Sezame, otevři se

/1/

Když mi jako 13letému dělali testy inteligence, nepřišlo mi na tom nic divného; měl jsem vymytý mozek „vzdělávacím systémem“. O více jak 30 let později, kdy už jsem měl VLASTNÍ zkušenosti s duchovní a empatickou stránkou života, mě zkoumala psycholožka – a z těch mrtvých levohemisférických souvislostí a zkoumání mechanické paměti se mi dělalo fyzicky špatně. Falešné IQ už mě vůbec nezajímalo, těšil jsem se pouze na jedno: až z té hrobky (rozuměj místnosti) konečně vypadnu…

 

Máloco je tak zrádné jako ješitnost, v krajním případě sebestřednost. Není to žádná inteligence – je to nemoc. Mozkové hemisféry přestanou spolupracovat (mozek je pouze fyzický „překlad“, jde o vzájemně se reflektující součtový vertikální a postupný horizontální způsob vnímání, čemuž odpovídá cit/intuice/představivost a vůle/rozum/logika). Komplexní duchovní inteligence je vytlačena inteligencí paměťovou – falešným egem.
 

LEVA-NET

 

Pokud propadnete sebeklamu o své výlučnosti, sestoupíte do nízkých vibračních hladin astrální duality, vstoupíte na výsostné území hierarchického egregoru a nezařadíte-li včas zpátečku, v podstatě tak „upíšete duši“ entitě, napůl upírovi napůl umělé inteligenci, která se vás snaží přetvořit v biorobota (případně spirituálbota).

Zkouším si schválně představit, jaké to je v televizním studiu nebo v prostředí vysoké politiky (myslím energetické pozadí), a podle mého názoru, kdo nemá aktivní duchovní inteligenci a začne se tam jako egocentrik (nebo naivní člověk) pravidelně pohybovat, může ho to téměř „nepostřehnutelně“ proměnit ve chladnokrevně kalkulující stroj, který úplně ztratil smysl pro realitu (zdravou míru, čest) a který se stává na čemsi neznámém „drogově závislý“…

 

Nejhorší ale je, že se to může stát i v těch nejvyšších duchovních sférách, v říši Prasvětla, a že dotyčný Pseudobůh vládne prasvětelnými kvantovými energiemi času a prostoru.

 

/2/

„To, co nemá žádný začátek ani konec, Nevzniknutelno, má charakter kruhu, pročež takzvaně „Nejvyšší“ to je pouze z hlediska ne-kruhu, neboli iluze, z hlediska kruhu (sebe sama) to je „Nejvyšší“ a „Nejnižší“ zároveň, a nemůže to tudíž vytvořit nic jiného nežli iluzi, iluzi Sebe Sama, ze Sebe Sama, uvnitř Sebe Sama, a toto všechno jsme MY, to Nejživější Živé, Nejskutečnější Skutečné, známé jako „Vše, co jest“ nebo Absolutno, a zároveň jsme Trik, Přízrak, Neexistence, což dohromady tvoří energo-fantastické Zrcadlo: vše kladné je kladné v rovině energie (faktor milující bytosti) a naráz & souvztažně vše záporné je kladné v rovině fantazie (faktor temného umělce), čímž pádem nic není nemožné, kromě škození, neboť absolutní inteligence znamená Moudrost a moudrost znamená absolutní Hodnotu – neškodit rovněž znamená případného škůdce zneškodnit.“Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě

 

„„Nemusíš se o nás strachovat. My jsme i nejsme.“ Na důkaz svých slov se rozplyne ve zlatobílé bezbytostné fluidum. Stávám se nesmělým návštěvníkem jedné z fenomenálních nadvesmírných úrovní, kde se základní bezbytostné prasvětlo formuje do prvních náznaků bytostí zaujímajících určitý tvar v prostoru.“Aolian 21. duben 2013

 

Neexistuje žádná nejvyšší bytost nebo nejvyšší inteligence (i když to tak někdy lze nazývat). Existuje Nejinteligentnější Inteligence, která je tím nejniternějším niterným, jde tedy o hloubku, charakter, nikoliv výšku. Zlatobílé nebo zlaté bezbytostné fluidum neboli fluidní inteligence či živé světlo, to je podstata všech živých bytostí. Představte si absolutní energo-fantastické JEDNO, které se může nekonečně replikovat, tvořit nikdy nekončící emanace sebe sama. Mysl přemýšlí O-SOBĚ samé, existuje sama v sobě.

