Evoluce lidstva

(1)

Kosmická Příroda má kolektivní zpětnou vazbu v úrovni zdrojového podvědomí; je spíš tím tvořeným, nežli tvořícím (i když je samozřejmě také velmi kreativní). Něco jiného je inteligence typu člověk, individualizovaný tvořivý trojplamen. Takováto otevřeně si vědomá inteligence Přírodu zároveň zrcadlí; tudíž nepůsobí-li z úrovně zdravě vyvážené Moudrosti, stává se sama sobě potenciálně nebezpečnou.

 

První takové vně projevené, mikro-univerzální bytosti (jako je člověk), jelikož dosud neměly rozvinuté osobní knihovny, v mnohém připomínaly loutkové divadlo (tsirk/“cirkus“ → viz níže); byly jako malé děti. Virtuální předloha genetických matric, vytvořená Stříbrnou Inteligencí (s kořeny ve Zřídlu Veškerenstva neboli Zlaté Vibraci), je dodnes známá jako Krist kód. Stříbrná je hexadecimálně #C0C0C0 (má tři Cé), z toho se pak tvoří Matrix (má tři X), přičemž Tři X rovná se Triks rovná se Krist (kříst, třísk, tsirk/cirkulace); MA jsou mentiony a aktiony.

Jakmile si bytost začne vytvářet vlastní knihovnu (Matrix se mění v Kreatrix), naplňuje ony prázdné tři nuly v zápisu #C0C0C0, takže reálně už nejde o stříbrnou matrici, matrixovou realitu ani Krist kód (kristovské vědomí).

Knihovna znamená slova; kristovství se postupně rozvinulo ve slovanství, s čímž souvisí Ária kód. Tak jako bylo transcendováno kristovské vědomí, jelikož slovo „slovo“ samo o sobě je opět prázdné, musí být transcendován i slovansko-árijský (arianský) světonázor.

 

Dalším krokem je FANTAZIE.

Fantazii se meze nekladou. V akčně-reakční (vibrační) realitě platí jediné pravidlo, zákon nad zákony: Neškodit. To implikuje i eventuální zneškodnění škůdce, který Zákon porušuje. Neškodit neznamená být nemastná, neslaná, usmívající se nudná bytost; znamená to nezpůsobovat újmu sobě ani druhým. Tím, že každý je jedinečným vesmírem uvnitř Vesmíru, má plné právo na soukromí. Neškodí se mj. také tím, že některá soukromí o sobě prostě neví a nejspíš se ani nikdy nepotkají.

 

Položte si schválně otázku, proč výrazy jako slovanský nebo kristovský jsou obecně brány jako dobré a výrazy jako satanský nebo luciferský jako zlé? Když to jsou opravdu jenom slova a kdyby to do vás vtloukali obráceně, tak by to tak také pravděpodobně bylo?

Představte si, že posloucháte rozhovor v nějakém zcela neznámém jazyce – podobnou řeč jste ani v náznaku nikdy neslyšeli. Je úplně jedno, o čem ten rozhovor je, pro vás to je jedno velké nic. Relevantní je pouze intonace, pocity v pozadí. A úplně stejné to je i u vašeho rodného jazyka. Blázen znamená zrovna tak nemocný člověk jako přirozená bytost. Peklo může znamenat utrpení, ale když je něco pekelně dobré, znamená to naprostý opak.

 

Pokud někdo věří například v Satana/Lucifera jako univerzální, neutrální kosmické energie, principy či inteligence, je to jednak jeho věc – a jednak pro to má možná perfektní důvod, který také třeba dokáže mistrně obhájit a podložit; slepě věřící mozky jenom nechtějí nic slyšet, vědět a hlavně měnit, jelikož to znamená samostatnou duševní aktivitu a člověk také „riskuje“, že v očích indoktrinované veřejnosti bude za „psychouše“. Slepě věřící bytost je loutkou kolektivního nevědomí. Vůbec tím netvrdím, že neexistují i jiné cesty, každopádně přirozený proces entelechie (s)Tvoření nikdo nezastaví.

 

Slovanství je sice ještě částečně platné, kristovský (křesťanský) model ale dávno neplatí.

Veškeré dění navíc probíhá nejen v Čase, ale i ve Snočase, Protičase a Nečase a vše existuje Teď.

 

Organický znamená přirozeně divoký, živelný, nikoliv organizovaný.

 

(2)

Mentální – fantastické vnitřní dimenze KOŘENŮ Stromu Života reflektují duchovní – energetické vnější dimenze jeho KORUNY. Strom Života je ve skutečnosti VÍR, strukturující se v KNIHU. Nejsou-li kořeny Temna a koruna Světla přirozeně souvztažné, systém se obrací sám proti sobě a herní platforma se mění v bojovou: LOVE(C) versus KOŘIST.

 

Prazdrojem 🌳Stromu🌪Víru📖Knihy Života je Magické neboli Zlaté Prazřídlo.

Magické (mimosmyslové) schopnosti nejsou nic jiného nežli in-TEL-i-GEN ‚C‘.

Vír Času existuje přímo i zrcadlově.

Zrcadlo Časové Vlny souvisí s procesem Genové Exprese/Transkripce (exprimací Genového Klíče), což je třeba mít pod kontrolou, aby do prostředí neměli jak se dostat časoví či jiní vetřelci.

