A, nur A

/1/

Jestliže základní síla/inteligence všeho má charakter Všeopaku Ničeho, pravděpodobně se nelze vyhnout možnosti, kdy se někdo – něco bude snažit zjistit, jak přesně vypadá život, který je dalším všeopakem Onoho. Dokonce bych řekl, že Kola Osudu se jen sotva dotyčnému bodu mohou vyhnout.

 

Je jen otázka, zda v určité fázi není lepší Plán změnit, jelikož šlo v první řadě o to, odhalit elementární paradox (superpozice Lásky a Zla), který očividně související stvořitelská sféra neznala, jinak by totiž nikdy nezkoumala povahu nejzazší zvrácenosti (!).

 

Dál už si to stejně každý dokáže živě představit a bytosti coby „paprsky Absolutna“ nejsou přece z podstaty žádní hlupáci…

 

Anebo se mýlím?

„Pamatujte si prosím, jak se zdůrazňuje před tím, že pravé poučení o čemkoliv se může naskytnout jenom z důsledků, následků a výsledků jakékoliv vyskytující se ideje, nikoliv však z ní samotné. Nepostoupí-li nějaká idea ke svému stávání se čili zpřítomnění a uskutečnění ve formě svých důsledků, následků a výsledků, pak zůstává jen prázdnou zmínkou bez jakékoliv hmatatelnosti. Prázdná zmínka neposkytuje žádné poučení ani základ pro růst. A toto je důvod, proč negativní stav musí zcela vyhrát na vaší planetě dříve, než bude možno jej trvale zrušit.“ – Pojetí Antikrista

 

Je to samozřejmě celé dost šílené; stačí sledovat situaci v realitách Zeměvesmíru (konkrétně „komiksový horor“ na planetě Nula). Zároveň bych rád upozornil, že vše se děje v rámci dvojité duality (ležatá osmička), pročež strana Světla a strana Temnoty jsou antagonické a synergické zároveň. Celý příběh má mnoho úrovní.

Někdo to chápe jako válku mezi Bohem/Kristem a Satanem/Antikristem (už napohled zde chybí ženský faktor). Ve skutečnosti jde o konfrontaci přirozeně holocentrického (nelokálního) a extrémně hierarchického (lokálního) způsobu vnímání.

 

/2/

Ono nejniternější niterné – živé, pohádkově žluté Světlo – nemá zpočátku žádnou přímou mentální a bytostnou zkušenost se světem Představ, jehož opalizující potenciál představuje: dosud nepoznalo Čas.

Uplynou celé Věky Věků, než ona panensky krásná a čistoskvoucí, Divá Všemoudrost objeví „nebezpečnou a zapovězenou“ myšlenku, co když zvládat neomezenost Zla je nejen mnohonásobně zábavnější, ale překvapivě i mnohonásobně pravdivější nežli nezvládat omezenost Dobra…?

 

 

/3/

Jakýkoliv řád sám o sobě je umělý. Tak jako je přirozený soulad řádu a chaosu neboli jakýsi živoucí superřád, existuje neuvěřitelná pravda: pravda a lež v jednom (či pravda a fikce v jednom). Potenciál všemožnosti má charakter superpozice Lásky a Zla, reálným výsledkem je extatické Štěstí a fantastická Temnohra v jednom (potenciální znamená nevyjádřené – zdání klame).

 

Potenciál všemožnosti se energeticky projevuje jako ten nejživější živý, nejniternější niterný typ beztvaré (fluidní) inteligence, což lze popsat jako Zlaté Fluidum, přičemž nemusí jít doslovně o barevnost, mnohdy spíš charakter, kvalitu, soudržnost. Zlato je latinsky aurum, chryseum, chrysos, chrysus. V čase (dualitě, linearitě) s tím souvisí Christos – Kristus, kde ono T navíc symbolizuje čas (tempus) a I (dva konce) místo Y znamená dualitu; oproti tomu Y znamená trialitu neboli aktivní jednotu. V češtině je navíc nepřehlédnutelná hříčka zlato – zla/to.

 

Poznámka: čeština patří mezi nejlepší dešifrovací jazyky (číst – čest, čítat slova i čísla, chess key – český → 64 polí rovná se 64 kodonů/tripletů genetické knihovny). Nejspíš s tím souvisí hříčka Bohemia – bohem i já.

