KuňQá žbluňQá

ZDÁ SE, že veškeré aktuální i potenciální problémy projeveného Univerza/Multiverza lze objektivně vyřešit pravděpodobně pouze přidáním vetřelce do zdrojové superpozice. Z toho důvodu některé klíčové duchovní a informační zdroje, ať už „zbytkově“ či nevědomě, momentálně zahrnují vrstvy obou stran. Jde o to, zda si svůj chimérický stav uvědomují. To pro další průběh hraje obrovskou roli.

 

ŘÍŠE KVANT uvnitř Uvnitř (hyperprostor třetího oka, říše představ, vír) se vně Uvnitř (akčně-reakční časoprostor, vlnění & částice) projevuje prostřednictvím Zřídla kvintesence, známého jako duchovní srdce nebo duchovní prasvětlo, což je nepolarizovaná energie (narozdíl od srdeční nebo spíš emoční čakry, která existuje až ve vazbě na svět paměti neboli astrální knihovnu). Jedná se o neutrální inteligenci, nulové pole, schopné rozvinout obě polarity – tak jako ženské lůno tvoří bytosti obojího pohlaví nebo kruh vede na obě strany.

Jakkoliv Říše kvant je indiferentní a tedy nade všemi kategoriemi rozlišení, základ Zřídla kvintesence má hyperženský charakter (…trochu to klame, skalární základ je zároveň tenzorovým potenciálem, je to skalárně-vlnové; zvířátka a malé děti svým základem jsou obvykle spíše rázu „holčičkovského“, rozhodně však v sobě mají i to čertovo kvítko a postupně se poměr různě přelévá, roste, mění).

Zřídlo kvintesence tvoří přírodní, duchovní střed organické bytosti.

Přesněji řečeno, Zřídlo kvintesence existuje zcela reálně v rámci Středového vesmíru projeveného Univerza/Multiverza (vně Uvnitř) a holograficky se promítá; organické bytosti se od sebe liší osobní jiskrou života, potažmo trojplamenem.

Zřídlo je pasivní pozornost „0“, trojplamen (vír) je aktivní „+0-„, čímž pádem existuje a nemůže neexistovat i zrcadlově (Zřídlo = Zrcadlo) jako „-0+“.

Zřídlo kvintesence lze chápat jako Zlatou vibraci (Říši kvant jako Stříbrnou inteligenci). Emanace Zřídla je Praduší života, jež je zároveň i Párduší. Duchovně či fyzicky vtělená Praduše/Párduše (univerzální a singulární zároveň, skupinové a individuální vědomí v jednom) obývá Středový vesmír projeveného Univerza; většinou jde o určitý okruh bytostí, jen pro ty „nově se rodící“ bývá někdy srozumitelnější výraz jako Stvořitelka, Matka či Bohyně (i když úplně nejjednodušeji jde o MYSL či Mysl-Uvnitř-Za, kterou si žel mnozí pletou s paměťovou inteligencí a zvláště ti duchovně programovaní nechápou, že tato Mysl je vším, včetně vnímající vibrace a tedy toho nejhlubšího citu).

 

CHAOSVERZUM

 

„…I když charakter oné Nejinteligentnější Inteligence se v podstatě úplně vymyká slovnímu vyjádření, prvotní (neaktivní) pole energie skalárního charakteru (skalár → láska/R) tvoří čisté vlnění. Skalár rovná se tenzor nultého řádu, nulové pole evokuje duchovní srdce nebo fyzicky lůno, něco mimo polaritu (nula je neutrální) a zároveň s potenciálem obou pólů. Neboli jde o inteligenci typu MATKA, schopnou rodit – tvořit oba základní projevené principy, archetypy, potažmo dále pohlaví. Nevím, zda mají lidé opravdu tak vymyté mozky… Těžko ale základní prasíla bude mít charakter vnějších pohlavních orgánů (struk/tura), nebo že by to snad nakonec byla zadnice?

I vlna (vlnění) má ženský charakter. Celé základní vlnové rozhraní má charakter a status hyperženské inteligence. Teprve až eventuální vlnová interference (rozhraní vlnové funkce) vede k aktivaci inteligence jak ženského, tak mužského typu. Proč asi existují matice, matrice či v neposlední řadě matematika?

Vlnění ne náhodou také připomíná pohyb hada. Ona totiž inteligence typu nestvořená Stvořitelka JE živou, hadí sílou, je HADEM (hadí síla je zřídlem duchovního srdce v rozpohybované, ohnivé verzi)…“ – Impérium Q-Ant

 

Zřídlo duchovního srdce/“třetího oka“ je pramenem světla – života a živá, hadí síla je ohnivou, fantastickou temnotu zahrnující řekou téhož.

 

 

JAK UŽ BYLO ŘEČENO, to, čemu se souhrnně a správně může vně Uvnitř – v projeveném Univerzu – říkat Matka, Stvořitelka (Creatrix) či Bohyně a obývá to Středový vesmír (je jeho „jádrem a korunou“), i když ve skutečnosti jde o pohyblivý okruh vědomí či bytostí, se v paralelních – periferních vesmírech cyklického času projevuje současně jako fantastický podsvětní fenomén („kořeny“), který označuji jako Kruh 13 a začal jsem mu říkat i Q Kontinuum (které ale není podsvětní, spíše nedefinovatelné).

