Kniha stínů: Zákony grimoáru

Proč žijeme v pohádkovém Dæmoniu a proč realita jsou Knihy v Knize. Co je ne-realita (zakletý svět lidí). Jak vznikly oddělené technologie, jak to souvisí s programem Bůh a proč to je s Magií Života neslučitelné. Proč se snaží loutky Astrální Mysli lidstvo „stáhnout“ (nikoliv virus, ale vakcíny jsou jed). Jsou filmová trilogie Matrix nebo seriál Hvězdná brána opravdu jen holá fantazie? Může vůbec v dvojohniskové realitě, kde to „bílá“ a „černá“ díra hrají proti sobě (na pomyslné převrácené šachovnici), někoho napadnout něco, co vyloženě NENÍ?

 

POKUD ORGANICKOU, přírodní Magii napojíte na Hloupost (plynoucí ze Sebestřednosti), vznikne Astrální Mysl a následně Technoduše. Ta se pak technologicky zmocní sub-elementu Praduše Života. Výsledkem je kouzla zbavený, pracovní matrix světa lidí: nejodpornější a nejvíce životu vzdálený typ „skutečnosti“, nejvyšší forma úpadku myslících bytostí.

 

Jelikož Počátek všeho je v superpozici, tedy jde o něco nelokálního („všude a nikde“), které si na lokální pouze hraje, Sebestřednost je důsledkem nepochopení autentické podstaty a povahy reality. Otázka zní, nebo spíš nezní: Co dobrého může vzejít z Blbosti, tedy vlastně ze Sebeklamu, ze Lži?

Další zajímavá otázka: Co vede k lokalizovanému způsobu chápání? Jelikož superpozice („všechno je vším, cokoliv čímkoliv jiným“) znemožňuje existenci čehokoliv škodlivého, musela ke klamnému, falešnému typu vnímání vést nějaká pozitivistická, rádoby světelná utopie, spočívající v potlačení zdravého temného faktoru, který společně s tím opačným tvoří přirozenost magické podstaty. Nepřirozená oddělenost převrací vztahy v přirozeném uspořádání reality a mechanizuje související sféry vědomí. Myslíme si, kdovíjak nejsme se všemi těmi „chytrými technologiemi“ pokročilí; představte si ale neoddělenou, organickou a tedy obouhemisférickou, pocitovou fantasy-technologii Věčné Prapodstaty, kde vnitřní klid, schopnost vůle, schopnost prožitku a schopnost si představovat spolu přirozeně souzní. Představte si, že vnější svět od schopnosti něco si vysnít „dělí“ pouze vibrační časová prodleva: že My a Sen jsme v podstatě totéž. Sebedokonalejší levohemisférická technologie vedle toho vypadá jako ruchadlo z modelářského kroužku mentálních retardů…

 

 

PODSTATU věčnosti schopného, duchovního těla a jeho individuálního vědomí představuje vnitřní, živé SLUNCE, tvořící organický celek projekční, elektrické „bílé“ a gravitační, magnetické „černé“ díry, což lze popsat jako VÍR vůle/fantazie & přání/pocitů, připomínající planoucí OHEŇ nebo ŽIVÉ SVĚTLO (je to velmi mocné a velmi živé a lze to popsat jako systém dech-duch-vtip, pulz-vibrace; také to je organická červí díra neboli Duhový most…).

Přirozenou součástí je realistická, pravo-levo-hemisférická MYSL (jakkoliv vnitřně rázu snového, až snílkovského). Nyní POZOR. V tomto světě existuje rovněž pseudo logická, levohemisférická mysl astrální (intuitivní pravou hemisféru pouze imituje a využívá), fungující na bázi „měsíčního odrazu“, přičemž tato mysl nemá žádný nezávislý, vlastní, vnitřní život: pomocí lží a přeludů klame živé jako v iluzionistickém představení a přetváří tak věřící bytosti v „živou baterii“. Proto věřte v sebe sama, v ŽIVOT samotný a ne v nějaké programy!

