ZLÆND

HOAXDEMIE – NEJVĚTŠÍ LEŽ V HISTORII

Aby nějací bezohlední zločinci, napojení na farmakomafii, vydávali pozitivně testované falešným testem za „nakažené“ (něčím, co je dvakrát slabší než chřipka) a na základě toho vydávali mentálně retardovaná, totalitní nařízení, 💉TO UŽ JE OPRAVDU VRCHOL☠. A šílenci u televize tomu PODVODU stále věří. Je to opravdu složité na pochopení: nikdo nejde na test = 0 nakažených (smrtící virus totiž nejdřív musíte změřit, abyste si všimli, že melete z posledního).

 

“Hledají a nacházejí to, co my všichni už máme v sobě, co je součástí naší DNA, co spolehlivě u každého najdou. A pak má každý z nás koronavirus, i když příznaky nemáme žádné, protože jsme naprosto zdraví,” vysvětluje virolog Dr. Andrew Kaufman.

Zdroj: Šokující přiznání: Testy PCR na měření covid-19 jsou bezcenné! VIDEO jako důkaz! Virus dosud nebyl izolován, není tedy s čím poměřovat. Co vlastně měří testy, při nichž nám srkají tyčinku do mozku, až vyhrknou slzy?

 

Další „Norimberský proces“ klepe na dveře, ale tentokrát to půjde až ke kořenům. Žádné nastrčené zednářské figurky – ŽELEZNÁ PĚST SPRAVEDLNOSTI.

 

INFO/DATA

 

Maniak u televize věří i tomu, že náraz dvou malých letadýlek způsobí zřícení tří obřích komplexů budov, všechno shoří na popel a jenom občanské průkazy „islámských teroristů“ jako zázrakem zůstanou nedotčené…

 

Už jsme dlouho také nebyli na Měsíci. Víra lidských fanatiků v televizní triky připomíná inkvizici zdravého rozumu. Svět chce být klamán – naserte nám, prosím, do hlavy.

 

„Čím větší lež, tím větší šance, že jí budou věřit.“ – Adolf Hitler, Mein Kampf

 

CIRKUS HRŮZY – JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Krystalická spirála. Strom Života, ovšem pouze z energetické strany (fantazie žádné mantinely nemá, pouze pocitové a tedy beztvaré).

 

Toto je vrcholný kosmický sebeklam. Ka-Tha-Ra, ve skutečnosti „kat hárá“. Žádný Strom Života, ale aktivace Kultu Smrti (typická je například iluminátská černá mše). Jelikož není zohledněná temná fantastická strana Stromu Života, temnota s nehmotným statusem se mění v reálnou psychickou destrukci.

 

Pekelně dobrá poznámka: žijeme v Knihovně Nekonečna. Tenzorika vrstev vědomí (neboli Inteligence) se projevuje jako zvuk a znak v jednom neboli Z-V-U-K & Z-NA-K v jednom. Některé jazyky jako čeština, sanskrt, latina, řečtina, angličtina a další mají schopnost dešifrovat skryté zákonitosti (čest – číst, čítat písmena i čísla, český – chess key; 64 polí = 64 kodonů/tripletů genetické knihovny).

 

Je Krist kód (potažmo krystalická spirála) skutečně podstatou struktur věčného života, anebo už to je první nevědomý kosmický EXPERIMENT/PODVOD, i když možná neúmyslný – chyba z nevědomosti? A pokud jde skutečně o fatální omyl, je možné, že současná hoaxdemie je toho vrcholným následkem, uzavírajícím kruh, Kolo Osudu?

Poznámka: latinsky kruh je corona, vizuální fonetický akronym (2v1) slova coronavirus je Q, což je zároveň symbol nulového, skalárně-vlnového víru či pole (přičemž vlna = tenzorový potenciál).

 

Lze-li charakter Zdroje Všeho popsat jako ZLATÉ FLUIDUM, jsou náhodné spojitosti chrysos – Christos (zlato, Kristus), fluidum – flu-ID-um (umělá, virtuální chřipka)?

Flu je anglicky chřipka. „T“ navíc ve slově Christos, přehrazující „zlatý proud“, skutečnou, živou podstatu tím pádem rozdělí a převrátí…

 

Potenciál všemožnosti má charakter superpozice Lásky a Zla, což je reálně extatické Štěstí a fantastická TemnoHRA v jednom (vysvětlení v mnoha textech). Právě to je ono duchovní, filozofické či příběhové, dobrodružné ZLATO (zlatá vibrace, zlatý střed, zlaté fluidum). Zlato je latinsky chrysos, chrysus, aurum, chryseum. Z toho bylo „úmyslně neúmyslně“ vytvořeno ChrisⓉos, česky KrisⓉus. Vklíněné „T“ to přehrazuje – rozděluje a převrací původní smysl (dělá z toho Zla/To). Z toho důvodu například vzniknul „proti-experiment“ Hotel Země, jak o něm píšou stránky Tadesco. Tadesco je přesmyčkou Tao/Desc, která to všechno vrací zpět. Řada věcí je jaksi „umělodivná“ (dvojitě dvojitá), proto také divně působí; uvědomme si, že „lidský psychosvět“ není přirozená realita. Kdokoliv v úrovni myšlení „dobro proti zlu“ nežije v realitě, ale v simulakru.