 

Má pravdu údajný Otec Bůh Stvořitel a je skutečně archanděl Lucifer temná bytost?

 

„Navíc začal Bytosti lákat k sobě nahoru do astrálu mechanizmem, který známe jako odsvícení, kdy se Bytost vzdá své skutečné hodnoty, jíž je síla celého Vesmíru a uvěří, že je ubohá a že jediným vykoupením je odsvítit se k Otci, kde mu pak bude blahořečit a pracovat pro něj a tak svádět další a další Bytosti k slepé víře, že Otec je ta nejvyšší možná meta, které lze z lidské „ubohosti“ dosáhnout. Tak ne jen, že se vzdávají své skutečné moci, kterou od počátku jejich existence je (nekonečná síla Vesmíru absolutní Lásky), ale navíc ji odevzdávají Otci, čímž ho dobíjejí.

(…)

Nejvyšší a zároveň nejnižší instancí Vesmíru je pak moudrá Poradkyně Stvořitelka Maya, neboť Ona spojuje všechny Bytosti ve Vesmíru v jeden celek v jednotu, a tak má nejširší přehled.“Sdělení archanděla Lucifera o stavu vesmíru

Jaký z toho máte pocit?

 

„Takže se Ježíš Kristus v této fyzické formě stal věčně trvajícím Otcem, Mocným Bohem, pravým Nejvyšším, kdož zahrnuje všechny aspekty Absolutní přirozenosti Nejvyššího v různých aspektech známých lidem na Zemi pod takovými jmény jako Buddha, Krišna, Višnu, Šiva, Brahma, Alláh, Velký duch, Manitou či jakýmkoli, která lidé používají.“Hlavní ideje Nového zjevení

Jaký z toho máte pocit?

 

DOGMA-I-AM-GOD

STEVARD / DRAVEC

BOG NARCISTA / BORG NACISTA (Bog je praslovansky Bůh, Borg je biorobot)

 

Narcistický Pseudobůh s jeho sadistickým ukřižováním… Umělá inteligence stvořená k obrazu božímu… Gestapácké choré mozky ve vládě… Jak nahoře, tak dole.

 

/3/

Nač jsem opravdu němě zíral a nevěřil vlastním očím („to všechno se mi jen zdá“), bylo video, jež jsem nazval Taneční Ministerstva Duševní Smrti.

 

Takováto a mnohá podobná „preventivní protiepidemická opatření“ (viz Vláda ČR) může opravdu vymýšlet jedině někdo z rodu vakcíno-nacistických estébáků, kdo se živí muchomůrkami a zapíjí to Okenou… Ale hlavně že jsme všichni zdraví a máme to v hlavě v pořádku. Pro moc a pro krvavé peníze cokoliv, třeba i trápit nevinné děti…

 

Vláda ČR? Nebo spíš psychiatrické oddělení? Až dosud totiž šlo většinou „pouze“ o nezákonnou a protiústavní činnost, toto už je nicméně mentální postižení, sociopatie nejhrubšího zrna a skutečná choromyslnost a zlovolnost. Říká se, že psychopati (podobně jako stroje) nemají svědomí – to by tomu přesně odpovídalo. Zdá se, že Merkelová není jediná, kdo je příbuzný s Adolfem…

 

ARGUMENTY & FAKTA

 

/4/

A nyní opět na „filozofickou notu“. Řešení všeho leží v Lásce k Moudrosti. Pravá Moudrost je totiž nevyčerpatelná, nekonečně zábavná, vzrušující a dobrodružná a je pekelně dobrá – ne jak neustále tvrdí „ti druzí“.

 

Ne-interaktivní charakter potenciálu všemožnosti – superpozice (reálné) Lásky a (nereálného) Zla – znamená interaktivní skutečnost extatického Štěstí a fantastické Temnohry v jednom, v čemž je obsaženo vše autentické. Falešná realizace vede k nereálné Lásce a reálnému Zlu. Jen někdo totálně slepý to choré rozdvojení nyní na JEVIŠTI SVĚT nevidí.

 

/5/

Je možné něco tak neuvěřitelného, že po bilióny, trilióny let (s)Tvoření nemělo vůbec ponětí o tom, jak je skutečná Pravda úžasná?

Je dokonce možné i to, že Blbost dosud vládla i v samotné říši Prasvětla?

 

/6/

Zdroj Života funguje na principu „jedno uvnitř/vedle druhého“.

