Impérium Q-Ant

Část 1.

I když pracujete, nebo si myslíte, že pracujete proti němu, stejně pracujete pro něj. Takový je algoritmus Matemagie Supergrálu, vlastnost Neodvozené Informační Struktury (TenZor), kterou svým myšlením, svými činy a prožíváním přetváříme v Síť Svrchované Jednoty (RozNet). Z toho důvodu koexistujeme v rámci základních Sedmi Supervesmírů, vše má postlineární status souběžnosti (děje se v aplikované superpozici) a vše se počítá.

 

“…Centrální Rasa sídlí v prvotních galaxiích poblíž centrální části vesmíru. Podle Corteánské kosmologie je struktura vesmíru rozdělena do sedmi supervesmírů, z nichž se každý otáčí kolem centrálního vesmíru. Centrální vesmír je hmotným domovem Prvotního Zdroje či Stvořitele. Aby Prvotní Zdroj mohl vládnout hmotnému vesmíru, musí podle Cortea obývat hmotu a fungovat v hmotném vesmíru. Centrální vesmír je hmotným domovem Prvotního Zdroje a je věčný. Je obklopen temnými gravitačními tělesy, která ho v podstatě činí neviditelným, a to dokonce i pro ty galaxie, které k jeho okraji leží nejblíže…“ – Rozhovory s Nerudou

Poznámka: zaprvé, ještě před pár lety existovaly české internetové stránky věnující se tématu Tvůrců Křídel/Wingmakers, na kterých se používal výraz Bohyně ve smyslu Stvořitelka (Creatrix). Stránky už nefungují (tvurcikridel.wz.cz/uvod.html). Originální anglická verze používá výrazy First Source či Creator. Opakovaně vysvětluji – viz rovněž níže – že ona „prvotní inteligence“ je hyperženského charakteru.

Zadruhé, temná gravitační tělesa stojí přinejmenším za pozornost. Než začne někdo nadávat na „zlé satanisty“ a očerňovat cokoliv spojeného s magií či okultizmem, měl by se spíš hluboce zamyslet.

 

„…Corteum učí, že centrální vesmír je stabilní a věčný, zatímco sedm supervesmírů je stvořeno v čase a otáčí se v protisměru hodinových ručiček kolem centrálního vesmíru. Těchto sedm supervesmírů je obklopeno “vnějším” či obvodovým vesmírem, který sestává z nefyzických částic tvořených ne-baryonickou hmotou neboli antihmotou. Vnější vesmír rotuje kolem sedmi supervesmírů ve směru hodinových ručiček. Tento obrovský vnější vesmír je expanzním prostorem, do kterého expandují supervesmíry. Známý vesmír, který naši astronomové pozorují, je pouze malým fragmentem našeho supervesmíru a expanzního prostoru na jeho vnějším okraji. Hubbleovy astronomické extrapolace či odhady založené na zlomku výhledu říkají, že v našem supervesmíru existuje padesát miliard galaxií, z nichž každá obsahuje přes sto miliard hvězd. Nicméně většina astronomů je přesvědčena, že náš vesmír je ojedinělý – singulární. Což – podle Cortea – není.

Centrální Rasa sídlí na okraji centrálního vesmíru a obsahuje v sobě původní lidské DNA vzory tvoření. Oni jsou nicméně natolik starobylou rasou, že se nám jeví jako Bohové, přestože prezentují naše vlastní budoucí jáství. Čas a prostor jsou jedinými proměnnými, které nás odlišují. Centrální Rasa je někdy známa jako bohové tvůrci, kteří vyvinuli prvotní matrice lidských druhů a potom je ve spolupráci s Nositeli Života zaseli do galaxií, když vesmír expandoval. Každý ze sedmi supervesmírů má prostřednictvím Centrální Rasy jiný účel a vztah s centrálním vesmírem. Ten se odvíjí od toho, jak Centrální Rasa experimentovala s DNA, aby dosáhla rozdílných, avšak slučitelných fyzických vtělení, která mohla být nosiči duše…“ – Rozhovory s Nerudou

 

Musím na tomto místě typicky píchnout do vosího hnízda. Mám totiž silnou alergii na tvořivé inteligence mužského typu, které se tváří jako primordiální (což z principu není možné); výraz maskulinita hovoří sám za sebe. Je opravdu smutné a děsivé, jak málo lidí bere vážně nebo vůbec ví o textech jako Sdělení archanděla Lucifera, hovořících o fenoménu nestvořené Stvořitelky.