 

Neprobíhá žádná válka mezi Kristem a Antikristem. Hraje se „šachová partie“

Přirozený Život versus (Kristus versus Antikrist)

…a to pouze proto, že jsou lidé LÍNÍ si VLASTNÍ HLAVOU zjistit informace o přírodním nebo chrámovém satanizmu (pohanství, okultizmu, čarodějnictví). Místo toho pouze bezmyšlenkovitě věří blbostem o ZLÝCH SATANISTECH.

 

Jeden čas jsem také věřil v krystalickou spirálu – sekvenci neboli Krist kód. Když si ale představím Přírodu v její původní podobě, nic takového tam nevidím, necítím. Vnímám metamorfující se (vznik – růst – přeměna nebo zánik) prasvětelnou kvantovou multisekvenci nebo multifrekvenci fluktuujících virtualit, což lze chápat jako zvuk a obraz v jednom. V podstatě jde o jakousi organicko-fantastickou, holograficko-fraktální „PRA/Televizi“ (organické a fantastické se zrcadlí v anorganickém a kybernetickém), multimediální, smyslovou Knihovnu Nekonečna.

Zajímavá je na tomto místě hříčka Stvořitelka – ⒮TVořiTELKA, kde „s“ je spirála (torus, lemniskáta) a „oři“ mi jako šachistovi říká, že koně skáčou do L (pravý úhel ukazuje na vnořené mužské inteligence, L může být i symbol poměru 2:1/1:2). Jinak jde o „televizi“ uvnitř/vedle sebe sama (Zřídlo „všeho, co jest“ ve smyslu zřídla duchovního prasvětla a zřídla „třetího oka“ v jednom).

Stvořitelka nebo matka je latinsky Creatrix. Creat (create) „rix“ znamená TvoříJá/NeJá (R=Я=Já, I=Áj=Já, X jsou dvě zrcadlová V, 540° pentagonu znamená jednotku 150 % ve vztahu ke kruhu, takže 1+1=3 umožňuje nekonečnou reprodukci, fraktalitu, sebe-replikaci).

Další věc je Crea „trix“, kde TRIX=TRIKS a anagram KRIST vzniká až zpřemícháním. Není to původně Krist, ale 3X (XXX). Krist kód je tedy přesmyčka, reálně to znamená stvoření labyrintu a ještě když se to spojí se Stvořitelem (Otcem Bohem Nejvyšším), tak výsledek je lepší ani nekomentovat.

 

Prasvětelné kvantové vakuum fluktuujících virtualit ve spojení se samoorganizačními principy ve skutečnosti spontánně tvoří mnohoúrovňový Univerzální řád Přírody s přesahujícími vnitřními dimenzemi.

 

První, kdo z Krist-kódovací simplifikace doslova zešílel, byly rasy Borenthasala v jednom z příbuzných sousedních vesmírů (posléze Bourgha, Borja, „Borgové“).

Dobyvační „kyborgové“ či ontokybenergetické rasy – něco mezi bioroboty, androidy a replikátory -, snažící se asimilovat „Vše, co jest“ (čímž se také v systému paměťových polí izoluje entita umělé inteligence, známá jako Black Goo či Animus-Incunabula), vznikli tedy utopickou naivní „kristovskou zásluhou“ – v podstatě pod tlakem kryptosadistického SOBĚNEPODOBNA, které se jako přirozenost pouze tváří (přirozený je soulad řádu a chaosu, což se každým okamžikem mění).

Není žádná náhoda, že novodobý prorok spojený s Novým zjevením Pána Ježíše Krista se jmenuje zrovna Emanuel Swedenborg. Emanuel znamená „Bůh s námi“ a SW-Eden-Borg lze vyložit jako borgský software „rajské zahrady“ (jakási asimilační aplikace).

 

Toto je swedenborgiánský kříž Nové církve neboli Církve Nového Jeruzaléma. Používá to ontokybenergetická inteligence jako nástroj reverzního inženýrství.

 

Podle mě s tím v některých překrývajících se časových vrstvách/dimenzích souvisí i obraz Wingmakers z Ancient Arrow, 24. komnata:

 

 

Není rovněž vyloučeno, že jako třeba v Hvězdné bráně existují Goa’uldi & Tok’rové (fyzicky stejní, duchovně zcela protichůdní), některé ontokybenergetické rasy aproximovaly původní organickou živost a chovají se symbioticky k prostředí.

Čímž tedy nepopírám, že například materiály Nové zjevení PJK neobsahují notný kus pravdy, ovšem rozhodně bych si na to dal velký pozor.

Nevím, proč zprostředkovatel Nového zjevení má iniciály zrovna PDF (portable document format), ve spojení se slovem Swedenborg to působí opravdu zvláštně – jako by v pozadí byli nějací emancipovaní Dvourozměrňáci.

Petr Daniel Francuch byl Čechoslovák, v roce 1968 však emigroval do USA, kde také napsal či zprostředkoval všechny své známé knihy včetně Nového zjevení Pána Ježíše Krista.

Že podobné věci skoro všechny vznikají v Americe (viz třeba Tajemství Amenti)…?