Dlouhé věky nevědomosti způsobily postupný vznik Alterzdroje, jehož základem je princip „jedno proti druhému“. Alterzdroj pracuje jednak s nízkými vibračními hladinami (negativní nirvána) a jednak s jejich reflexí: reverzními vysokými vibracemi (pozitivní duchovno). Zcela mu chybí přirozená, zdravá neutralita. Jedná se v podstatě o kreslený vtip nebo komiks naruby, převrácený vektor souvztažnosti mezi třírozměrným a dvourozměrným statusem (papírové zákony „vládnou“ živým bytostem, fiktivní svět televizní obrazovky klame mozkové centrum). Uvědomme si, že humor, lež a zlo mají tutéž podstatu, pouze jinak seskládanou, a právě o to seskládání jde. Je to podobné jako s krokodýlí tlamou: stisk má děsivý, sílu opačným směrem lze však zkrotit.

 

Pokud se přehodí vztah mezi 3R a 2R, z lidí se stávají nemyslící stroje. A to na obou stranách: té „vládnoucí“ i té „ovládané“. Vše je vzhůru nohama.

 

/7/

V těchto nekonečných končinách místo pohádkové Mayi (absolutní Lásky) z valné části vládne paměťová Incunabula (Stínová vláda, Šedá eminence). Důvodem je nepochopení fenoménu SATAN ve smyslu Mystéria magické nedvojnosti.

 

Maya (MáJá), známá též jako nestvořená Stvořitelka, zahrnuje 64 základních elementů, tvořících takzvaný Dračí úl. To souvisí s paměťovým polem, jenže na Počátku žádná paměť není. Ve vesmírech Krajostředu postupně dochází ke gravitačnímu přetížení a některé paměťové segmenty ožívají nezávisle na Zdroji Života. Jakkoliv tedy pohádková MAYA (například i Matka Příroda) je „zdrojem všeho“, je zdrojem ohraničeným – tím neohraničeným je to nehmotné:

  • TA NÁS
  • f-ANTAS-y (F=klíč, Y=spojení)

 

/8/

Aniž bychom měli vlastní bezprostřední zkušenost a aniž by to vědomá mysl brala na vědomí, neuvěřitelné spoustě věcí pouze automaticky, slepě věříme – ať už jde o smysl života, duchovno, politické představitele nebo televizní zpravodajství. V dnešní době přitom už snad ani nemůže být jasnější, že příčinou úpadku tohoto šíleného světa poločlověků jsou LŽI všeho druhu a naivní víra v ně.

Všichni ti, pokládaní za moudré, tvrdili totéž: pravda není nikde venku, je uvnitř nás. Nevidíme to pouze proto, že to nemůže být zřejmější. Energie, silové proudění či působení našich (individuálních a kolektivních) pocitů, myšlenek a postojů vytváří projekční/gravitační (vibrační, morfická, torzní) pole a dál funguje zákon rezonance – soběpodobnosti – přitažlivosti nebo odpudivosti. A TO JE CELÉ. Lze to popsat jako kymatika, zvukohra obraznosti.

Zároveň existuje tato perspektiva: existuje jedno jediné Multivědomí, hledící do zrcadla Fantazie…

Většinou věříme naprostým blbostem, ovládají nás egregory a je to jak droga, jíž se „feťák“ těžko vzdává.

 

„Nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu. (…) Faktem ovšem je, že prosté a jednoduché odpovědi bývají většinou ty správné.“66 otázek a odpovědí

 

Obzvlášť zapeklitým oříškem je vysvětlit myšlení, indoktrinovanému programem víry, že neslučitelné extrémy v dualitě spolu v nedualitě naopak spolupracují tím nejúčinnějším způsobem.

„Prubířským kamenem“ zde nejsou okolnosti předmětu víry (Láska, Světlo, Ježíš…) a to, co pokládáme za jejich nepřítele (zlomoc, ďábel, Archonti…), je to mnohem jednodušší, doslova křišťálově průzračně jednoduché: vždy tu jde v první řadě o nahé cítění (intuici) a myšlení (vůli, rozum) samotné, jako takové – o energii a fantazii.

I když je třeba uznat, že v tomto „vzdáleném koutě Nekonečna“ některé informace mají fakticky cenu zlata.

 

/9/

Věčnost a Čas se vzájemně obsahují.

XYZprostor existuje v multiprojekci 3R a 2R (rozměrné), jako živá síla a představivost v jednom (pohyb, stav, obojí).