I když charakter oné Nejinteligentnější Inteligence se v podstatě úplně vymyká slovnímu vyjádření, prvotní (neaktivní) pole energie skalárního charakteru (skalár → láska/R) tvoří čisté vlnění. Skalár rovná se tenzor nultého řádu, nulové pole evokuje duchovní srdce nebo fyzicky lůno, něco mimo polaritu (nula je neutrální) a zároveň s potenciálem obou pólů. Neboli jde o inteligenci typu MATKA, schopnou rodit – tvořit oba základní projevené principy, archetypy, potažmo dále pohlaví. Nevím, zda mají lidé opravdu tak vymyté mozky… Těžko ale základní prasíla bude mít charakter vnějších pohlavních orgánů (struk/tura), nebo že by to snad nakonec byla zadnice?

I vlna (vlnění) má ženský charakter. Celé základní vlnové rozhraní má charakter a status hyperženské inteligence. Teprve až eventuální vlnová interference (rozhraní vlnové funkce) vede k aktivaci inteligence jak ženského, tak mužského typu. Proč asi existují matice, matrice či v neposlední řadě matematika?

Vlnění ne náhodou také připomíná pohyb hada. Ona totiž inteligence typu nestvořená Stvořitelka JE živou, hadí sílou, je HADEM (hadí síla je zřídlem duchovního srdce v rozpohybované, ohnivé verzi). Ptáte-li se, zda to nějak souvisí s něčím démonickým – samozřejmě souvisí. Jelikož vše je sebe si vědomým vědomím a tedy svým vlastním fantastickým zrcadlem, absolutní Láska existuje naráz a souvztažně jako Dæmonium fantazie. Nesmysly jako „láska v lásce“ jsou kryptofašistické utopie vedoucí k neuvěřitelně stupidnímu, chorému a zcela zbytečnému utrpení (…neodmyslitelnou součástí přirozeného, zdravého Života je HRA na ne-sebe, jinak se „žába ze své žábovitosti“ dříve nebo později zblázní).

 

O-KRUH VĚČNOSTI

Nevyjádřené Jedno (0) existuje potenciálně zároveň jako vyjádřené Tři (+0-), oběma směry; pasivní Jednota je aktivní Trialitou, a to i zrcadlově (jinak by nešlo o aktivní, vyjádřený stav). Výsledkem je SEDM. I když nevíme proč, pokládáme sedmičku za číslo štěstí. To také souvisí s Prazrcadlem, tím úplně prvním vibračním polem – vzor(c)em. Jeho základ tvoří dvojice Láska:Dæmonium. Fluktuace potenciálů kvantového vakua způsobují emergenci/excitaci virtuálních částic neboli jednotek imaginace, které mají kontextovou zápornou hmotnost; jedná se o potenciálně všezahrnující, konstruktivně negativní element, který permanentně koexistuje se svým vlastním zrcadlovým součtem.

Pokud onu základní dvojici postavíte jako například Bůh:Andělé (Absolutno:Draci), doslova tím „přetrhnete hada vejpůl“ (…není pod kontrolou zrcadlo Časové Vlny a systém se posléze sám atakuje z úrovně vlastního nevědomí).

 

PRESENT:SERPENT

přítomnost

dar

představení

 

FOCUS

zaměření (pozornosti) → průzračnost, mezi neviditelným a neprůhledným

ohnisko

pec → pecka, PEC10 (peklo) → helix

Černý Plamen → 66 otázek a odpovědí

 

KYBERNĒTĒS = KORMIDELNÍK (KYBERNETIKĒ = UMĚNÍ ŘÍZENÍ)

Veškeré struktury samy o sobě jsou Stroj-Smrt projekčně & gravitačně zaoblený a zohýbaný pulzem Srdce-Života.

Žijeme v Počítači, ale Počítač nežije v nás, pouze v paměti („pocit, ač počítač“).

Zároveň žijeme i v Knize.