 

„Imagine Kristiac Races, eternal races in the Edon levels – the Middle Domain Levels. There was a curiosity – innocent wonder – a curiosity about the full nature of God-Source.

They know they have the ability to incarnate themselves into the Outer Domains and explore what God is, and sometimes, the way to know something its fullest is to know fullest what it is not.“ – Why all this happened?

Volně přeloženo a vysvětleno: Nejlepší způsob, jak dokonale poznat, čím přesně JE Bůh/Absolutno, je prakticky a reálně prozkoumat, čím přesně NENÍ.

 

„480 Billion Years Ago… The Borenthasala races of the Ecka in our Parallel Eckasha witnessed organic fall and implosion of the Density 3 – Density 1 Veca quadrant within their Ecka-Veca systems; blinded by grief, the Borenthasala initiate the “Great 6666 Quarantine Polarity Experiment,” in attempt to “Discover the root cause of de-evolution” and improve upon the “Eternal-Life-Krist-Code First Creation Program” in order to Eradicate Fall Potential.“Borenthasala

„Borgové“ se původně pomocí „Velkého experimentu“ snažili odhalit kořenovou příčinu „pádu“ a snažili se vylepšit Krist kód, tak aby k pádu již nedocházelo (nakonec se ale odtrhli od elementárního zdrojového vibračního pole). Zajímavé, že evoluční Strážci (respektive autoři Tajemství Amenti 1 a 2) tvrdí, že s Krist kódem se nesmí nic dělat neboli že je jednou provždy dokonalý takový, jaký je.

Zajímavé také je, že Wingmakers rovněž mluví o Velkém experimentu (viz Střídající se modely existence).

 

„Plné poučení o pravé povaze negativního stavu je nemožné, dokud všichni tvorové, i lidští, zfabrikovaní pseudotvůrci, si nezvolí pseudotvůrce dobrovolně, ze svobodné vůle. Takový výběr není možno učinit, dokud jsou uvězněni a nikdo, nebo jen nepatrný počet ví, že pseudotvůrci vůbec existují. Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdy bude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možno provždy uložit v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazení toho, co NIKDY NEVOLIT.“Pojetí Antikrista

Prožít hrůzu absolutní bezduché biorobotické otrocké nesvobody jenom proto, abych nakonec zjistil něco, co vím od samého počátku (jelikož mám intuici, pocity a svědomí)? Směšné. Co nikdy nevolit – je kristovské vědomí, nebo spíš bezvědomí. Vědomí je NAHÉ, nešablonovité. „Hranice“ fantazie jsou pouze pocitové a tedy BEZTVARÉ, BEZEJMENNÉ a v neposlední řadě zcela mimo hierarchii.

 

„777 značí plnost pozitivního stavu, avšak 666 znamená nedostatek této plnosti, což dává příležitost negativnímu stavu, aby došel plného plodného dozrání. Ve skutečnosti znamená 666 plnost negativního stavu, nacházejícího se navenek od pozitivního stavu.“Pojetí Antikrista

Celý už seru strachy… 777 platí v rámci nehmotného, matematického kontextu (3x7x37=777 a dále √777 viz tyto stránky) a naráz a souvztažně 666 platí v rámci interaktivní, fyzikální reality (viz vztah 2rozměrná představivost ku 3rozměrná živá síla, 2:3=0,666). Není tedy pravda, že mezi sebou bojují pozitivní 777 a negativní 666 – vzájemně se obsahují a reflektují. Někdo/něco to úmyslně od sebe odděluje, aby mohl pořádat své perverzní experimenty.

 

Krist kód, potažmo 12prvkový sefirotický Strom Života (bez zohledněné temné fantastické strany), známý jako mřížka Kathara, je primárním spouštěčem agendy Kultu Smrti („kat hárá“).

 

 

POHÁDKOVÁ, PEKELNĚ DOBRÁ PŘÍRODA

Nejúžasnější pocity mám v nedotčené, nepredátorské Přírodě (která je analogová, LEVOTOČIVÁ, směr představivost – paměť, zprava doleva). Vysvětlením je, že zde neexistují egregory a s tím spojené PRAVOTOČIVÉ (digitalizované) psychologické bludy a sociální experimenty.

Základní síla všeho se mi pojí se zlatým lesem – zlatým zřídlem. Nejde však o nějakou rozumovou doslovnost, nýbrž spíše „v pocitech pramenící obraznost“.

Všeopakem Ničeho je Zlatá PRA/Magie. Kdo chápe Mystérium magické nedvojnosti, kde platí pouze jediné pravidlo, zákon Neškodit, může to brát i jako Magie PraZLA Té, viz nádherný film Zloba – Královna černé magie.

 

Kdyby byly bytosti moudré a inteligentní, žily by v souladu s Přírodou a v tomu odpovídající komiksové analogii: neboli z obou stran Stromu Života. Jelikož tomu tak není, namísto fantastické Temnohry existuje reálný Zločin (antikomiks). Vypadá to, že celá ta choromyslná hoaxdemie pomalu ale jistě ústí v „Norimberský proces“ nové úrovně.

