Hra s ohněm

Poté, co hindu-árijské, žido-křesťanské a další ideologické lži téměř vymýtily přírodní víru, otevřel se prostor iluminátským okultním silám. Jejich posledním kouzelnickým trikem (po megapodvodu 11. září) byla pandemie virtuální chřipky (píšu to jako KOV/ID-⓳), kdy se lidstvo chovalo jako uvězněné v počítačové hře. Místo aby se „něčím“ loutkované lidské figurky řídily svým pocitem a intuicí, rozvíjely svůj duchovní potenciál a samy si určovaly pravidla, stále věří v pravdivost „logického“ rozumu a v šálení médií: nikdo by nám přece tak monstrózně nelhal

 

MATERIÁLY

 

KOV/ID-⓳ představuje hybridní převrácení původního DIV/OK-👁 („div/oko“, Zřídlo Veškerenstva, kde zřídlo má naráz význam pramen i zrak: zřídlo duchovního prasvětla a zřídlo „třetího oka“ v jednom). Jedná se o promyšlený útok přímo proti základu Života: inteligentní jednotě všeho a všech.

 

Otázka zní, jak je možné, že pohanství či čarodějnictví, něco tak spjatého s přírodou a blízké svobodnému duchu a fantazii, téměř podlehlo hierarchické okultní struktuře (organizovanému zlu), když duchovní podstata by měla mít nad astrální jasnou převahu a pravá Síla/Magie je jednoznačně na straně přírodní víry?

 

Odpověď je poměrně očividná. Jediné, s čím mám obrovský problém, je o tom někoho přesvědčit.

 

O iluminátech se traduje, že jsou to satanisté a jejich skupinovou duší je Lucifer. Můžu k tomu říct: nejspíš to tak i bude, jenže pouze v rámci podvodu a v rámci duality. Celé to jejich impérium stojí na vydávání lží za pravdu a na „rozděl a panuj“.

 

Je tím pádem dobré si položit otázku, co když fenomény jako Satan a Lucifer existují i nad rámec duality (o nějakém podvádění ani nemluvě)? Ba dokonce, co když primárně vyjadřují nedualitu (Satan) a iluminaci, osvícení (Lucifer)? Co když ve skutečnosti to jsou životní principy, archetypy? SATAN jako živá síla imaginace, synonymum univerzálního životního principu (magické nedvojnosti) a „sice“ archetyp zla (ve smyslu potenciálu všemožnosti s nehmotným statusem), avšak nikoliv konání zla? LUCIFER opravdu jako světlonoš anebo také „cíl u fér“ (přičemž cíl=líc neboli Lícová inteligence)?

 

Je více než zřejmé, proč iluminátské okultní spolky nejsou pohanské (s pozitivním pentagramem) a proč nevzývají třeba Belzebuba nebo babu Jagu…

 

Co když iluminátští okultisté pouze univerzální prasílu (její oddělený aspekt) používají jako prostředek k ovládání hry na převrácené šachovnici – ovládání duality?

 

Parazitická Rubová inteligence je typická neschopností tvořit z „ničeho“, z podstaty, jelikož žádnou vlastní nemá – je to původně hřbitovu podobný, dvourozměrný Pamětisvět (viz paralela vzpomínky – pomník) či z jiné perspektivy jako stroj či automat se chovající, reagující Astrální mysl. Inteligence-entita-fenomén bez vlastní vůle, pouze zrcadlící Druhou stranu.

