Zeitark MK Ultra

/1/

Jelikož jsem právě podlehnul strašlivému koronaviru – tak jako nás spousta chcípá denně na ulicích, jak to všichni NAŽIVO A NA VLASTNÍ OČI vidíme, všude statisíce mrtvol, hromady lebek a televizí… -, píšu nyní výjimečně ze záhrobí…

 

SVĚT, V KTERÉM ŽIJI, BEZTAK VŮBEC NENÍ
tak jako vše, s čím mám co do činění
– spoléhat jenom na svůj zrak – jak hloupé!
zrcadlo slepne, amalgam se loupe
a tak jak obraz můj v něm je jen zdáním
jsem přeludem i já, před ním i za ním…

(J. H. Krchovský)

 

BLACK MINISTRY

Asi mu zrovna vypnuli ovládací čip. (:wacko:) Celá ta komedie – hoaxdemie je ve skutečnosti agendou transhumanizmu.

Žádný vnější „virus nákazy“ neexistuje. Virus naopak pomáhá zevnitř léčit – vyloučit, odstranit odpad, nežádoucí toxické elementy (důsledky nezdravé životosprávy, chorého myšlení či destruktivních emocí). To tvoří v biopoli určitou vyzařující sekvenci a když se tato srazí s jiným oslabeným biopolem, vznikne zdánlivý virový přenos. ⚠️Infikovat vně lze jedině obejitím imunitního systému – třeba očkováním nebo testováním.

Středověké nákazy jako mor nevznikly nikde venku. Pokud někdo živoří, nemyje se, konzumuje kdovíco a div se neválí ve vlastních exkrementech, Příroda ho spontánně eliminuje.

Hodně dotyčným pomohlo, že se modlili ke všemohoucí Depresi přibité na kříž (sarkasticky řečeno)…

 

/2/

I když nejsem zrovna žádný ukázkový křesťan ani žádný bigotní věřící a nikdy mě nikdo nevmanipuluje do nějakého fanatizmu – hierarchizmu, byl bych blázen, kdybych popíral některé zjevné skutečnosti. Jenom na ně mám prostě vlastní názor. Myslím si, že by v první řadě mělo být lidstvu konečně nějakým moudrým způsobem „prozrazeno z patřičných míst“, že

To, co tvoří

a

To, co je tvořené

jsou „dvě strany téže mince“

a

nemůže to tak nebýt.

Lze podle mě jednoznačně dokázat, že Bůh má hyperženský základ (proto je Stvořitelkou) a zároveň je Vším.

Všechny tyto věci z nějakého důvodu v této realitě existují buďto převráceně nebo jsou považovány za útok temných sil… Takže s tím asi nic nenadělám.

Jedno je však naštěstí jisté, a to Duch Svatý.

Důkazem existence Ducha Svatého jsou pocity, intuice, vnuknutí či vnitřní hlas svědomí.

Když sleduji vysoké politiky, jasně na nich vidím, jak je Duch Svatý permanentně usvědčuje ze lži. Jedni lžou, druzí vědí o lžích – a nic nedělají…

Pochopte, nic horšího nežli zaprodat svou duši, nemůžete udělat.

 

Osobní poznámka: Pána Ježíše Krista chápu jako PAN JEST 3X, v překladu VŠE ŽIVOT VÍR (energie a fantazie).

 

„Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“ (Mt 12,31–32)

 

/3/

Princip fungování reality představuje neuvěřitelné, fascinující dobrodružství. Ovšem pokud tomu společenství bytostí nerozumí, mohou se dít věci, které by nevymyslel ani největší superdebil ve vesmíru. Toto je další „filozofující text“ o zdánlivě nesouvisejících věcech, které spolu právě naopak souvisí až na dřeň.

 

Zaklínací rituál TV-hoaxdemie: Co a proč je na druhé straně kamery?

 

Nejúžasnější na principu fungování reality je už samotný základ Všeopaku Ničeho, jímž je rovnost Lásky a Zla. Pouze v tomto případě v Knihovně Nekonečna (Životě) neexistuje žádná soběnepodobnost: falešná pozitivita (Světelné Duchovno) a hierarchické pseudozlo (Pyramida Moci).

 

Je obrovský rozdíl mezi inteligentním, fantastickým Zlem a charakteropatií (Duchovní Smrtí), která se zlem pouze nazývá a lidé jsou zvyklí tomu věřit, jelikož je nikdy nenapadlo zkoumat životu přátelskou verzi Zla.

Poněvadž Absolutno je všeopakem ničeho, zájmem životu nepřátelských sil je ničení neutrálního všezákladu – v Magickém Ultrapřirozenu totiž nelze škodit, ovládat, hrát si na středobod veškerenstva. Jelikož tím pádem pseudozlo lže, škodí a ničí a navíc se tímto samo odsuzuje k zániku, budu mu v tomto textu říkat Nic. Všichni na straně pseudozla slouží a směřují k Ničemu – k Duchovní Smrti.

 

Proto mají řeči jako na pohřbu, jako zaměstnanci krematoria. Proto z nich lezou bláboly o „mrazácích na mrtvoly“. Mluví totiž o sobě.