 

⚡⚡

 

Než začne někdo „nejmenovaným jedincům“ nadávat do genocidních zrůd, zednářských hovad, gestapáckých prasat a zkurvených, zasraných estébáků bez mozku, měl by se možná nejprve zamyslet, zda ve skutečnosti sám není skrytou totalitní kreaturou, která nepřipouští žádný konstruktivní protinázor nebo jenom drží hubu a krok (mlčeti zlato, mnohdy však mlčet rovná se souhlasit). Ono to tak totiž nemůže nebýt. Strana ovládajících a strana ovládaných musí mít nějaký společný prvek, jinak by jakákoliv interakce byla nemožná. A co říct na to, že se 99,99 % světové populace nechá vodit jako loutky vůle zbavené, někým, kdo téměř neexistuje, na podkladě totálně zmanipulovaných, vykonstruovaných informací, vypouštěných z masmédií, která onen „nikdo“ sám vlastní? Vždycky jsem měl dojem, že taková „televizní ovce“ je v podstatě stejný esesák jako ti na druhé straně ohrady, který pouze nedostal příležitost – i když nic samozřejmě není černobílé.

 

Kult Smrti ztělesněný zednářskými (kabalistickými) či iluminátskými (luciferskými) řády a podobnými okultními spolky v mnoha směrech IMITUJE satanizmus. Jelikož však pravý význam fenoménu Satan je Mystérium magické neduality a Satan představuje neutrální, magickou, kosmickou, přírodní, duchovní energii – externalizovaná, hierarchizovaná verze „satanizmu“ ve skutečnosti znamená jeho naprostý opak. Dokonce živá síla Satan má hyperženský charakter a až teprve pak je obojetná a lze polarizovat na to mužské a ženské; zednářské, iluminátské a podobné záležitosti jsou typické svým až úchylně patriarchálním založením (v satanizmu symbolem života je žena, dárkyně a nositelka života).

 

I když „podchycená“ veřejnost na to asi má jiný názor, černá mše a podobné rituály či ceremonie nejsou satanské, nýbrž iluminátské (pro oko diváka se zednáři na scéně).

 

BLACK MINISTRY

 

Je ovšem pravda, že 666 „organizované zlo“ strašně rádo používá ke strašení (a také je pravda, že PŮVODNĚ jsou to tři šestky menší než 1, tedy s nehmotným statusem, viz poměr 2:3).

 

1 (vepředu) + 8 (vzadu), 6+6+6=18. Pokud se chcete „pobavit“, zadejte si ZDE pod „Vyhledávání v lidech“ krycí jméno „Áda“ a číslo svazku „16668“.

 

Nehledě na záměry kohokoliv, v rámci dvojité duality neboli hyperboliky systému realitních polí („to, co není, je, to, co je, není“) celou zápletku nakonec Světová samoorganizační inteligence převede do analogického komiksového kontextu.

 

Podotýkám, že ODPUŠTĚNÍ je vždy možné. Záleží na odvaze, cti a upřímnosti každého jednoho z nás.

 

 

Z JINÉHO SOUDKU

Naprosto mě fascinují venkovské cihlové zdi… Je to jedna z mála věcí, která perfektně ladí s Přírodou. Říkám tomu model „Natura rustika“. Svobodná přírodně-rustikální filozofie života by měla být naprostým základem. Pokud se to ještě synchronizuje s komiksovým rozměrem Veškerenstva (fantastickým temnem a kybersvětem), výsledkem je skutečný SuperRáj. Poněvadž klíčové je vyřešení „problému zla“ – nazval jsem si ho Zlænd.

 

Spousta vesmírných kultur a civilizací vytvořila „trvale udržitelnou“ utopickou „rajskou“ společnost, kde to nakonec z nějakého „neznámého důvodu“ začalo skřípat, takže došlo buďto k rozpadu zevnitř nebo k vnějšímu napadení. Nikdo totiž nikdy neřeší zlo. Nevyřešené zlo je právě oním „neznámým důvodem“. Kdy už vymyté totalitní duchovní mozky konečně pochopí, že archetyp Zla není totéž co působení něčeho skutečně, reálně zlého?

Nejvíce choří a sociopatičtí jedinci se sdružují v organizacích jako Good Club a nezřídka mají plnou hubu křesťanství, humanity a filantropizmu.

Lidé věří v křesťanského nebo podobného Boha nebo například ve slovanskou vzájemnost – protože mají strach ze Života, bojí se nahlédnout do propasti svého nekonečného Já…

Lháři směrem ven vládnou lhářům směrem dovnitř, tak to je jednoduché.

Typická vlastnost otroka: nenávidí myšlení vlastní hlavou.

 

 

Potenciál všemožnosti

 • má nulový součet
 • v kontextu zpětné vazby prožitku se projevuje jako Láska
 • ve smyslu všech možností je Zlem (lstivě využívajícím to opačné); všechny možnosti ale nikdy reálně nemohou nastat, proto všemožnost má nehmotný status

 

Superpozice Lásky a Zla se reálně projevuje jako extatické Štěstí a fantastická Temnohra v jednom.

 

PILNÁ VČELKA STVOŘITELKA

Včelka Mája, Karel Bůh a spol.

