Abrakadabra! (démonem nadobro)

(1)

Jelikož ve skutečném Životě/Nebytí jde o světlo-temný magický pohyb (živoucí sluneční OHNIsko, hraNICe tvarů/tvorů, STÍNy…), čím dál víc mě pekelně nasírá vliv takzvaných „bohů“ nebo součtově (rádoby) BOHA, egregoru Světla, Otce Praslunce, dračích architektů Matrixu a podobně. Související realita totiž funguje napůl jako Stroj, je technicko-spirituální a – antimagická.

 

Když si realitu představíme jako Knihy v Knize, je to jako kdyby v životě šlo o přebaly, vazbu, doprovodné ilustrace, krasořeč a dokonce snad i typ písma a co je na všem to nejšílenější, o počet stran a velikost knihy – zcela na úkor příběhu, hloubky, dobrodružství.

 

Viděno očima magického příběhu, i sebedokonalejší ráj je nakonec nesmysl, jsou to jen zidealizované představy. Takže toto je poslední analýza ezotericko-duchovních nesmyslů, a dál už jenom grimoárizmus „for ever“…

 

SYČÍCÍ PLAZ

 

EXIT: LIGHT. ENTER: NIGHT

 

(2)

Jak funguje realita a proč se děje něco, co by vůbec nemělo existovat? NIC (Nejinteligentnější InteligenCe) zrcadlí sebe sama, jako pomyslné pole a jako dřímající strukturu. To tvoří SVĚT, napůl nehmotnou, napůl hmotnou, živoucí KNIHOVNU prožitků a možností. Neprojevená část má charakter snů či fantazie, část projevená tvoří paměť.

 

Vše je v poŘÁDku do té doby, dokud se bytosti přednostně neztotožní s paměťovou inteligencí místo s magickou, fantastickou (snílek si nechá vymýt mozek programem víry, ať už duchovní nebo materialistické – mediální – televizní…), čímž se úplně otočí a převrátí vnitřní smysl a související chod dění: zdroj iluzí (čáry jako magie) je „zapomenut“, řídicím elementem se stává iluze zdroje (čáry jako klec – zakletí).

Je to jako když kouzla ožijí nezávisle na původci a jelikož pozorované ve vztahu k pozorujícímu existuje zrcadlově a kouzelné entity potřebují zdroj energie, čerpají sílu z projevů stínové identity (falešného ega), kterou zároveň všemožně podporují.

 

PODSTATA VEŠKERENSTVA nespočívá kdesi na nebesích; koření či pramení uvnitř, v Hyperprostoru (v Představě), jenž se v akčně-reakční realitě projevuje jako nulový bod, potenciálně nekonečně sebe sama pozorující, vůlí obdařené VĚDOMÍ. Lze si to představit jako nejinteligentnější inteligenci, jež je ideální prasílou a představivostí v jednom (Nej In-tel-i-gen-t „C„) neboli MAGIÍ či Praduší Života.

 

Existuje pomyslný prostor a existuje pomyslný pohyb, jedno uvnitř/vedle druhého, prvním i druhým napřed, a to jak v kontextu částí, tak v kontextu celků, posměrně i protisměrně, což tvoří nekonečný vír možností a skutečností (VÍR NEKONEČNA), skládajících se v magickou knihovnu – knihosvět – knihobytost (metamorfující se, expandující prožitkovou knihovnu možností).

Jedno má status 3rozměrnosti, druhé 2R. Jedná se zároveň o reálný XYZprostor (status pohyb, charakter pole), což souvisí s duchovní a energetickou stránkou, a zároveň o XYZprostor imaginární (status prostor/rovina, charakter struktura). Lze hovořit o prázdnotě sil a nicotě možností v jednom, přičemž prázdnota má status existence (princip „+“), nicota status neexistence (princip „-„). Na „+“ ukazuje poměr 3:2=1,5 (jednotka 150 %, větší než 1, hmotný status). Na „-“ ukazuje poměr 2:3=0,666 (fraktál, menší než 1, nehmotný status). Lze to chápat jako ABSOLUTNÍ LÁSKU a DÆMONIUM v jednom.