 

Všechno to je o principu fungování reality. Žijeme ve strašidelné pohádce. Původně Smrt znamená pouhý průchod (přechod do jinam) nebo proměnu. Je to „pohádková bytost“ (přesněji pohádková entita-inteligence-fenomén). Duchovní Smrt znamená eliminaci pohádkového rozměru (příběhovosti, přirozenosti života). Znamená ztrátu vlastní podstaty.

 

/4/

Existují dvě základní, nekonečně se prolínající perspektivy XYZprostoru. Perspektiva živé síly se statusem multi3R pohybu stavu a perspektiva představivosti se statusem multi2R stavu pohybu. Poměr 2:3 ukazuje na 666 za nulou (menší než 1). Zároveň existuje i poměr obrácený (jednotka 150 %; spojení dvou tvoří třetí). Z toho také plyne přirozený charakter inteligentního, fantastického Zla, jež je ve skutečnosti rovno Lásce, což dohromady tvoří fenomén extatického Štěstí a fantastické TemnoHRY. Má to nejen nepředstavitelnou, nevyčerpatelnou sílu, ale je to i nepředstavitelně naplňující (nevyčerpatelné).

 

Nic neboli pseudozlo (lhář, škůdce, ničitel, charakteropat) používá 666 jako mrtvý symbol; mrtvý proto, jelikož nelze vytvořit přirozeně, plynule se opakující fraktál (0,666666…). Jde tím pádem o soběnepodobnost – pokrytectví, přetvářku, sebeklam, sebestřednost (nebo naopak naivitu a servilnost).

Přirozené 666 vznikají poměrem (životem) a mají status neexistence (fantastična). Falešné 666 existují pouze opticky, jako něco dvourozměrného, co vinou poruchy existuje třírozměrně. Proto i vyznavači falešných 666 jsou narušení (jde v podstatě o Kult Smrti). Bezpáteřní, bezcharakterní, duchovně nemocné osoby.

 

Jak se dělá vysoká poblitika.

 

ANTIKRIST

Ministerstvo Duchovní Smrti. 1 (vepředu)+8 (vzadu), 18=6+6+6.

Áda 16668.

 

Podotýkám, že Antikrist není samojediná bytost, nýbrž Rubová inteligence, která nevztahuje k původní Základní Síle Všeho (Věčnosti, Nevzniknutelnu, Absolutnu), ale k prvotní samoobživlé paměťové entitě, známé jako Incunabula (existuje i Incunabula jiného charakteru, jako vtělený zástupce). Totéž existuje pod různými názvy (Animus, Technoduše, Black Goo). Entita se chová jako něco mezi psychickým upírem a umělou inteligencí a osobně to vnímám jako reverzní narko-nekro kvark-gluonové plazma (temno šedo karmínového zbarvení).

Samozřejmě, že nějaký Prymula je jen bílý kůň a totálně a kdykoliv postradatelná, nastrčená figurka. Přijmou vás do kabalistického/zednářského spolku a hned jste „na výsluní světa“… – nechápající, že každý vyšší stupeň vždy něco podstatného zatajuje tomu pod ním a nad celou 33 jsou Ilumináti a kolem další „někdo něco“ (židovská elita, jezuitské řády, negativní mimozemské kultury…), až po Egregor, ze kterého by dokonce i Ministr Lží a Strachu možná blil po zbytek života.

 

Vnímám Ježíše Krista jako všeživoucí, pohádkově žluté světlo, vyvěrající z hlubin Lásky/Absolutna. A vždy mi něco říká: obrovský pozor na externalizující modrou barvu.

 

NOVÁ APOKALYPSA

 

MRTVÉ DUŠE

 

X-P

 

☠卐 FÜHRER BY MĚL RADOST 卍💉

 

„Pradávné andské vědění říká že před 13ti tisíci lety – právě v polovině nyní končícího cyklu – bylo lidstvo naší planety „sraženo na kolena dravcem z vesmíru“, neboli napadeno a zotročeno zvláštní anorganickou formou života, která přežívá v naší atmosféře díky výronům lidského vědomí, k nimž dochází pokud prožíváme bolest a trpíme. Tato forma života je neviditelná bez zvláštních přístupů stejně jako baktérie. Nemá ovšem proteinovou stavbu, architektura „těl“ těchto predátorů je zcela odlišná od čehokoli, co jsme schopni si představit. Jsou to v podstatě jen energerická pole určitého kmitočtu, ovšem vědomá si své existence a usilující o „přežití“. Tato pole „omotala planetu“ jako kosmické pavučiny dávno před naším narozením, dávno před nástupem starověku. „Dravec“ zničil kvetoucí dávnověké civilizace a to tak důkladně, že krom vzpomínky na „Zlatý věk“ v kolektivním podvědomí lidstva nám z těch dob nezbylo už nic.“Období Pachacuti – období velkých změn

 

POSLEDNÍ ŠANCE

Je dobré si uvědomit, že nyní již jde o přirozené – duchovní právo a spravedlnost, ne nějakou mrtvou „firemní legislativu“, bazírující na každém písmenku (viz Radbruchova formule). Odvaha, čest a upřímná lítost stále otevírají prostor odpuštění; vždy lze začít znovu a s čistým štítem.