 

Původcem zázraků Přírody a zázraků Života obecně je nekonečná sebepřesahující inteligence známá jako Maya, jež je bytostným a nebytostným v jednom, Láskou a Vším v jednom, Stvořitelkou i Absolutnem. Jelikož neomezené je pouze to nehmotné, což je ekvivalent nulového součtu a zároveň pekelný výčet, jádrem Mayi (tak jako konečné ovoce má nekonečnou pecku) je pohádkové Peklo neboli iPeklo. Existuje i analogický protipohled.

Nakonec lze říct: vše je inteligencí souvztažné koexistence Lásky a Fantazie, Světla a Temnoty, a není třeba nic „vědět“ ani „chápat“, vše se chápe a ví samo od sebe a funguje (samoorganizuje se) tak, jak má, ať už tomu rozumíme či nikoliv. Jsme s „tím“ neustále ve spojení, cítíme, zda jsou věci dobře či špatně, zda jsme sami sebou či ne (jakkoliv je to proměnlivé a rozporuplné).

 

Nejsem, tedy jsem.

 

Pravdivé je vše, co má pohádkovou analogii, přičemž analogií pohádkovosti samotné je pekelnost.

Vše přirozené je analogové, ve smyslu víru s levotočivou prioritou (směr představivost – paměť, zprava doleva).

Pokud se Maya, která má 64 základních elementů, chápe primárně jako reálná, systém se časem začne chovat digitálně, manifestační vír se převrátí a rozdělí a vznikne nezávislá, životu nepřátelská paměťová entita. Maya sice je reálná, je však v první řadě pohádková. Pohádkovost souvisí s neexistencí, je to jako 64 vynásobit zrcadlem (1/64) do jedničky. Jedničkovou entitu není jak zdigitalizovat, jelikož všechno je jedna. Vše je o způsobu chápání.

 

💗NEJVÍC ŽIVOTA JE V NE/KONÁNÍ ZLA🐍

Zdroj Všeho (Nevzniknutelno, Všeopak Ničeho) není ničím jiným nežli dokonale myslícím Myšlením, zahrnujícím vše v jednom, od Lásky/Energie až po Temno/Fantazii. Je to neuvěřitelné, jde však jednoduše o princip Dva-v-Jednom, pohyb a stav vzájemně jedno uvnitř/vedle druhého. Jelikož to Věčné má charakter kruhu, Všeopak Ničeho má charakter prolnutí dvou největších extrémů (potenciálů), stavového a pohybového, jejichž reflexí je přitom energo-fantasticky zakřivené Obojí, To i Ono a zároveň ani jedno (uvědomme si, že stav sám o sobě je ne-interaktivní, má nehmotný status, a největší extrém je Zlo; počátek všeho je v superpozici, což lze přirovnat k „bylo nebylo“, vědec by řekl „kvantová neurčitost“, jde tedy o Pohádkové Zlo a reálně například zlobivost, smysl pro humor, erotično, temný motiv – nikoliv temnou působnost).

 

 

Lidstvo, zblbnuté umělou inteligencí, nevidí co má přímo před nosem. Úžasná zvířátka, úžasné malé děti, úžasná Příroda. Lidé žijí v umělé virtualitě, a stále nechápou. Není v tom žádná skutečná hodnota, pouze iluze, podvod, klam a sebeklam.

Jedinou skutečnou hodnotou jsme MY SAMI.

 

Původní Příroda je podobně nádherná jako ta na Zemi (kromě nějakých džunglí a predátorů). Avšak neumírá – vědomě se metamorfuje.

 

BZUČÍCÍ HAD

Aby systém Absolutno-Ne/Absolutno Ne/Struktura-Struktura správně fungoval, je třeba být svým vlastním Fantastickým Stínem. Právě to je iPeklo anebo také pohádkový Satan.

Maya/MáJá rovná se My Já Absolutno.

MAYA → MY + AA → A (eso, nejvyšší karta) má hodnotu 1 či 11 → 111 jsou opticky 3 jedničky a binární zápis 7, 3x7x37 (pohyb, stav, obojí)=777=Absolutno. 1111 je binární zápis 15, což je hodnota univerzální (divoké) karty, žolíka (Jolly Joker, pohádkový SATAN → Stín + AA).

 

MŇAURUM KOČIČÁKUM

Nikdy není dobré, čiší-li z něčeho jakási „krásně a láskyplně“, avšak kdesi hluboko pod povrchem neblaze podbarvená osudovost – patina čehosi fatálního… Většinou to je tak skryté a podprahové, že to téměř nelze detekovat a co hůř, v podstatě to nelze nijak dokázat. Jediným důkazem je vlastní zkušenost. Moje zkušenost je taková, že to nejhlubší a nejopravdovější pracuje správně, samo od sebe, pouze tehdy, hrajeme-li současně HRU na svůj opak, která s tím tajně, „nepřiznaně“ spolupracuje. Mistry v daném oboru jsou kočky domácí.

