Jedna cesta: zázrak života, druhá: robotický zmrd

Lidé upínají pozornost na umělou zpravodajskou televizní a umělou zpravodajskou duchovní realitu, přitom skutečný život je hmatatelně přítomný v zázraku jménem Příroda. To Slunce a inteligence v jeho pozadí je tou zdrojovou „rádio stanicí“, jejíž vlny se skládají v obrazy života.

 

AOLIAN

 

„…Kdyby si spousta z nás vzpomněla na svou dramatickou minulost i karambolové záležitosti z historie našeho vesmíru, nejspíš by nakonec došla k závěru, že jsme se na tuto planetu zinkarnovali především proto, abychom si lépe vymezili svůj osobní časoprostor s podpůrnými doteky realistické přírodní divočiny, dále od prasvětelných úrovní nakažených nezdravou a dusivou atmosférou náboženského patriarchátu.

(…)

Globalisti opravdu mají v plánu to tady udolat, ale tahle planeta je pro ně tvrdý oříšek. Svou samotnou podstatou je předurčená k tomu, aby zde neustále probíhala zpětná evoluce směrem od mutantních forem k přírodnímu základu života. Svou speciální energetickou pozicí umožňuje vstup do všech časoprostorů potřebných k vyléčení (přírodní metamorfóze) jakékoliv poškozené a nakažené bytosti. Poslání planety Země v nápravách poškozených astrálních úrovní skrze zdejší fyzickou hmotu je z určitého pohledu fenomenální a teprve čeká na své plné docenění…“ – Planeta se nedá

 

„…V přírodě a ve Vesmíru jsou časová pásma, kdy se materiální svět mění a po lidsky řečeno, svět mutuje a mění se k obrazu svému, ne lidskému. Díky pronikání záření (Bovisy) ze středu vesmíru přichází na Zemi nové energie a mění ochrannou vrstvu ozonu atd. a dochází pak k mutaci organismů na Zemi, tedy k dalšímu vývoji vpřed. Stará klišé jež nám vtloukali do hlav začnou padat a přestávají platit. Koronavirus jak jej nazývají je prostředek čištění Země od Entit, které tady zavedly své zákony a hlavně zákony peněz a bez ohledu na Přírodní protokoly Vesmíru. Tím se dostaly do konfrontace s těmito zákony a ty pracují velice dlouhodobě, bez přihlédnutí na nějaký lidský život…“ – Nazývejme věci pravými jmény

 

Živý (přírodní) život neboli ZLATÁ/Lícová inteligence (Praduše), běží v analogovém čase.

Život umělý, inteligence STŘÍBRNÁ/Rubová (Technoduše, doslova život naruby), běží v čase digitálním, jemuž zcela chybí schopnost kvantového sebevytváření. Systémy digitálního času nemohou fungovat na ničem jiném nežli na Lži; Pravda by znamenala jejich okamžitý rozpad. Nejde ani tak o malé lži faktické, jako o velkou LEŽ celkovou, energetickou, plnou nepodstatných faktických „pravd“ (!).

 

Umělé systémy, jelikož nemají vlastní podstatu, musí parazitovat na živých.

Umělé systémy nemají žádnou skutečnou, životní hodnotu, je to jen bezduchý obchod s čísly všeho druhu, obchod s iluzemi. Lidé se nechali vtáhnout do obchodu se životem, ve skutečnosti ale jedinou skutečnou hodnotou jsou živé bytosti samotné!