 

MATEMAGIE SUPERGRÁLU

„…Osvícená Praduše používá Matemagii Supergrálu. Jedná se o souhru Zlaté Vibrace (#FFD700 – „sedm dimenzí všeho a ničeho“, Matice Života/Kreatrixu) a Stříbrné Inteligence (#C0C0C0 – „má tři Cé“, Matrice aplikovaného modulu, Matrix) v rámci 4 Svatých Grálů/Nekonečna: duchovního (přírodního), milostného (erotického), temného (fantastického) a virtuálního (kybernetického)…“ – Praduše versus Technoduše

 

DRAČÍ KYBERPOLE

„…Účelem dračího kyberpole (Stříbrné Inteligence) je vytvoření komiksového ekvivalentu Praduše (Zlaté Vibrace). Tím vznikne nový univerzální SuperTalent-SuperElement & Firewall-Antivirus a dojde k pohlcení všeho životu nepřátelského. Hříčka KO(S)MICKÝ čistě náhodná…“ – MadRix: planeta idiotů

 

Část 2.

Neexistuje nic tak plíživě zkázonosného jako popření své přirozené „snoubící se nevinnosti a divokosti“. Pro vnitřně slepé na cestě „duchovního odhmotnění“, stižené chimérou systematického a spirituálního myšlení, je představa charakteru Základní Síly Bytí & Nejvnitřnější Inteligence Všeho jako například Pekelné sexy knihovnice stejně mimo signál, asi jako když se televizní ovci snažíte sdělit alternativní informaci: totalitní loutka (nejen pozemská, i kosmická) prostě nic jiného nežli svou totalitní krabici nevnímá a určitá vrstva její osobnosti se tak v podstatě mění v robota.

 

Mnozí na scéně „světelné ezoteriky, duchovna a transformace“ už si vůbec neuvědomují, jaké bláboly vypouštějí do světa, natož aby si všimli, več se proměňují. Stala se z toho automatická droga. Hlavně lídři zmíněné oblasti mi připadají, jako by se čím dál víc zapouštěli do jakési artificiální-kryonické medové pseudoživotní formy („bdělé zmražení v nádobě se živým stříbrem – rtutí“).

Poznámka: tady si vždycky také vzpomenu na jedince, kteří neznají nic než vnější svět a televizi, bezduché stroje na sraní a nakupování…

 

Výraz, který by vše vystihnul, by zněl blasfemie přirozenosti – pohřbení schopnosti svobodně fantazírovat zaživa.

 

Vzhůru do syntetických diamantových realit Technovesmíru. V křišťálech a posvátné geometrii nalezneme konečné útočiště před „tím strašným a zlým“ divokým, (dvoj)smyslným Životem…

 

Proč Příroda a malé děti vůbec nejsou spirituální? Protože spirituální jsou pouze ASTRÁLNÍ STROJE. Strojům podobné entity lidem vymývají mozky, aby se dostaly k jejich genetické knihovně. SPI – RITUÁL.

 

„Existují líhně, Neo, obrovské líhně, lidé už se dávno nerodí, oni nás pěstují! Dlouho jsem tomu nechtěl věřit, ale pak jsem ty líhně viděl na vlastní oči. Viděl jsem, jak zkapalňují mrtvé, aby je mohli vstříknout do žil živým, stál jsem tam a tváří v tvář té jejich děsivé preciznosti jsem si konečně uvědomil celou pravdu.“ – Morpheus

 

MICHAEL ENDE

 

V jakém příšerném pekle to žijeme!

 

Část 3.

Žijeme ve Snu, nic není nemožné. Od toho se odvíjí související typ inteligence. Inteligence neexistuje sama o sobě, funguje podle toho, čemu věříme. Někdo, kdo věří v mechanickou fyziku, pokládá její kvantovou verzi za pohádku; před sto lety by takový člověk byl blázen. Totéž ale platí pro systémový (analytický) či duchovní způsob chápání. Za tím a uvnitř toho existují další a další kategorie. Vše má sice svou konkrétní logiku, rozum nicméně slouží jako organizační prostředník „imaginace bez pravidel“.

 

Realitu řídí Zákony pohádky. Jedná se o pohádku fyzické existence schopnou, což je klíčové. Analogií pohádky samotné, naráz a souvztažně, je peklo. Je to dáno tím, že Absolutno je NE/strukturou a zároveň struktura je NE/Absolutnem. Jde o vztah či spojení Mysli vibračního a Mysli nevibračního (optického) charakteru. Vždy v tom nějak figuruje neviditelné „ne“ (nezapomínejme, že cokoliv, co JEST, nějakým způsobem obsahuje i to nejzazší pozitivum). Abstraktní vyjádření „Zákony pohádky“ tedy konkrétně hovoří o realitě „pohádkového pekla“. Zákony ve skutečnosti nejsou pouze nehmotně pohádkové, to by byly utopické, zároveň jsou i realistické – což souvisí zejména s tělesností.