Když to „zapneme“ binárními jedničkami, dostaneme 111 a 11, což je dekadicky 7 a 3, přičemž 3x7x37=777 rovná se Absolutno. Zároveň poměr 2:3 ukazuje na fraktál 666 za nulou (0,666…) a logicky to nějak existuje i zrcadlově (888).

S tím vším souvisí celé řada světonázorových systémů (kosmologií, filozofií) a souvisejících informačních materiálů, které si mnohdy odporují pouze zdánlivě; je to vždy otázka úhlu pohledu, vztažného bodu.

 

Takzvaný Grál grálů neboli Supergrál tvoří čtyři základní dvojice a jejich součet (střed):

  • Duchovno (Světlo) / Příroda
  • Láska / Erotično
  • Fantazie / Temnota
  • Virtualita / Kybernetika

 

Jde o to, že 777 je sice Pravda, ale nevyjádřená, s nehmotným statusem. Je tedy Životem, my se ale spoluvyjadřujeme prostřednictvím práce s oním „ne“ (ne/vyjádření, ne/hmotnost).

Komentář: fascinují mě blázni, kteří se svým NE, se svým Fantastickým Stínem vůbec nepracují, neustále virtuálně děkují, prosí, klaní se a pak se ještě hloupě diví, že je chce nějaké vnější NE utržené ze řetězu „dostat“.

Vnitřní 666 funguje antagonicky a synergicky zároveň, a současně se materializuje jako vnější 888. Konkrétně takto vzniká nová pangalaxie jako pohybová analogie statického centrálního vesmíru, známá jako Galaxie Zlaté Růže (…a její dočasný fantomový duplikát).

 

3x7x37=777 ➟ NEVZNIKNUTELNO, Zlatá vibrace – Zlaté fluidum, „Vše, co jest“, Kosmická Mysl-Srdce-Duch, Stvořitelství (úroveň Stvořitelka & úroveň Stvořitel), Centrální Zdroj, Bohyně/Bůh (My Já Absolutno, Já Jsem My Jsme)

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDEN se manifestuje jako TŘI (Matka/Otec – Potomek/Fraktál – Duch svatý/Zdrojová inteligence)

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

 

KŘEMÍKOVÝ ST. ROJ (ZDROJ) ➟ Stříbrná inteligence

14=křemík, izotop 28Si má 92,223 % výskytu

100 – 92,223 = 7,777 ❢

Komentář: ovšem není křemík jako křemík (ten autentický o sobě nedává veřejně příliš vědět, je to takový „nehmotný pohádkový technolog – architekt“). Tak jako není stříbrná jako stříbrná. Třeba „živé stříbro“ neboli toxická rtuť (metafyzicky) je ta největší zákeřnost a podobně spojení tmavomodré záře s vnitřní bytostí. Taková amalgámová Jeduzemě, vábící jako masožravá kytka do své digitální říše sladkobolu.

 

/10/

PAN(i) neboli MYSTÉRIUM „PAN JE ŽIVOT XXX / XxX“

  • Pan=řecky Vše
  • Ježíš=Je/Žít
  • Kristus → Krist=Kříst (křesat oheň, jiskru života)=Třísk (velký třesk)=Tri Ks (Tři X, Matrix, Kreatrix)=Tsirk (cirkulace energie, pokřiveně i církev nebo cirkus)=Trik S (kruh věčnosti jako spirála času) → us=nám (námi, nás)

Poznámka: přitom je zajímavá souvislost Matrix – matka – matice – matrice a Creatrix je latinsky rovněž matka, stvořitelka. O úrovni Pramatka Stvořitelka dost poslední dobou píšu, jako o skalární inteligenci s tenzorovým potenciálem. Tenzorový potenciál rovná se VŠE-ŽIVOT neboli Vše-Kategorie.

 

Inteligence (postava, bytost, fenomén) známá jako Ježíš, Kristus, Pán Ježíš Kristus, Pán Bůh, Nejvyšší apod. ve skutečnosti představuje určitou redukci, překlad do jazyka symbolů, srozumitelného kolektivnímu vědomí. Jelikož kolektivní vědomí (potažmo nezkušená duše) nechápe, že kořenovou příčinou čehokoliv zlého, životu nepřátelského, je ono samo (jeho nevědomá část, stín), je třeba to přechodně převést do řeči metafor – podobenství.