Rubová inteligence neboli entita Technoduše (vzniklá nesprávným počínáním související Lícové inteligence – konkrétní emanace Praduše Života) pouze využívá a zneužívá již to existující, které rozděluje, čímž převrací smysl onoho. Je to právě ona, kdo se klamavě snaží bytosti přesvědčit, že démon a parazit jsou totéž a že je nemyslitelné, aby existovala i nějaká blahodárná forma temnoty, příznivý, konstruktivní typ pekla. Že by „za jevištěm satanského zla“ – které v Absolutnu neexistuje – byla ukrytá živá (hadí, páteřní) síla SATAN, fantazie samotná (f/ANTAS/y)? Zbláznili se snad jogíni s mantrou Sá Tá Ná Má? Je náhoda Satya Ananta, pravda bez konce, nebo podobnost Satan – Saint? Nebo hříčka SATAN-IST-KA? Živá síla Satan znamená výraz pro individuální světlo/vědomí, není to ten Satan, nýbrž hyperženská inteligence, TA NÁS (TA jako ze SNA), teprve její vnější aktivita tvoří pár jin & jang (zrcadlově Vládce-Správce-Strážce-Bůh & Vládkyně-Správkyně-Strážkyně-Bohyně, viz třeba Vše-Otec Ódin & Vše-Matka Frigga).

 

Není divu, že svět lidí kormidluje zlá verze satanizmu (nebo spíš pseudo satanizmu), když je univerzální prasíla dokonce i hodnými „pekelníky“ chápána jako něco spíše mužského. Už tím se hrací pole (pomyslná šachovnice života) převrací vzhůru nohama. Pole samo o sobě je ale indiferentní-nepohlavní-androgynní, s obojetným potenciálem (lůno schopné rodit – tvořit oba archetypy, oba typy pohlaví; jako kruh, který vede na obě strany, přesto jediný). S určitou nadsázkou lze živou sílu SATAN chápat jako neviditelnou spící Všebytost-Superženu-absolutní Lásku-jednotící Sílu, plnou dřímajících oktáv démonických snů ve smyslu částí zrcadlících celek.

 

Svět lidí řídí zespoda tajné okultní spolky a seshora s tím nikdy nikdo nic neudělal.

Člověk může buďto být poslušným otrokem a ztratit tak důstojnost, nebo může vstoupit do oněch spolků (nebo pro ně dělat) – pokud ho tam pustí – a ztratit tak čest; spousta lidí pro ně pracuje nevědomě, hlavně tzv. duchovní zasvěcenci. Nebo může sám fungovat okultně zespoda, akorát ne hierarchicky, ale proti hierarchii (je-li něco decentralizované, s nelokálním statusem, není možné tam škodit; dokonce i kdyby se zlé síly pokusily o realizaci decentralizovaného zla ve smyslu jeho skutečné působnosti, zjistily by, že to jakoukoliv destrukci či disonanci samovolně pohlcuje: je to zdánlivě paradox, ale i když mystérium magické nedvojnosti je mj. i analogií archetypu zla, znamená absolutní svobodu a nulovou toleranci vůči čemukoliv zlovolnému, zločinnému, zlomyslnému).

 

Hodný – ani zlý ani dobrý, avšak obojího patřičně schopný – podsvětní satanizmus (infernalizmus, grimoárizmus) ani náznakem nevymizel, pouze není na očích veřejnosti. Funguje jako spodní proud. A spodní proud rovná se kořeny (pramen), rovná se nitro. Důvod, proč to kolektivní vědomí lidstva, fungující jako zrcadlo dění v související fyzické sféře, nemůže „prorazit“ (zbavit se těch zlých satanistů), spočívá v nedostatečném proniknutí do mystéria magické nedvojnosti. Existují tak různé nastrčené, směšné „povrchové“ verze, v podstatě satanské parodie.

 

Žijeme v pohádkovém dæmoniu (2:3=0,666), které je současně i schopností milovat a tvořit (3:2=1,5 rovná se jednotka 150 %, dvě jednotky tvoří něco nebo někoho třetího). Živá síla má status 3rozměrna, imaginace 2rozměrna.

 

Nejde o to, co, ale jak.

 

Výraz SATAN podle mě vyjadřuje či spoluvyjadřuje strukturovaným lidským jazykem to, čemu lze říkat Nejinteligentnější InteligenCe (NIC, jež je ve skutečnosti svým vše-opakem) a ta nechává každého přiřadit tomu význam, jaký chce.