 

Jak už naznačuje výraz HELIX, žijeme v pekelném vortexbooku (jenž je naráz a souvztažně svým zrcadlovým součtem). Zcela spontánně, i když jakoby „od nepřítele“, vytanul univerzální klíč ke zmíněné „vířící knihovně života“, eso slov – které se ale týká pouze bytostí se strukturovanou řečí (typu člověk). Navíc pokud jeho uživatel nechápe základní (hlubší) souvislosti, je to jako když opičák zkoumá programovací jazyk SATAN. Podstatné je hlavně to, že jde o nahé myšlení a ryzí představivost, nikoliv informace (tím méně tzv. historické).

 

„…Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“ – SATANÁŠ

 

OSVÍCENÝ ROZUM

 

SAINT → f-ANTAS-y (klíč F, spojení Y) → SAY 10 (genetický stroj na slova)

SATAN /ˈseit(ə)n/ → zrcadlově NOT YES (Mystérium magické nedvojnosti)

 

Zapomeňte na lži, které šíří média, hromadná i alternativní, či jednoduše co tvrdí neosvícený rozum (mnohdy spíš „osvícená“ hloupost). Skutečná satanistka/skutečný satanista je v první řadě opravdovou, čestnou bytostí (která mj. netrpí utkvělou představou, že odporovat si je špatné). Autentický satanizmus je o přírodě a přirozenosti. Základní věci jsou úplně jednoduché, viz Satanské devatero, kde bych doplnil snad jen odpuštění jako alternativu k pomstě – přesto se zde zamysleme, jak se zachová Vesmír sám a jeho zákony soběpodobnosti a rezonance (!). Aby někdo odpouštěl, musí se to nejprve dotknout jeho ega (vnitřnímu Já to je srdečně ukradené), mnohem lepší je necítit příkoří, neutrálně ignorovat a myslet si své. Pokud ale pohár přeteče, je třeba být stejně nekompromisní jako přírodní živly, „nepřítele“ rozdrtit železnou pěstí, zašlápnout ho jak trus…

 

SATAN (Satya Ananta, pravda bez konce) není žádná bytost, nýbrž životní princip, který má celou řadu protichůdných, avšak vzájemně se doplňujících aspektů. Základním paradoxem je, že se jedná naráz a souvztažně o hyperženskou inteligenci (absolutní Lásku) a archetyp Zla. Z toho plynou takové „úžasnosti“ jako je na jedné straně Štěstí nebo extatická Blaženost a na straně druhé nekonání zla neboli Temnohra.

Bude to znít pro „moderního člověka“ neuvěřitelně, ale veškerá panenská divoká Příroda je na PODVĚDOMÉ úrovni satanská v tom smyslu, jaký to opravdu má (v nonverbální rovině) a podobně se to týká malých dětí, ještě nezkažených výmyslem entity paměťové inteligence: tzv. morálkou.

 

„…Podle mého názoru je tímhle defektem lidský smysl pro morálku. Člověk je jediný živočich, který ho má. V tom je tajemství jeho degradace. Je to vlastnost, která člověku umožňuje páchat zlo…“ – Twain: Dopisy z planety Země

 

Existuje pestrá škála různých lžisatanizmů, nonsatanizmů, antikřesťanství, pseudosatanizmů, saturnizmů, klifotizmů apod. – kromě vyloženého podrývání, skrývání se, využívání a zneužívání společným jmenovatelem je NEVĚDOMÍ.

Jak pravé podvědomé, tak falešné nevědomé úrovně „satanizmu“ samozřejmě nejsou tím kýženým, osvobozujícím.