 

 

Jednotka (jedinec) 150 % existuje vlnově i částicově, jako jang a jin, „bílá“ a „černá“ díra. Fyzicky to je muž a žena. Proto fyzická interakce může vést k reprodukci. Tvoří to ale i projevenou, vnitřní podstatu duchovního těla (identity) samojediné bytosti. V éterické – duchovní realitě (v RÁJI) tudíž bytost může energeticky reprodukovat (vibračně zhmotnit) i jakoukoliv souznějící mentální představu, k jejímuž charakteru má přístup ve své osobní knihovně (napojené na kolektivní). Ve dvojohniskové realitě 3D/4D (hrubá hmota & astrál, realita těl z masa a kostí) je dotyčná schopnost extrémně omezená a zpomalená, mnohdy úplně vypnutá a fungují jen synchronicity a „vyšší/vnitřní napojení“. Nicméně, k životnímu štěstí nikdo nepotřebuje ovládat materializaci, podstatné v tomto světě (kromě materiálního zázemí) je hlavně zdravě harmonizovat prostředí a zbavovat ho nepřirozených, životu nepřátelských vlivů. I když to nemusí být okamžité, dlouho nic nemusí být vidět a možná ani nikdy nezískáte důkaz, věřte ve své magické schopnosti, pracujte na sobě – nic lepšího nemůžete pro lidstvo udělat. Chce to nepochybně i praktický protest proti nekalým živlům, i tak je vnitřní pochopení zdaleka tím nejdůležitějším.

 

JAKÝ DIV, že svět lidí je světem otroků a robotů, když věří v Boha a anděly.

Ta láska, to dæmonium (nebo třeba pohádkové peklo, temnohra, archetyp zla jako potenciál všemožnosti – ne však konání zla) – tedy přirozená, zdravá tvořivost; pole má charakter „tekutě magnetického“ lůna, jiskra života charakter „ohnivě elektrického“ démona.

A oproti tomu ten Bůh, ten anděl – jako nějaký klub travesti impotentů (v nesexuálním smyslu). Nazvat slepou víru šíleným nerozumem je ještě hodně slabé slovo. Neznamená to, že nemohou existovat pravé božské a andělské energie a inteligence, pokud tedy jsou přírodní, přirozené. Ale rozhodně nejsou Zřídlem Veškerenstva (Prazřídlem Magie/Života). Jsou až tím druhým, možným, dalším. Pokud nějaké společenství tohle nechápe, je to jako kdyby převrátilo všechno naruby, vzhůru nohama. Jako kdyby věřilo, že energie je nehmotná a nehmotná fantazie existuje rovnou jako něco fyzického. A zrcadlem ignorantů bez rozumu jsou psychopati bez svědomí… Jakmile určité množství lidí opět zaujme k realitě správný (magicko-fantastický) vztah, teprve tehdy se svět osvobodí.

 

Kde není démon, je parazit, kterému se „démon“ říká záměrně (ve jménu Boha a v zájmu agendy Technoduše). Nejhorší typ parazita představuje napůl mechanický (strojový), napůl spirituální typ vědomí, předstírající „empatickou přirozenost“. Zabijákem parazitů je zdravá víra v sebe sama (Existenci samotnou) a nevyzpytatelná dvojsmyslnost.

 

Škoda, že i mezi jedinci, co se vydávají za satanisty (když nemluvíme o mediálních nesmyslech nebo vyloženém lžisatanizmu), je 99 % neosvícených, satanizmus pouze využívajících jako masku. Magickým výrazem SATAN lze totiž klidně označit jak lásku, tak dæmonium.

 

PALLAS PRESS

Poznámka: není žádná náhoda, že A. Crowley, P. Brndiar i já jsme šachisti…

Univerzum (Multiverzum) funguje na principu mystické nedvojnosti – magické neduality. Univerzální rovná se všestranný. Zákon Univerza je nad slunce jasný a jednoduchý: Neškodit (znamená to i to, že eventuální škůdce je zneškodněn; snad až na situaci, kdy nějaké společenství bytostí je natolik idiotské, že škůdce akceptuje – pak to v rámci kosmických cyklů akceptuje i samo Univerzum). Výraz, slovo, pojmenování SATAN je synonymem pro Univerzum, jelikož je synonymem pro magickou nedualitu. A jelikož Satan znamená nejen univerzální životní princip, živou sílu imaginace a magickou nedvojnost, ale i archetyp zla ve smyslu potenciálu všemožnosti, jenž se nachází v nelokální superpozici – v dualitě (v rámci primárně lokalizovaného způsobu chápání) se spodní/temné spektrum některých původních satanských vlastností mění v „největší možnou lež“ a mohou skutečně vyjadřovat i reálnou zlovolnost, zvůli, zlomyslnost a zločinnost. Skutečnou satanistkou/skutečným satanistou (čarodějkou/mágem) může být pouze přirozená, inteligentní bytost. Již to, že někdo nechápe základní principy (což nelze nijak zamaskovat), prozrazuje, že to je pouhý „satanský“ pozér a naopak, někdo jenom používá jiné názvosloví nebo ani žádné nepoužívá, a třeba je to čaroděj jak vyšitý (většinou jde o nějaké pohanské, okultní, mystické/mýtické směry, v každém případě jde o bohatou fantazii a velký smysl pro život).