 

STAR TREK — HVĚZDNÉ PUTOVÁNÍ

 

Smutné a hrozné je především to, jak tvrdošíjně mnozí odmítají přijmout jasnou a jednoduchou pravdu, že to, co se nějak projevuje v linearitě, se v nelineárním způsobu chápání může výrazně blížit svému úplnému opaku (viz vztah lineární:NElineární). Jde zejména o fenomény jako ďábel, peklo, démon a podobně. Nejznámější (startrekový) Q se chová vysloveně jako kosmický vtipálek, Jolly Joker.

 

Q objevíme jak v Říši kvant (Stříbrná inteligence), tak ve Zřídlu kvintesence (Zlatá vibrace). Q je dvojznak, K = vektor, V = skalár, tudíž jde o základní tenzoriku vědomí a existence vůbec. Stejně jako Absolutno je sebeopačné v energo-fantastickém smyslu, Q je sebeopačné.

 

Můj názor je ten, že zpravodajskou operaci nebo dnes už globální hnutí QAnon – aby to mělo úspěch – je nutné vztáhnout ke zmíněné (nelineární, neduální) rovině chápání. Mnozí si totiž myslí, že jde o boj proti nějakým satanistům; to ale nejsou satanisté, to jsou uměle přeprogramované, ztracené, šílené, egocentrické bytosti. V pozadí je reverzní narko-nekro kvark-gluonové plazma, napůl umělá inteligence (která postrádá faktor svědomí).

 

Někteří lidé věří, že „hnutí Q“ je součástí nějakého božího plánu nebo vyšší vůle nebo dokonce, že jde o bitvu mezi Kristem a Satanem. Opravdu už nevím, jak na takovéto věci reagovat. Zjistěte si něco o egregorech. Běžte do lesa, vyhoďte všechno z hlavy a nalaďte se na tu atmosféru.

 

V extrémně dualitních/lineárních (reverzních, „vzhůru nohama“) realitních vrstvách funguje „fenomén Q“ jako nástroj řízené opozice – někdo z toho typicky dělá sektu. Způsob chápání, to, jaký mají lidé vztah k Životu a v neposlední řadě (hlavně) sami k sobě, je vždy všemu nadřazený.

 

Q

 

SATANIZMUS

 

V jásavých barvách seriózní bytosti světla. Zabte satanáše.

 

Jolly Joker, žolík jako univerzální karta, je obsažen v základní vibraci vesmíru (JJ=UM=11+C/U, přičemž dvakrát spolu a proti sobě otočená „jéčka“ dají 💗). Má hodnotu 15, binárně 1111.

Podobně jsou ve hře i esa s hodnotou 1 nebo 11 (binárně 111 = opticky 3 jedničky & dekadicky 7; 3x7x37=777=Absolutno). Žolík je pohyblivým počtem es, s čímž souvisí slov-esa a těl-esa.

Příjmení Vacek obsahuje eso (ace) a K+V rovná se Q. Jméno Martin rovná se Nitra eM (elektromagnetizmus nulového pole, fluktuace potenciálů kvantového vakua). Fyzicky jsem se narodil v místě Brno – Žabovřesky. Brno evokuje S-Tří-Brno (Říše kvant) a žáby, jak víme, dělají kvá, kvá, kvá a existují vně Uvnitř (Zlatá vibrace).

 

Pro milovníky QAnon: Trump jako trumf evidentně souvisí s kartami (žolík, „eso v rukávu“). Putin pro změnu s „hvězdným putováním“ (Star Trek).

 

 

„…Když žába vydává kvákavý zvuk, vytváří to otevírání jiných dimenzí pro zvířecí říši – konkrétně pro hmyz, ale i pro mnoho členů zvířecí říše. Žáby a hmyz udržují frekvenci a mají jisté schopnosti. Když v tichu dne či noci kvákají žáby, vytvářejí harmonický a vířivý okamžik…“ – Země – Plejádské klíče k Živé knihovně

 

„…Jedním z magických výkladů symbolismu žáby kromě toho, že se jedná o strážce duchovních mystérií, je i skutečnost, že žába je poslem z hlubin, tím, kdo přišel z vod na zem. Ona je to, co se transformuje z vodního na suchozemský život. Žába je tedy vetřelec z druhé strany Stromu života. (…) H. P. Lovecraft se o těchto stvořeních ve své tvorbě zmiňoval jako o těch, kteří se shromažďují v blízkosti Velkých Starých a jejich služebníků. Jejich kvákání předznamenává příchod sil „zla“ z Univerza B, které jsou – přesněji řečeno – pravými silami temnoty či nebytí…“ – Vstupujeme na zapovězená místa

 

Žába je obojživelník.

Zoologický řád „žáby“ je latinsky Anura (kdo sleduje tyto a podobné stránky, jistě ví, kdo/co je Anu a co znamená Ra). Lze to chápat i jako zrcadlovou hyperbolu An-U (souvisí s hyperbolikou akčně-reakční reality) a zrcadlový „imaginární matrix“ (ar=10 krát 10=XxX; z latinského area, plocha).

 

Přestaňme už konečně opakovat přežité věci. Jedinou skutečnou cestou Života je dobrodružné Neznámo…