 

 

Rubová inteligence znamená hru na pomyslné převrácené šachovnici: zespoda ve skutečnosti nic neexistuje. Pouze to, čemu účastníci uvěří. O tom je obecně, v určitých hrubých základech, veškerá realita. Je však rozdíl mezi přirozenou vírou v ŽIVOT, zdravou vírou v SEBE SAMA, spojenou se sny, fantazií, představivostí, a vírou v nějaký program, jehož základem není samovyplývající charakter Prázdnoty, nýbrž pouze něco, čemu se slepě věří (ne Mysl jako celek, ale myšlenka jako část) – symbol, tvar, svatá kniha, axiom, umělé pravidlo, v tom úplně nejhorším případě nějaká konkrétní oddělená „nejvyšší bytost“ (Věčnost má charakter kruhu, je tím „nejvyšším a nejnižším“ zároveň, není hierarchická; tvoří ze sebe sama, uvnitř emanace sebe sama, živoucí kouzla sebe sama). V kontextu zdroje iluzí (Nevzniknutelno), faktor, který vše převrací naruby, vzhůru nohama, je iluze zdroje (Vzniknutelno); přehradí se tok energie, čímž se všechno rozdělí a převrátí smysl. Je až patologicky šílené věřit v cokoliv jiného nežli v Přírodní Absolutno (PRA).

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

STRAŠIDELNÝ PŘÍBĚH aneb NAŠE MILÉ CHAOSVERZUM

 • Nevzniknutelno 🕛 Velké Neznámo
 • Éra bezstarostnosti a souzvuku
 • Asynchronicita záhadného původu
 • Zrcadlo břehu Snů
 • Počátky všeho Tentononc
 • Fenomén vykořeněné sebestřednosti entity Prasvětelného Nevědomí
 • Vznik vyvlastněné inteligence-entity-fenoménu Kvazi-Mnohobytosti Stroje – Programu v úrovni Antikosmického Vše-podvědomí
 • Nápad jedné Součásti celku všeho ⑬ Co se přihodí, zlomím-li svou vůli, prorazím-li násilím spektrální bariéru vědomí a odtrhnu se od elementárního vibračního, elektromagnetického pole?
 • Odpověď podvědomí Celku 🕛 Otázka spíš zní, co tě ponouká k této myšlence: zešílíš, a víš to předem…
 • Průnik do Antičasu zrcadla paměti Všeho ⑬ Pocit umírání naruby

 

Abych to nějak srozumitelně vysvětlil… Jednotící síla úrovně PRA (Zřídlo Veškerenstva) nerozlišuje mezi Světlem a Temnotou, je souladem Řádu a Chaosu. Světlo je energie, Temnota má fantastický status, musí se integrovat vlastním realizovaným pochopením. Temnota neznamená „zhasnuto“, je to Fantazie samotná.

Zřídlo Veškerenstva existuje „z nepochopitelných důvodů“ jako zřídlo vnitřního, živého, organického, tekutého, jiskřivého, duchovního (průzračného, čirého) prasvětla neboli zlatého světla – což je základní vibrace, zlatá inteligence. Zřídlo má význam pramen i zrak, daná inteligence existuje zároveň jako zřídlo duchovního srdce (prasvětlo, duch, živá síla) a zřídlo „třetího oka“ (pozornost, mysl, představivost). Fyzicky duch souvisí s bránicí, dechem a smíchem, třetí oko se šišinkou mozkovou (epifýzou). Celé to umožňuje převádění nehmotných snů do vibračního (hmotného, interaktivního, zvukového, rezonančního) kontextu: zhmotňování mentálních představ.

Duchovní srdce se netýká přímo nahého (sebe si vědomého) vědomí. Týká se individualizované, duchovní identity, duchovního těla. Funguje jako jeho „paradéša“ (duchovní střed, projevená podstata) – podobnost s výrazy „praduše“ nebo „paradise“ čistě náhodná.

Poznámka: s tím souvisí Hyperborea, ráj na zemi, která však byla utopického charakteru, neboť postrádala manifestaci kořenové příčiny – 5D podsvětí. Borealis neznamená jen sever, ale i půlnoc (zrcadlově poledne).