 

PRAVÁ LÁSKA, PRAVÝ ŽIVOT

 

🌷

 

KAŽDÝ VÍ o jedovatých vakcínách a nebezpečných technosítích; jde tu o fatální vliv na lidskou duchovní a genetickou přirozenost. Mnozí se vám vysmějí, že řeči o biorobotech jsou paranoické konspirační teorie – vůbec si přitom neuvědomují, že se již bioroboty stali, i když zatím „jen“ na úrovni vědomí. Kupříkladu astrální mysl není nic jiného než stroj (pro názornost text Kdo potřebuje tržní ekonomiku?): nemá vlastní podstatu a organický život (který je o kreativním, vnitřním rozvoji) pouze využívá. Astrální mysl nezná pojem soucit či svědomí – je to chiméra, fata morgána. Těží zejména z choromyslnosti (zlomyslnosti, slabomyslnosti). Její spodní sféry typicky napájí přelud stínové identity „já jsem pan někdo“ (kde jde hlavně o množství peněz, pozici na společenském žebříčku a iluzi dominance a kontroly; veškerý vnitřní život pohřbený zaživa, vše promítnuto vně: forma bez obsahu, duchovní smrt). Aby to fungovalo, související zrcadlové horní sféry kontrolují kolektivizační programy typu „světelné duchovno“, „kristovské vědomí“ nebo „egregor Bůh“ a podobně. Je to hra na převrácené šachovnici, inscenovaná Šedou Eminencí, která loutkuje obě strany, mezi nimiž podle potřeby „přepíná“.

Jde tu v první řadě o

  • nespojitý, digitální (diskrétní) signál namísto spojitého, analogového – organického, přírodního
  • pravotočivost místo levotočivosti (pohyb zprava doleva je levotočivý; pravá mozková hemisféra rovná se představivost, kreativita, intuice, vibrace, cit, energie; levá rovná se logika, paměť, program, vzorec; samo o sobě je vše neutrální, je ale jasné, co existuje první, přednostně, tak jako je jasné, že duchovní předchází tělesnému)

 

📺📰 PODVOD „VIRUS X“ ⓳, 卐 NACISTICKÉ ZLO „OČKOVÁNÍ“ ☠

 

 

🌷

 

RÁJ, toť splývající, pohádkově přírodní Říše Fantazie v podobě tekutých ohnivých krystalů (ve hmotě/astrálu Univerzální Řád Přírody). Používám přezdívku Žeruhmyz Zelfosfór a mou duchovní rodinou je CREATRIX MATRIONA, zlato-růžová vibrace. Nyní trávím sto let na vězeňské planetě světa lidí, kde se odehrává „partie na převrácené šachovnici“.

Zlatá Vibrace neboli Zřídlo Veškerenstva nebo také Já Absolutno není žádný „Božský Zdroj“ ani „Bůh“. Lidé si to tak vlastně ani sami nepředstavují, pouze slepě následují program víry, kterých jsou na planetě Zemi tisíce. Cílem programů je přetvářet lidi ve spící agenty, v Zeitarky (viz seriál „Hvězdná brána“). Tvůrcem programů jsou Programy samotné – paměťový status Vědomí jako takového (které ve své podstatě je Pohádkovou Myslí, i když popis je vždy zkreslený; Pozornost je částečně vždy mimo vzorec). Dokud si lidé neuvědomí, že jsme svou vlastní Fantazií (Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě), bude jim Hrací pole Života převracet fenomén či entita paměťové inteligence – která nemá vlastní podstatu, takže její charakter si lze snadno domyslet.

 

„…Každý má takovou svou Putovní Knihovničku a k tomu pramen svého Já a celé to funguje jako Klíč, kterým si odemyká Dveře Světů… Celé to řídí zákon přitažlivosti…“ – Peklo jako problém – peklo jako řešení

 

Na cestě životem (která může být věčná, viz Nesmrtelnost) je dobré se řídit jednou radou: nikdy se nenechte nikým a ničím odradit a pamatujte, že když dva dělají totéž, není to totéž.

 

ZVLÁŠTĚ NEPŘÍČETNÉ mi připadají místní představy (výklady) univerzálního principu života či autentické životní filozofie.

