Skvoucí zář hudby z hlubin temnot

Skutečný ŽIVOT je tak fantastický, že onen další „celkový krok“ v příběhu Multiverza si v podstatě nikdo nedokáže představit; pravý život je totiž FANTAZIÍ samotnou. Ze zákona superpozice (jednoty, lásky) přitom vyplývá jediné pravidlo: Neškodit – škůdce zneškodnit. Jinak nic není zakázáno. Kdo to chápe jinak, škodí a porušuje tím ZÁKONY ŽIVOTA (!).

 

Stačí se zamyslet nad neústupností přírodních živlů či kosmických cyklů. Jsou nekompromisní. Pracující pro CELEK, v optimálním případě v zájmu nejvyššího dobra všech – utopizmus ale netolerují.

 

Zde neexistuje žádná prostřednost – nějaké naivní představy o nějaké „srdečné diplomacii“ nejsou žádnou šalamounskou moudrostí, nýbrž čiročirou hloupostí…

 

 

Mnozí pouze slepě věří různým programům, nereálným představám bez opěrného bodu v logice (zdánlivě paradoxně), bez zdravého základu. On totiž rozum funguje jako obsluha schopnosti si představovat, která umožňuje jejich (rozuměj představ) hmatatelnost. Pravidlo řídí nepravidlo. Tudíž autentický život je souladem řádu a chaosu.

 

Zrcadlem víry ve vykonstruované, sebeomezující fikce je životu nepřátelská choromyslnost (vadný rozum až nerozum), která je navíc až důsledkem nechápavosti, sebeklamu, naivity, sebestřednosti atp. Největším zlem jsou pozitivní lži. „Oběti“ nejrůznějších projevů zvůle či bezcitnosti se strašně diví, odkud se to „bezpráví“ bere a vůbec nezkoumají možnost, co když ony samy jsou kořenovou příčinou…? To by totiž znamenalo přijmout zodpovědnost, pracovat na sobě a spoustu věcí úplně změnit, nezřídka úplně otočit.

 

 

Uvědomme si, že jsme Ne/Struktura, která si na Strukturu pouze hraje. Energetická nestruktura neboli ABSOLUTNO je oním Věčným Živým – struktura rovná se fantastický HRÁČ.

 

Všechno je nejen úplně jinak, je to úplně jinak snad tím nejzazším možným způsobem. Je ostatně docela logické, že Absolutní Inteligence překonává všechny běžné představy, všechny „nezpochybnitelné“ předpoklady.

 

Když si odmyslíme věčnou oživující sílu (Pramen Lásky, Krásu, Divokost, Přírodu), struktura rozpohybovaná analogickým způsobem je vlastně jakýsi PŘÍZRAK, který existuje ve třech podobách, jako:

  • fantastický nemrtvý
  • nehmotný kyborg
  • pohádkové zlo

Všechno neustále „režíruje“ charakter onoho Počátku všech počátků, zákon superpozice („všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“).

 

Cokoliv Ne/Absolutního (jehož podstatou je to Absolutní) tím vším skutečně na nějaké úrovni JE a nemůže tím nebýt. Na jaké úrovni, záleží pouze na nás. To poslední, co nám pomůže, je boj proti Přízrakům. Neexistují žádné dva druhy Vědomí, pouze dva druhy projevu Téhož – pochopené nebo nepochopené. Veškerá polarita je jen odrazem (zhmotnělou iluzí) té jediné skutečné polarity: chápat nebo nechápat.

 

Jsme Láska a Temnohra v jednom. Je to tak, jak to je, a cokoliv jiného mi připadá jako óda na slepotu, jejíž neomylně vědoucí tóny se vítězoslavně linou z propasti dobrovolného šílenství…

 

 

Fantastická Temnota v souladu se svým energetickým opakem (univerzální MAGIE) je nejen fenomenálním dobrodružstvím a tou největší a nikdy nekončící, kreativní zábavou. Je i tou nejúčinnější zbraní proti choré Zlomoci (která ve skutečnosti nemá žádnou vlastní podstatu). Lze tak perfektně zabít dvě mouchy jednou ranou.

  1. Temnota nemůže neexistovat
  2. nemohou existovat dvě Temnoty (životu přátelská a životu nepřátelská) na témže místě