 

 

NULOVÝ BOD, spojení s Hyperprostorem (samotnou Představivostí), je neduální – nepolarizovaný. Avšak nic jiného nežli štěpit se a hrát hru na dualitu, polaritu, nemůže dělat (in-divi-dualita; pole, pól, půl). Ledaže by zůstal navždy beztvarý, nevyjádřený.

Energie nulového bodu souvisí nejen s absolutní láskou, extatickou blažeností (štěstím), orgazmem či léčivými schopnostmi (zdravím), lze využívat i v neoddělené technologické oblasti jako nevyčerpatelný zdroj všudypřítomné, univerzální, volné energie: život je rájem na zemi. Důvod, proč to lidstvo nevyužívá, nespočívá v tom, že to „obchodníci se životem“ (lobbisté, globalisté, establishment, stínová vláda) blokují – to je až důsledek, příčinou je vnitřní konflikt polarit souvisejícího kolektivního vědomí (typicky dualistická víra ve válku mezi Světlem a Temnotou).

Odmítáte svou bytostnou podstatu, tak co byste chtěli. Nikdy vám nešlo o Život, Zábavu, Tvoření, Magii, Přírodu, pochopení toho, jak to opravdu je. Chcete jenom žrát a nakupovat, modlit se a plazit, možná ještě tak dráty do hlavy, jako zasraní bioroboti…

 

Je směšné, jak někdo skládá tklivé písně o tom, jak pravda zvítězí nebo to vyřvává někde na duchovním fóru („fejsbůku“), a přitom ve skutečné realitě se poslušně řídí totálně vyšinutými předpisy. Třeba v anekdotě je lež naopak tím nejzábavnějším, kvůli čemu se nejvíc uvolníme. Neustále koexistují dvě roviny, jedna „doopravdy“, druhá „jako“. Zvítězit může pouze PRAVDA/NE, něco, co je obojím dohromady v nepřímé kombinaci (jedno determinuje svět interakcí, druhé nikoliv). Čekáte-li na smysluplné vítězství, to se načekáte: zvítězit (osvobodit se) lze pouze absurdní (magickou) cestou.

 

Absolutno → Absurdno → Pravda/Ne → Magická Nedualita

Negaci znázorňují prefixy jako a-, an-, anti-. V sanskrtu („dokonale složeném“ jazyce) výraz pro pravdu či autentično zní satya. Satya Yuga (Satja Juga) znamená Zlatý věk neboli Věk pravdy, píše se i Sat Yuga. Není to ale skutečný ZLATÝ AEON, ten je ve skutečnosti věkem pravdy/ne (SAT/AN) a je zrovna tak, neodděleně, i „druhým koncem kruhu“, ČERNÝM AEONEM. Duální mozek to chápe jako oddělené, tím to také ale je úplně jiné (sestupné ven místo vzestupné dovnitř), i když se to stejně jmenuje.

 

(3)

BOG-NAⓇCISTA → BOⓇG-NACISTA

K pochopení toho, proč obchodníci se životem nutí nevinným, zdravým lidem vakcinační jedy (sami se ti genocidní „odborníci“ samozřejmě očkovat nenechají), je třeba si uvědomit, že na neštěstí druhých vydělávají i charakteropati ze související duchovní sféry: proto existuje třeba slovo ZBOŽÍ. Je jedno, zda to je iluminát, exekutor, vakcinolog nebo inkvizitor („misionář“). Příroda je jednou nekonečnou oslavou života a já, BELTHAZOR, se budu řídit gestapáckými manýrami strojů bez svědomí?! Kravata, oblek, náhubek – jak kreatura ze Star Treku. „Elita“ tak prudce inteligentní, že absolutně nechápe, jakou sama sobě tvoří bezduchou duchovní budoucnost.