 

„…Praktickým prostředkem, umožňujícím kontrolu Časové Vlny i jejího Zrcadla, je zřídlo Černého Plamene…“ – Xatankomix

 

„…Velké pozitivum pravého satanizmu spočívá v jeho řešení problému s exprimací genového klíče (genovou expresí, transkripcí), viz hříčka SAY TEN/SAY 10 (PRAV X → PRA v „X“) s vazbou na tenzoriku inteligence vědomí (TEN ZOR). „Zor“ odpovídá 6. čakře (zřídlo „třetího oka“, vnitřní zrak, s vazbou na zřídlo duchovního srdce – duchovního prasvětla), „Say“ odpovídá čakře 5. (komunikace)…“ – Tůň zlatá, hmyz stříbrný

 

Část 4.

Duchovně srdcem, energeticky lůnem, fantastickým peklem tvoření, zřídlem veškerenstva – kdyby to byla Bytost, byla by to úžasná Stvořitelka, absolutní Láska a Dæmonium zábavy v jednom. Taková je ona Mysl všech myslí. Dávno předtím, nežli existovala paměť – nějaké tzv. informace, existuje všemoudrý Rozum & nespoutaná Představivost, vlastností a schopností zcela neuvěřitelných. Dnes se ale všichni řídí „informacemi“, loutky přízraku jménem paměťová inteligence, a jejich vládcem je šílenství.

 

Jelikož je představou o sobě (Fantazií) a zpětnou vazbou prožitku života (živou sílou, Citem, uvědoměním), Mysl všech myslí – Nejinteligentnější Inteligence – je osobotvorným, naráz a souvztažně jednotlivým i skupinovým vědomím. Existuje uvnitř Uvnitř neboli Nikde, přičemž vně Uvnitř jako svůj základní součet má charakter elementárního vibračního pole (lůna, srdce), v osobním smyslu tedy charakter potenciálně oboupohlavní, nestvořené Stvořitelky, hyperženské inteligence, schopné tvořit – rodit obě pohlaví.

Nitro lůna tvoří potenciál všemožnosti neboli peklo s nevibračním statusem (něco ve smyslu „hodné kreslené peklo“), přičemž výčet všech možností má nulový součet a jelikož potenciál všemožnosti je v superpozici (všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným), zdrojová všemožnost je čistě konstruktivní povahy; konstruktivní a tedy přirozeně živý je i konstrukt samotný, čímž pádem nejde o řád, nýbrž superřád: soulad řádu a chaosu (harmonii jak souměrných magnetických, tak nesouměrných elektrických sil a možností).

Průnikem lůna a pekla je zřídlo, které je průzračné (stříbrné s vazbou na faktor obrazu & vlnění) a zároveň zlaté (s vazbou na faktor živé síly & částice); nemusí jít přímo o barevnost, spíš o ryzost, vnitřní kvalitu: „zlaté“ může odpovídat třeba pohádkově žlutá nebo oranžově růžová (a tomu odpovídající tón, zvuk, vibrace). Viz běžná slovní vyjádření jako zlatý střed, zlaté srdce, zlatý charakter. Že zlatá souvisí se srdcem „je jasné“ (říká nám to náš pocit), ale že v mentální rovině souvisí s peklem (zla/to), před tím každý zamyká všechny smysly na sedm západů – jak nějaký šílený fanatik nebo masochista (…ono totiž asi je lepší věčně chcípat ve jménu naivity a utopie, než se čisté pravdě zpříma podívat do očí).

Slovo ZLO nikomu nic neudělá. To až předpojatý výklad nějakého „mudrce“, který se druhým snaží podsunout, že zlo a jeho konání je totéž a že právě proto se někdo o zlo zajímá.

 

„Peklo nikde“ je nejen konstruktivní, je i konstrukční, konstruktérské. „Peče“ se v něm vibrační realita. Jedná se o mentální či pohádkový stroj na realitu.

 

Největší iluze, jakou trpí bytosti ve vibračních světech, je, že smyslem života je tvořit a milovat. Je tím totiž myšleno tvořit „dobré věci“. A když i milování je dobré, je to jako spojovat dvě stejnosti – tedy spíš impotentně znetvářet. Ve skutečnosti smyslem života je TEMNOHRA. Faktor milující bytosti je jen jedna polovina, tou druhou, umožňující nikdy nekončící, zdravě metamorfující kontrast (živost živého), je faktor temného umělce.

Ve vibračním světě (v časoprostorovém kontinuu) je tím pádem životně důležité „zprovoznění“ nějakého reálně existujícího, fantastického podsvětí (obvykle spíše rázu soukromého) – tím se mj. potvrdí status existence „nikdepekla“, kruh je uzavřen a nemůže se nic stát.