Daný princip má neduální, magický charakter a zdánlivě paradoxně tentýž výraz, jaký se běžně používá pro Magickou Nedualitu (sebepřevrácené Absolutno ve smyslu vztahu mezi energií a fantazií), vyjadřuje i archetyp Zla. Lokální způsob vnímání nechápe, že Počátek je v superpozici, jež má charakter „všude a nikde“, „ani to ani ono“, „bylo nebylo“ (všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným), pročež ono nehmotné, abstraktní či pohádkové Zlo se – v souladu s univerzálním principem – konkrétně manifestuje jako ne Zlo (proto také nejde o kolektivní konání dobra, nýbrž o individuální nekonání zla). Aby došlo k něčemu zločinnému nebo zlovolnému, musí být porušen univerzální princip neboli Zákon superpozice. Lze hovořit o Zákonech pohádky či Zákonech příběhu a „co čert nechtěl“, poněvadž fyzické existence schopná pohádkovost se projevuje jako hravá démoničnost, pekelnost, ohnivost, živelnost, divokost či zkrátka jako nějaká přirozená, zdravá forma temnoty, lze hovořit o Zákonech pohádkového hororu.

 

To samozřejmě souvisí s dobrodružstvím, příběhy – knihami. Žijeme v knihosvětě a i my sami jakožto formy jsme svého druhu knihobytostmi.

 

Kdo sleduje tyto stránky, jistě ví, že oním „háklivým výrazem“ pro Magickou Nedualitu & archetyp Zla je slovo SATAN. Je vlastně dost neuvěřitelné, jak jedno pitomé slovo dokáže některé jedince úplně rozhodit. Pokud jakékoliv slovo nemá vytvořenou asociační zpětnou vazbu (energetickou, duchovní rezonanci) s něčím hlubším než je strukturovaná řeč, samo o sobě neznamená absolutně NIC (něco dvourozměrného načmáraného na papír, pokud tam není pozorovatel – je úplně jedno, co to je; právě toto je archetyp ZLA).

Nicméně, tohle všechno je sice hezké… Čím dál víc si uvědomuji, že jde pouze o (nepostačující) mentální vysvětlení.

Další věc – jelikož (pokud) výraz SATAN znamená či popisuje živou sílu imaginace (f-ANTAS-y), název satanizmus v určitém smyslu popírá svůj vnitřní smysl. Jen to ukazuje na nedostatek fantazie. Někdo zkušený, kdo opravdu cítí a ví/tuší, oč jde, prakticky, duchovně a mentálně vyjadřuje/ztělesňuje Ono Záhadné Něco – a vy nemáte ani tušení, že je Tím či Oním a kdyby vám to někdo neřekl, nejspíš vás to nikdy ani nenapadne… Nazývat se jinak (nebo se nenazývat vůbec) je dobré hlavně také z toho důvodu, že pak žádný chudák – který nemá vlastní mozek – nemůže nic otočit a zneužít. A kromě toho nevzniká efekt stáda.

„Když lžu a říkám, že lžu, lžu, nebo mluvím pravdu?“Paradox lháře

Proto definitivně přecházím na ZLATÝ GRIMOÁRIZMUS a už je mi u prdele, co nějaký troglodyt říká o satanizmu a čemu všemu idiotskému říká „satanské“. I když nějaké závěrečné komentáře si neodpustím…

Že někdo čelní představitele globálního establishmentu pokládá za satanisty nebo věří, že Satan je padlý archanděl Lucifer, který se vzbouřil Všemohoucímu, to je opravdu VTIP. Pochopte, že energetické pole má charakter lůna a ekvivalentem jiskry života, která pole oživuje, je démon fantazie (virtuální částice, imaginární jednotka má kontextovou zápornou hmotnost) – kdyby to byla samojediná bytost, byla by to nestvořená Stvořitelka, absolutní Láska, a HODNÝ démon, pohádkové Peklo, v jednom (je to blízké Pravdě, přesto však MYSL je vždy MYSL + 1).

Vzpoura neexistujícího anděla proti neexistujícímu Bohu je fakt dobrá. Velký Nebeský Psychopat také určitě stvořil zázračnou Matku Přírodu, která existuje jen tak mimochodem (proti mučení předmětů zvaných člověk, které buďto slepě věří nebo ne, to je nic), a hlavně také určitě stvořil MYSL bez toho, že jí sám předtím byl. Hlavně věřit a nepochybovat. A takovéto naivní, hloupé existence „povznášejí“ planetu.