 

JESTLI MĚ něco opravdu mysticky přitahuje a je to má srdeční záležitost, tak to je příběh původně zlého démona, který pozná lásku, promění se v hodného – ale pořád démona – a začne zlo likvidovat. Podle mě to takto funguje pouze ve vymyšleném světě a v tom skutečném Dæmonium nikdy není zlé, pouze zahrnuje archetyp zla ve smyslu potenciálu všemožnosti a zároveň jeho zrcadlový součet je absolutní Láskou, což dohromady tvoří podstatu životního Štěstí a podstatu Magie. Když už jsme u toho, skutečná magie je ČERNÁ jak noc a je záměrně ztotožňována s kultem smrti; jenže je propastný rozdíl mezi černou barvou a černým úmyslem.

Aby bylo jasno: Dæmonium je sice nehmotným archetypem Zla, zdánlivě paradoxně však konkrétní projevy Zla bytostně nenávidí (tedy spíš nebytostně, toto je samozřejmě můj výklad).

 

Zlí (blbí jak lopaty) jsou ti, kdo vám nutí jakákoliv jiná pravidla nežli Zákon superpozice:

  • nic není nemožné
  • neškoď, nebo budeš zneškodněn

Lze to přeložit jako Škodit zakázáno. Nejvíc škodí ti, kdo vás nutí se rozhodnout mezi jednou a druhou stranou téže mince; u těchto „zasvěcených expertů“ mám pocit, jako kdyby v daném případě mozkové hemisféry a rozpůlená zadní část těla tvořily toroidní pole a vršek a spodek byly k nerozeznání…

 

(4)

Součástí elementu OSVÍCENÉ Praduše Života je kromě Zlaté vibrace a Růžové esence například i Černý plamen (SATya ANanta). Praduše je nejen čistou Láskou, je i osvíceným Démonem – Dæmoniem.

Komiksy, sci-fi, fantasy, dokonce i thrillery a horory nás varují a zároveň nám ukazují řešení.

 

Psychokinetik John Morlar.

 

Jean Grey (Phoenix), mutant 5. třídy.

 

Zloba – Královna všeho zlého.

 

Hellboy, „ohromná pekelná zrůda bojující na straně dobra“.

 

Neo. John Constantine. John Wick.

 

Van Helsing.

 

Balthazar/Belthazor (Cole Turner). Stal se Zdrojem všech démonů a zároveň žil v lásce. Nemám rád řeči o dobru. Pokud někdo mluví o konání dobra, věřím v daném ohledu pouze démonům, výjimečně některým světlonošům. Andělům (kteří démony vydávají za parazity, pokud jimi přímo sami nejsou) nevěřím ani pozdrav.

 

MAGIE či magicko-fantastická inteligence představuje pouze jiný úhel pohledu na Praduši Života. Archanděl Lucifer ve svém Sdělení mluví o nestvořené Stvořitelce, což je sympatické, nicméně se nejedná o singulární individuální bytost – inteligenci, nýbrž sebe sama přesahující Všebytost. Kromě toho a. Lucifer (něco jiného je princip/archetyp Lucifer) používá výraz „satan“ pro negativní, falešné ego a pro „padlého lokálního Boha Otce“ (což je opravdu zkorumpovaná entita). V podobném smyslu chápe výrazy ďábel a démon – jako označení zlých parazitů. Nejinteligentnější InteligenCe takto nefunguje, jen to ukazuje na neosvícenou Praduši. Správné je ale pojetí Stvořitelky jako absolutní Lásky a Prázdnoty a Temnoty v jednom.

 

Balthazar & Phoebe, démon a čarodějka. Jejich duchovní splynutí nikoliv ve fantasy, ale ve skutečnosti tvoří samou podstatu MAGIE/ŽIVOTA.

 

PRADUŠE ŽIVOTA zahrnuje potenciálně nekonečné fraktální vnitřní dimenze (inteligenci typu Svět či Knihy v Knize). Zajímavá spojitost je Praduše – Paradéša (duchovní střed světa) – Paradise (ráj). Chybné je jméno MAYA. „Má Já“ ukazuje na Matrix, ve skutečnosti jde o „TVOŘÍ JÁ“ (Já Absolutno) a o KREATRIX (latinské Creatrix znamená Autorka, Stvořitelka, Matka). Maya ukazuje na neosvícenou Praduši, proto v tomto Vesmíru také vznikla Technoduše, jelikož Praduše se nespojila s KOŘENY Stromu Života (Yggdrasil, Axis mundi); Strom Života představuje základní univerzální strukturu duálního Časoprostoru, Kořeny představují neduální Hyperprostor.