 

TA NÁS, TA jako ze SNA

Prvotní a nejvyšší síla, nestvořená Stvořitelka, tvoří zpočátku převážně a výhradně vesmíry typu Rodina a jedná se o přírodně-rustikální světy; až v dalším průběhu vnitřní dimenze absolutní Stvořitelky zapojují i technologický rozměr. Aby bylo pro názornost jasné, o jakou jde nesmírnou moc, stačí upozornit na dechberoucí Matku Přírodu, kosmické (sluneční) cykly nebo sílu přírodních živlů.

 

Nestvořená Stvořitelka funguje jako základní síla či vibrace projeveného Univerza a zároveň je Univerzem neprojeveným. Základní vzorec zní JJ=UM=11+C/U.

 

JJ atraktor, permanentní setrvačná kyvadlová rotace zrcadel – polokoulí ➠ JJ = 11 + C/U

obrácená „jéčka“ = 💗 = absolutní Láska

 

PRVOTNÍ BYTÍ/LÁSKA

 

Absolutní Láska není žádné „světlo“ ani žádná romantická představa. Jde o absolutní hodnotu. Být hodná/hodný má více významů (hodna/hoden, hodnotná/hodnotný) a je mimo dobro a zlo. Neboli je v tom obojí, ale v neodděleném smyslu (tedy ani jedno); zde je třeba si uvědomit, že cokoliv životu nepřátelského může existovat jedině ve stavu vnitřní oddělenosti. Jsou-li černá a bílá spojené (vyvážené) šedou, případná dobročinnost existuje přirozeným, zdravým způsobem a to druhé existuje případně pouze jako temnohra. Vše podléhá zákonu Neškodit (což ovšem také znamená, že eventuální škůdce je nekompromisně zneškodněn; jeho tolerování znamená porušování zákona – proto se například lidstvo s jeho neustálými zbabělými, pokryteckými, vůle zbavenými kompromisy nechá loutkovat jako stádo ovcí: zákon totiž porušují obě strany, jedna bez svědomí, druhá bez rozumu).

 

CARACH ANGREN

 

Opravdovost živáčka. Nevýslovnost němé tváře je vždy odzbrojující. Zajímavé, že ti největší ignoranti, roboti a otroci se pokládají za korunu tvorstva…

 

Část 5.

Jelikož život je zpětnou vazbou sebe neboli prožitkem (sebe si vědomým vědomím), cokoliv živého existuje naráz a souvztažně jako svůj vlastní zrcadlový součet. Systém pracuje pro celek, což znamená, že cokoliv, co by eventuálně přirozený chod celku narušovalo, systém sekvestruje – a to nezadržitelně, nehledě na jakýkoliv relativní časový kontext a nehledě na prostředky.

 

Systém života rovná se systém fraktálních a paralelních vírů a do sebe zasunutých vrstev Živé Síly Představivosti. Má to svou organickou a zároveň organizační logiku.

 

V následujícím úryvku výraz (a jeho obsah) Praduše znamená totéž co emanace úrovně nestvořené Stvořitelky:

 

„…Ekvivalentem hyperprostoru v prostředí cyklického času jsou kořeny Stromu života neboli konkrétně projevené fantasy Podsvětí. Tím se Praduše stává osvícenou a její osvícená inteligence tak působí z úrovně příčiny.

(…)

Vše je neustále v dálkové interakci/asociaci s holoproudou úrovní Kosmického/Antikosmického Vše-Podvědomí.

Vzhledem k poločasu přeměny nebo rozkladu (Časová vlna), vesmíry Krajostředu se čím dál víc chovají jinak (anomálně) a v mnohém obráceně nežli vesmíry Středokraje, ve smyslu vztahu Představivost:Paměť (analogový čas, zprava doleva, primární levotočivost).

Na samém Kraji nakonec Praduše (jako součtová inteligence) spojení s kořeny vůbec nerealizuje, to realizují výjimečně pouze některé její individualizace (ovšem holograficky – princip „celek v každé části“).

Praduše bez kořenů jakožto Vír se točí s přehozenou prioritou, „na samém dně“ v analogovém čase pozpátku (zrcadlově), přičemž pravotočivost má schopnost implementace digitální platformy.