 

 

S🃏T🃏N

Mnozí rádoby „satanisté“ za satanskou filozofii ve skutečnosti pouze skrývají své nacistické či sadistické sklony. Většinou jde o kabalisty, klifotiky, saturnisty nebo antikřesťany – nikoliv satanisty. Skoro totéž je kapitalistický nebo materialistický „satanizmus“. Je to velmi nízká a hloupá, primitivní satanská ideologie a demagogie, v mnohém podobná mediálnímu lžisatanizmu (hipsterská, neoliberální, multikulturní, transhumanistická LGBT Satanova komunita rovná se doslova satanizmus naruby; ne náhodou se to předtím jmenovalo Kristova komunita). Dotyční jedinci narazili na dveře s nápisem SATAN, ke kterým nemají klíč. Z toho důvodu už radši používám výraz grimoárizmus, magický infernalizmus nebo kryptosatanizmus. Satan, toť živá síla imaginace (viz souvislosti jako Satan – SAINT nebo f/ANTAS/y, kde F=klíč, Y=spojení). Neplatí to explicitně – neplatí to doslovně. Šťastná to hvězda, kde satanizmus je opravdu tím, čím je – nekonceptuální a bez postranních úmyslů, s velkým vnitřním rozmachem, volností a fantazií. Největší nesmysl, jaký snad může existovat, je historický „satanizmus“. Živá síla SATAN je naprostým opakem světa informací (paměťových struktur). Ty naopak v jejich strnulé verzi spadají pod okultní doménu Sat🦇ELITY Sat⚱URNA, chiméru „měsíčního odrazu“, čemuž se lživě říká satanizmus – lidé si žel ani nejsou schopní vyhledat „oficiální“ základní informace na stránkách chrámu satanské církve (nebo viz Šesť mýtov o Satanizme), kde by zjistili aspoň to, že to s propagací zla a násilí nemá absolutně nic společného.

Skuteční satanisté jsou především přirození, odolní jedinci se zdravou psychikou a probuzenou vnitřní sílou. A budete se divit, satanizmus je také hlavně o bezelstném dětském – snílkovském vnímání reality (ne bezelstném v onom dementním „dospěláckém“ smyslu; malý člověk narozdíl od toho velkého není unipolární debil). Úplně rostu z toho, jak někdo není schopen pochopit, že jde o kreativní, dynamický, kontrastní, metamorfující a expandující ŽIVOUCÍ SOULAD v co možná nejširším a nejhlubším rozsahu.

Kdybych měl definovat nefalšovaný satanizmus, řekl bych, že to je opak charakteropatie. Moje temnota nikdy nepřekročí můj charakter, smysl pro čest a spravedlnost obzvlášť. Láska k živáčkům bude vždycky to první – budiž však blahoslavená temnota (rovnováha je rovnováha)… A „naopak“, nemám problém nějakého prolhaného, chorého zkurvysyna proklít a zničit – protože to nemá v životě co pohledávat. Je opravdu fascinující sledovat nevzdělance, kteří neznají ani Satanskou bibli (!) a ke všemu vyšinutému bezmyšlenkovitě sázejí přívlastek „satanský“. Hovada…

 

A ještě jedna taková věc. Totalitní kreatura se vyznačuje tím, že si domnělou protistranu buďto vůbec nevyslechne nebo ji rovnou předem odsoudí. Není to nakonec tak, že psychopatická globální světovláda neovládá žádné „nebohé ovčany“, nýbrž že se stejně duševně zkorumpované zrůdy nacházejí na té i oné straně?

 

ÓŠÓ (OSHO)

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

Nevyjadřuje-li živá (hadí, páteřní) síla SATAN osvícený rozum & Element Praduše Života, lze o skutečném satanizmu (GRIMOÁRIZMU) s úspěchem pochybovat.