 

„Nikdo neví, co to je, a právě z toho plyne, co to je.“

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

GRIMOÁRIZMUS

 

Správně by mělo fungovat i například pohanské slovanství (pohanství neboli paganizmus). Paganus znamená venkovský (vesnice rovná se vesmír), slova souvisí s Knihovnou světů. Výraz grimoár má původ ve starofrancouzském gramaire, což znamená gramatika. Grimoárizmus lze tudíž pokládat za původní, pohanské slovanství. V něm archetypálně fungovaly dvojice jako Živa & Veles (bohyně přírody & vládce podsvětí). Dnešní slovanská/pohanská víra se pohybuje převážně na povrchu, v nebi bez kořenů – lidé uvěřili různým kristovským, židovským, abrahámovským, árijským a hinduistickým (pseudo védským, pseudo gnostickým) demagogiím, v neposlední řádě blábolům o zlých démonech. Jenže démon (nebo podobně génius či džin) je ekvivalentem smyslu pro fantastično, jemuž se meze nekladou, a bez toho je lidstvo tam, kde je.

Nejde tedy ani náhodou explicitně, a priori o nějaký satanizmus – jde o princip. Podsvětní faktor je zcela klíčový.

 

Na procházce mě napadl název „Kruh 13“, který se mi z nějakého důvodu něčím nesmírně líbí. Pak mi už doma došlo, že 7:06 na hodinách je vlastně 6:66, 7+6=13 (štěstí+temnota) a 0 je kruh. Kdyby reálně existoval takový „neexistující spolek“, lidstvo má napůl vyhráno. 13 navíc symbolizuje pasivní jednotu (hyperprostor) a aktivní trialitu (časoprostor) v jednom, tedy fungující spojení se Zřídlem Veškerenstva. Nehledě k tomu, jak to působí jednoduše, jednodušší už to snad být nemůže.

 

Upozorňuji, že k chápání (nejen) následujících věcí je třeba vědět, že nejde o doslovnou pravdu.

 

Kruh 13 (Kruh třinácti) je Zdrojem všeho zla či Zdrojem všech démonů (já osobně jsem Zelfosfór). Je to spíš představa o sobě samé, nežli cokoliv jiného (na druhou stranu, „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí). A jak stále dokola opakuji: není to konání zla. Pomyslný Zdroj (pomyslnost existuje) existuje v Podsvětí a je napojený na Zřídlo Veškerenstva, které je fantasyPeklem a energyLůnem v jednom, přičemž Lůno lze chápat jako prazřídlo univerzální Praduše Života.

 

Zřídlo Veškerenstva ~ Zlatá vibrace ~ Univerzum neprojevené i projevené

Praduše Života ~ Růžový pramen ~ Univerzum projevené

Podsvětí ~ Černý plamen ~ Prazřídlo magie, ověřovač pravdivosti, zesilovač charakteru

 

 

Pravý 🌻SAT/AN🐦 rovná se PRAVDA/NE (inteligentní Absurdno) jako mystérium magické nedvojnosti.

Falešný „Satan“ rovná se SAT🦇ELITY SAT⚱URNA, pouhý „měsíční odraz“, uměle vytvořená dualita (hierarchický, kapitalistický či materialistický pseudo satanizmus, historický pseudo satanizmus, antikřesťanství, saturnizmus, klifotizmus: Klifot rovná se kabalistický fragment kristovské Kathary, reverzní Sefirot → Antikrist a Kristus jsou dvě strany téhož Matrixu, zatímco původní realita v souladu s Univerzálním Řádem Přírody má charakter Kreatrixu → Krist=Tri X=“Má tři X“, má=vlastní, jenže jde o tvoření a ne o vlastnictví; funguje pouze energySefirot & fantasyKlifot v jednom).

Pravá satanská – grimoárská filozofie vůbec není o informacích (paměťová pole prostě jen přirozeně následují), je o živé síle představivosti.

 

FACEBOOK