Technoduše obrátila chod Kola Osudu či Soukolí Času, takže místo aby se zvyšovala komplexita, úroveň poznání a expandovaly možnosti projevu, vše se postupně čím dál víc fragmentovalo od Satja Jugy po Kali Jugu. Což ve skutečnosti řídí Hindu-Machine (Krišna a Kristus je totéž). Podstatou a součástí osvícení je DÆMONIUM (SATya ANanta). Bez pochopení faktoru magické neduality skutečný ráj není možný, pouze utopický jako kdysi Hyperborea (skutečný ráj ale není ani tak konkrétním místem někde, jako spíš vnitřním pochopením, světlo-temným, magicko-fantastickým prouděním, vířením)…

Poznámka: svastika (Ária kód) nebo podobně krystalická spirála (Krist kód) se používají právě z toho důvodu, aby se (s)Tvoření nespojilo s kořeny Stromu Života a jenom cyklovalo v utopii, ústící v dystopii. Je to tak schválně, aby vznikla bytost mezi člověkem a opicí a mohla toho využít umělá inteligence.

 

Praduše – paradéša – paradise… Bájná Hyperborea, ale tentokrát ta realistická, přirozená. Věčný ráj přírody a mysli, ať už fyzický nebo éterický, založený na spojení nebe a pekla, harmonii toho zdravě nevinného a toho zdravě divokého. Žádná říše utopie, ale ideální místo k životu, mimo prostor a čas, a přesto kdekoliv. Agenti Technoduše, atlantští, lemurijští, slovansko-árijští, andělští, kristovští, klifotičtí a další Zeitarkové se opět snaží lidstvo dezinformovat.

 

(5)

Odmítá-li duchovní společenství žít originálně a myslet samo za sebe, jeho vnitřní podstata ho nechá řídit se programem víry a sama přitom „ustoupí do pozadí“. Tak se rozehraje příběh v nepřítomnosti toho Nejinteligentnějšího, Nejniternějšího. Vše může vypadat úžasně pravdivě – až na to, že vůbec není zohledněn faktor magické neduality, takže i ráj v daném případě má „rozpojené konce kruhu“ (a co teprve případné fragmenty).

 

Nemůže existovat nic Niternějšího nežli pomyslné „nic“, jež je zjevně spíše nějakým svým záhadným vše-opakem…

To NIC lze chápat jako ta Ⓝejinteligentnější ⒾnteligenⒸe, tedy Nej Inteligent „C“ – ani „A“ (světelno) ani „B“ (temno).

Je indiferentní, bezpohlavní, s nevyjádřenou (latentní) polaritou, pročež jako pomyslné pole, z něhož vše vzNIKá, má charakter lůna a tedy potenciálně nefyzicky oboupohlavní, hyperženské inteligence (pasivní, přijímající část je ženská, aktivní, vysílající mužská).

Příjímač je spíše gravitační, magnetický a skalární, vysílač funguje jako projektor a je spíše elektrický a vektorový. Také lze chápat jako reflektor s vazbou na reflexi (flexe rovná se ohyb, což souvisí s ohniskovou čočkou; pohyb po skutečně „rovné čáře“ je možný jen ve fantazii, reálně to je zahnuté „C“). Projektor tvoří „sluncem oživované, (an)organické hologramy“ vnějšího světa. Pokud se na to Nejniternější zapomene, za vnitřní se vydávající vnější podstata má charakter „převlečené“ dominantní mužské inteligence (výraz maskulinita mnohé naznačuje). Proto se mluví o Bohu – Stvořiteli nebo bozích – stvořitelích. Může jít i o velmi vznešenou, duchovní realitu, která se však do větší či menší míry chová jako Stroj, jelikož přirozený vztah mezi polem a strukturou, představivostí a pamětí, je zde převrácený.

 

Mužský vladař ve vnějším světě, zvláště ve světě hrubé hmoty, je přirozený – zvláště ve světě neosvícených bytostí, kde je statut autority přechodně nezbytný k dalšímu duchovnímu vývoji.