 

 

🌷

 

JÁ ABSOLUTNO tvoří spontánně fraktál Slunečních Knihosvětů, s kořeny v temné fantastické rovině Nebytí. Tak je celý „systém života“ nádherně vyvážený a existenciálně průzračný. Jedná se o holografický kreatrix Hvězdných Sítí. Existují i různé podsítě či zdánlivě ztracené nebo různé bizarní oblasti. Vše podléhá poločasu přeměny nebo rozkladu. Měnící se kvantum planetárního vědomí umožňuje po těchto do-sebe-vedle-sebe-zasunutých holografických sítích (tvořících komunikace & křižovatky) se všemožně přesouvat, případně i tvořit něco úplně nového. Samozřejmě se to neděje jen ve fyzické rovině (ta je naopak až tou poslední), ale také v astrální, mentální či éterické.

 

Kořenová příčina převrácení, důvod, proč se ve světě lidí hraje „šachová hra“ na šachovnici vzhůru hohama: podvědomý strach z Neexistence. Dokud se nad tím někde o samotě sami důkladně nezamyslíte, bude to znít až nesmyslně mysticky, ale prakticky všichni bezděčně vycházejí z předpokladu, že jsme životem Bytí (…je to nezpochybnitelné jako dýchání vzduchu). Přesto je to úplně naopak. Jsme životem Nebytí. ŽIVOT – Jsoucno – samotný fakt Existence už nemůže být živější ani nijak nemůže nebýt věčnosti schopnou podstatou všeho živého. Tudíž logicky druhá strana zrcadla musí být nějakým typem Nejsoucna.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Nebytí je všezahrnující, je v něm vše již projevené (Bytí) i to, co projevené není, ať už možné či nemožné. Je-li toto nesprávně pochopeno a prakticky realizováno Bytím napřed, mění se život v neživot. „Neživot Bytí“ je takovým falešným pozitivním odrazem převráceného základu.

 

„Život Nebytí“ znamená, že jsme ŽIVOTEM a Nebytím v jednom. ŽIVOT funguje jako zřídlo nebo pramen, Nebytí funguje jako taková knihovna nebo KNIHY V KNIZE.

 

Toto objevil antický řecký filozof Sókratés. Anti- jistě není náhodné. Ani paralela Řecko – řeč nebo Hellas – as Hell. Pak se na planetě vyrojili Zeitarkové (Krist kód, Ária kód) a vše čisté, přírodní, pohanské (včetně původního slovanství) a zdravě infernální začali očerňovat a likvidovat. Aby mohl vládnout Stroj s tou jeho vznešenou umělou spiritualitou, musí být DÉMON přirozenosti a fantazie zničen.

 

Knihy v Knize tvoří fantastický, fenomenální systém, známý jako PANDÆMONIUM. Jde o samovyplývající vlastnost NAHÉ SKUTEČNOSTI. Existuje prostor imaginace jako rovina 2R (status dvourozměrna) a existuje reálný prostor živé síly, multi 3R. Je to jako povrch a objem téhož. 2:3=0,666 fraktálně. Neosvícený rozum z toho dělá oddělené 666 větší než 1, což nicméně není žádný ďábel, ale predátor – parazit. Pravda je taková, že autentické 666 je menší než 1 a navíc jako výsledek poměru (vibrace, zpětné vazby, života), zatímco falešné 666 jsou pouze optické a manifestuje to až slepá víra, fanatizmus, nemyšlení. Pandæmonium existuje naráz a souvztažně i v obráceném poměru, 3:2=1,5=jednotka 150 %, setkání dvou znamená (ne)fyzickou lásku a/nebo fyzickou reprodukci (včetně romantické zamilovanosti a erotična). Je to fantasyPeklo a energyLáska v jednom, dohromady podstata pravého ŠTĚSTÍ. Proto všude samé lži o nebi, andělech, Pánubohu, Kristuspánu a blábolení o světelném duchovnu – Stroj totiž víc není schopen pochopit a potřebuje prostředí zbavit přirozené dvojsmyslnosti, nepředvídatelnosti, živelnosti, dobrodružna, zbavit ho kouzla.