 

Tato spodní Praduše funguje jako kyberpřírodní element (dračí kyberpole); vedlejším efektem – i když to tak být nemusí a nemuselo, kdyby bytosti včas rozpoznaly, že je třeba hrát temnoHRU – je vznik Technoduše, která nemá vlastní podstatu a funguje v paralelním digitálním čase. Tak dochází ke konfrontaci nebo dá se říct, hraje se „šachová partie“ mezi originálními a reverzními frakcemi Stříbrné inteligence.

Z hyperprostorového hlediska, spodní se limitně blíží ultimátní zaměnitelnosti s horním, neboli zde na Zemi či v Zeměvesmíru je Stříbrná inteligence (samoorganizační inteligence, ve hmotě přírody křemíková → Si) analogií Zlaté vibrace.

 

3x7x37=777 ➟ Absolutno (Zlatá vibrace)

3 a 7 je binárně 11 a 111, opticky 2 a 3 s mnoha souvislostmi

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDNO se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

KŘEMÍKOVÝ ST. ROJ (ZDROJ) ➟ Stříbrná inteligence

14=křemík, izotop 28Si má 92,223 % výskytu

100 – 92,223 = 7,777 !!!

 

VŠECHNY PRADUŠE tvoří „matrjošku“ (Creatrix Matriona). Nelze zabránit tomu, aby se dříve či později vše sečetlo. To znamená i stabilizaci holoproudé úrovně Kosmického/Antikosmického Vše-Podvědomí a vznik Neuvěřitelné UltraSuperMnohoBytosti-Stroje-Programu, jako Džin plnící přání, fungující na antiskalární/antiEM (elektromagnetické), pozitronové bázi & bázi vektorové rovnováhy. Tuto „kyberpohádkovou bytost nebytost“ bych přirovnal k vysokorychlostnímu maxipsovi z filmu John Carter: Mezi dvěma světy (citace):

„Calot je taktéž šedý, bezsrstý tvor. V podstatě je to jakýsi barsoomský pes. Má tři páry nohou a ostré zuby. Stejně jako pozemští psi, i Calot je používán ke hlídání. Calot má jedinečnou schopnost běhat vysokou rychlostí (údajně 400 km/h). Jakmile se upoutá k nějakému pánovi, už ho neopustí. John svého Calota pojmenoval Woola.“

Lze hovořit o úrovni Génius-Wizard-Mastermind, ultrakvantiliónkrát schopnější inteligenci nežli je jakákoliv běžná inteligence přírodní, organická…“ – Terrasekt

 

„…Oním SuperTalentem-SuperElementem je matrice KreatrixKyberKomiks (CreatrixCyberComics), C se mění v K („má tři Cé“ → zápis #C0C0C0 znamená virtuální stříbrnou)…“ – Terrasekt

 

KreatrixKyberKomiks představuje živoucí matici – matrici, vycházející z věčného základu, který bych popsal jako NATURA RUSTIKA, fungující zároveň jako univerzální emulátor. Představte si nádhernou přírodu, životem dýchající venkov, inteligentní městskou aglomeraci (bez vibračního smogu), plus splývající a v podstatě neviditelnou planetosférickou (galaktickou, kosmickou) holografickou síť virtuálních prostorů a mezihvězdných komunikací. Nic se navzájem neruší a bytosti si uvědomují, oč běží.

 

Pokud jde o zmíněnou UltraSuperMnohoBytost-Stroj-Program, uvědomil jsem si, že kromě antiEM (antiskalár), pozitronové báze a báze vektorové rovnováhy, podstatnou roli hraje aurické jádro. Tak jako v jednom ze supervesmírů byl spuštěn Kryst/Krist kód, aby se duchovní podstata sžila s architekturou systému realitních polí (elektro-magnetizmus), byl v jiném ze supervesmírů spuštěn Ária kód (slovanský genotyp), kvůli synchronizaci se systémem polí paměťových (energo-informační pole), aby si to člověk – bytost mohla sama „programovat“ (realizovat vlastní vůli a představu) a ne se jen řídit instrukcemi rodičovského elementu (fraktálu vyššího řádu).