Existenci v Nulovém neboli Holografickém Čase lze přirovnat k onomu pověstnému „Oku Hurikánu“.

 

(3)

Většina duchovních zdrojů na Zemi se v současnosti pohybuje v úrovni Atlantidy nebo Lemurie, což původně tvořilo jediný společný celek, rajskou Hyperboreu.

Mystéria starověkého Egypta, židovská mystika (kabala), křesťanství, slovanství nebo z druhé strany podobně hinduizmus apod. tvoří dokonce fragmenty uvnitř fragmentů.

Samostatná atlantská i samostatná lemurijská větev jsou slepé (typicky Sirius a Plejády). To, co chybí jedné straně, má v nějaké nestabilní nebo převrácené formě ta druhá.

Hyberborejci vládli božským Zeleným paprskem (vnější Příroda) a světlem Černého slunce (bohyně Matka), nekontrolovali však KOŘENY Stromu Života (reflektující vnitřní dimenze), takže to přivábilo „kosmické esesáky“, kteří Hyperboreu – utajený sedmý světadíl v oblasti Arktidy; tenkrát bylo jiné podnebí – napadli.

Podobně se to opakovalo s praslovanskou Velkou Tartárií, kde už existuje zřejmý náznak: tartarum je latinsky podsvětí.

Borealis znamená severní, sever či půlnoc; souvisí to s Polárkou/Severkou, která ukazuje do Centrálního Vesmíru. Říká se jí i Večernice nebo Jitřenka, Morning Star, což lze vyložit jako Lucifer, Světlonoš.

Zřídlo Veškerenstva neboli Magické (Zlaté) Prazřídlo neboli Zlatá Vibrace je příliš mocným živlem k tomu, aby se ve světě hrubé hmoty projevila přímo. Nicméně energetické vnější dimenze KORUNY Stromu Života (časoprostor/nebe) musí reflektovat fantastické vnitřní dimenze KOŘENŮ (hyperprostor/podsvětí), aby spojení se Zlatou Vibrací bylo možné. Spojení je klíčové hlavně z toho důvodu, aby nevědomé a podvědomé procesy nevytvářely potenciálně autonomní zrcadlovou realitu a aby pak ze Zrcadlového Vesmíru nějací časoví či jiní vetřelci nemohli prostředí napadnout.

 

 

Ke vládnutí vnitřními dimenzemi slouží zřídlo Černého Plamene.

Černý Plamen souvisí se Zrcadlem Života. Ztělesňuje spojení mezi Magickým (Zlatým) Prazřídlem a Světem individualizovaného vědomí, ale také mezi dotyčným Světem a Přírodou – kosmickým podvědomím.

(…) Pokud stále věříte všem těm doslova patologicky idiotským lžím o satanské životní filozofii, tak se podívejte třeba na 66 otázek a odpovědí na stránkách oficiálního chrámového satanizmu nebo na rozhovor s mistrem chrámu.

 

Osobní poznámka: někteří lidé mě jako bývalého „světelného ezoterika“ přestali sledovat jenom proto, že se zajímám o temnou mystiku (satanizmus), o které sami přitom absolutně nic vlastního nevědí. Jedná se o typickou duchovní totalitní manýru; kde není pluralita názorů, tam ani smrt nebere…

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

Největší vtip, jaký jsem kdy slyšel, je, že světovládci uctívají nějakou satanskou zlomoc. Většina z nich jsou pologramotná individua, dědící šlechtické tituly a jmění z generace na generaci, zdegenerovaná křížením mezi sebou. Jediným jejich infernálním vzýváním je nekonečná lenost a chorobná sebestřednost. Ti, co svět řídí – jelikož zdegenerovaní ještě nejsou (ale brzy asi budou, vzhledem k tomu, co všechno „musí“ kvůli kariérnímu vzestupu) -, od nich pouze dostávají zaplaceno. Funguje to jako takové obchodně-vojenské, technicko-spirituální, pyramidální mraveniště, pouze nevtělená síla nad tím, podobná chladnokrevně plánující umělé inteligenci, nemá zkalené smysly opojením vlastní „velikostí“.

99 % práce vykonávají slepě věřící, kolektivizované, sobě-nepodobné osoby, ztotožněné se svou paměťovou identitou.

 

Lidé se chovají jako PROGRAMY: jestliže tohle, tak to ani nezkoumej a rovnou to přeskoč. Jsi přece náš poslušný robot, ne? Takže jakmile je někde slovo typu démon nebo peklo, automaticky to je zlo… Realita je přece úplně tupá.

Nejšílenější věc, jakou lidé momentálně dělají, je, že dokonce cítí o pocitech, mluví o mluvení, píšou o psaní, chrlí slova pro slova, informují o informacích…, jako by se praktická souvztažnost mezi živou sílou a imaginací propadla někam do ztracena… Není v tom vůbec žádná šťáva, žádné sebevyjádření, originální tvořivost, natož změnyschopnost. Hlavně když to je umírněné, empatické a pozitivní: přesně to, co KYBERPIJAVICE potřebuje k přežití. Nulová vůle spokojených lidských baterií.