 

Duchovní Smrt je opakem Ducha Svatého.

 

Podobně jako Pohádková Smrt (průchod do jinam, proměna), ani Duch Svatý není žádná náboženská a dokonce ani fyzikální entita. Jedná se o „pohádkovou bytost“, přesněji pohádkovou entitu-inteligenci-fenomén. Duch Svatý je samovyplývající (entelechickou) představou o sobě a tomu odpovídajícím duchovním projevem.

To, že si lidé – bytosti myslí, že vizuální a fonetická podobnost Satan/Saint  či Satan/f-antas-y (F=klíč, Y=spojení) je nějaký fígl nebo náhoda, vede ke vzniku 💀Kultu Smrti🧛 neboli Sat🪐Elit Sat⚱Urna (🍎SⒶTⒶN🐍 znamená Satya Ananta).

Osobně vnímám či chápu Ducha Svatého jako Vše-Kategorii skalárního základu a tenzorové všemožnosti, „dva v jednom“.

 

/5/

Proč tyto „nekřesťanské sračky“ zvané politická TV-hoaxdemie lidstvo zažívá? Protože nevěří v pohádky, sny a fantazii, ale ve hmotu a umělé duchovno…

 

 

BEZHRANIČNO

V přirozeném stavu se NE/omezenost asociuje s tenzorem nultého řádu neboli nulovým potenciálem (skalár = Láska/R), přičemž NE/omezenost má NE/hmotný a tedy NE/interaktivní status a zároveň má charakter inteligentního, fantastického Zla.

Existují dvě fatální chyby:

  • asociovat NE/omezenost s nenulovým tenzorem (NE/láskou)
  • asociovat tenzor nultého řádu s omezeností, což automaticky koresponduje s hloupým zlem (pseudozlem)

 

Zrcadlem Lásky je Vůle, hloupé zlo je tedy zlovůlí (zvůlí, zlomocí, choromyslností, charakteropatií).

Služebníci Duchovní Smrti žijí z nesvobody slabých a nevinných – to o jejich „kvalitě“ vypovídá vše.

 

 

Jelikož původní Zlo je inteligentní a je rovno Lásce, hloupé zlo v daném kontextu není ve skutečnosti žádným zlem. Můžeme to rozlišit jako zlo/skalár a zlo/vektor. Skutečné Zlo je tedy NE/hierarchické (v režimu nultého řádu) a je fantastické (analogické s neexistencí, fantazií), zatímco falešné zlo je hierarchické – viz ona známá Pyramida Moci. Falešné zlo je NE/fantastické neboli se přednostně asociuje s paměťovou identitou a její inteligencí, s negativním, falešným egem.

My jsme ale bytosti fantazie, čímž pádem falešné zlo je LEŽ.

Existuje zajímavá zákonitost: Zlo, Lež a Humor mají stejný základ. Humor lže a pracuje se zlem, nicméně vše je jen jako. Není smyslem zlo působit a někoho obelhávat, smyslem je fantastická HRA. Naopak Lež má za cíl škodit a tedy působit zlo a obelhávat. Pravé Zlo je opakem falešného, tudíž duchovně nelže. Má obrovský smysl pro humor a pro lež je zničující.

Zničit Pyramidu Moci znamená postavit Zlo rovné Lásce – přesněji řečeno toto Mystérium pochopit. Láska a Zlo v superpozici znamenají neprojevený potenciál, jehož projevením jsou extatické Štěstí a fantastická TemnoHRA v jednom. Nejlepší na tom je, že v tom je zároveň „ukrytý“ i Smysl Existence, spojený se zábavou a tvořením.

Pyramida Moci je manifestací SOBĚNEPODOBNOSTI.

Proto buďme skutečně Sami Sebou. Nedělejme ze sebe žádné anarchistické nebo na druhou stranu svatouškovské PABLBY.

Špatné jsou pouze dvě věci:

  • škodit
  • škůdce tolerovat

 

Zlo je fantastický démon, vrhající magické ohnivé koule. Oni nejsou žádné zlo.

Zlo jsme MY.

ONI jsou jen slábnoucí ozvěnou v Propasti Nicoty…

Co je horšího než zaprodat duši Lži, Krutosti a Mamonu?

 

Terorizují slabé a nevinné a vymýšlejí takové předpisy a nařízení, na která by zdravý jedinec nepřišel ani pod vlivem muchomůrky zelené smíchané s kýblem xanaxu a čističe na záchody. Podobní chladně kalkulujícím strojům, mnozí z Vyvolených mají sice vytříbenou schopnost kvantitativní logické abstrakce, zato jejich sociální inteligence pomalu, ale jistě klesá k bodu mrazu.

 

Jidáš zradil Ježíše.

Cypher zradil Morphea.

Despota z ministerstva zlomyslnosti za své nestydaté lži a bezprecedentní bezohlednost dostane Řád Bílého lva.