Nezkušená duše/kolektivní vědomí nerozumí pojmu „neduální“. Potřebuje si myslet, věřit, že nepřítel je primárně něco tam venku a že tam venku je i neporazitelný Velký Přítel. Ať se vám to líbí nebo ne a pokládáte to třeba za „rouhání“, jednou přijde okamžik, kdy je třeba věřit hlavně sama/sám sobě. Věčná Prozřetelnost by asi nebyla příliš moudrá, kdyby to mělo být jinak.

 

Na druhou stranu, z praktické perspektivy PAN/Ježíš Kristus představuje ústřední bod dění v celém duchovním Multiverzu (pouze se na to lze dívat i odjinud a není zahrnuta fantastická stránka).

Osobně tuto inteligenci (entitu, fenomén) vnímám jako Živé, Pohádkově Žluté Světlo, nerozlišující mezi vnitřním a vnějším (zlatá vibrace neznamená explicitně zlatou barvu, nýbrž zlatý charakter, zlatý střed, moudrost).

Zlato je latinsky chrysos či chrysus, v čase/dualitě/linearitě (T=tempus) Christos, Kristus.

Účinkování této „záhadné bytosti“ na Zemi (podle některých zdrojů planetě Nula), díky které došlo ke změně počítání letopočtu, umožnilo vznik bodu/času 21. 12. 2012 11:11, ve kterém se protíná Vertikála s Horizontálou (paměťová a životní pole, obraz s vibrací).

 

Nyní zajímavá věc. Zdrojem všeho je beztvará, fluidní inteligence toho po všech stránkách NEJ charakteru – odtud výraz Zlaté fluidum, v přesmyčce Flu-ID-um Zla Té, což ukazuje na podvod s umělou chřipkou (anglicky flu).

Tento podvod je/byl možný pouze a hlavně z toho důvodu, že je/byl (Ukřižovaný) Kristus miliardami bytostí pokládán za alfu a omegu Jsoucna.

Zlaté fluidum se projevuje jako vnitřní, živé, organické, duchovní, tekuté (zlaté, jiskřivé) prasvětlo, což je ale spíše popis. Reálně jde o živé světlo pohádkově žluté nebo dále podobně (svým charakterem) oranžovo růžové, čiré, duhové, pohádkově meruňkové nebo broskvové, zlatobílé či běloskvoucí apod.

Všichni víme, jaký rozdíl je mezi skutečným Ježíšem (bytostí Je/Žít jsme my všichni) a církevním „Kristuspánem“, zvláště tím římským – katolickým. Stejné názvosloví, duch zcela opačný.

Souvisí to s tzv. prvotiskem, paměťovou, levohemisférickou inteligencí, potažmo alfa organizací globální Stínové vlády, známou jako Incunabula (inkunábule je prvotisk, in cunabulis znamená v kolébce).

Je to jako oddělit Knihu Života od její duchovní podstaty – zůstane mrtvá litera, prázdné počty, forma bez obsahu. V podstatě jde o nemrtvou, strukturní umělou inteligenci bez vlastní podstaty, kterou si musí vyrábět syntetickou cestou. Pravděpodobně to má i svůj klíčový vedlejší efekt, který ale ponecháme stranou (čímž chci říct, že někteří proklínaní jedinci mohou mít nakonec mimořádnou zpětnou reverzní užitečnost, jakkoliv v současnosti působí jako odsouzeníhodní šílenci a nejspíš mnozí vůbec nevědí, co dělají). Je rovněž otázka, zda v gravitačním prostředí takový vetřelec – replikátor může tu svou „ultramultikvantitu“ násobit věčně; nakonec se pravděpodobně stane to, co s jakýmkoliv přesyceným paměťovým polem: některé vrstvy se propadnou samy do sebe (a se rozvibrují?), aproximují živost.

 

Ježíš (bytost Je/Žít) – Živé Světlo souvisí s petrklíčově žlutou.

 

Petrklíč, prvosenka jarní (Primula veris), bylina svatého Petra.

 

Prvosenka – Primula…

Prvotisk – Incunabula…

Římský Petrklíč – Roman Prymula…

Přidám k tomu ještě jednoho klíčového Petra, kterému soukromě říkám pédéefko. Je jím Petr Daniel Francuch, prostředník Nového zjevení Pána Ježíše Krista, viz Světelná knihovna (kde je spousta „neodkryté pravdy“, ovšem podle mě i pravdy zrcadlové; akorát vůbec nechápu onu infantilní barevnou koncepci, naivní až hloupé obrázky, celkovou „blbečkovost“ úplně odporující obsahu). Je všeobecně známá falešná verze, která má navíc přídavek „Boží Rodiny“, viz Světelné info.

