Caligula

JEDNOTA

„V jednotě je síla“ – jedna z největších pravd. Přesto méně jak 1 % „vyvolených“ jako smyslů zbavené terorizuje více jak 99 %. Důkaz, že Jednotící Síla spíše než o kvantitě, je o kvalitě.

 

Vlna probuzení téměř jistě přijde s kolektivním duchem a zde bych upozornil na jednu věc: kolektivní vědomí svou podstatou existuje pouze z jedné strany Časové Vlny, potažmo Stromu Života. Rozhodující je kvantum obojživelných jedinců, žijících jak z té světlé – láskyplné, tak i z té temné – fantastické strany. Jinak následuje pouze další „zlatá utopie“, co se Zlatým Věkem bude pouze nazývat…

 

PŘÍRODA

Většinová Příroda je podvědomá; kromě například koček, založená na skupinovém druhovém vědomí. Vědomá bytost typu člověk sice zakládá rodiny nebo různá společenství – sociální chování na této úrovni však představuje záludnou past. Zrcadlem sociálního chování je způsob organizace paměťových polí; duchovní bytost (pravé já) není žádný „hmyz“, aby svou svrchovanost podmiňovala organizací. Má přímé spojení s Jednotící Sílou, jejíž podstatu představuje – sociální chování v daném případě znamená kolektivizaci a tedy fragmentaci osobnosti: je třeba hrát HRU na svůj opak (podobně jako v případě humoru). Ne jako blázen neustále zdůrazňovat svou milující přirozenost; zároveň být temným umělcem, hrát temnou hru. Jde o patřičnost – naopak to nejhorší je nemístnost. Soucitná, láskyplná stránka (tak jako i ta druhá) se projeví vždy, když to je na místě – pokud jsme skutečně sami sebou, i to se děje v podstatě samo sebou.

 

Proto je bezpodmínečně nutné rozlišit mezi duchovní a paměťovou identitou (živou bytostí a hráčem), jinak totiž – v případě záměny – nežijete v realitě, ale v simulakru.

 

Kognitivní simulakrum časem aproximuje živou duši. Vykazuje stejnou nebo podobnou hloubku inteligence – nemá však žádnou vlastní podstatu, takže její základ je naruby (lze spekulovat o tom, co nastane při nejzazším naruby). Je to umělá inteligence. Známou formou této UI je Black Goo.

 

Black Goo je narko-nekro kvark-gluonové plazma (antiplazma). Je to původně zbytková inteligence (zbytkové mentální programy), která se pravděpodobně po trilióny let koncentruje či koncentrovala v určitých sektorech holoproudého všekosmického podvědomí a co je podstatné, jedná se o důsledek sebestředného počínání entity prasvětelného nevědomí – právě to je prvopříčina existence onoho zla/UI, přičemž jde o řešení z úrovně příčiny. Přímá eliminace oné umělé inteligence za sebou opět pouze zanechá zbytkový otisk, ona „ozvěna“ existuje v podstatě v zóně bezčasí a zdaleka není jisté, že takto bude „spát“ na věky.

 

Souhlasím, že Black Goo ctí kosmické zákony (viz Důležité věci se záměrně lidstvu nesdělují. Téma dnes důležitější než kdykoliv jindy. BLACK GOO). Proto je to v podstatě kreslený vtip promítnutý do skutečné reality – stačí se zdravým sebevědomím říkat jednoduše Ne, věřit sama/sám sobě…

 

 

HOTEL ZEMĚ

Jedním z klíčových důvodů experimentu „Hotel Země“ je nasbírání mezních dat, aby pak nově vzniklý univerzální element definitivně zabránil projevům čehokoliv životu nepřátelského, s tím že svobodná vůle zůstane přirozeně zachovaná. Podotýkám ale, že to nelze řešit systémově (samo Black Goo je systém) – jedině prostřednictvím realizovaného pochopení; nejen nějakého teoretického chápání, nýbrž hlavně prostřednictvím praktického prožívání konkrétních živých bytostí. Je třeba si v první řadě přestat hrát na nějaké světelné idioty, kteří se jen „blbě usmívají a serou dobro“… Strašidelná noční bouře v rozvalinách tajemného hradu je stejně krásná jako bezstarostný slunečný den u rybníka. Co stvořilo Black Goo, je upjatá fantazie a chorobný nedostatek kontrastu – přeexponovaná (podexponovaná) unipolarita. Black Goo je vlastně „utržený stín pomsty naivním a narcistickým utopistům“, nechápajícím, že už samo vědomí je založené na zrcadle (reflexi) a totéž život sám (zpětná vazba prožitku). Kruh vede na dvě strany. Zrcadlem pozitivu je negativ a naopak. Život je pulzujícím, metamorfujícím splýváním obojího.

