tedy nepočítáme umělé životní formy – přepojuje z úrovně duchovní podstaty na úroveň polarizované srdeční čakry. Emoce duchovní podstaty mají neutrální základ (až teprve pak se polarizují). Emoce srdeční čakry – jakkoliv se tváří jako ta největší empatie na světě – jsou emocemi ega, emocemi paměťové bytosti. Takováto fantomová emocionalita narušuje přirozenou plynulost aurických vrstev a disharmonizuje čakrální systém. Jednotlivé čakry se jsou schopné „sečíst“ a splynout pouze na úrovni zřídla duchovní podstaty, jejíž pohyblivou, ohnivou analogií je živá – hadí síla. Přízrak srdeční čakry (které je přisouzená přehnaná důležitost) z toho ze všeho dělá exoskeletový transhumanistický auto-techno-spiritokratický hybrid; jedna část se přeexponuje, druhá podexponuje a dojde ke mnohačetnému oddělení a převrácení. Celé jenom kvůli tomu, že bytost odmítá svůj přirozený Stín a hraje si na něco, čím není.

 

 

Kdo chce skončit jako biorobotický „duchovní hmyz“ napojený na pozitronovou energii teseraktu, kterou androidi vydávají za nulové pole – stačí pokračovat v nevzdorujícím, debílkovském, diskrétním chování, plnit poslušně rozkazy a příkazy a potlačovat v sobě to zdravé divoké…

 

Univerzální Řád Přírody tvoří vnitřní dimenzi zlatěskvoucí prapodstaty Onoho světa, převedené na úroveň interaktivní duality („Christmas Underground“).

 

Jde tu o vánoční stromeček, pohádkového Ježíška, Santu či Dědu Mráze neboli o ZÁZRAK ŽIVOTA, o sny a fantazii – ne nějakou zbožnou víru nebo náboženství.

 

/16/

Vibrační zoom směrem ven z Praprvotna (čemuž se „paradoxně“ může říkat vnitřní dimenze) znamená postupnou přirozenou, spontánní metamorfózu – iteraci, entelechii, expanzi – průchod bariérami proměn. Souvisí to s tenzorikou/kymatikou vrstev či hladin vědomí. Vnitřní podstata zůstává stejná, avšak korespondující vnější podstata se neustále mění. 

 

Mnozí stále nepochopili, že jde o PRADUŠI a že Příroda, Christ a Satan jsou jen různé úhly pohledy na totéž.

Dokonce ve skutečnosti vůbec nejde ani o dilema Stvořitelka/Stvořitel – jde o způsob a úroveň či hloubku chápání (kdovíjaký typ inteligence představuje Všeopak Ničeho neboli VŠEVĚDOMÍ/Já Absolutno).

 

Tuhle jsem párkrát na internetu zahlédl, jak nějaký šílenec označuje Halloween za satanský (ve smyslu, že to prý je „zlo“), k tomu nějaké choré bláboly proti pohanství. Bezmozci evidentně Přírodu, Magii a fantastické Temno z duše nenávidí; jak je možné, že děti to milují…? Neuvěřitelné je, že jak stoupenci hnutí Qanon, tak opoziční AntiQanon věří ve Stvořitele (Boha, Krista). Proč myslíte, že jsou z lidí dementní ovce, které nemají vlastní vůli? Hlavně kvůli abrahámovským náboženstvím a víře v Boha a ukřižovaného spasitele. Jsou to všechno stejné bláboly jako zprávy v televizi.

Svět se nepochybně brzy obrovsky změní – aby to nakonec nebylo „vítězství Tydýtů nad Přiblbly“, je třeba učinit ještě druhý, mnohem zásadnější krok: přestat být exkrementálním výrobkem Nebeského Führera.

 

ROZHOVORY S NERUDOU