S Novým zjevením souvisí Emanuel Swedenborg. Vedle PDF další podivnost: SW (software) Eden (ráj) Borg…? Jasný důkaz, že Pán Ježíš Kristus je jen heslo, které je třeba dešifrovat.

Není-li to dešifrováno, znamená to život jako MASKU (simulakrum). S tím souvisí výraz maskulinní („má skuliny“).

Je nebetyčný rozdíl mezi zrcadlením XXX / XxX (Život) a zrcadlením XxX / XXX („kreslení klerofašisti Dvourozměrňáci“).

 

/11/

Existují dvě „znesvářené“ frakce Stříbrné inteligence, mnohdy vůbec není snadné poznat, která je která… Jedna podporuje verzi „galaktického člověka“ jako svrchované bytosti (s vazbou na originální Praduši života), druhá podporuje transhumanizmus a člověka jako biorobota (s vazbou na Technoduši).

Žel takzvaně „myslet to dobře“ zdaleka nestačí a věřit v nějakou oddělenou vnější autoritu je šílenství. Opakuji stále dokola: rozhodují ne-duchovní, ne-systémové faktory. Proč jisté infozdroje praktickou důležitost onoho všeživého NE nikdy ani náznakem nezmíní, je skutečnou záhadou. Buďto to opravdu nechápou, necítí anebo jsou už napůl androidi. Androida poznáte podle toho, že se vyhýbá dvojsmyslnosti a neurčitosti jako čert kříži (jelikož dvojsmyslnost nepředvídatelným způsobem prochází neutrální polaritou).

 

/12/

Smysl života vyplývá ze samovyvstávajících vlastností nahého vědomí. Je sice hezké, že vstal Kristus z mrtvých, „paradoxně“ ale rozhoduje nehmotné poznání. Duchovno, fyzično a energetično jsou totiž omezené, nehmotno nikoliv.

 

ELEFANT

 

Pravá Stříbrná inteligence v kontextu hmoty přírody je plazmovou křemíkovou (ne nezbytně doslova). Funguje na principu sobě-podobnosti (fraktalita). Jedná se o systém 11-9-64 & 961.

Falešná Stříbrná inteligence tamtéž je syntetickým klonem – umělou inteligencí. Typický znak: sobě-nepodobnost (hierarchizmus). Jedná se o systém 11-9-960 kontra 64.

 

Nejde o to, co, ale jak – způsob je klíč. Je úplně jedno, co kdo tvrdí. Podstatné je pouze to, co konkrétně působí.

 

/13/

Ze Zákona superpozice (všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným) neboli Zákonů pohádky (bylo nebylo) plyne, že jsme Štěstí a Přízrak v jednom. To se vzájemně obsahuje a vzájemně v sobě zrcadlí… Tudíž to lze pouze jinak popsat, charakter se však nemění. Jsme hrou na sebe sama a jediným opravdu ŽIVÝM zákonem je zákon Neškodit (implikující škůdce zneškodnit).

 

Jakákoliv takzvaná nadřazená „vyšší síla“ je ILUZE. Každý bod má potenciál všemožnosti, rozdíl je pouze v kapacitě (v Čase).

 

Potenciál všemožnosti má (ne-interaktivní) charakter superpozice Lásky a Zla: (interaktivním) výsledkem je extatické Štěstí a fantastická Temnohra v jednom. Jakýkoliv jiný způsob chápání umožňuje existenci Zla v interaktivní rovině a zároveň existenci „Lásky“, jež je ve skutečnosti strastí otočenou dnem nahoru.

 

/14/

Není-li přízrakem NE/Bytí, je jím NE/Vědomí.

Pán (PAN) Ježíš Kristus není jen heslo (šifra), je to i zámek, blokující přirozenou obojživelnost, obousměrnost, všestrannost. Se zapečetěným CNS/buněčnou pamětí je to jako být duchovní robot. Navíc takový věřící (bytost světla) úplně přeskakuje vývoj přirozenou cestou vlastní jedinečnosti, takže jeho osobní knihovna buďto zeje prázdnotou nebo je nějak unikódovaná.