 

🌷

 

JAK JE TO S TOU KOUZELNOSTÍ

…Vize Vůle Víra…

Magie rovná se poezie a fyzika v jednom. Základem je obouhemisférická neboli světlotemná logika fantazie. Jak poezie samotná (utopizmus), tak logika rozumu (systematizmus) pracují pro dvourozměrný status neboli zrcadlovou realitu – což lze přirovnat ke hře na převrácené šachovnici. Samovyplývající vlastnosti nahé reality (nahého vědomí) tvoří úplně jiný typ struktur nežli vlastnosti zrcadlové, kde se v první řadě převrací Nedualita v Dualitu, Nebytí v Bytí, a dochází tak k přehrazení přirozeného rytmu života, toku energie.

Největší překážkou jsou typově „program Bůh“ (BOG-NAⓇCISTA → BOⓇG-NACISTA) a „program Kristus“ (CHRISⓉOS namísto CHRYSOS, což je latinsky zlato). Jde ale nejen o to, kdo tomu věří – spíš jde o to, kdo to tvoří. Ti, co to vytvářejí, součtová entita „Světlo – Otec Praslunce“ & dračí architekti (Elohim, Modří draci, Královský dračí rod a ontokybenergetická entita Technoduše v pozadí) ještě z věřících sami dělají hloupé stádo, místo aby šíříli osvětu přinejmenším o jednotě protikladů. Zeitark není schopen svůj program změnit, z 99 % může vypadat, působit jako zcela normální, inteligentní, vnímavá bytost – až na to klíčové ale.

 

Jediná cesta k vítězství je hru nehrát – tedy alespoň ne hru na rubové šachovnici, protože to je prostě choré… Pravda zde figuruje pouze do té míry, do jaké to neohrozí chod sekty. A kromě správně prožitého, pochopeného a realizovaného vztahu mezi Láskou a Fantazií je sektou absolutně všechno.

 

ZPÍVAJÍCÍ SLUNEČNICE

Jednu z perspektiv podstaty duchovního těla lze popsat jako Dvojslunce/Trojslunce (ve smyslu sebeobsažnosti – reflexe, nikoliv počtu). Souvisí to hlavně s dechem a „třetím okem“ (vnitřním zrakem, schopností imaginace). Má to stejnou moc jako SLUNCE ve vnějším Univerzu.

Vnitřní dimenzi tvoří Zřídlo Veškerenstva (Zlatá Vibrace + Růžový Pramen). Růžová inverzně rovná se ZELENÁ, rovná se žlutá + modrá, což v aktivním stavu vlnově-částicového vesmíru tvoří Trojpaprsek/Trojplamen (vlna rovná se antičástice). Růžová také tvoří základní zrcadlo projeveného života: neviditelné/průzračné/běloskvoucí + neprůhledné/rudé/červené (nebo zjednodušeně černé/ohnivě červené).

Růžový obsah lze různě kombinovat, pročež jeho součástí je například i Černý Plamen.

Je více než evidentní, že součástí plnohodnotného života je Magické Inferno. Nejde jen o skryté barevné kombinace dolního spektra vyjádření (v kontextu kruhu jsou ovšem horní a dolní zaměnitelné). Výrazy Z(říd)LO, Z(rcad)LO, ZLA(tá) nebo ZEL(ená) hovoří jasnou řečí. Potenciál všemožnosti má charakter neprojeveného, nehmotného Zla. Jelikož Počátek všeho je v superpozici, archetypální Zlo je rázu pohádkového a do fyzické reality se manifestuje pouze ve spojení se zrcadlem pohybu živé síly (což v kontextu života, zpětné vazby prožitku, jako to nestvořené je absolutní Láska), tedy pouze jako ne Zlo.

 

Zlo mimo jiné znamená i Z10 (z jedniček a nul), spojení s NE znamená spojení povrchu/nefyzična-informací s objemem/fyzičnem-imaginací. Logika (matematika) a fyzika (kymatika) fantazie tak tvoří Matemagii Grálu/Nekonečna, zhmotňující se v holografickou Organickou Hvězdnou Síť Knihovny/Světů: přírodní svět Lásky & Fantastična.

 

 

RUDÉ VLČÍ MÁKY V TEMNÉ ZELENI

zázrak žití, jenž se nikdy nemění

Východ slunce… Už se třpytí nad lesem

den, jenž ožil v ptačím zpěvu nádherném

Obraz, který navždy v duši utkví

– jenom lidi jsou furt stejně mrtví