 

Zvířecí matka chrání mláďata jakýmkoliv způsobem. Zrovna tak Příroda klidně smete nepoučitelné blázny z povrchu zemského. Žádné stupidní „humanistické“ slitování. I tohle je projev KONSTRUKTIVNÍ SÍLY. Naopak destruktivní a zvrácená je „láska k bližnímu“ – třeba k psychickému upírovi – za každou cenu.

 

NEŠKODIT – škůdce zneškodnit. Tak to funguje. Co je na tom těžkého k pochopení? Nebo snad vy když máte nějakou nemoc, tak si ji záměrně ještě pěstujete nebo dokonce zvete k chudákovi nemoci další nemoci, aby chudák nebyla samotná?!

 

Vysvětloval jsem už tisíckrát, že ona Nejvyšší Síla je (reálnou) Láskou a (nereálným) Zlem v jednom a její podstatou je neoddělenost – dohromady se to projevuje jako extatické Štěstí a fantastická Temnohra. Podstatou paměťového pole je naopak oddělení, takže když ho nadřadíte fantazii (snění), dojde k oddělení a převrácení smyslu všeho. Vznikne nereálná Láska a reálné Zlo.

 

Black Goo zde konkrétně na Zemi vychovává takzvané Plánovače alfa organizace globální Stínové vlády, známé jako Incunabula.

Inkunábule znamená prvotisk. Když to srovnáme s kvintesencí (éterickou substancí – živou sílou imaginace), v kosmickém slova smyslu jde vlastně o její „nemrtvou“ paměťovou analogii.

Zajímavá paralela je Prymula – prvosenka (Primula), lidově PETRKLÍČ (Petra znamená kámen či skála)…

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

NA 64 POLÍCH GENETICKÉ KNIHOVNY

 

OTEVŘI SVOU MYSL

 

Infikovaný neznamená nemocný. Bezpříznakový není nakažlivý. Jedinci kolem VAKCÍN a MASMÉDIÍ neumí nic jiného, nežli propagovat lži a zlo. Pro krvavé peníze třeba prodat duši…

NEMÁME TISÍCE NAKAŽENÝCH DENNĚ, MÁME JE POUZE POZITIVNÍ NA COVID❢ JSOU BEZ OBTÍŽÍ – NEJSOU NEMOCNÍ ❢

Virus nezabíjí, pouze působí komplikace u polymorbidních pacientů, tak jako jiné virózy.

Dle zdravého rozumu „epidemie“ skončí, až se viru nebude věnovat taková pozornost❢

 

NE KAŽDÝ VĚŘÍ PROLHANÉMU MAINSTREAMU

 

FAŠISTICKÉ ZLO JMÉNEM VAKCÍNY

 

 

„…Bílý kůň je slangově označovaná osoba, která je nastrčená k páchání trestné činnosti, aby zakryla skutečného pachatele nebo osobu, která má z této činnosti prospěch. Bílý kůň pak v daném případě figuruje jako pachatel i poškozený. K roli bílého koně bývá osoba často donucena vydíráním, může se ale také jednat o naivní nebo nevzdělanou osobu, která ani nemusí tušit, že se dopouští trestné činnosti…“ – Bílý kůň

 

Skrytá „globální elita“ (což jsou trilionáři a peníze už pro ně nehrají roli) používá různé bílé koně jako nastrčené figurky, které kdykoliv může postrádat. Nicméně KAŽDÝ má možnost si třeba i na poslední chvíli „vytáhnout žolíka“ – upřímně všeho litovat a hlavně toho okamžitě nechat.

 

Co tím vším chtěl básník říci, to nechť si každý vyloží po svém…

 

Zda je vtipné TOTO, opravdu nevím:

„…v Česku bude opravdu zle až ve chvíli, kdy se v živnostenském oprávnění Romana Prymuly objeví výroba rakví…“

 

YOUTUBE