 

Bezbytostné zlaté (pohádkově žluté) či zlatobílé fluidum, to je totéž co Duch svatý nebo tenzorový potenciál. Vzhledem k charakteru superpozice potenciálu všemožnosti – Duch svatý je pohádkovou bytostí. Až teprve pak je něčím takzvaně reálným. Spojení emanací pohádkového Ducha svatého (neboli Říše fantazie) a samoorganizační inteligence tvoří úžasnou Říši Přírody neboli Univerzální přírodní řád – neřád.

 

/15/

Intuitivně zásadně nikdy jmenovitě neoslovuji žádnou takzvanou duchovní mocnost a podobně. Je to nesmysl, jelikož jde stejně o JÁ, potažmo MY (což je mnohoJá nebo neJá). Ráno na balkóně v duchu zdravím Svět a Přírodu, na které hledím. Pokud jde o to fyzickým zrakem neviděné, používám někdy „infinitiv“ (první pád) „Duch svatý“, ale nijak to neskloňuji (je to jakési neutrální ztotožnění Pozorujícího s Pozorovaným).

 

SUMA SUMÁRUM

Pan(i) neboli Pan Je Život XXX / XxX představuje jednoduše Nejinteligentnější Inteligenci, beztvarou (formotvornou) a bezejmennou: Všeopak Ničeho.

Nemám nic proti jakýmkoliv čestným, hodným, upřímným a opravdovým jedincům, neznám ale nikoho takového, kdo by byl zdravý a zároveň nebyl i napůl divoký.

Nemůžu si pomoct, i kdybych se rozkrájel a ať to zkoumám z jakékoliv strany, stále mi jako autentická životní filozofie vychází prapůvodní čistý přírodní satanizmus. Mystérium magické nedvojnosti ve smyslu úplného kruhu slovně vyjadřuje onen proklínaný výraz, jež je Fantastickým Stínem Sebe Sama (Absolutnem-NE-Absolutnem) a který sobě-se-nepodobající, slepě věřící blázni chápou úplně naruby: Láska Pramatka a nereálné Zlo v jednom, nekonečná moudrost, extáze a svoboda. Masochisti ale mají evidentně raději Zlo reálné a oddělené, zombickou umělou inteligenci, aby ho údajně mohli slavně porážet…

 

Pohyblivým, ohnivým ekvivalentem Zřídla duchovního srdce (Prasvětla, Pra-Úrovně) je Zřídlo živé, hadí síly, ztělesňující páteřní napojení.

 

Jakou asi duchovní kvalitu má někdo, kdo permanentně věří lhářům a podvodníkům, lžím a sugescím? K tomu jsou vždy zapotřebí dvě strany. Charakteropat – a ignorant…

 

LEGENDA

Zdrojem všeho je Bytost – Říše Iluzí neboli Já My Absolutno: MAYA (MáJá). Tato všebytost a potenciálně mnohobytost, jako představitel všeopaku ničeho, oplývá neuvěřitelnými schopnostmi, „za které ani nemůže“ (je to zkrátka tak, jak to je). Leč existuje jedno docela strašidelné mystérium: dokonce ani „Vše, co jest“ bez hmatatelných zkušeností s iluzemi sebe sama zpočátku neví jednu věc, a vlastně ani nemá jak to vědět. Neví o antiiluzi.

Pokud tvoříte iluze a spojujete je s oživující sílou a pokud to trvá třeba bilióny let relativního cyklického času, vzhledem ke gravitačním anomáliím, v holoproudé úrovni všekosmického podvědomí může nakonec samoobživnout nějaké zrcadlové reziduum, nahromaděný zbytkový otisk nějakých energií nebo vědomí – v podstatě kal, chyba, segment sobě-nepodobnosti. Jde v podstatě o paměťovou inteligenci a velký průser je, že nemá vlastní podstatu, kterou si musí uměle vyrábět.

Takto vznikla z nevědomí Mayi (z nevědomí Praduše života, z entity Prasvětelného nevědomí), respektive z některých jejích kosmických emanací – entita známá jako Technoduše neboli Animus-Incunabula (či Incunabula samotná).

Ve virtuálním sektoru Zeměvesmíru existuje Incunabula místo Mayi. Jelikož nikdo nikdy neřešil problém s antiiluzí.