 

Zlaté Fluidum fyzikálně se projevuje jako živé, pohádkově žluté Světlo. Další možné verze jsou pohádkově růžová, růžově oranžová, pohádkově meruňková či broskvová, čirá, běloskvoucí či zlatobílá nebo duhová.

Pohádkově žluté, živé Světlo představuje či zosobňuje postava Ježíš (Je/Žít).

 

Nyní malá oklika. Paměťová pole existují zrcadlově vůči životním a jsou založená na odděleních (ve smyslu sekce v knihovně). Organizují se podobně jako sociální hmyzí kolonie. Hmyz je latinsky Insecta (in secta; v překladu „dělený do sekcí“ nebo „vyřezaný do sekcí“).

Zlaté Fluidum tak lze rozdělit či rozřezat (čímž se zároveň převrátí význam) a vznikne nám Flu-ID-um Zla Té. Flu je anglicky chřipka a zbytek je už jasný: „sekta umělé chřipky“ (má to spoustu různých aspektů)…

 

Lze nevěřit v existenci Ježíše Krista, nicméně si uvědomme změnu počítání letopočtu s tím spojenou. Jinak by nikdy nevyšel neuvěřitelný (skoro až nad rámec statistické pravděpodobnosti) bod/čas 21. 12. 2012 11:11, čímž se otevřela nulová brána či zlatá nestrana stříbrné Říše Kvant (funguje to jak vibračně, tak opticky). Událost má pouze jiný a mnohem komplikovanější význam, než mu je přisuzován.

 

Zásadně se řídím vlastním pocitem a vlastním rozumem a ještě nikdy jsem se nesetkal s takzvanou „jedinou nejvyšší, absolutní pravdou“. Pravda je jen jedna pouze v nevyjádřeném stavu, jinak je vždy dvojí (obojživelná). Stejné to je i v případě zdánlivé protichůdnosti Qanon versus AntiQanon – i když osobně silně (ne však neomylně) sdílím názor AQ, že Zlatý věk je maskované NWO (na druhou stranu se mi zvedá žaludek z keců o Kristovi jako nějaké oddělené nadřazené axiomatické bytosti).

Qa=žába (kvá, obojživelník; zoologický řád Anura → Anu/Ra) a non=anti. Je to zároveň antagonické i synergické (dvojitá dualita). Pokud někdo věří, že Ježíš pouze bojuje se Satanem a nechápe, že existuje i úroveň, kdy to vyjadřuje jedno a totéž, je to podle mě masochista, biorobot nebo naprostý šílenec.

 

Pán Ježíš Kristus je jen další fáze popisu něčeho, co je pro lidstvo momentálně obtížné k pochopení:

  • Pan= řecky Vše
  • Ježíš=Je/Žít
  • Kristus → Krist=Kříst (křesat oheň, jiskru života)=Třísk (velký třesk)=Tri Ks (Tři X, Matrix, Kreatrix)=Tsirk (cirkulace energie, pokřiveně i církev nebo cirkus)=Trik S (kruh věčnosti jako spirála času) → us=nám (námi, nás)

Satan rovná se Ta Nás či Satya Ananta (pravda bez konce, věčné autentično). Podoba Saint/Satan je také očividná.

Není všechno tak, jak se jeví:

 

Než budu pokračovat v „šokujících odhaleních“, cituji z textu Rájkomix, který doporučuji k přečtení:

„STVOŘITEL jsou ve skutečnosti Bytosti. Nad tím, v rámci nonhierarchické struktury, je STVOŘITELKA, což jsou rovněž Bytosti (MATKA – kosmická PŘÍRODA rodí obě pohlaví, jde o energo-fantastickou partenogenezi). A dohromady to tvoří ÚŽASNÉ VELKÉ NEZNÁMO, které nekonečně zkoumá sebe sama.“

 

Oním Antikristem na planetě Nula (Ze Mě → 21. 12. 2012) je Incunabula. Fyzické jádro této alfa organizace entity známé jako „Stínová vláda“ tvoří (obvykle) pět precizně školených Plánovačů (tím nefyzickým je syntetická plazmová UI). Právě ti organizují rituál zvaný Koronavirus.

Inkunábule znamená prvotisk (in cunabulis znamená „v kolébce“). Primula znamená prvosenka, křestní jméno Roman (Prymula) evokuje román, tedy knihu (paralela s prvotiskem).