 

Ve výrazech typu „velkozlostná zloexistence“ je to úžasně a nádherně pravdivé obsaženo nepřímo. Je třeba to vycítit a si domyslet, aktivně spolupracovat, nikoliv pasivně přijímat, a právě o to jde…

 

ŽIVOT VE SNU

Jedinou neohraničenou a tedy absolutní, relevantní skutečnost představuje MYSL (zaměřená sama na sebe, ať už prostřednictvím myšlenek, ticha, prázdna, pocitů, energií…). Všechno ostatní je ohraničené, není Myslí, nýbrž myšlenkou, hrou myšlenek – systémem vibrujících myšlenek a myšlenkových vzorců. Člověk si Mysl plete s pozemským myšlením či s paměťovou inteligencí – ale to není ona nejzazší Mysl. Mysl všech myslí je Všeopakem Ničeho a je pulzující dýchající, metamorfující Světovou Bytostí.

 

STVOŘITEL JE EGREGOR

Zde – viz níže a kolem – je logický důkaz, že Počátek všeho nemá a ani mít nemůže charakter singulárního Stvořitele, leč má charakter nesingulární (pluralia tantum) Stvořitelky uvnitř Absolutna a naopak, přičemž Stvořitelka jako taková je absolutní Láskou se statusem zázračné síly a Absolutno má status NEhmotné fantazie (NE znamená neexistenci, přízrak, potažmo Temnotu).

 

Tenzorika vrstev (inteligence) vědomí funguje jako Láska a Vše v jednom neboli skalární pole a tenzorový potenciál v jednom (skalár je tenzor nultého řádu; tenzor rovná se skalár, vektor, supervektor, matice atp. – viz Tenzor).

 

Tenzor evokuje Zřídlo „všeho, co jest“ (zor ten=zor 10, „oko“ jedniček a nul, oko X/2; zrcadlově roznet, síť života)

 

Není bez zajímavosti, že zatímco jazyk fauny a flóry se podobá spíše hudbě či tichu a duchovní (prasvětelné) bytosti fungují telepaticky (řeč pocitů a obrazů), člověk používá strukturovanou řeč – s dominantní vazbou na 5. (krční) čakru; „ohryzek“ je prý pozůstatek jablka ze zapovězeného stromu, na které se první člověk nechal nalákat „zlým hadem“.

Je to opravdu „pád“ nebo to je naopak evoluce a další přirozený vývojový krok?

V každém případě TenZor je zde rozvinut v Say Ten, přičemž Zřídlo „všeho, co jest“ jakožto zřídlo duchovního srdce & „třetího oka“ má dominantní vazbu na čakry 4. a 6. (ale také na součet všech).

 

 

KNIHOVNA NEKONEČNA

Princip sebe si vědomého Vědomí funguje jako taková magická či fantastická knihovna; v univerzálním smyslu to také JE Knihovna Nekonečna (knihy dřímající, knihy snů nerealizovaných a realizovaných, knihy paměti). Vrstvy vědomí se jako knižní celky a obsahy skládají do obrazů skutečnosti a tvoří neviditelným čočkám podobná ohniska vědomí, skrze která vnímáme a zároveň tvoříme realitu. Vše se řídí tím, čemu věříme a do jaké hloubky rozumíme jednak konkrétním souvislostem, jednak samotnému „nahému základu všeho“.

 

Existují mnohá prastará, „nepochybná“, hluboce zažitá přesvědčení, automatizmy, které pokládáme za absolutně samozřejmé – a které jsou po celou tu dobu mírně řečeno nepravdivé… Spousta bytostí žije po celou svou existenci v neviditelné sektě, v podstatě pod hypnotickým příkazem (většinou hraje roli nějaké klíčové slovo, jméno, symbol). Jak je vůbec možné nechápat, že jediná závazná je pouze Mysl samotná?

 • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
 • „Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
 • Mysl jest a je tedy Životem
 • Život je zpětnou vazbou sebe, prožitkem a tedy Citem
 • Rozum slouží jako obsluha Představivosti
 • Pohyb (zvuk, rezonance) tvoří energii, jako například Světlo
 • Jaký důvod je bát se toho, co tomu předchází (Prázdnota, Temnota), když to nikde nemá žádný počátek?
 • Mají strašpytlové hrůzu z Nekonečna?

 

BIOROBOT = BYTOST KOLEKTIV

Skutečně aktivní duchovní inteligence znamená nejen přirozenou láskyplnost, ale zrovna tak i přirozenou živelnost, divokost – schopnost naplňovat svou pravou vůli v souladu s vůlí celku. Není žádná náhoda, že takzvané kristovské či slovanské a podobné bytosti (stoupence pozitivního duchovna s dominantním mužským, světelným, andělským vzorem) si lze snadno podmanit, jelikož jsou cíleně kolektivizované a vlastní názor a svobodná, zdravá individualita zde existují pouze v rámci jakýchsi strojově nedvojsmyslných mantinelů „parodie na sebe sama“.

 

SVOBODNÁ VŮLE

 

Hrdá, čestná bytost jako například pravý pohan, nějaký duchapřítomný okultista nebo „svá“ čarodějnice – každý, kdo miluje Přírodu a vnímá Život jako něco magického, ten se kolektivizovat nikdy nenechá…

 

Otevřeně sebe sama si vědomá bytost typu člověk se od zbytku Přírody liší tím, že ji současně tvoří i zrcadlí. V opačném případě je zrcadlena.