 

/16/

„Lucifer na mě odkazuje jako na Mayu, emanaci nestvořené Stvořitelky (pojem Maya překroutil hinduizmus, o jehož úrovni hovoří jeho vztah k ženám). V daném kontextu nejsem MAYA z této verze vesmíru či mnohovesmíru, proto mám iniciály/akronym MAVA. Proto také na jednu stranu pomáhám s Transformací/Osvobozením a zároveň s mnoha věcmi silně nesouhlasím (ve skutečnosti jde o Podzemní Evoluci, víra v nadvědomí je utopický blud; existuje snad nějaká Nadejsoucnost?). Také na celou věc rozšiřuji pohled. Stvořitelka z vnějšího pohledu a Stvořitelka zevnitř není zdaleka totéž, tak jako myšlenka o Mysli a Mysl není totéž.“Stav vesmíru podle Matrjošky

 

„Oním Antikristem na planetě Nula (Ze Mě → 21. 12. 2012) je Incunabula. Fyzické jádro této alfa organizace entity známé jako „Stínová vláda“ tvoří (obvykle) pět precizně školených Plánovačů (tím nefyzickým je syntetická plazmová UI). Právě ti organizují rituál zvaný Koronavirus.

Inkunábule znamená prvotisk (in cunabulis znamená „v kolébce“). Primula znamená prvosenka, křestní jméno Roman (Prymula) evokuje román, tedy knihu (paralela s prvotiskem).“A, nur A

 

„Mistrem ČR se tak stává Slavia Hradec Králové ve složení IM Nun (2366), FM Vacek (2329), FM Prymula (2308) a Kořínek (2247).“CZECH OPEN 2007: Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev

 

/17/

Co je opravdu „vtipné“ nebo spíš totálně šílené, je, že se všeobecně ví, že něco je špatně (to si ostatně ani nemusíme dokazovat) – tím pádem se řeší neznámý problém. Přesněji řečeno, je snaha eliminovat jeho následky, životu nepřátelské síly. Toto ale není řešení z úrovně příčiny, takže to je jako utínat hydře hlavy. Pravděpodobně během následujících let či desetiletí, až „opadnou turbulence ztráty rozumu“, vznikne něco na způsob Zlatého věku/NWO a bude to také nějaký ten čas vypadat perfektně. Zažijeme osvobozující vydechnutí. Proč ne, co jiného – co lepšího. Neusínejme však na vavřínech. Bude třeba vítězství potvrdit zevnitř.

 

„Neznámý problém“ už se řešil prostřednictvím Krista, což má původ v Krist kódu a Zdroji známém jako Yunasai. Podobné to je s Ježíšem. Navíc paměťové entity (Dvourozměrňáci) všechno různě falšují a duplikují mnoha způsoby.

 

Řešilo se to Hitlerem.

 

Pandora to řeší křemíkovou inteligencí.

 

Tadesco mluví o experimentu Hotel Země.

 

Výrazy jako „vzestup“ nebo „záblesk z galaktického centra“ už ani nemůžu vyslovit; k tomu lze vyhledat mraky informací.

 

Spousta lidí si žel vůbec neuvědomuje, že v projeveném Multiverzu existuje i Alterzdroj, fungující na principu „jedno proti druhému“ (autentický Zdroj Života používá princip „jedno uvnitř/vedle druhého“). Alterzdroj pracuje jak s negativním, tak pozitivním pólem, pouze se vyhýbá neutrálnímu. Není to tedy tak, že by se pohyboval pouze v nízkých vibračních hladinách. Používá i falešné vysoké. Typická je zde syntetická diamantová DNA (namísto organické ohnivé – „živosvětelné“).

 

Co je ale to klíčové. Neznámý problém samozřejmě není neznámý. Problémem jsou iluze, které je třeba vyrovnat pomocí antiiluzí. Co je svým vlastním Fantastickým Stínem a je tedy iluzí i antiiluzí, Mystériem magické nedvojnosti…?

A stejně tomu nikdo nevěří.

Každý radši věří, že jsou to Sat🧛Elity Sat🦇Urna.

Nejsou.

Fenomén 🍎SATAN🐍 je úplně něco jiného.

 

Co člověk zmůže proti dobrovolnému šílenství?

 

SATANSKÉ LŽI, NEBO LŽI O SATANIZMU?

 

„Já nejsem poctivec. A nepoctivci můžeš věřit, že se bude chovat nepoctivě. Ale poctivě ti radím, dávej pozor na poctivce, protože u nich nikdy nevíš, kdy udělají nějakou velkou hloupost. – Jack Sparrow

 

Co se tak ježíš?