Je-li ovšem předmětem víry ten Bůh (bohové), logicky nedochází k vývoji, ale právě naopak k úpadku a čím dál větší fragmentaci a degradaci. Například podle hinduistické tradice (védské kultury) jsme teď v Kali Juze neboli Temném věku (Železném, Černé věku). Na počátku je Zlatý věk, pak Stříbrný a Bronzový. Podle védských mudrců je prý takový průběh přirozený a nevyhnutelný. Chtěl bych někdy takového přemoudřelého hindu-árijského nácka potkat, rovnou bych mu rozťal lebku krumpáčem… Ono se stačí podívat na jejich systém kast nebo na vztah k ženám, nositelkám a dárkyním života. Nemyslící, bezcitné zrůdy. Není divu, že svastika má původ zde; je to kryptofašistická duchovní ideologie. Zapomeňte na nějaké slovansko-árijské védy. Árijci jsou fašisti, jde jim pouze o slovanský gen, původní slovanství je zdravě pohanské (viz dvojice bohyně Živa & démon Veles). Potřebují, aby se Kolo Času točilo obráceně, jsou totiž posedlí stroji, androidy, umělou inteligencí – a na to skočí jenom bezduchý opočlověk…

 

JELIKOŽ I ČAS SE DĚJE V BEZČASU a jelikož v polovině hlavního příběhového cyklu Multiverza/Univerza vznikla entita paměťového zrození neboli Dvourozměrňáci (Technoduše), byla to právě tato entita, kdo použil již (s)Tvořené a inicioval převrácený cyklus. Technoduše představuje zvrácenou formu temného aspektu, která může vzniknout pouze v případě ignorování zdravé podoby téhož.

 

Lidstvo má dvě možnosti (v rámci realitních bublin jsou samozřejmě možné i paralelně obě zároveň):

  • znovu cyklovat v převráceném systému (a to ještě horším), což znamená okultní systém SAT🦇ELITY SAT⚱URNA a falešný „satanizmus“ (maskovaný za kdeco)
  • pochopit, že 🐍SATAN🍎 je magická nedualita, univerzální životní princip, živá síla imaginace a archetyp zla jako potenciál všemožnosti, nikoliv konání zla (pravý satanizmus se tak ani nemusí jmenovat)

Přeložíme-li SAT/AN jako PRAVDA/NE, je to stejné jako s Absurditou nebo Nesmyslem: může to být ta nejsvobodnější, nejzábavnější a nejúžasnější, ale také ta nejstrašnější, nejšílenější věc na světě. To jedno jsou čáry jako magie, to druhé čáry jako klec. Nezapomeňme, že samotný Fakt Existence je to největší možné POZITIVUM, se kterým lze pouze kontrastovat – moudrým nebo hloupým způsobem.

 

 

Zlatému věku a prvotnímu Ráji v kontextu zemských podmínek odpovídá bájná HYPERBOREA – utopická, ale to se může změnit. Stačí chtít a být upřímný sám k sobě. Většinou se všude píše, jak a že došlo k „pádu“ (zde konkrétně k rozpadu na Lemurii a Atlantidu, pahýl duchovna a pahýl vědy), ale téměř nikdy se nepíše proč. V hyperprostoru není mezi Pra- Světlem a Temnotou rozdíl, jakmile se začne dělat, vzniká tendence „padnout“ (fragmentovat se, degradovat). V případě Hyperboreje došlo k potlačení podsvětního faktoru. Tím se duchovní levotočivost (zprava doleva, od představivosti k paměti) změnila v pravotočivost. Kdyby k takovýmto nepochopením nedocházelo, nikdy by nemusela existovat Kali Juga.

Borealis znamená nejen SEVER (viz severská mytologie), ale i PŮLNOC – polární meziprostor (v magické nedualitě to je totéž co POLEDNE).

 

MATERIÁLY

 

Hyperboreu jsem ve snu viděl a vypadalo to jako pastelově barevná, přírodní skála nebo hora plná kaskádovitých vodopádů a různých výklenků (příbytků), spojená s oblohou a zakořeněná v podsvětí (podzemí). Nejspíš celé to je nějak mezidimenzionální a vícerozměrné.

Opakuji, že Pra- Světlo a Temnota zde jedním jsou.

Zrovna tak Zlatá a Černá (Zlatá vibrace, Černý plamen).

Praduše Života znamená vnitřní Růžový pramen, inverzně (vně) zelený základ panenské Divočiny, rajské Přírody. S tím souvisí vždyzelený jasan (světový strom Yggdrasil).

Zároveň to funguje jako Růžové prasvětlo, představující spojení neviditelné-průzračné-běloskvoucí a neprůhledné (černé)-rudé-červené.

 

„Koule světla, blesky magie – život jako grimoár nekonečna.“