Program víry – největší překážka svrchovaného sjednocení

Škodit lze pouze tam, kde má moc vnitřní oddělenost: toto je světlé a toto je temné, protože jsme to my tak řekli. Pokud ale zůstanete věrní sami sobě, můžete například zjistit, že Ježíš ve skutečnosti znamená JE/ŽÍT a Satan znamená Satya Ananta (v sanskrtu „pravda bez konce“). Jedná se o jedno a totéž Mystérium magické nedvojnosti, vyjádřené jako duchovní srdce (živé světlo), potažmo živá, hadí síla (duchovní oheň).

 

Jedno má spíše klidový, světelný charakter, druhé je vlnícím se „elektrickým ohněm“. To elektrické přitom souvisí s fantastickou temnotou ve smyslu hry a zábavy. Nejde tu o slova, nýbrž pochopení vlastní cestou. Jedná se o výraz jednoho a téhož VŠEVĚDOMÍ.

 

Například Kristus je titul, nikoliv vlastnost života. Pokud tedy věříte v Krista, věříte v mrtvou masku neboli vnitřní oddělenost. Lze věřit pouze v ŽIVOT samotný, v moudrost, sílu a inteligenci bytí – jinak to není nic jiného nežli nemoc.

Stejně tak vytváření nějakého temného, satanského egregoru má blíž k oslavě smrti nežli života a jde opět o vnitřní oddělenost.

 

Absolutno neboli Vševědomí hraje hru samo se sebou – hledí do zrcadla Fantazie. Jsme paprsky té Nejvyšší síly a ta je zároveň naší podstatou. Není to ani „ježíšovské“ ani „satanské“, to jsou jen slova. Je to bezejmenné a dokonalé takové, jaké to je. Cokoliv chorého či zlého, životu nepřátelského, má příčinu v nechápání a z toho plynoucího umělého „rozdělování předem“.

 

Je-li zřídlo živého světla (známé jako duchovní srdce) pramenem, potom živá, hadí síla je řekou téhož. V akčně-reakční realitě je bezpodmínečně nezbytné obojí. Zvláště v pomalu vibrujícím prostředí hmoty Přírody je probuzený, vnitřní oheň – vydávající světlo, ale nepopírající ani to zdravé temné – faktorem doslova životně důležitým.

 

Masmediální monstrum strachu a dezinformací využívá právě oné okolnosti vnitřní oddělenosti našeho „černobílého“ kolektivního vědomí. Jedni si hrají na „drsné“, druzí na „všemilující“. Obojí je tentýž blud. Nelze být ničím jiným, nežli vším – záleží pouze jak.

Masmediální monstrum strachu a dezinformací funguje v prostředí jako jakýsi zaklínací, počítačový program – je to jen „kouř a zrcadla“, kouzelnický trik. Veškerou sílu, jakou to eventuálně má, to čerpá z naivních důvěřivců, svou vlastní to žádnou nemá.

VĚŘ V SEBE SAMA a ne v nějaké oddělené vnější iluze, ať už ty světské nebo spirituální!

 

 

Zřídlo duchovního srdce, kterému lze říkat také „pramen věčnosti“, existuje zcela reálně v hyperprostoru Středového vesmíru projeveného Univerza (či Multiverza). Existuje jen JEDNO. Pokud jde o středová slunce či duchovní těla/identity, jde o organický hologram.

Lišíme se osobní jiskrou života neboli individuálním trojplamenem. Proto se také můžeme aktivně spojit pouze na úrovni své ohnivé (sjednocené světlo-temné) podstaty.

Klišé jako „spojme svá srdce“ jsou nesmysl, který pouze hezky vypadá a hraje na city. Vychází z víry ve vnitřní oddělenost. Tohoto entita kolektivního nevědomí dlouhodobě využívá: že si budeme polarizovanou emoční čakru plést s univerzální a tedy všestrannou duchovní podstatou.

 

Přání, vůli, víru, duchovní a magickou moc svrchovaného jednotlivce krásně reprezentuje ohnivý meč představivosti.