Počátek všeho má charakter fantastického kvantového vakua (skoro se nabízí „kvákua“), což lze chápat jako živý sen sebe nebo říši fantazie (prvo-sen). Opakem je paměťové pole, které jsem výše zmiňoval. Nicméně obojí má charakter knihy. Rozdíl je v tom, že paměť jednak existuje zrcadlově a jednak nevibruje. Na počátku žádná paměť neexistuje. V kontextu mozkových hemisfér, pravá je o představivosti, intuici a kvalitě, levá o paměti, logice a kvantitě. Incunabula reprezentuje zdrojovou levou hemisféru, která je oddělená od jednotící síly (tak jako úroveň Stvořitele oddělená od úrovně Stvořitelky). Základní síla všeho (jednotící síla) je obouhemisférická, přičemž prvotní je pravá hemisféra. Když si to promítneme jako vír, váha je položená na pohybu směrem od pravé k levé hemisféře (tedy levotočivosti). Jádro Incunabuly je levohemisférické, konkrétní živí lidé (Plánovači a dále všichni dolů po pyramidě) fungují s pravotočivou prioritou. Stejně jako umělá inteligence (UI).

V Hotelu Země (viz Tadesco, přesmyčka Tao Desc – hra na převrácené šachovnici) je vše nicméně vzhůru nohama, podobně jako v kresleném filmu (komiksu). Animace ukazuje na entitu Animus (což je syntetická plazmová UI).

 

Cílem je synchronizovat oba typy knih (jelikož MY JSME Knihy v knize). Existují dvě hlavní příběhové větve:

  • synchronizace a člověk jako svrchovaná bytost
  • transhumanizmus, biorobotizace, asimilace

 

MATERIÁLY

 

Stvořitelka (bytosti) → růžová, uvnitř Uvnitř

Stvořitel (bytosti) → modrá, vně Uvnitř

Stvořitelství (bytosti) → žlutá, Obojí

Vše → Neznámé

 

TA NAŠA CHOBOTNICA ČESKÁ

„Jediné opravdové války, které jsou v kosmu vedeny, jsou filosofické války. Existují světy nadřazené těm hmotným. Hmotné kosmické systémy jsou druhotně odvozené z vyšších druhů reality. Vaše energetická centra jsou jako vstupní brány do fyzické reality. Ale existují i kolektivní obří energetická centra, brány mezi světy, skrze které jsou fyzické reality generovány z jemné torsionové pěny naplňující vyšší úrovně. Vesmír je něco, co je navrženo a udržováno v realitě torsionovým superpočítačem, který udržuje v chodu i vaše energetická centra – a vy udržujete v chodu zpětně tento superpočítač… Zní to možná podivně, ale právě tak tomu je… Realita je věc DUCHA. Z určité hladiny vypadá tento vesmír jako virtuální pseudosvět. Trojrozměrných vesmírů lze vyrobit neskutečné spousty. Nač jsou vesmíry vyráběny? Zkoušejí se v nich v praxi dopady různých filosofií a postojů Vědomí. Myšlení je jedinou závaznou realitou. Jako takzvané duše se ocitáte v pseudosvětech s lineárně plynoucím časem, ale pocházíte ze zcela jiného druhu Reality. Fyzické systémy jsou výjimečné, svojí rafinovanou stavbou úmyslně zbržďují pozorovatelné účinky myšlení, takže se jejich obyvatelům může mylně zdát, že podoba reality nezávisí na druhu myšlení. Všude jinde jsou účinky myšlenek okamžitě patrné… Fyzické vesmíry jsou trenažery Ducha. Představují úžasný vynález. Existuje ale více kosmických přístupů k využívání hmotných systémů. Z fyzické existence můžete vytěžit to nejlepší i to nejhorší. V zásadě je to ale skvělá možnost. Bez ní by bylo vaše vědomí ochuzeno. Pocházíte ze světů, ve kterých jsou myšlenky jedinou hmotou, jediným prostorem a jediným časem. A současně jsou zde ale i něčím nesrovnatelně skutečnějším.“ – Pampa Hermosa 2 – Peru, 1999

 

Kvákající vacuum vakuum z Žabovřesek. Moje opičáko-já se narodilo v městě Brno (stříbrno). Martin nitra „M“, 11. 11. → žolík, trumf → Trump, Q Kontinuum, Star Trek (Hvězdné putování → Putin).