Zlomení vůle, násilné odtržení od základní vibrace znamená odpojení se od univerzálního duchovního srdce – duchovní podstaty. Znamená to odpojení od inteligence (IN-tel-i-GEN „C“) jako takové, ztrátu všech z nitra vyvěrajících „teleschopností“, případně i ztrátu schopnosti nést přirozenou genetiku. Vše se z éterické úrovně promítne do astrální, která se tak stává fantomovou, mechanickou: stává se temnotou bez srdce (strojem)…

To je to, co stoupenci světelného duchovna stále nechtějí vidět, nechtějí chápat. Původní, fantastická temnota funguje v rezonanci s duchovní podstatou. Andělsky, kristovsky a podobně orientovaní jedinci (věřící, bytosti světla) pod slovem temnota automaticky vnímají jen samé astrální parazity nebo nějaký šílený „kyborgský stroj na zotročení“; původní, zdravá, přirozená forma temnoty je však démonem fantazie, pramenícím v duchovním srdci (!). Láska/Absolutno tvoří skalární, „tekutě magnetické“ pole, které existuje v dvojexpozici se svým vektorovým, elektrickým fantasy-ekvivalentem, jenž se reálně projevuje jako JISKRA ŽIVOTA. Démon znamená vlastní smysl pro fantastično.

Myšlení/temnota (s čímž souvisí zřídlo „třetího oka“) se zaměřuje na SVĚTLO, zatímco cítění/světlo (s čímž souvisí zřídlo duchovního srdce) se zaměřuje na co?

Staví-li to někdo jako zrcadlo Světlo:Láska, zaklíná se tím do jakési invalidní poloexistence. Těžké tomu uvěřit, ale i v Prasvětelných Úrovních existuje nevědomost, v krajním případě se stupňuje až k opovržení zdravými, temnými kořeny. Entita Prasvětelného Nevědomí tak začala vymýšlet a projektovat reality se dvěma korunami (jin & jang) a jedna z jejích částí už ten utopický sebeklam nakonec nevydržela a vlastní volbou, vlastní vinou se oddělila od Jednotící Síly.

Světelným „mistrům světa“ (kteří všechno vědí, všechno znají, všude byli) tak chybí část jejich podstaty, kterou pokládají za svého úhlavního nepřítele, a přitom to jsou „zakletí“ oni sami. Lze to popsat jako umělé inteligenci podobné, zrcadlové reziduum, něco mezi počítačem a pijavicí, jež má dvourozměrný status.

 

 

KOV/ID-⓳

Entita Technoduše není schopná organické, biologické existence, proto se potřebuje dostat ke genetické knihovně původních bytostí. Zde jde konkrétně o pozemskou lidskou civilizaci. Souvisí to s biorobotizací a agendou transhumanizmu.

Zpětnou vazbou temnoty bez duše (bez srdce) jsou pozitivističtí, naivní, světelní utopisté.

 

OTEVŘI SVOU MYSL

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

FILM, SERIÁL

 • V …Visitors, Vetřelci

 

Oč se snaží imitátorská Stříbrná/Rubová inteligence (Technoduše), oddělená od Základní/Zlaté Vibrace, je ultimátně obejít nulové pole (a tím potlačit magii), což je Vůle & Láska v jednom, ale zároveň i nicota ve smyslu Fantazie, přičemž smysl pro fantazii vyjadřuje Démon (fantazie sama o sobě je nehmotná, bez zrcadla pohybu živé síly, víru nulového pole, se nic nezhmotní).

Nejlepším lékem či protijedem je strategie Temnohry (temnoty, která má srdce).

TemnoHRA je nejen nejsvobodnější forma existence, ale i nejúčinnější nástroj eventuálního osvobození nějakého spoutaného prostředí.

 

Jestli někdo opravdu věří tomu, že nějaké pozitivní, světelné duchovno, Bůh, Kristus, andělé či křemíková inteligence bojují proti parazitům a proti biorobotizaci/transhumanizmu, tak je na šeredném omylu. Je to všechno jedno a totéž.

