Najdi skrytý humor

/1/

Donedávna, po určitých průzkumných fázích, jsem se cyklicky vracel k Mysli – v její vibrační & nevibrační podobě (Energie – Cit, Rozum – Představivost). Dnes to je mnohem spíš Univerzální řád Přírody. Řekl bych, že „Mysl všech myslí“ nic lepšího nemůže vytvořit. Tím myslím neuvěřitelné Přírodní Multivědomí. Také mi silně začíná vadit stříbrná astrální sféra; i když nepopírám existenci jakéhosi „stříbrného předsvěta“ ještě bez přírodních zákonů, klíčem ke všemu je rozhodně Zlatá – a to ne nezbytně v doslovném významu.

 

Nevědomost způsobila, že byl Univerzální řád Přírody z úrovně vševesmírného podvědomí sám sebou napaden. Stříbroskvoucí průzračnost totiž nezahrnuje žádnou (realistickou, ne-destruktivní) Temnotu. Proto se to temné projevilo jako vetřelecké nevědomí. To se se zlatým základem nemůže stát. Zlatá zahrnuje faktor Nebytí – vědomou temnou fantazii.

Univerzální přírodní řád 2.0 lze chápat jako Zlatý řád Přírody – Divočinu nejen přírodní.

 

 

/2/

TO je absolutní Láskou a archetypem Zla v jednom. Tento abstraktní popis je navíc pouhou cestou k absurdnímu výsledku, jímž jsou na jednu stranu Štěstí či extatická Blaženost, a na stranu druhou fantastická TemnoHRA. To celé tvoří podstatu osvícené Všemoudrosti. Nesmyslně trpíte a poníženě sloužíte ne proto, že nevíte, nýbrž proto, že vědět nechcete a nevěříte sami sobě.

Každý bod – kdokoliv a cokoliv – je potenciálně ultimátním počátkem všeho, jenž je dřímající Všemožností s nulovým součtem, a tak stačí jediné: Souznění, být v souladu sama/sám se sebou.

Nejde o to CO, jde o to JAK. Způsob je klíč.

 

⚠️ TO je absolutní Láskou a archetypem Zla v jednom… a v paměťových polích (původně s nehmotným statusem) to je od sebe oddělené. Jakmile je astrální paměťová (od fyzické reality odvozená) identita nadřazena té věčné organické či nehmotná kybernetická, samoorganizační inteligence (ale například i duchovní nebo rozumová) nefunguje na svém určeném místě, to jest jako obsluha schopnosti snít, fantazírovat, vzniká reálná možnost nezávislé existence životu nepřátelské entity – většinou stvořené kolektivní hloupostí (slepou vírou) nebo individuální sebestředností.

 

 

/3/

Co když všichni lžou či jsou obelháni a SATAN je ve skutečnosti vlastnost Základní tvořivé síly všeho, Prvotní nestvořené Stvořitelky – Matky Přírody…?

 

Přinejmenším by to mnohé (ne-li vše) vysvětlilo:

 • TA NÁS → My jsme (či je naší podstatou) absolutní Láska a fantastická Temnota v jednom
 • f/ANTAS/y (F=klíč, Y=spojení) → „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
 • SAINT → svatý, mocný, úplný
 • SAY TEN – SAY 10 → PRAV X (strukturovaná řeč, zdroj: TEN ZOR, Zřídlo Veškerenstva), nehmotný kybernetický, samoorganizační faktor (knihovna Helix)
 • SEI T’N / N’T YES (NOT YES) → Mystérium magické nedvojnosti, absolutní hodnota
 • SATAN → neutrální kosmická duchovní, přírodní energie, univerzální životní princip, živá síla imaginace, hadí síla (elektrický ohnivý ekvivalent zřídla duchovního prasvětla)

 

TAU-PAULUS (PAVEL BRNDIAR)

 

MOUDŘÍ VĚŘÍ SAMI SOBĚ

 

JAK POZNAT FALEŠNÝ „SATANIZMUS“

 • Satanismus & hledat „Vyhlášení Církve Satanovy“ či „rozpoznávání podvodníků“

 

PRAVÁ VŮLE

 

KNIHA ZÁKONA

 • dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon (individuální součást)
 • láska je zákon, láska pod vůlí (kolektivní součást)

 

Daimonion objevil antický řecký filozof Sókratés.

 

„Nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu.“ – 66 otázek a odpovědí

 

SATANSKÉ DEVATERO (citace, parafráze)

zdroj: LaVeyův satanismus

(…lze polemizovat pouze o aktu pomsty, nicméně se zamysleme nad principem karmy a kauzalitou – zákonem zachování energie a zákonem akce a reakce…)

 • živoucí existence, nikoli vymyšlené spirituální báchorky
 • neposkvrněná moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam
 • laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli láska vyplýtvaná na nevděčníky
 • odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péče o psychické upíry

 

Není všechno tak, jak se zdánlivě jeví. Viz třeba úžasná slovní hříčka Řád zla, té Přírody – která ve skutečnosti znamená Štěstí, Zdraví a nekonečné mentální i fyzické Dobrodružství v tom nejlepším možném živém i fantastickém prostředí… A hlavně také vlastní vůli a přirozené sebevědomí – zdravou víru v sebe sama jako nebytostné i bytostné Bytí.

 

„…“Nemusíš se o nás strachovat. My jsme i nejsme.“ Na důkaz svých slov se rozplyne ve zlatobílé bezbytostné fluidum. Stávám se nesmělým návštěvníkem jedné z fenomenálních nadvesmírných úrovní, kde se základní bezbytostné prasvětlo formuje do prvních náznaků bytostí zaujímajících určitý tvar v prostoru…“ – Aolian 21. duben 2013