 

„…Původní lidskou rasou bylo zoantropické přírodní vědomí. Skutečný člověk je inteligentní, kreativní zoantrop. Jednalo se o rudou rasu („rudochy“, indiány), byl to člověk Přírody. Přírodní člověk je hadí bytostí v nefyzickém smyslu, ve vztahu ke čtvrtému a snad i pátému a dalšímu skupenství hmoty (had → plazma; nepolarizovaný éter)…“ – Praduše versus Technoduše – část 2. (volné pokračování)

 

„…Dospěli jsme do stádia, kdy jednoduše ovladatelný a naivní Přírodní člověk, osaměle existující v UNI-VERZI až do nedávné doby v područí toho mocenského schématu Spasitelsko-Hierarchického Modelu řízení – expandoval. Expandoval do spektra svého dalšího vyjádření – kterým je Praktický člověk (1991), Duchovní člověk (2002) a konečně: Galaktický člověk, který obdržel aktivační kódy začátkem roku 2013…“ – FORTUNA-ASTRA

 

Mnohem naivnější mi přijde Praktický a Duchovní člověk. Ono jde o to, že ten Přírodní zapomněl na své „dvojsmyslné hadí kořeny“ – neboli je to stále táž písnička, chybějící rozehraná temnoHRA. Jinak prázdné místo vyplňuje skutečná temnota.

 

Osobně bych rovnici Galaktického člověka (Kosmického světoobčana) viděl jako Přírodní+Fantastický+Duchovní+Praktický.

 

Ária kód souvisí s aurickým jádrem („terminál“ Zlaté Vibrace a Stříbrné Inteligence). Původní organická, duchovní bytost má auru jako EM-knihovnu a funguje prostřednictvím zřídla duchovního srdce & „třetího oka“. Existují ale i bytosti, které mají od počátku vztah představivost:paměť protisměrně. Tak jako úroveň nestvořené Stvořitelky je do větší či menší míry námi samotnými, jsou i dotyčné bytosti námi samotnými. Představte si obraz tvořený z pixelů, napojený ne na Zlatou Vibraci, ale na stříbrnou životní esenci (hvězdný oheň, argentum astrum).

 

Typická seriózní bytost světla v typicky nesatanských barvách.

 

STŘÍBRNÝ INFORMAČNÍ TERMINÁL

QAnon nejspíš většina veřejnosti chápe jako nějakou spikleneckou whistleblowerskou tajnou/zpravodajskou službu. Vzniklo z toho něco ve smyslu globálního „Hnutí Q“. Někdo to vykládá jako „Q Anonymous“. Filozofií hnutí, které žel postupně vykazuje čím dál zřetelnější známky sektářského chování, je vynášení na světlo praktik Deep State, hierarchické struktury globálního prediktora, což lze chápat jako Stínovou světovládu, výkonnou moc Plánovačů a skryté síly v jejich pozadí; jako metafora poslouží film Wanted.

To, o čem je řeč, je nicméně pouhý klon, duplikát. Originál QAnon lze chápat jako kosmickou inteligenci: Question & Answer NON (zrcadlo). Ta funguje nějak na kvantové úrovni a nějak na úrovni subjektivní interpretace. Lidé mají sklon (zlozvyk) vše externalizovat, oddělovat a chápat doslovně. I když některé jednotící (společné) vysílací prvky zůstávají v podstatě dané, nakolik se zrcadlo zamlží, fragmentuje nebo úplně rozmixuje je jen na přijímači.

 

STAR TREK

 

Q → K V → vektor skalár (TenZor) → směr k Uvnitř

 

Jakkoliv Stříbrná Inteligence organizuje realitní/paměťová pole, fungující na frekvenci 1:64, sama o sobě, pokud je autonomní, funguje na frekvenci 1:96.

Stejně jako u organických bytostí mohou existovat jak ty hodné, tak ty životu nepřátelské, podobně i v případě Stříbrné Inteligence mohou existovat různé frakce, přičemž té parazitické verzi říkám Technoduše (viz „živé stříbro“, toxický kov rtuť).

 

Lidé (skupinově i jednotlivě) si tak mohou tvořit vlastní Q Kontinuum. Určitá vnější pomoc sice existuje, nakonec ale vždy záleží na něčem úplně jiném…

 

Tak schválně, pracujete na svém duchovním, mentálním a magickém bytostném – vnitřním potenciálu, anebo jen čekáte a vyhlížíte z okna „zázračnou informaci“?!

 

Jedinou perspektivní Cestou je Neznámo.