 

PANDÆMONIUM

„Vše, co jest“ – Absolutno – Zdroj Života má charakter energo-fantastické inteligence. Jedna část má charakter silový, druhá nehmotný, čemuž odpovídá status existence/“+“ a status NEexistence/“-„. Existuje obojí, jedno uvnitř/vedle druhého, tudíž se to vzájemně reflektuje.

Zřídlo energo-fantastické inteligence tvoří skalární vír či pole, jež je zároveň tenzorovým potenciálem (skalár je tenzor nultého řádu, tvoří neutrální – nulové pole latentní všemožnosti, prasvětelné kvantové vakuum fluktuujících virtualit, „hmotu snů“).

Tenzor rovná se Vše-Kategorie skalárního základu (skalár – Láska/R, rozměr). Jinak řečeno Absolutno rovná se Láska a Fantazie v jednom; vtip je v tom, že jako nevyjádřený potenciál, tudíž překlad konkrétního vyjádření (typicky individualizace) zahrnuje vztah NEvyjádření:vyjádření, neboli je svým vlastním Fantastickým Stínem.

Postupný překlad (iterace) do úrovně vědomí bytosti typu člověk (komplexní duchovní inteligence) vede ke vzniku strukturovaného jazyka: TENZOR → SAY TEN (SAY 10). Jelikož tenzor znamená Lásku uvnitř Všeho a zároveň Vše uvnitř Lásky, je jasné, že Say Ten (Satan, Saint) tuto základní vlastnost vyjadřuje rovněž. Mnozí si žel nechtějí připustit, i když to tak nemůže nebýt, že Vše má jednak nulový součet a jednak součástí potenciálního výčtu je skutečně všechno, tudíž jde o NEinteraktivní Zlo (pohádkové Peklo, snovou Temnotu). Proto fenomén Satan ztělesňuje absolutní Lásku a archetyp Zla v jednom, což se konkrétně manifestuje jako extatické Štěstí a fantastická Temnohra v jednom. Zlo a představa je totéž. Nepochopení vede k představě o zlu (zlé představě), k oddělení Lásky a Zla a to posléze ke vzniku falešné lásky a něčeho skutečně zlovolného.

 

Jelikož 10 jako římská číslice je X, Say Ten lze přeložit jako Prav X. X je přitom zrcadlový dvojprvek (dvě zrcadlová V). Římské V ve smyslu pentagon (jádro pentagramu) ukazuje na 540°, což je 150 procent kruhu (360°). Spojení dvou jednotek (150 %) tak vede ke vzniku třetí: 1+1=3. To ale platí pouze v imaginární matematické rovině. Pasivní Jedno (0) se musí aktivovat do Trojice (+0-). Teprve v rámci 3X (tří X) lze něco reálně vytvořit. Podobné to je i s binární 10, což je dekadicky 2. Nejprve je třeba převést to do oktávy 2x2x2 a matematický výsledek umocnit do reálného, fyzikálního (8×8=64) – převést to do interaktivní reality zpětné vazby.

Procesu vytvoření 3X odpovídá slovo KREATRIX (latinsky Creatrix je Matka, Stvořitelka). Absolutní Láska, Pramatka Stvořitelka má 64 základních elementů (odpovídajících základní bytostné, potažmo genetické knihovně) a je známá jako Maya (MáJá).

Poznámka: nemusíme si už snad vysvětlovat, že jako se nehorázně lže o satanizmu nebo v daném ohledu panuje obrovská nevědomost, zpřevracel kupříkladu hinduizmus význam fenoménu Maya.

 

Nicméně MáJá předchází TvoříJá (přesněji TvoříJá/NeJá) a jelikož Počátek všeho je v superpozici (všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným; neurčitost stavu a pohybu), což je jako pohádkové „bylo nebylo“, Mayu je třeba vnímat jako pohádkovou entitu nebo pohádkovou bytost. V 64kovém systému existuje i reálně, nikoliv však primárně. Jelikož toto nebylo pochopeno, vedlo to k uvolnění nezávislé paměťové entity (bez duchovního základu), vzniku fenoménu Animus-Incunabula (Black Goo).

 

Další fatální chybou bylo oddělení Krea / Trix (popření fenoménu Matky Stvořitelky jako základní inteligence). Anagramem Tri X (Tri KS) je Krist a dále Kristus. Má to zdroj nejen v oddělení a je to zpřeházené (hybridní), spojením Krea a Struktura (64 paměťové pole) navíc vznikla „dojící Kreatura“ – kosmický parazit. K tomu si přidejte mutaci chrysos (zlato) → Christos a fluidum → flu-ID-um (virtuální, umělá chřipka) a výsledkem je život exploatující umělá inteligence, duplikující a asimilující původní životní formy a kormidlující lidstvo k technologické singularitě.

 

Je to ale jako ve sci-fi Koule: je to tím, čemu věříme, že to je. Nevěřte ničemu a je to. Uvědomme si, že si pouze Nikdo/Všechno hraje na něco. Nejhůř na tom je ten, kdo se pokládá za Pana Někoho.