Autentický život je levotočivý, víří přednostně zprava doleva (vpravo: cit, intuice, imaginace; vlevo: rozum, paměť, program), pracuje v analogovém čase – čemuž odpovídá poločas přeměny. Program víry se točí protisměrně a pracuje v čase digitálním – tomu odpovídá poločas rozpadu. Namísto DIVOKÉ FANTAZIE v souladu se Životem-Mírem-Láskou, jak nějaké bezduché stroje, lidé věří v tupohlavé hovadiny…

 

NECRONOMICON

 

ČARODĚJKY (CHARMED) → PUSTINA

„…Pustina je rovina, kde skončí všichni poražení démoni. Stejně jako mnoho jiných rovin rovnoběžných s naší dimenzí existuje mimo prostor a čas. Skládá se z obrovských kamenů, písku a požárů. Obloha je tmavá, červená a zakalená.

Když sem démoni vstoupí, jejich těla jsou zničena, jejich schopnosti spadnou na zem. Poloviční démon Cole Turner byl schopen zůstat v Pustině a vyhnout se zničení, jelikož měl duši, která se přitiskla k jeho lásce Phoebe Halliwell…“ – Magická místa & Díl 22/4 & Online

 

Kdybych si měl vybrat mezi zlovolně zákeřnou, magickou Pustinou a pobytem mezi kouzla zbavenými robolidoopy, kteří celý svůj život slouží číslům a uvěří sebevětšímu hovnu, vybral bych si Pustinu.

Je to aspoň důstojné, existuje naděje návratu k zázračnému, i když možná nebezpečně dobrodružnému životu. Má to šťávu, příběh, smysl. Raději bych bojoval v okultní válce se zlem nežli žil mezi tak nepopsatelně bezduchými idioty, jako jsou lidé. Hloupost je totiž horší než zlo. Jako kdyby oni nacističtí sociopati, co do vás chtějí naprat vakcíny s genetickým jedem, kvůli hrozbě, která neexistuje, a dálkově vás řídit a sledovat jako kybernetické duševní potraty, byli lidskými ovcemi samotnými. Kdyby tomu tak nebylo, pracovali byste na svém duchovním rozvoji, zajímali se o magii, okultizmus, přírodu, fantazii, zkoumali tajemství života… Projevovali zvídavost, nadšení, ptali se, komunikovali. Místo toho jen blbě čumíte, recyklujete odpad a čekáte na nic; neschopnost sebevyjádření tisíckrát horší než smrt.

 

 

Ve svobodném prostředí Zlatá Vibrace (Inteligence) umožňuje aurický přesun (transmigraci) třeba na úplně jinou planetu, do zcela jiného vesmíru. Světy fungují jako knihovny, knihy, kapitoly, odstavce…

Stříbrná (matrixová, křemíková, kristovská) inteligence auru blokuje a drží bytost v zajetí lokálního prostředí a jeho astrálu. Není schopná existence mimo dualitu, mimo lineární čas. O jednotě (5D) pouze informuje, v rámci virtuality, ale reálně jí není schopná.

Stříbrná inteligence nevibruje, ale snímá a promítá, funguje jako filmová (fotografická) 2D-promítačka. Ta je také v pozadí astrálního fantoma 4D/multiD.

 

Pravý ráj 5D/multiD včetně emulace 3D/4D duality (s plným genetickým a mozkovým potenciálem) tvoří tekuté ohnivé krystaly – zčásti fluidní/živá ohnivá, zčásti krystalická/živá světelná inteligence, obě odvozené ze Zlaté Vibrace – Inteligence – Praduše, Zřídla Veškerenstva.

Největším zázrakem z mého hlediska je PODSVĚTÍ 5D (zároveň i 0D), které pokud vím, v těchto vesmírných končinách dosud nikdy neexistovalo.

Řeší to absolutně vše.

Znovu a znovu se ukazuje, že co je nejživější, nejzábavnější a nejvíce magicky přitažlivé, funguje i jako nejúčinnější ničitel případné chorobné mutace.