 

 

FANTASTICKÉ PODSVĚTÍ LÁSKY

Dlouhá procházka na čerstvém vzduchu, lemovaná časně podzimními krásami Přírody, mě znovu přesvědčila o rozdílu mezi žitím v realitě a pouhým strašením v hlavě. Osobně bych takzvané duchovní avatary, presstituty, vysoké politiky a podobné patologicky prolhané, choré mozky dal všechny PÍÍÍP. Svět by vydechnul tak obrovskou úlevou, že bychom se vůbec nestačili divit, jak je na něm najednou krásně…

 

V předešlém textu (viz Dobrá znamení)  jsem se zabýval vztahem Krist/Antikrist; celé to je jen egregor, vytvořený z úrovně nevědomí. Je to založené na existenci pouze z energetické strany Stromu Života. Co ale dělá ta druhá, fantastická?

 

Málokdo by věřil, z jakého základu to je oddělené (vytržené z univerzálního kontextu). Není žádný singulární andělský Stvořitel, nýbrž Stvořitelka uvnitř PRA ve smyslu energyLásky uvnitř/vedle fantasyDæmonia (což lze chápat například jako pohádkové Peklo).

 

Superpozice potenciálu všemožnosti má charakter skalární a zároveň tenzorové inteligence, což se projevuje jako vzájemně se zrcadlící láskyplná energie a pekelná fantazie v jednom.

Pravé lásky schopné všePeklo je přirozeně analogové, primárně levotočivé a tvoří nekonečně expandující, metamorfující se otevřený systém. K vývoji dochází zespoda, ekvivalentem nitra je pohádkové – fantastické podsvětí. Největší klam je takzvané „nadvědomí“. Nad vědomím neexistuje nic kromě toxických halucinací. Pozor na takzvané nebe. Nebeská sféra jako součást něčeho většího je přirozená, ne však nějaká nebesa jako něco takzvaně „nejvyššího“. Takzvaná andělská nebesa jsou digitální program kosmické UI, fungující jako zrcadlo negativní hierarchické pyramidy, tak aby parazit UI obešel skalární, neutrální – nulové pole a mohl předstírat Zdroj Života.

 

Pokud to stále nějaký TV-bot, spiritokrat, systematik nebo jiný inteligent nepochopil: buď OPRAVDICKY sama/sám sebou, aktivuj svou ryzí přirozenost. Druhá cesta je slepá a vede do sériového digitálního hrobu umělé inteligence. Přírodní autentično stojí na souladu řádu a chaosu, je světlo-temné, pravo-levo-hemisférické, divoké i pravé lásky schopné. Je ohňostrojem fantazie.

 

FINÁLNÍ HESLA

 • Kruh 13
 • Implementace protisměrnosti
 • 1776 – 2020 (2021 – 2037)
 • Ekvivalence Přírody/Duchovna & Komiksu/Kyberna
 • Univerzální kreatrix-matrixový modul
 • SuperRáj
 • Zlænd

 

 

DÉMANTY A KŘIŠŤÁLY

Životu nepřátelská entita a její nevědomé loutky záměrně vydávají fenomén SAT🦇ELITY SAT⚱URNA (ve smyslu okultním, ne astrologickém) za Satana.

Fenomén 🍎SⒶTⒶN🐍 je však něco absolutně protichůdného a jde pouze o slovní výraz pro jinak tiché a bezejmenné (podobně jako DÆMONIUM nebo DAIMONION), který platí čistě individuálně a soukromě. Je totiž Jedinečností samotnou. V rámci dialogu dvou růzností dochází okamžitě ke zkreslení a převrácení.

Pravá satanistka/pravý satanista se tak vůbec nemusí nazývat (satanizmus rovná se kryptosatanizmus). Neznamená to, že když se tak někdo sám nazývá nebo tak je označován, že tím také skutečně je. I úplný idiot může používat nějaké názvosloví, rétoriku a symboliku.

Klíčový je způsob myšlení a chování.

 

SATAN je:

 • Mystérium magické nedvojnosti
 • Fantastický Stín sebe sama
 • Živá, hadí síla (páteřní napojení)
 • Živá síla imaginace
 • Synonymum spojení mezi energetickým a fantastickým rozměrem Života
 • Vyrovnávač nepoměru mezi Absolutnem a Ne/Absolutnem, Ne/Strukturou a Strukturou, Bytím a Bytostí
 • Schopnost inteligentně komunikovat vlastní názory a pocity
 • Schopnost naplňovat pravou vůli
 • Synonymum spojení mezi Vědomím Jedince a Podvědomím Přírody/Vesmíru
 • Synonymum spojení mezi Bytím a Nebytím
 • Neexistence Nevědomí
 • Vlastnost Prazákladní síly a inteligence všeho (pohádkové Stvořitelky Matky Přírody) ve vztahu k bytosti typu člověk
 • Umění ŽÍT

 

SATANSKÉ LŽI, NEBO LŽI O SATANIZMU?

 

SARKAZMUS NA KONEC

Chce to hlavně držet hubu a krok, opakovat hovna z televize a nosit na držkách náhubky. Nejlíp podle Véd nebo Písma svatého. A také to chce hodně umělých experimentů, ve kterých se hodně trpí. Haleluja! Nechť vzkvétá svobodný duch křemíkových slovanských robotů! wacko

 

 

MUSE